Copy
Det Blide Tryk juni 2013
View this email in your browser


Eksamen i Kranio-Sakral Terapi

Af Aase Barlebo, Formand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Bestyrelsen har i anledning af Sundhedsstyrelsen og SKATs nye regler om eksamen i  hovedfaget, hvis man ønsker en RAB godkendelse eller momsfritagelse, skrevet ud til uddannelsesstederne i Danmark for at høre, hvordan de forholder sig til dette. Vi har spurgt dem om: a) hvorvidt de vil tilbyde deres kursister en eksamen med efterfølgende bevis underskrevet af bÃ¥de lærer og censor. b) om de vil være Ã¥bne overfor at eksaminere en kursist, der selv har sammenstykket sin uddannelse fra forskellige skoler her i landet eller i udlandet.

Vi har ikke hørt fra alle skoler endnu, og vi vender tilbage med information, når der tegner sig en konklusion.

Alternativt vil vi i bestyrelsen diskutere, om foreningen skal afholde eksamen for medlemmer, der vil få brug for det.

Vi er i bestyrelsen enige om, at de nye regler om eksamen i hovedfaget generelt vil være med til at højne kvaliteten af vores fag og hilser derfor kravene velkomne. Det ligger os også meget på sinde at få det til at fungere i praksis. Eksamenskravet vil gælde fra d. 15. oktober 2013 for medlemmer, der ønsker at blive RAB- registreret.Har du handikapvenlige adgangsforhold til din klinik?


Gå ind og opdatere din personlige profil på foreningens hjemmeside. Der ligger en ”brugsanvisning” i venstre kolonne, når du er logget ind på medlemsdelen af hjemmesiden. Også gerne med information om dit klinik/behandlerum har handikapvenlige adgangsforhold.Opfølgning på nyhedsbrev af 12. maj 2013 ”Information om nye regler om momsfritagelse”


Af Aase Barlebo, Formand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter.

Jeg vil gerne knytte nogle bemærkninger til nyhedsbrevet vedrørende de nye regler om momsfritagelse. (Nyhedsbrevet ligger på foreningens hjemmeside på medlemsdelen under nyhedsbreve).
Nyhedsbrevet tager udgangspunkt i det SKAT kalder styresignal SKM2012.155.SKAT.

Vi har i bestyrelse undret os over det punkt i dette styresignal, der hedder: 2.1.4. Eksamen, fordi vi synes, det kan tolkes på forskellig måde:
2.1.4. Eksamen.

” Er der tale om et uddannelsesforløb på samme uddannelsesinstitution, skal alle større selvstændige fag afsluttes med en eksamen. I relation til kravet om minimum 660 undervisningstimer betyder det, at der mindst skal afholdes selvstændig eksamen i fagene anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi og den primære behandlingsform.”

”Er der tale om supplerende kurser eller en sammenstykning af forskellige kurser, skal hvert enkelt kursus afsluttes med en eksamen. Omfanget af de afholdte eksaminer skal stå i rimeligt forhold til fagets/kursets faglige omfang. Der skal herved foretages en konkret vurdering, hvor det alene er formålet at udelukke tilfælde, hvor eksempelvis et kursus af 3 måneders varighed afsluttes med en simpel afkrydsningstest med 10 spørgsmål.”

Lotte Obbekjer har henvendt sig skriftligt til SKAT for at få hjælp til at tolke ovenstående. Det kom der ikke mere afklaring af, fordi SKAT ikke må tolke på det skrevne dokument.

En opringning til SKAT, som undertegnede har fortaget efterfølgende i sagen, har ført til følgende mundtlige svar: ”Hvis man fortløbende sammenstykker sin uddannelse selv og går op til eksamen på en skole, der underviser i Kranio-Sakral Terapi, og består eksamen på lige fod med andre kursister, så vil man fra SKAT ikke afvise, at dette kunne føre til momsfritagelse.”

