Copy
Det Blide Tryk september 2013
View this email in your browser

 En milepæl er nået!

 
Leder
Af Aase Barlebo, formand for foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter.
 
Jeg har meget lyst til at skrive lidt ”Kranio-Sakral historie”.
Baggrunden er, at de sidste 10 år efter min opfattelse har været skelsættende for Kranio-Sakral Terapien i Danmark, især når det gælder focus og krav på uddannelsesområdet og dermed på udvikling af vores fag.
 
Kranio-Sakral Terapi kom, som I sikkert ved, til Danmark med Trine og Stanley Rosenberg for ca. 25 år siden. Der er ingen tvivl om, at de to mennesker hver på sin måde har haft stor indflydelse på udviklingen af vores fag.

Nogen let sag var det sikkert ikke at sætte gang i en alternativ behandlingsform, som de fleste end ikke vidste hvad var, for slet ikke at tale om at kunne forstå eller udtale…… kranium-makrel - hvafornoget! Med tiden har vi lært at stave ordene ordentligt på dansk og med stort: Kranio-Sakral Terapi – tak for din velholdenhed, Trine.
 
Omkring 2002 var der rygter om, at Sundhedsstyrelsen arbejdede på at lovgive om en registreringsordning for alternative behandlere. I bestyrelsen talte man om uddannelse og udvikling af faget Kranio-Sakral Terapi, og bestyrelsen søgte samarbejde med Kranio-Sakral skolerne. Det førte til, at bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der sammen med daværende skoler skulle formulere en ens grunduddannelse for Kranio-Sakral Terapeuter med pensumbeskrivelse og eksamen.

Da skolerne spiller en vigtig rolle i arbejdet med at beskrive en grunduddannelse, blev der i august 2003 etableret en skoleforening, der skulle være landsdækkende for alle Kranio-Sakral skoler i Danmark.

I løbet af et par år blev skoleforeningen dog nedlagt. Der blev formuleret uddannelse og pensumbeskrivelse, som jeg tror skolerne lige så stille gik i gang med at bruge.
For arbejdsgruppen nedsat af bestyrelsen kom der med RAB ordningen fokus på andre opgaver.
 
Rygterne talte sandt, og i 2003 kom lovforslaget om RAB ordningen med krav til de alternative behandlere samt til de foreninger, der ønskede at blive registreringsberettigede. Der var krav til foreningens vedtægter, krav om et Etisk råd, krav om at have regler for God klinisk praksis samt garanti for, at mindst 30 medlemmer kunne RAB godkendes. Den ”Brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere” trådte i kraft i maj 2004. Den blev hilst velkommen som et overordnet krav om struktur og uddannelse. En god platform og hjælp til at komme videre på.
 
For at opfylde disse krav formulerede man i bestyrelsen en 3årig handlingsplan med det mål at blive en registreringsberettiget forening.
 
PÃ¥ det tidspunkt var der i bestyrelsen ikke klarhed over, hvor mange medlemmer der var i foreningen, idet medlemskabet kun opretholdtes ved at betale kontingent! Ingen vidste, hvilken uddannelse eller hvilke kurser medlemmerne havde taget. Dermed kunne bestyrelsen heller ikke vide, hvor mange medlemmer der kunne/ ville RAB registreres. Et stort registreringsarbejde blev sat i gang, og der blev etableret en indmeldelsesprocedure for medlemmerne. Der blev formuleret nye vedtægter. Nedsat og formuleret retningslinjer for Etisk rÃ¥d, samt formuleret  regler for God klinisk praksis.
 
I marts 2009 modtog foreningen Sundhedsstyrelsens godkendelse til at kunne RAB registrere sine medlemmer.
 
