Copy
Det Blide Tryk Juli 2015
Se mailen i din browser
Facebook

Man kan ikke være RAB registreret og sundhedsautoriseret på en og sammen tid


Artikel af Aase Barlebo, Formand i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Hele sagen om medlemmer der er RAB registrerede og som også er autoriserede sundhedspersoner er nu afsluttet.

Sagen startede i april 2014 hvor Sundhedsstyrelsen gjorde brancheorganisationerne og dermed vores forening opmærksom på at foreningen ikke kan RAB registrere medlemmer der også er autoriseret sundhedsperson. Det står i loven!

Bestyrelsen har sammen med andre brancheorganisationer fundet frem til en løsning som vi synes er meget tilfredsstillende:
 

Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler (KST RAB)

Folketinget vedtog d. 19. maj 2004 ”Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere”. Formålet er at indføre en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at styrke brugerens sikkerhed ved anvendelse af alternativ behandling.

Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter er af Sundhedsstyrelsen godkendt til at registrere sine medlemmer efter denne lov. På baggrund af denne lov, samt Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 1.10.2012 stilles der helt specifikke krav til medlemmernes uddannelse og eksaminer.

Ved en skriftlig ansøgning til bestyrelsen, skal medlemmerne dokumentere at have gennemført uddannelsen med diverse eksaminer for at kunne blive godkendt for derefter at kunne anvende titlen, Kranio-Sakral Terapeut Registreret Alternativ Behandler.


Kranio-Sakral Terapeut Sundhedsautoriseret  (KST SA)

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere omfatter ikke autoriserede sundhedspersoner.

Foreningen godkender autoriserede sundhedspersoner på præcis de samme vilkår og med de samme krav som stilles til RAB godkendte medlemmer.

Denne nye gruppe af uddannede Kranio-Sakral terapeuter vil derefter kunne anvende titlen:

Kranio-Sakral Terapeut Sundhedsautoriseret, og vil på lige for med RAB godkendte styrke brugerens sikkerhed ved anvendelse af alternativ behandling.

De autoriserede sundhedspersoner er dog fortsat under Sundhedsstyrelsens tilsyn, uanset om den behandling de udfører betragtes som alternativ, hvorfor klager over behandling givet af en autoriseret sundhedsperson kan rettes til Patientombuddet.

Er der nu en af jer der er autoriseret sundhedsperson og som også er RAB godkendt skal I sende jeres RAB bevis tilbage til foreningen. Efter vi har modtaget det, sender vi straks efter et nyt bevis magen til blot med titlen KST SA i stedet for.

Send dit eventuelle ugyldige RAB bevis til undertegnede på adressen:
Æblehaven 2, 3390 Hundested

Qigong med Chili Turéll
 

Når man en gang er blevet undervist i Qigong af Chili Turéll vil man bare have mere!
Nogen af os havde den oplevelse på Medlemsweekenden fornylig.

Nu arrangeres der et kursus, som atter henvender sig til behandlere, som i deres daglige virke leverer energi direkte menneske til menneske, krop til krop. Det er derfor afgørende vigtigt at tage vare pÃ¥ sig selv. Qigong er en let tilgængelig, hurtig og effektiv hjælp til selvhjælp -  til selvpleje.

De mange tusind år gamle taoistiske helseøvelser renser ud og skaber ny gennemstrømning, hvilket kan sammenlignes med et indre brusebad. Vi kultiverer energien Qi, og fyldes med nyt velvære og overskud.
 
Tid: D. 19. og 20. september 2015, kl. 10-17 begge dage.
Sted: Gotvedskolen, Ny sal, 2. etage, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C.
Pris: kr. 1.625  inkl. trænings-cd og trykt kompendium til hjemmetræning.

Tilmelding: Chili Turèll, chiliturell@gmail.com eller sms 2081 1312 - deadline: 5.sept.

Ved tilmelding fremsendes yderligere praktisk info.

Betaling: Kontonr: 8401 1147190 – husk navn på indbetaling.

