Copy
Newsletter 16/2014 společnosti Grant Thornton Czech Republic navazuje na číslo 13/2014  newsletteru Daně Pro Byznys vydávaného ve spolupráci s nakladatelstvím Economia, a.s. v PDF.
Fučík & partneři, s.r.o.

Newsletter 16/2014

10/11/2014

TOP články

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) bývá stěžejní položkou rozvahy u většiny společností. To je mimo jiné dáno širokou škálou položek, které zahrnuje – od počítačového vybavení přes automobily a výrobní linky až po budovy a pozemky. Do DHM ale patří i méně obvyklé položky jako umělecká díla, zvířata či věcná břemena.
Čtěte více►
 
 
 

Novinky v DPH z pohledu unijního práva

Daň z přidané hodnoty je daní, která je velice významně harmonizovaná napříč celou Evropskou unii. Základními dokumenty upravujícími oblast DPH je momentálně Směrnice Rady EU 2006/112/ES a Prováděcí nařízení Rady EU 282/2011. Směrnice stanovuje obecná pravidla fungování DPH v EU, které jsou ...
Čtěte více►
 
   
 

Konec dalšího daňového ráje. Nová dohoda o výměně informací uzavřená mezi ČR a Andorrou vstoupila v platnost.

Jak jsme Vás již informovali v předešlých číslech FM, tak Ministerstvo financí ČR pokračuje ve své iniciativě o efektivní mezinárodní spolupráci v oblasti daní. Důkazem může být dohoda uzavřená mezi vládou ČR a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která vstoupila v platnost ...
Čtěte více►
 
 
 
 

Novinky

Návrh státního rozpočtu na rok 2015 byl schválen vládou

Dne 22. září 2014 byl vládou schválen návrh státního rozpočtu na rok 2015.
Čtěte více►
 

Řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření

Koncem roku 2010 byl schválen šestadvacetiprocentní solární odvod pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010.
Čtěte více►
 

Šéf finanční správy k daňovým kontrolám

Server podnikatel.cz zveřejnil rozhovor s Ing. Žežulkou, zástupcem ředitele Generálního finančního ředitelství, ve kterém se vyjadřuje k náhodným daňovým kontrolám podnikatelů.
Čtěte více►
 

Zastropování všech výdajových paušálů od roku 2015

V nejbližší době v programu třetího čtení daňového balíčku Poslanecká sněmovna ČR s největší pravděpodobností schválí stropy k výdajovým paušálům, které budou platné od 1.1.2015.
Čtěte více►
 

Golf Tournament Fučík & BBH Beroun 17.září.2014

Již druhým rokem máme za sebou úspěšné pořádání golfového turnaje v resortu Beroun.
Čtěte více►
 

Nová příloha k daňovému přiznání – vykazování transakcí se spojenými osobami

Česká finanční správa pokračuje ve své snaze o systematický sběr základních informací, které se týkají transakcí se spojenými osobami.
Čtěte více►
 

Evropská komise posuzuje zvláštní daňový režim daně z příjmů právnických osob na Gibraltaru

Dne 1. října 2014 vydala Evropská komise (EK) tiskovou zprávu, ve které konstatuje, že se zaměří na kontrolu zvláštního daňového režimu na Gibraltaru.
Čtěte více►
 

Navrhované změny v pronájmu pracovní síly

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora EU ve věci diskriminačních dopadů úpravy mezinárodního pronájmu pracovní síly podle české legislativy Ministerstvo financí ČR v rámci novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 252) navrhlo upravit příslušná ustanovení zákona.
Čtěte více►
 

Stát vrátí pracujícím důchodcům slevu na daně za rok 2013

Finanční správa se rozhodla, že umožní starobním důchodcům uplatňovat slevu na poplatníka za rok 2013.
Čtěte více►
 
 
 

Daňový kalendář

Zapomínáte na splatnosti jednotlivých daní? Zkusíme Vám poradit. Přinášíme Vám přehled přehled od září do konce listopadu.
Čtěte více►
            Flickr        

Fučík & partneři, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

T: +420 296 578 300
F: +420 296 578 301
M:  ff@fucik.cz

Fučík & Partner, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

T: +421 252 620 794
F: +421 252 620 795
M: ingrid.cicakova@fucik.eu

Copyright © 2014 Grant Thornton Czech Republic, Všechna práva vyhrazena.