I bestyrelsen blev denne opgave taget meget seriøst, og man nedsatte et RAB udvalg. Bekendtgørelsen blev diskuteret godt igennem, og der blev lagt en strategi. Der blev udarbejdet en vejledning til medlemmer, der ville søge om RAB godkendelse. Senere kom en vejledning om, hvordan man vedligeholder sin godkendelse. Der har hele tiden været fokus på, at foreningen af Sundhedsstyrelsen var bemyndiget til at godkende sine medlemmer, og vi havde skrevet under på, at vi ville følge bekendtgørelsen, så der skulle ikke være ”nogen slinger i valsen”. Nogen har måske oplevet, at vi meget stædigt har håndhævet kravene om dokumentation! Ja,- det har vi, og derfor er der orden i sagerne.
 
I år har Sundhedsstyrelsen strammet op på bekendtgørelsen fra 2004 ved at stille krav om eksamen i hovedfaget Kranio-Sakral Terapi. Bestyrelsen har også hilst dette meget velkomment og har taget fat på den opgave.
 
Som vi skrev i sidste nummer af ”Det blide Tryk”, har bestyrelsen formuleret hvilke overordnede krav, Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter vil stille til en fremtidig ansøgning fra medlemmerne om RAB godkendelse. Da det er skolerne, der skal gennemføre disse eksaminer, har bestyrelsen skrevet til alle skoler for at samarbejde om denne opgave.
 
4 skoler har meldt tilbage,at de kan og vil opfylde Sundhedsstyrelsens krav om eksamen i Kranio-Sakral Terapi, samt at de er klar til at indstille kursister fra andre skoler til eksamen.
 

De fire skoler er:

  1. Upledger Institut Scandinavia v/ August Axelsson
  2. KST Akademiet v/ Trine Rosenberg
  3. Alfa Living Compagny v/ Britta Andersen
  4. KST-Institut v/ Heather Schmidt og Anni Jørgensen
Vi glæder os til at disse fire skoler fremsender deres specifikke uddannelseskrav, så kursister fra andre skoler ved, hvilke krav den enkelte skole stiller for at man kan blive indstillet til eksamen på deres skole.
 

En milepæl er nået:

  • Nu kan man tage uddannelse og eksamen i Kranio-Sakral Terapi og blive godkendt Registreret Alternativ Behandler.
  • Lige nu er der knap 100 RAB godkendte medlemmer.
  • Disse tiltag og krav vil fremover styrke vores faglige identitet bÃ¥de overfor os selv samt overfor omverdenen.
 
Hvad bliver det næste?
 

Godt nytår til jer alle

 
 
K U R S U S
 

”Conscious Touch”


Foreningen af Kranio-Sacral Terapeuter  fÃ¥et en fantastisk mulighed for at introducere  Hugh Milnes Visionary Craniosacral Work pÃ¥ dansk jord med Gabriele von Schroeter.

Gabriele von Schroeter er en kompetent underviser på Hugh Milnes kurser i Tyskland, hun er oversætter på hans kurser samt oversætter hans publikationer til tysk.

Gabrieles egne tanker i forbindelse med dette kursus er:
”We are navigating through life with our senses and offer the clarity we achieve to others.
The lifelong process of learning to handle the precious instruments we are born with can be joyfully shared, enriched and refined in a four day class called ”Conscious Touch". It intends to be an exploration of the therapist`s place and self in healing work. Its foundation is Hugh Milne´s teaching of visionary cranial sacral work.”
 

Kurset finder sted: d. 3. til 6. april 2014

Helhedshuset, Kongensgade 26 A, indgang i gården, 7000 Fredericia.


Pris 4.000,00 kr. incl. kursusmateriale.
The/ kaffe , frugt og vand vil være til rådighed alle dage

Kurset og kursusmateriale er på let forståeligt engelsk, og der vil være mulighed for oversættelse ved behov.

Kurset er planlagt til 16 deltagere.
Oplysning og tilmelding til Sanne Einfeldt på mail: sanne@kranio-sakralterapi.dk.

Tilmelding er gyldig efter indbetaling af det fulde kursusbeløb på foreningens konto:
Regnr.: 8411, kontonr.: 0004133565 senest d. 6. marts 2014.

