Copy
Det Blide Tryk - April 2013
Lederen

Uddannelse og efteruddannelse i Kranio-Sakral Terapi

Af Marianne Månsson, sekretær i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter og redaktør af Det Blide Tryk.
 
Kranio-Sakral Terapi er et stort og bredt fag, som kun vi selv sætter grænser for dybden, bredden og kvaliteten af. Der er masser af spændende kurser, som kan åbne vores bevidsthed mod nye muligheder og viden.

Det kan være en god ide at tage sin grunduddannelse på en skole. På den måde får du mulighed for at fordybe sig i den første indlæringskurve. Det giver også underviseren mulighed for at lære dig at kende og støtte dig i at udvikle de sider, der ikke falder dig nemmest. Det er vigtigt, fordi mange af os nok har en tendens til at skubbe det svære til side for at koncentrere os om det, vi er gode til.

Men når man har taget sin grunduddannelse (plus/minus 250 timer), vil jeg varmt anbefale, at man overvejer at ”flytte hjemmefra” eller bare tage på en opdagelsesrejse. Det giver ikke bare en mulighed for at prøve noget nyt, men også for at se, hvordan verden ser ud uden for de trygge rammer.  Fordi man undersøger, hvad der ellers er på markedet af kurser, betyder det ikke, at man ikke kan vælge at vende tilbage til sit gamle uddannelsessted, men det vil være et mere oplyst valg, man derefter tager.

Vi kan lære noget af alle. Hver skole har sin indgangsvinkel til Kranio-Sakral Terapien. Bare det at gentage KST 1 på en anden skole kan give nye ideer og mulighed for at udforske et nyt terræn. Man lytter med andre ører, fordi det hele ikke er nyt for én længere, kun nuancerne er nye.

Der er mange uddannelsessteder herhjemme, og de har ALLE noget at byde på, hver deres måde at undervise i KST. Dertil kommer, at der også er mulighed for at tage kurser i f.eks. Tyskland, Italien, England og USA.

Vi er hver især unikke behandlere. Ingen af os er ens (heller ikke når vi har samme uddannelsesbaggrund). Vores fokus er ikke ens, ligesom vores temperament er forskelligt.

Som behandlere udvikler vi os hver eneste dag, vi lærer af vores klienter, men det er sundt at komme på kursus en gang imellem og få inspiration og tid til reflektion.
Vi gør os selv og vores fag en tjeneste ved at lukke op over for hinanden og hinandens tilgange til Kranio-Sakral Terapi.Nye regler for RAB registrering

Af Lotte Obbekjer, næstformand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Sundhedsstyrelsen(SST) har i slutningen af 2012 taget nye regler vedrørende RAB registrering i brug.

RAB registrering:

BEK nr 978 af 01/10/2012 Gældende (RAB Bekendtgørelse)
Offentliggørelsesdato: 06-10-2012
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143297

Ovenstående link/bekendtgørelse er lige nu det eneste officielle dokument om de nye RAB registreringsregler fra SST. Som det kan ses i teksten, har man fra SSTs side ikke penslet reglerne ud.

Ændringen er, at der er blevet strammet op, med krav om afsluttende eksamen i hovedfaget.

Det er ikke muligt at finde den gamle timefordelingstabel på SSTs hjemmeside. Foreningen har udbedt sig en uddybning af reglerne (og en mulighed for at kunne slå dem op på SSTs hjemmeside) med henblik på orientering til medlemmerne.

Den nye timefordelingstabel ser således ud:
·      Anatomi/fysiologi 200 lektioner + eksamen
·      Sygdomslære/farmakologi 100 lektioner + eksamen
·      Psykologi 50 lektioner
·      Klinikvejledning/klientbehandling 10 lektioner
·      Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 lektioner
·      Den primære alternative behandlingsform 250 lektioner + eksamen

E-learning
Tager man anatomi/fysiologi og sygdomslære som e-learning, skal eksamen foregå ved fremmøde.

Dispensation
Det pålægges den enkelte faggruppes registrerende forening at afgøre, hvorvidt der skal registreres efter den nye eller den gamle bekendtgørelse for de der måtte søge om RAB registrering i det første år, efter den nye bekendtgørelse er trådt i kraft. Det vil sige, om der kræves bestået eksamen i hovedfaget eller ej.

Bestyrelsen har besluttet, at vi fastholder det eksamensfrie regelsæt indtil d. 15. oktober 2013. Herefter skal der ved ansøgning om RAB registrering tillige med øvrige dokumentation fremsendes eksamenspapirer på de nævnte fagområder.

Bestyrelsen beklager meget, at der først nu udsendes information om de ændrede regler. Der er ikke direkte tilsendt foreningen oplysning om ændringerne. 

Ønsker du at få din klinik på Google maps?

Det er meget simpelt. Link til guide.


 

En hilsen fra Heather Smith og Annie Jørgensen

Oplægsholderne ved generalforsamlingen 2013
 
”Mange tak for en dejlig dag i Århus sammen med jer og endnu engang tak for invitationen. Vi nød den gode stemning og de mange fremmødte.

Det fik os efterfølgende til at tænke på, hvor vigtigt det er at kunne mødes i fællesskab og udveksle tanker og inspirere hinanden. I denne nye tid er fælleskab og samarbejde et vigtigt udviklingselement for os alle. Der ligger et stort udviklingspotentiale i at udvikle os sammen og samtidig respektere vores forskelligheder.

