Copy
Newsletter 02/2014 společnosti Grant Thornton Czech Republic

TOP články

Na co si letos musí dát mzdové účetní (a nejen ty) pozor?

V  článku níže jsou shrnuty změny a další důležité informace, které musí zaměstnavatelé zohlednit od letošního roku při zpracování mzdové agendy zaměstnanců, a to rozdělené po jednotlivých oblastech. Daň z příjmů - roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013... Více
 
 

 

Institut nespolehlivého plátce DPH – rozšíření černé listiny neplatičů?

S účinností od 1.1.2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) obsahuje ustanovení týkající se „Institutu nespolehlivého plátce“, který by měl dle Finanční správy primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.... Více
 
 
 

Due Diligence – k čemu je dobré?

Slovní spojení Due diligence pochází z amerického práva a doslovně znamená „náležitá pozornost“. V praxi znamená Due diligence proces zjišťování informací potřebných pro investiční rozhodnutí. V případě, že má společnost jakýkoliv investiční záměr, měla by detailně znát předmět koupě a právě Due diligence by jí mělo napomoci ke správnému posouzen.... Více
 
 

Novinky

Nově jsou ze zákona důchodově a nemocensky pojištěni další zaměstnanci

Jak jsme již informovali koncem minulého roku, zákonné opatření Senátu od letošního roku změnilo definici pojmu „zaměstnání“ pro účely důchodového a nemocenského pojištění.... Více
 

Pojistné přiznání

Některým poplatníkům, kteří jsou účastni II. pilíře důchodového systému, tj. důchodového spoření, vzniká povinnost vyplňovat a podávat nový formulář „Pojistné přiznání“.... Více
 

Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst

V letošním roce bude navýšena hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek ze stávajících 50 000 Kč na 200 000 Kč.... Více
 

Kdo je povinen podávat nově přiznání k dani z nemovitých věcí?

Do konce ledna vzniká řadě poplatníků v důsledku změn v zákoně o dani z nemovitých věcí povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí.... Více
 

Daňový kalendář

Pátek 31.1.

Daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013
Daň z nemovitých věcí: daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014
Daň silniční: podání přiznání za rok 2013 a doplatek daně za rok 2013
Biopaliva: hlášení dle § 19 odst.9 zákona č. 201/2012 Sb.
Daň z nemovitých věcí: odvod částek zajištění daně za prosinec 2013
Daň z nemovitých věcí: konec lhůty pro oznamovací povinnost změny vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem podle § 13a odst. 9 zákona o dani z nemovitých věcí
Pojistné: splatnost pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za 1. čtvrtletí

Pondělí 10.2.    

Zdravotní pojištění: splatnost zálohy na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za leden 2014 (splatnost od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce)
Spotřební daň: splatnost daně za prosinec 2013 (s vyjímkou daně z lihu)
 
      Flickr        
Kontakt: Pobočka:

Fučík & partneři, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

T: +420 296 578 300
F: +420 296 578 301
M:  ff@fucik.cz

Fučík & Partner, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

T: +421 252 620 794
F: +421 252 620 795
M: ingrid.cicakova@fucik.eu

Copyright © 2014 Grant Thornton Czech Republic, Všechna práva vyhrazena.Email Marketing Powered by Mailchimp