Mere info:www.chiliturell.dk 
 
Der er tilmeldingsfrist d. 5.september, hvorefter eventuelt ledige pladser åbnes til anden side.
Chili anbefaler at læse den fantastiske bog ’Den lille bog om energimedicin’ af Donna Eden, idet hun gerne vil bruge bogen som inspiration i undervisningen.
 
Chili Turèll er international certificeret instruktør i Qigong efter Biyunmetoden. Skuespiller og Foredragsholder.

Forfatter til bogen ”I livets strøm”, samt oversat bogen ”Qigong efter Biyunmetoden”.
Uddannet i Traditionel kinesisk medicin, Metamedicin, Yoga, Ayurveda, og meditation, Tankefeltterapeut/Emotionel Frisættelses Terapeut.

Som træerne i skoven

Terapeutiske grundprincipper i Kraniosakral Biodynamics


Af Svend Guttormsen
 
”… selve skoven gror bare – uden at have særlige intentioner med os. Derfor kan den helbrede”

Jeg faldt over artiklen ’Nem pille at sluge’ i Weekendavisen, hvor dette citat stammer fra. Her er budskabet ganske simpelt: Træerne i skoven vil dig ikke noget – derfor virker skoven helende.

Og det beskriver egentlig det terapeutiske grundprincip i Kraniosakral Biodynamics ganske godt. Med en lettere omskrivning (men en helt parallel mening) kunne man sige: I Kraniosakral Biodynamics gør terapeuten som sÃ¥dan ikke noget for at ’fikse’ klienten. Derfor er  behandlingen helende.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Chokerende i al sin enkelhed. Og måske også lidt provokerende. For hvis ikke terapeuten gør noget aktivt eller intentionelt, hvad gør han så? Det er et godt spørgsmål! Det letteste er måske at forklare, hvilken rolle terapeuten i Kraniosakral Biodynamics netop ikke spiller… før vi kommer til det han faktisk måtte gøre:


Søgen efter ekspertviden

Vi starter med en analogi: I stort set alle livets forhold er vi vant til at forholde os til eksperter. Når vi går i banken for at investere penge. Når vi kører til mekanikeren for at få tjekket bilen. Eller når vi tager til lægen for at blive smerterne kvit… i alle disse situationer ønsker vi at møde en ekspert: Én der kender markedet godt, én der kan skrue på de rigtige skruer, og én der kan fikse os, når vi er syge.

Og godt for det! Det er ganske simpelt fornuftig adfærd at opsøge én, der ved mere om tingene end vi selv. Og dog… hvad nu hvis vi selv lå inde med den ønskede viden uden at vide det. Hvis vi rent faktisk sad oven på skattekisten, og blot skulle finde ud af at åbne den selv?


Kroppen helbreder sig selv

Når det kommer til vores eget helbred er vi nemlig ofte uvidende om, hvilket potentiale for sundhed vores krop/psyke indeholder. Selv når vi rent faktisk er syge og symptomerne er til at føle på, er ressourcerne der kan gøre os raske igen allerede til stede. Det betyder at vores krop/psyke med den rette guidning selv er i stand til at finde tilbage til den rette balance og sundhed. Det er ikke så mystisk, som det måske kunne lyde…
 
For selv når vi tager noget så harmløst som en Pinex eller Panodil mod hovedpine, er det ikke pillen eller det medicinsk aktive stof i pillen der ’helbreder’ os. Det er kroppen, der heler sig selv med hjælp fra medicinen… Og sådan er det hele vejen rundt: Fra kirurgiske indgreb til Bachs blomstermedicin (homøopatisk medicin). Kroppen finder tilbage til balance og bliver funktionsdygtig igen med støtte fra behandlingen.

Det gælder naturligvis også i kraniosakral terapi. Og særligt i Biodynamics.


Den ekspertløse terapeut

I Kraniosakral Biodynamics har man taget konsekvensen af kroppens (selv-)helende potentiale. Frem for at fokusere på det der ikke virker – smerterne, utilpasheden, sygdommen – fokuserer man på det der virker: Kroppens iboende ressourcer og evne til at finde tilbage til balance igen. I denne proces gælder det om at stimulere kroppen til at ’korrigere’ sig selv. Her er det terapeutens fornemste opgave ikke at være ekspert, lige meget hvor megen erfaring han har.