Umiddelbart oplevede jeg en imødekommenhed hos SKAT med dette svar. Så lad dig ikke skræmme væk af de skærpede krav, men prøv at søge om momsfritagelse alligevel. Vi vil meget gerne holdes informeret om resultatet deraf.Ansøgningsskemaer


Hvis du overvejer at ansøge om RAB godkendelse, eller det er ved at være tid til at indsende dokumentation for vedligehold, så klik ind på foreningens hjemmeside > Om foreningen > Information om RAB. Der finder du de relevante ansøgningsskemaer og vejledninger.
Annonce

LifeCare søger en Kranio-Sakral Terapeut
LifeCare er et seriøst og personligt "trænings- og behandlingscenter" i Ballerup, som bl.a. tilbyder styrketræning, rygskole, genoptræning og personlig træning.

Derudover har vi stor succes med vores stressforløb og behandlingsforløb, herunder individuel kostvejledning, massage og akupunktur.

Vi tilbyder også fodpleje i huset.

Vi har et veluddannet og kompetent team af instruktører og personlige trænere, der vejleder i den rette træning og som altid hjælper medlemmerne ”ude på gulvet”, eller hvis der er andre spørgsmål.

Størstedelen af vores medlemmer er  40 + med lidelser i bevægeapparatet eller livsstilssygdomme. Resten er ”almindelige” mennesker som ønsker at træne i trygge rammer og med al den vejledning som de har behov for.

Læs mere her
Annonce

Virum Fysioterapi søger en dygtig Kranio-Sakral terapeut.
 
Vi står og mangler en dygtig Kranio-Sakral terapeut som behandler i vores team, da vores nuværende Kranio-Sakral terapeut stopper. Jobbet er ca to hele arbejdesdage, med mulighed for at arbejde det op. Der er både behandling af voksne og helt små børn. Man fungerer som indlejer med eget CVR nummer. Hvis du er interesseret skriv til os på: info@virum-fysioterapi.dk

MVH Thomas Thomsen
www.virum-fysioterapi.dk


Invitation til medlemsweekend:

Kære Medlem

Du inviteres hermed til foreningens Ã¥rlige medlemsmøde, der som altid afholdes den sidste weekend i oktober. Vi har valgt at booke Gammel Brydegaard igen, efter at vi havde en fantastisk weekend dér sidste Ã¥r.  Stedet har nogen fantastiske fysiske rammer, og sÃ¥ ligger det midt i Danmark.

Vi håber, du finder programet inspirerende, og at du har lyst til at bruge et døgn sammen med dine kollegaer i foreningen.
Se invitation og program herMindeord om Lis Berthelsen

Født 30.11.1951
Død 14.03.2013

Af Sanne Einfeldt

Lis Berthelsen opgav livet efter kort tids sygdom på Hospice Fyn en kold martsdag 2013, 61 år gammel.

Lis var blevet mig en meget nær kollega, og jeg fik lov til at følge hende på hendes sidste svære rejse, som sluttede helt i hendes ånd med en bisættelse i det fri på Fyns Hoved en solbeskinnet og frostkold 22. marts.

Min historie om Lis er ikke i sin essens langt fra, hvordan både familie og venner oplevede hende: Et passioneret, engageret og kærligt menneske der kæmpede de svages ret, men hele tiden forholdt man sig også til et menneske som fyldte og stod på barrikaderne for, hvad hun i sin inderste kerne troede på og ville opnå:

Jeg mødte Lis første gang til en generalforsamling, for ca. 10 år siden, hvor jeg gerne ville se om jeg kunne blive valgt til det nystartende ”Etisk Udvalg” (senere Etisk Råd), men da en meget ”larmende” kvinde foran mig meldte sig før end jeg fik mig taget sammen til at melde mig, var jeg lige ved ikke at gøre det, for hende og hendes næsten aggressive facon orkede jeg nærmest ikke. Jeg valgte dog at tage opgaven alligevel og sammen med Frank Stålkjær fik vi etableret Etisk Udvalg, og vi lærte Lis at kende som en handlekraftig, engageret, højttalende, bestemt, men også meget omsorgsfuld og kærlig person.

Siden da har Lis og jeg byttet mange behandlinger, og hun har virkelig lært mig meget om dybden af, hvad KST kan gøre i de rette hænder. Dér var hun, og dér var hun i sit es.