 
Med venlig hilsen
PÃ¥ kursusudvalgets vegne
Sanne Einfeldt
 


 
Af Anne Marie Jensen, Kasserer for Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Vi har i bestyrelsen taget den beslutning at melde vores forening ind i Sundhedsrådet pr. 1. september 2013.

Det har vi gjort, da vi mener det er vigtigt at være med i en organisation, som varetager vores interesser i forhold til det offentlige. Sundhedsrådet sidder med 4 repræsentanter i Sundhedsstyrelsen råd vedr. alternativ behandling (SRAB).

Sundhedsrådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling og uddannelse. Rådet har fokus på tværfagligt samarbejde, etik, viden og forskning.

Det arbejder på at forbedre vilkårene og påvirke udviklingen af komplementær og alternativ medicin i Danmark og ønsker at skabe gode forbindelser til ligesindede organisationer, kolleger og venner i Europa og resten af verden.

Sundhedsrådet er talerør til og fra det offentlige som f.eks. Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen og arbejder bl.a. for at fremme alternative fagområder.

Lige nu er det der fylder mest i Sundhedsrådet arbejdet med EU lovgivning og implementering af samme, og Sundhedrådet bruger professionelle til at løse diverse opgaver, f.eks.jurist Berit Faber, der ”kan tale samme sprog” som det offentlige.
 
I vil løbende blive informeret om, hvad der foregår i Sundhedsrådet.
2  x  K U R S U S
 

Embryologi – læren om kroppens udvikling fra undfangelse til fødsel

v/ Kranio-Sakral Terapeut Mike Harrison


Tre dages kursus – fredag d. 6 til søndag d. 8. juni 2013, kl. 9.00 – 16.30 i Københavnsområdet

Ligesom at alt hvad vi har oplevet efter vores fødsel har påvirket kroppen til det den er i dag, har tiden i livmoderen indflydelse (specielt de første 12 uger). Når vi f.eks. arbejder med en nyre, der er belastet af infektion, eller en person der har brug for at isolere sig, kan det skyldes patientens udvikling og oplevelser i livmoderen. Når vi har en større viden, har vi mulighed for at tilbyde kroppen vores forståelse. Denne viden kan være meget relevant i baby og børnebehandlinger, men lige så relevant i behandlinger af voksne i alle aldre.


På dette efteruddannelseskursus vil du blive præsenteret for detaljer af anatomien og fysiologien, som der oftest ikke undervises i på anatomi og fysiologikurser, men som kan være meget relevante i Kranio-Sakral behandlinger. Vi dykker dybere ned i anatomien, samt ser på sammenhænge. Kurset vil være en blanding af teori og muligheden for integration gennem øvelser og visualisering. Det vil give dig en mulighed for at fordybe dit nuværende arbejde med Kranio-Sakral Terapien og åbne for nye perspektiver i dine behandlinger.

 
 

Unwinding – når kroppens bindevæv
får lov til at vikle sig ud.

v/ Kranio-Sakral Terapeut Mike Harrison


Tre dages kursus – fredag d. 13. til søndag d. 15. juni 2013, kl. 9.00 – 16.30 i Københavnsområdet

Dette kursus er dedikeret til KST i bevægelse. Vi kigger på, hvordan vi bedst støtter kroppens proces i bevægelse og kommer hele kroppen igennem. Der bliver både tid til at øve på de enkelte legemesdele og intergrere unwinding i en hel behandling.
 