Opgaven for terapeuten er derimod at give slip på sin ekspertviden og i stedet fungere som holdepunkt for klientens proces. Med andre ord: I Kraniosakral Biodynamics hjælper terapeuten bedst ved at være det rolige anker (på engelsk fulcrum), hvorom klientens sundhed kan udfolde sig.

Denne terapeutrolle er som sådan ganske ordinær: Ideelt set har terapeuten – så længe behandlingen varer – ingen foruddefineret tilgang til klientens skavanker; ingen specifikke behandlingsregimer til hver enkelt lidelse; og ingen ambitioner om at ’fikse’ klienten.

Udstyret med kendskab til kroppens anatomi/fysiologi og kroppens tegn på sundhed møder terapeuten klienten med et åbent sind. Det er denne ekspertløse, ambitionsløse, laden-dig-være-i-fred tilgang der i sig selv er helende. Som træerne i skoven…


De embryologiske kræfter

Det lyder muligvis lidt langhåret for folk med hang til kolde facts og evidensbaserede behandlingsregimer. Men det forunderlige er at det virker..! Og at der tilmed er en forklaring.

Vi tager den lige igen: I Kraniosakral Biodynamics tilbyder terapeuten en mulighed for helbredelse. Hvis kroppen kan tage imod – og hvis terapeuten kender sit felt – kan helbredelse finde sted, meget hurtigt og komplet.

Ved at diagnosticere og ’lytte’ til, hvordan klientens krop udtrykker sundhed under behandlingen, er terapeuten i stand til at stimulere de ressourcer der forstærker sundheden. Når det sker begynder kroppen selv at ’udligne’ de ubalancer der måtte være.

Det kan være ubalancer i musket-skellet-systemet, der kommer til udtryk som smerter i led, fx knæ, ankel og hofte. Eller ubalancer forårsaget af chok/traumer (både fysiske og psykiske) som piskesmæld eller tinnitus. Eller komplekse fysiologiske ubalancer, der viser sig som fx migræne. Eller stress-relaterede lidelser (knytter sig til nervesystemet) som koncentrationsbesvær, søvn- og fordøjelsesproblemer, hudlidelser… med meget mere.

Uanset hvilken ubalance det drejer sig om, taler man i Kraniosakral Biodynamics om at man arbejder med kroppens embryologiske kræfter. Kort fortalt er det de kræfter, der i fostertilstanden skaber først og fremmest nervesystemet, og som desuden styrer den komplicerede proces med, hvilke celler der bliver til hvilke organer, til hvilken slags væv, mv (celledifferentiering).
Terapeutens kommunikation med klientens embryologiske kræfter er et dybere lag (om end ikke det dybeste) i arbejdet med kroppens iboende ressourcer, og forbløffende meget heling finder sted netop her.

Det er samtidig en heling, der involverer klienten som helhed. Det betyder, at allerede glemte oplevelser – helt tilbage fra barndommen og inden fødslen – kan komme op til overfladen under behandlingen og blive integreret i den nutidige fysio-anatomiske og psykologiske ’mekanisme’, vi som menneske udgør.
 

Tilstedevær – en terapeutisk forudsætning

SÃ¥ langt, sÃ¥ godt. Indtil videre er vi nÃ¥et lidt rundt om terapeutens tilbageholdende rolle under selve behandlingen. SÃ¥ hvad er egentlig  terapeutens kvaliteter i Kraniosakral Biodynamics? Sidder han bare og daser den af, mens klienten selv gør hele arbejdet?

Både ja og nej. Ja, fordi kroppen som sagt selv laver den bedste heling uden for stor indblanding udefra. Og nej, fordi terapeuten må være med under hele processen. Her er der ikke plads til hovedløs rutine… for hvis terapeuten ikke er med i hvad der foregår, sker der ikke alverden. Nøgleordene er tilstedevær og tålmodighed.

