Copy

 

Byfjordparken et forbildeprosjekt?

Tirsdag 2. juni inviterer stiftelsen Grønn By til Grønn frokost i Byfjordparkens lokaler i Dusavikveien 37.

Grønn By er en uavhengig stiftelse som arbeider med fokus på miljø og miljøbevissthet. 
                                              

Dette skriver stiftelsen om oss i sin invitasjon:
"Byfjordparken - forbildeprosjekt for sentrumsnære bolig - og næringsområder.
Kan Byfjordparken bli best i Norge på fremtidsrettet energi, byggeteknikk og universell utforming?
Hva om hele området fra Bjergsted til og med Byfjordparken ble et plussområde?"

Frokostmøtet begynner naturlig nok med frokost kl 07.45 og slutter 10.30.
Er du interessert, meld deg på hos Grønn By her 

Grønn By danner et nettverk mellom offentlige etater og næringslivet. Medlemmene er sentrale entreprenørselskaper, eiendomsselskaper og områdeutviklere.  

Byfjordparken i Stavanger Aftenblad

Overskriften på artikkelen i Aftenbladet er: Her skal vannet varmes opp av pellets

Byfjordparken AS, Dusavikveien 19, 4007 Stavanger
byfjordparken.no

BYFJORDPARKEN - ET GMC-PROSJEKT

unsubscribe from this list    update subscription preferences