Mike Harrison er en erfaren Kranio-Sakral terapeut med mange års undervisningserfaring. Mike underviser på sin egen grunduddannelse for Kranio-Sakral terapeuter i England – Anglian School of Craniosacral Therapy. Derudover underviser han på flere forskellige efteruddannelseskurser for Kranio-Sakral terapeuter. Han er en meget inspirerende lærer med en indgående viden om menneskets krop. Læs mere om Mike Harrison og hans tilgang til Kranio-Sakral Terapien på www.craniosacral-training.co.uk
Kurset foregår på engelsk, men kursusarrangøren er parat til at bistå, hvis der er brug for oversættelse til dansk indimellem. Det er en forudsætning for at kunne deltage på disse kurser, at du er Kranio-Sakral terapeut. Ring endelig, hvis du har nogle spørgsmål. Kursusmaterialet udsendes på forhånd, når kurset er betalt, og der udleveres kursusbevis ved kursets afslutning.
 
 

PRIS:


Ved tilmelding inden d. 1. maj 2014
Embryologi: 3000,- inkl. kaffe/te og frugt 
Unwinding:  3000,- inkl. kaffe/te og frugt
Begge kurser: 5500,- inkl. kaffe/te og frugt

Efter d. 1. maj koster det enkelte kursus 3300,- og begge kurser 6000,-

HVOR: Københavnsområdet: Endelig adresse afhænger af deltagerantal.

TILMELDING: Kontakt kursusarrangør, Kranio-Sakral terapeut Marianne Månsson for yderligere information og tilmelding:
Email: info@mariannemansson.com eller telefon: 28 74 90 50. 
 
 

 

Det ydres påvirkning på det indre og det indres påvirkning af det ydre

– en weekend i sansernes tegn

 
En subjektiv beretning fra kst-medlemsweekenden d. 26. og 27. oktober 2013 af Ullatiana Pedersen
 
Igen i Ã¥r var foreningens medlemsweekend forlagt til den hyggelige Gl. Brydegaard pÃ¥ Sydvestfyn. Ankomsten var sat til kl 12.00 lørdag. Vi startede med en lækker frokost, hvorefter det var tid til workshop med Mike Harrison fra Anglian School of Craniosacral Therapy. En workshop der bar tydelig præg af Mikes store indsigt i naturvidenskab og omgivelsernes pÃ¥virkning af det indre miljø og det indres pÃ¥virkning af det ydre miljø. Vi fik ogsÃ¥ lov at bruge andre sanser end høresansen. Bl.a. fik vi en øvelse parvis (Mike havde sørget for, at vi ikke tog vores ellers foretrukne partner), hvor vi skulle betragte den anden, der lÃ¥ pÃ¥ briksen. Iagttage hvor vedkommendes krop  havde brug for opmæksomhed, mÃ¥ske føle os frem. Derefter skulle vi give dette sted(-er) vores udelte opmæksomhed og mærke hvad der skete. Bagefter udvekslede vi oplevelser med ”klienten”.  Det var mit indtryk, at næsten alle ramte helt rigtigt i deres behandling.Således fyldt op af visdom for krop, sind og sjæl havde vi ca. halvanden times pause inden aftensmad. Jeg valgte at fordøje workshoppen med en gåtur i de smukke omgivelser og lade det ydre påvirke mit indre. Tur gennem skoven med vinden susende i trækronerne, duften af efterårsløv i næsen, synet af de smukke farver og de visne blades raslen under fødderne. Derefter langs stranden lige ved solnedgangstid med vind i håret, bølgernes brusen, duft af vand og tang og et farveorgie i rosa og grå toner. Jeg er overbevist om, at min indre glæde over disse ydre påvirkninger også påvirkede mine ydre omgivelser – hvis ikke, ja så må jeg øve mig.

Gl. Brydegårds servering af aftensmaden var også for alle sanser. Superlækker mad i mange farver og konsistenser, lige til at blive glad af. Derefter bål og kaffe i tipien. I tipien blev der siddet og kigget ind i bålet, udvekslet betragtinger over dagen, livet og universet i al almindelighed. Efter bålet var det tid til stjernebadet. Stjernebadet er et stort træbadekar med plads til 6 – 8 personer. Der fyres op med brænde til vandet er omkring 40 grader varmt, det står udenfor og er en ganske enkel, genial opfindelse. I år var der ganske vist ingen stjerner, men masser af vind i træerne, susen fra bølgerne og en lillebitte smule støvregn. En helt vidunderlig afslutning på dagen sammen med vidunderlige mennesker.