Her er vi ved det der netop gør terapeutens rolle i Kraniosakral Biodynamics til noget mere end ordinær: Ud over nøje at vide hvilke færdigheder (fysiske, energetiske og verbale), der kan anvendes i hvert enkelt tilfælde (og anvende dem, når det påkræves), må terapeuten hele tiden være tunet ind på kroppens arbejde. Det kræver at terapeuten er nærværende – at han i tankerne ikke allerede er i gang med frokosten eller næste klient.

Ægte nærvær er som bekendt en kunst, særligt i vores distræte samfund. Det er netop tilbagevenden til nærvær, der for klienten på langt sigt er helende: Tilbage til at mærke kroppen og til virkelig at mærke hvad den har brug for. Tilbage til her og nu – tilbage til det der foregår i real time.

Nærvær/ tilstedevær er en kontinuerlig proces, både for terapeuten og klienten…

En del skavanker, lidelser og sygdomme – særligt de ’moderne’ af slagsen som stress, depression, PTSD (posttraumatisk stress-syndrom) og ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) – har en stærk komponent af for-mange-input og for-lidt-tilstedevær. For at være det rolige anker hvorom kroppen selv kan hele, kræver det først og fremmest en terapeut, der er til stede. Og indimellem kræver det – når tidpunktet er rigtigt – visse færdigheder som fx verbal guidning for at helingen kan finde sted.

Men det meste af arbejdet i Kraniosakral Biodynamics foregår i stilhed og nærvær. Man venter og understøtter… til det øjeblik, hvor kroppen begynder at udtrykke sine iboende ressourcer. Og når det sker, understøtter terapeuten denne proces. Dels ved at være nærværende, og dels ved at vente ydereligere på at potentialet for sundhed udfoldes. Det er en proces med mange lag og uanede dybder.


Tålmodighed – den terapeutiske tilgang

At være anker for sådan en proces kræver først og fremmest at terapeuten har gennemgået sin egen helende proces i Biodynamics. Det vil sige at man har været igennem en længerevarende certificeret basisuddannelse (typisk 2 år), hvor man på egen krop har integretet hele pakken af biodynamiske færdigheder i sit system.

Og så kræver det i sagens natur tålmodighed. Det kan måske lyde lidt ny-puritansk, men der er en terapeutisk mening med det. Erfaringer blandt kraniosakral terapeuter, der både har behandlet biomekanisk og biodynamisk, viser at helingen foregår både hurtigere og går dybere når man intervenerer i rette doser. Det vil sige, at terapeuten kun giver input til klientens system, når det er nødvendigt og i øvrigt så lidt som muligt.

Med andre ord heles en skulderskade, akut stress, en hjernerystelse eller lændeproblemer bedre og hurtigere, når terapeuten blander sig så lidt som muligt. Det er måske chokerende nyt for manuelle teknikere der ynder at vide, hvilket greb klienten har brug for for at blive smerterne kvit.

I Kraniosakral Biodynamics er det derimod både en dyd og en terapeutisk tilgang at vente: Vente på at klienten selv begynder at trække på sine ressourcer; vente på at den fysio-anatomiske/energetiske virkelighed begynder at udtrykke sin sundhed… med andre ord være tålmodig. Og så begynder kroppen helt af sig selv at hele og meget bedre end nogen manipulation ville bevirke.

Som træerne i skoven, der virker helende blot fordi de er der, uden at ville os noget… på samme vis er terapeuten i Kraniosakral Biodynamics den, der via sin tålmodighed og sit nærvær (og et grundigt kendskab og erfaring med den menneskelige anatomi, fysiologi og psyke) udvirker, at klienten bliver rask.

Længere er den ikke. Hvorfor gøre det vanskeligere end det?
-------------------------------------------------------------------------------
Læs flere artikler om Kraniosakral Biodynamics på http://dit-fri-rum.dk/blog/
ANNONCE
 

The Ground of Craniosacral Biodynamics


Om nærvær, relationel kontakt & Primary Respiration

Et intro-seminar i Kraniosakral Biodynamics med Katherine Ukleja
19.-21. november 2015
 
Dette intro-seminar er et 3 dages ’bridging’ seminar om Kraniosakral Biodynamics for alle med kendskab til kraniosakral terapi. Kurset er første del af et egentligt uddannelsesforløb, ‘The Ground of Craniosacral Biodynamics’, og en smagsprøve herpå.
 