Da Lis fik konstateret ovarie-cancer midt i 2012, intensiverede hun alt hvad hun kendte til af alternative hjælpemidler for at hjælpe canceren indefra, men i slutningen af året gik det stærkt tilbage med kræfterne, og sidst i februar kommer hun på hospice, hvor vi installerede en briks i stuen til behandling. Lis elskede den ro og det flow, KST’en gav hende, og det var hendes helle midt i afkræftetheden, smerterne og forholden sig til døden. Behandlingerne var præget af ro og ”ingen teknikker” i et mere energetisk arbejde.

Den sidste aften før hun døde var en meget speciel oplevelse, og jeg er sikker pÃ¥ ,at Lis sidder ”pÃ¥ sin lille sky” og synes, jeg skal give mine kolleger denne oplevelse med: Da jeg ankommer, som aftalt, bryder jeg ind i fællesbøn med nærmeste familie og en præst fra Lis’ venskabskreds, og Lis tysser pÃ¥ mit ”hej”! Da bønnen er slut, bliver hun denne gang behandlet i sin seng, da hun ikke længere er i stand til at rejse sig. Fra min akavede stilling er det som om hun fra første berøring sætter energien vildt i vejret og intensiverer arbejdet. Da jeg til sidst gÃ¥r op til nakken/hovedet, føltes det som om hun brugte mig som kanal og henter universel energi ned. Aldrig har jeg følt sÃ¥dan, og aldrig har jeg været grebet af sÃ¥dan en varme og ydmyghed! Jeg afsluttede behandlingen, og efter et par minutter slog hun øjnene op og sagde med glade øjne ”tak”, og jeg fik sagt farvel og tak for at hun har været min mentor, ven og kære kollega. Oplevelsen delte jeg med Lis’ familie og præsteveninde, der dertil sagde,” at der skal kræfter/energi til at dø, som der skal til at leve!”  Og det evnede Lis.

TAK LisSpørgehjørnet


Besvaret af Aase Barlebo, Formand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Jeg blev for nogen tid siden stillet følgende spørgsmål af et medlem, som jeg tænker kan have almen interesse:

Spørgsmål:
” Jeg er kommet i tvivl om det med skat/moms og diagnosen vi skriver i journalen.
 Er der nogle konkrete ting der er godtaget? Hvad med piskesmæld, hovedpine scoliose,
 bidefunktionsproblemer mm. Ligger der en liste hos jer?” (foreningen, red.)

Svar: 
I foreningen har vi ingen liste over, hvilke diagnoser der må bruges og skrives i vores journaler.

SKAT skriver  juni 2012 vedrørende diagnoser:
” Vi bliver ofte mødt med udsagn om, at alternative behandlere ikke må stille diagnoser.

SKAT er af den opfattelse, at alternative behandlere godt må stille diagnoser. Man må bare ikke foregive, at man gør det i egenskab af læge.”

Jeg kan ikke være mere enig. Det er vigtigt at bruge de observationer, udtryk og diagnoser, som vi mærker og oplever set med Kranio-Sakral Terapeutens ”briller” og som vi har lært at forholde os til. Det kan vi skrive i journalen. 

Det er rigtig godt at kende de lægelige diagnoser, når vi skal kommunikere med læger, sygehuse og andet personale indenfor sundhedssektoren.
 
 

 

Næste deadline for indput og annoncer til Det Blide Tryk:

Fredag den 9. august 2013 og sendes til sekretaer@kstforeningen.dk

Bestyrelsen Navn E-Mail
Formand Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Næstformand Lotte Obbekjer Naestformand@kstfforeningen.dk
Kasserer Anne Marie Jensen Kasserer@kstforeningen.dk
Sekretær Marianne Månsson Sekretaer@kstforeningen.dk
Medlem Jesper Støving bestyrelsesmedlem@kstforeningen.dk
Suppleant Lisbeth Aagaard suppleant1@kstforeningen.dk
Suppleant Vibeke Kunkel Jensen suppleant2@kstforeningen.dk
Etisk RÃ¥d    
Medlem Sidsel Cathrine Thevik etiskraad1@kstforningen.dk
Medlem Ullatiana Thekla Pedersen etiskraad2@kstforningen.dk
Medlem Kirsten Lohman Andersen etiskraad3@kstforningen.dk
Copyright © 2013 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter, All rights reserved.
afmeld nyhedsmail    opdater din profil

Email Marketing Powered by Mailchimp