Respekt og åbenhed mellem skoler og behandlere giver et stærk samlet udviklingspotentiale for alle os, der brænder for KST. Der er så mange unikke og forunderlige veje indenfor KST, som hele tiden folder sig ud. I fælleskab kan dette blive til en smuk buket i regnbuens farver, hvor ingen blomst er smukkere end den anden.

Hver enkelt blomst har sin berettigelse og kan berige de mange forskellige mennesker, der søger hjælp gennem KST.

Derfor vil vi da også denne vej opfordre til, at det igen tages op, om det ikke kunne være muligt at sammenlægge de 2 foreninger. Da dette i sig selv vil være en styrkelse af vores faggruppe som KST-terapeuter.”

Er du nysgerrig på Kranio-Sakral Terapien – måske endda Kranio-Sakral fagnørd?

Interview med Helle Recter, grundlæggeren af Facebookgruppen "kraniosakralterapi"

Hvordan er det lige helt præcist, at cerebrospinalvæsken og lymfevæsken kommunikerer? Og hvad sker der fysiologisk i et stillepunkt? I en ny gruppe på facebook har du mulighed for at fordybe dig i emner som disse og mange flere.

”Det er et forum for kraniosakrale behandlere, som er nysgerrige på deres fag” fortæller Helle Rechter, der har startet gruppen. Ideen opstod, imens Helle skrev sig igennem eksamensopgaver om Kranio-Sakral Terapi. ”Jeg stod i neuroanatomi og fagtermer til halsen, og det var super spændende, for der sker jo det, at man bliver grebet af detaljerne i anatomien og i faget.  Jo mere viden jeg tog ind, jo mere nysgerrig blev jeg på at lære mere – og sådan har jeg det stadigvæk”, fortæller Helle, som opnåede international certificering fra Upledger Instituttet sidste år.

”Jeg er overbevist om, at der er rigtig mange Kranio-Sakrale behandlere fra forskellige skoler rundt omkring i landet, der har det ligesom jeg, for den faglige nysgerrighed stopper jo ikke, når eksamen er bestået, eller kurserne er gennemgået. Tværtimod. Derfor startede jeg en gruppe for alle os som har lyst til at fagnørde og mod på at lytte til input fra andre.” 

Gruppen startede for få uger siden og har allerede medlemmer fra de fleste større Kranio-Sakral skoler. ”Jeg tror den store interesse skyldes, at gruppen jo netop er en nem måde at komme i kontakt med kolleger på. Om emner som vi brænder for, men som vi i dagligdagen står alene med. Og så er det en stor erfaringsmængde vi både teoretisk og praktisk kan trække på, når vores ressourcer lægges sammen”, siger Helle, der glæder sig over, at flere toneangivende ressourcepersoner med forskellig baggrund i Kranio-Sakral Terapi allerede har givet tilsagn om at deltage aktivt.

”Foreløbig har vi samlet en del materiale til inspiration om tredimensionel anatomi og CSF-flowet, så man kan også vælge at bruge gruppen som adgang til et bibliotek af faglig viden, som vi løbende udbygger. Men selvfølgelig er det allersjovest, når man kan klikke ind på siden og følge med i, hvordan nysgerrige kraniosakrale nørder derude i landet deler viden og erfaring, så vi kan fortsætte med at blive klogere sammen”.

Der er allerede planlagt flere Kranio-Sakrale temaer som vil blive taget op i løbet af året, men Helle vil endnu ikke løfte sløret for hvilke og hvornår. ”Til gengæld vil jeg gerne lægge en åben invitation ud til alle kraniosakrale behandlere som er ambitiøse med deres fag og nysgerrige på Kranio-Sakral Terapien med et neuroanatomisk udgangspunkt.

Det er gratis at være med i facebook-gruppen, som du finder ved at søge på kraniosakralterapi & vælge ”lukket gruppe”. Alternativt kan du sende en venneanmodning til Helle Rechter, der dernæst melder dig direkte ind i gruppen. Her glæder man sig til at byde velkommen til alle Kranio-Sakral terapeuter, der har mod på at bevæge sig ud i cyberspace for at dele deres faglige nysgerrighed med andre.
 

 

Annoncer og fagligt stof sendes til Marianne Månsson på sekretaer@kstforeningen.dk
Deadline for maj udgaven af Det Blide Tryk er 7. maj 2013
Bestyrelsen Navn E-Mail
Formand Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Næstformand Lotte Obbekjer Naestformand@kstfforeningen.dk
Kasserer Anne Marie Jensen Kasserer@kstforeningen.dk
Sekretær Marianne Månsson Sekretaer@kstforeningen.dk
Medlem Jesper Støving bestyrelsesmedlem@kstforeningen.dk
Suppleant Lisbeth Aagaard suppleant1@kstforeningen.dk
Suppleant Vibeke Kunkel Jensen suppleant2@kstforeningen.dk
Etisk Råd    
Medlem Sidsel Cathrine Thevik etiskraad1@kstforningen.dk
Medlem Ullatiana Thekla Pedersen etiskraad2@kstforningen.dk
Medlem Kirsten Lohman Andersen etiskraad3@kstforningen.dk


.
Copyright © 2013 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter, All rights reserved.