DATO

Den 19., 20. og 21. november 2015 – kl. 9:30-18 (sidste dag kl. 9:30-16)

UNDERVISER(E)                                                                                                      
Katherine Ukleja (DO, BSCT) med 2-3 erfarne tutorer.

INDHOLD
Katherines beskriver seminaret sådan her:
 
“This seminar is intended as a taster for a proposed bridging course. The bridging course, of 4 seminars, will honour William Garner Sutherland’s journey. Early in his career Dr Sutherland described the subtle rhythmic motion of the Primary Respiratory Mechanism. His later insights led him to the Potency of the Breath of Life, the ‘liquid light’, which ignites and animates all living organism. The practice of Craniosacral Biodynamics orients the practitioner to the action of this Potency within the fluid body and the slower tidal rhythms that it generates.”
 
Topics of the intro seminar:
  • Building safety in the holding field
  • The cultivation of presence – being to being connection
  • Health and resources
  • Relational touch – negotiation and listening skills
  • The Tide – The Three rhythms of Primary Respiration
OM KATHERINE
Katherine Ukleja er en af vor tids store kapaciteter inden for Kraniosakral Biodynamics. Hun har været tilknyttet Franklyn Sills og Karuna Institute i England og underviser i dag over hele verden.

Hun er blandt andet seniorlærer på de 2-årige grunduddannelser på Da-Sein Institut (CH), Craniosacral Therapy Educational Trust (GB), Cranio Academy (RU) og på Body Intelligence (world-wide) og underviser jævnligt osteopater uddannet hos James Jealous og biodynamiske KSTerapeuter på advanced seminarer.
Katherine er kendt for sin store praktiske erfaring, sin levende undervisningsform og sine store pædagogiske evner – hun formidler selv svært forståeligt stof, så alle kan være med.
 
FOR HVEM

For alle med kendskab til kraniosakral terapi – minimum 70 timers basis KST-kurser.

Hvis du har mindre end 100 timers basis KST-kurser, har Katherine bedt os om at lave et lille interview med dig for at finde ud af, om dine forudsætninger passer med seminaret. I så fald bedes du kontakte os (se nedenfor) inden du indbetaler depositum og tilmelder dig.

Er du i tvivl om hvor du står, er du selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne imødekomme dig om muligt.
 
HVOR                                                   
Kildens dejlige og lyse lokaler på Søndermarksvej 14 i Valby i København
 
POINTS TIL RAB/SA
Seminaret er certificeret og giver points til godkendelse og vedligeholdelse af RAB/SA.
 
ARRANGØRER
Rundt om Kroppen v/Jana Hartlich & Det Ã…bne Rum v/Svend Guttormsen
For flere detaljer se www.dit-fri-rum.dk/kurser
 


GÃ¥ ikke glip af medlemsblade og nyhedsbreve!


Hvis du får ny email adresse, bedes du sende en mail til sekretaer@kstforeningen.dk
Alle andre informationer skal du selv gÃ¥ ind og rette pÃ¥ din profil pÃ¥ www.kstforeningen.dk 

Dit medlemsnummer finder du bl.a. på din kontingentfaktura.

KST Foreningen på facebook

 

Som medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter kan du blive medlem af foreningens lukkede gruppe på Facebook. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og debatere med dine kollegaer. For at sikre os at der fra tid til anden bliver skrevet et oplæg til debat, har vi sat en stafet i gang. Redaktionen gør opmærksom på at ordet er frit og at de holdninger, der udtrykkes personlige. Har du kommentarer til disse indlæg eller har fået lyst til at skrive dit eget, skal du ikke holde dig tilbage af ikke at være på facebook. Du kan komme direkte i Det Blide Tryk. Send dit indlæg eller kommentar til sekretaer@kstforeningen.dk

Som noget nyt har vi foreningen ogsÃ¥ fÃ¥et en offentlig side til promovering af foreningen, den hjemmeside og dens medlemmer. Den hedder kstforeningen.dk.  Hjælp os gerne ved at ”synes godt om” den eller del den til dine facebook venner.