Søndag morgen endnu en sanselig oplevelse af stedets helt igennem hjemmelavede morgenmad fyldt med farver, konsistenser, dufte og smage.

Dagens program var en meditations-workshop med Christel Schneidermann. Endnu en sanselig oplevelse. Christel guidede os igennem en række meget enkle og meget effektfulde meditationsøvelser, som tror jeg ikke lod ret mange af os uberørte. Personligt har jeg altid haft 1000 overspringshandlinger, når jeg har besluttet mig for at meditere. Jeg er dog sikker på, at Christel har knækket den nød for mig. For første gang oplevede jeg virkelig, hvad meditation kan, og her til morgen (mandag) kastede jeg mig fornøjet ud i det og fandt lige så stor glæde i det som på workshoppen.

Alt i alt en aldeles vellykket, sanse- og glædesfyldt medlemsweekend, og jeg glæder mig allerede til, hvad bestyrelsen finder på til næste år.
 

Husk at sætte kryds i kalenderen


Årets generalforsamling afholdes lørdag d. 8. marts på Danhostel Ringsted. Karsten Munk kommer og holder foredraget "Biologisk Psykologi, tanker og følelsers betydning for sundhed og sygdom" for de medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen. Invitation følger.


GÃ¥ ikke glip af medlemsblade og nyhedsbreve!


Hvis du får ny email adresse, bedes du sende en mail til sekretaer@kstforeningen.dk
Alle andre informationer skal du selv gÃ¥ ind og rette pÃ¥ din profil pÃ¥ www.kstforeningen.dk 

Dit medlemsnummer finder du bl.a. på din kontingentfaktura.

 

KST Foreningen på facebook

Som medlem af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter kan du blive medlem af foreningens lukkede gruppe på Facebook. Her er der mulighed for at stille spørgsmål og debatere med dine kollegaer. For at sikre os at der fra tid til anden bliver skrevet et oplæg til debat, har vi sat en stafet i gang.
 

Er der strukturelle sammenhænge i den enkelte klients liv, som det vil være hensigtsmæssigt at fokusere på under Kranio Sakral Terapi behandling?


Af Esben Jørgensen

Hvert eneste menneske er produkt af dets ophav, på godt og ondt. De 'gode ting' er de ting som giver os styrke og positiv energi. Hvorimod de 'onde ting' er oplevelser og traumer i vores fortid, samt de traumer vi har fået i arv fra vore forældre. Disse påvirker os og dræner os for energi og fratager os vores egen iboende styrke. Denne måde at arbejde på kaldes strukturel. Behandleren ser det enkelte menneske som et produkt af det strukturelle system, som det er et resultat af. Vi er alle essensen af dette, idet vi bærer alt med os. Om det vil udspille sig i vores liv, afhænger af de livsbetingelser, som det enkelte menneske kommer til at leve i, samt af den måde vi vælger at takle disse udfordringer på. Nogen vil nu spørge hvad har det med Kranio Sakral Terapi at gøre. ALT ! er mit svar.

Udover Kranio Sakral Terapi arbejder jeg med Hjerte Centreret Terapi, som er en chok- og traumeforløsende metode, der minder om Upledgers Somatik Emotionel Realese. Jeg er desuden ved at tage en uddannelse i Familieopstilling. Både Hjerte Centreret Terapi og Familieopstilling arbejder nede i det energifelt, som hver enkelt af os lever i og skabes af. Kranio Sakral Terapi arbejder ligeledes med dette felt. Feltet indeholder det hele menneske på alle områder: fysisk, psykisk, åndeligt og spirituelt. Når man arbejder i dette felt, er behandleren efter min mening nød til at være åben, over for hvad der kommer frem i behandlingen. Der er ingen rigtige eller forkerte ting her. Der kommer det frem, som den enkelte klient har brug for at arbejde med i øjeblikket. Her er det så nødvendigt, at terapeuten er i stand til at arbejde med og rumme det, der kommer op, så behandlingen bliver til klientens bedste.