 

STAFFETTEN


Af Lene Kamilla Hansen

Jeg har lovet at samle stafetten op igen og skrive et indlæg... Havde egentlig tænkt på hele vores issue omkring kendskab til KST, markedsføring af os selv og tilskud fra Sygesikring Danmark men men men...
Efter at have tilbragt de seneste dage på sygehuset hvor min kæreste akut blev indlagt tirsdag, har mine tanker kredset om mange andre ting.

Jeg har forsøgt at forholde mig til frustrationen over den holdning og attitude som jeg oplever vores sundhedssystem til tider er gennemsyret af, og som provokerer mig voldsomt. Samt det faktum, at jeg altid har sagt jeg ALDRIG skulle være sygeplejerske, og så nu alligevel er endt med denne uddannelse, hvor jeg fra dag 1 følte mig ”hjemme”…

Min kæreste blev som sagt indlagt akut tirsdag med galdesten. Problemer som han har døjet med de sidste par år. De sidste gange hvor han har haft ”anfald”, har jeg kunne skabe ro i systemet med blandt andet organmassage og varme hænder. Ihvertfald har han fået det bedre efter behandling.

Denne gang har en stor sten dog sat sig fast i galdegangen, så der er kommet galde ud i blodet. En akut indlæggelse var derfor nødvendig og efter rigtig mange overvejelser, ultralyd og MR scanning er det endt med at galdeblæren skal fjernes. Han er netop kørt til operation..

Det murer i mit indre, at denne skal fjernes. Jeg er i det hele taget ikke meget for operationer. Det at putte sit helbred i hænderne på et andet menneske uden selv at have indflydelse på processen. Men det er ikke så meget det, for jeg forstå godt hans beslutning med de risici de stiller op. Det er mere hele tilgangen til behandling og helbredelse samt den der ”jeg ved bedst” attitude jeg hæfter mig ved.

For mig at se er det vigtigste som behandler, at forstå vi aldrig bliver klogere end klientens egen krop. Læger, behandlere og andre der tror, at de ved bedst har for mig at se mistet kontakten. I nogle tilfælde vil jeg ligefrem påstå, at disse indgreb bliver til en form for overgreb.

Det er så let at blive ”blind” af erfaring, statistikker, prognoser, teknikker osv. Men uanset hvor meget vi læser. Uanset hvor mange undersøgelser der ligger forud. Uanset hvor godt vi kender disse teknikker og kroppens ”almindelige” bevægelser og former. Uanset hvor lang erfaring og hvor mange tilfælde der har vist noget bestemt, så har hver eneste krop og sjæl sit eget individuelle svar og behov. Selvfølgelig skal vi trække på den erfaring, men min pointe er, at vi ikke skal tro vi ved bedre og har alle svar udelukkende på den baggrund.

At mange i dag ikke er i kontakt med deres egen krop og sjæl kan selvfølgelig betyde, at vi ikke nødvendigvis skal handle ud fra det der kommer ud af klientens mund. Men det er jo netop her jeg elsker denne behandlingsform og årsagen til, at jeg alligevel åbnede ”sygepleje-døren” og begyndte at bryde dele af muren ned. Den mur der i bund og grund nok blot handler om, at jeg ikke kunne se mig selv i det system jeg troede var lige med helbredelse.

Jeg har nemlig det mindset som jeg føler i højere grad "gennemsyrer" KST behandlere og den mere alternative behandlerverden.. smile-humørikon At vi helbreder bedst, hvis vi samarbejder med krop og sind. Ingen manipulation. Ingen overgreb. Ingen medicin til at bedøve og fjerne kroppens forsøg på at råbe os op. Ingen unødvendige operationer. Ingen bebrejdelse af kroppen uanset smerter og sygdomme. Men derimod et holistisk syn på krop og sind. En dyb forståelse for, at der altid ligger en årsag bag. En taknemmelighed for kroppens evne til at advare os. En behandlingsform der kræver sansning og fuld tilstedeværelse og jeg kunne blive ved…

Når alt dette er sagt, så er jeg dybt taknemmelig for, at vi har muligheden for at operere når det er livsnødvendigt…. men ønsker mig et fremtidigt samfund, hvor der arbejdes og ses anderledes på helbredelse af krop og sind... og håber, at jeg kan bevare dette syn også efter 30 år som behandler.

De varmeste hilsner

Lene Kamilla Hansen
Mybodyandmind
 
Stafetten gives videre til Charlotte Hornbæk Borch

Kommentarer til Lene Kamilla Hansens indlæg:

Gitte Dahm Et rigtig fint skriv med gode overvejelser:-). pøj pøj. Jeg håber på, at vi kan pode de to tilgange til helbredelse, så der både bliver plads til alternative/komplementære behandlingsformer med gode grundige uddannelser og det etablerede system med akut medicin, operationer og en tilpas mængde livsgivende medicin, hvor der er nødvendig. Jeg tror ikke, at det ene bør udelukke det andet - vi bør skabe bro frem for at grav kløften dybere. På den måde vil vi alle vinde billetten til et godt og sundt liv.

Lene Kamilla Hansen Enig Gitte Dahm og tak! Det var desværre en meget kompliceret operation der i stedet for 1-2 timer tog 6. Men dejligt at de kan når det nu er nødvendigt og dejligt at det lykkedes! Mødte heldigvis også sympatiske læger her til sidst og ved jo godt, at alle vil det bedste...

Yvonne Gommesen Hej Lene - tak for dit fine indlæg her - og rigtig god bedring med din kæreste. Ja, vi må arbejde for et flot samarbejde mellem læger og alternative behandlere i fremtiden. Jeg arbejder selv som både alternativ behandler og sygeplejerske, og ved, at i akutte situationer kan vi altså ikke undvære de der "guder" og deres "templer" - bare de dog kunne indse, at de heller ikke kan undvære os "alternative" til forebyggelse og de ikke-akutte og livstruende sygdomme. Jeg ser for mig, at der i hver by findes sundhedscentre, hvor vi arbejder sammen side om side, og bruger hinandens kompetancer, uden at skulle bekrige hinanden. Vi er på vej allerede, vi bliver flere og flere der går i den retning, befolkningen vil jo også gerne have bivirkningsfrie behandlinger. Jeg tror på en bedre fremtid.

Lene Kamilla Hansen Tak Yvonne Gommesen. Et større samarbejde ville være fantastisk og ja, vi er på vej! Netop også det jeg mener med at bryde min egen mur ned. Min pointe er dog lige så meget også den, at vi som behandlere, uanset fag og baggrund, bliver bedre til at lytte ind og stole på kroppens egne ressourcer, i stedet for blot at køre efter teknikker, erfaring og statistikker...
 
Næste deadline for indput og annoncer til Det Blide Tryk:

Mandag d. 7. september 2015 og sendes til sekretaer@kstforeningen.dk

Det koster 400 kr for medlemmer at annoncere i DBT og 500 kr for ikke medlemmer.

 

Bestyrelsen Navn E-Mail
Formand Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Næstformand Lisbeth Aagaard Naestformand@kstfforeningen.dk
Kasserer Anne Marie Jensen Kasserer@kstforeningen.dk
Webmaster Marianne MÃ¥nsson Sekretaer@kstforeningen.dk
Medlem Liselotte Amby bestyrelsesmedlem@kstforeningen.dk
Etisk RÃ¥d    
Medlem Charlotte Borch etiskraad1@kstforningen.dk
Medlem Lene Kunnerup Nielsen etiskraad2@kstforningen.dk
Medlem Kirsten Lohman Andersen etiskraad3@kstforningen.dk
RAB/SA udvalg    
Medlem Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Medlem Lisbeth Aagaard Naestformand@kstfforeningen.dk
Copyright © 2015 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter, All rights reserved.
afmeld nyhedsmail    opdater din profil

Email Marketing Powered by Mailchimp