Der forskes i disse år i epigenetik, dvs. i den del af arvemassen, som ikke er direkte lagret i vores DNA. En af teorierne går ud på, at traumer lagres som kemiske koder i vores celler, som så overføres til næste generation gennem de celler, der skaber det næste menneske. Denne ”arv” kan som alt andet arvemateriale aktiveres i den enkeltes liv, når de rette forhold er tilstede. Det der gør epigenetikken interessant for mig er, at den måske kan kobles sammen med kvantefysikken. En af gåderne her handler om, hvordan en partikel kan være to steder på en gang.

Er den energi eller de kemiske koder, som omtales i epigenetikken, den samme energi som den, der efter kvantefysikkens teorier, kan være 2 steder på en gang?
Er det derfor, at behandlingen er så effektiv, når terapeuten er åben for denne energi ?
SÃ¥vel Kranio Sakral Terapi, som Hjerte Centreret Terapi og Familieopstilling arbejder i hele klientens energifelt.

Er det derfor at en behandling, når den foregår i det energifelt, jeg her omtaler, kan påvirke mennesker, der ikke selv er bevidst om det energifelt de består af eller som ikke deltager aktivt i behandlingen?

Den mulighed, der her åbnes for, har store perspektiver. Hvis dette er muligt, har denne måde at behandle på betydning for hele jordens befolkning. Vi er alle en del af hinandens systemer både åndeligt og genetisk. Du er både dråben, bølgen, havet, og hele havet er indeholdt i dråben.

Terapeuten skal være bevidst og åben over for alle muligheder og ikke fordømme noget af det, der kan ske i feltet. Jeg er som sagt i gang med en uddannelse i Familieopstilling. I første omgang for min egen personlige udviklings skyld, men jeg vil jo også gerne øve mig i det jeg har lært, og har derfor, med de af mine klienter, hvor det er passende, lavet det der hedder et gendiagram. Det er et af værktøjerne i Familieopstillingen, som giver overblik over de mulige traumer, der kan påvirke klienten. Jeg oplever at de oplysninger, som gendiagrammet giver, gør det nemmere at fokuserer på eventuelle blokeringer i klientens energisystem, som det kan være hensigtsmæssige at arbejde med. Med det som fokus, kan jeg koncentrere behandlingen på områder, som ingen ellers er bevidste om på det konkrete plan. Derved bliver den enkelte klient hjulpet bedst muligt med de udfordringer vedkommende står over for her og nu.

Jeg viderer giver hermed stafetten til Lars Henrik Lundsgaard.
 
 

Næste deadline for indput og annoncer til Det Blide Tryk:

Fredag den 1. februar 2014 og sendes til sekretaer@kstforeningen.dk

 
Bestyrelsen Navn E-Mail
Formand Aase Barlebo Formand@kstforeningen.dk
Næstformand Lotte Obbekjer Naestformand@kstfforeningen.dk
Kasserer Anne Marie Jensen Kasserer@kstforeningen.dk
Sekretær Marianne Månsson Sekretaer@kstforeningen.dk
Medlem Jesper Støving bestyrelsesmedlem@kstforeningen.dk
Suppleant Lisbeth Aagaard suppleant1@kstforeningen.dk
Suppleant Vibeke Kunkel Jensen suppleant2@kstforeningen.dk
Etisk RÃ¥d    
Medlem Sidsel Cathrine Thevik etiskraad1@kstforningen.dk
Medlem Ullatiana Thekla Pedersen etiskraad2@kstforningen.dk
Medlem Kirsten Lohman Andersen etiskraad3@kstforningen.dk
Copyright © 2014 Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter, All rights reserved.
afmeld nyhedsmail    opdater din profil

Email Marketing Powered by Mailchimp