Copy
Newsletter 04/2014 společnosti Grant Thornton Czech Republic navazuje na aktuální číslo 01/2014  newsletteru Daně Pro Byznys vydávaného ve spolupráci s nakladatelstvím Economia, a.s. ve formátu PDF.
Fučík & partneři, s.r.o.

Newsletter 04/2014

03/03/2014

TOP články

Nový občanský zákoník - vybrané změny platné od ledna 2014

V našem newsletteru Vám budeme v průběhu dalších měsíců vysvětlovat a objasňovat nejdůležitější změny, které přinesl nový občanský zákoník (NOZ) a další schválené doprovodné zákony. Změn je celá řada. Mění se základy práva, což vyvolává celou řadu navazujících změn. Budeme vybírat ta nejaktuálnější témata...
Čtěte více►
 
 
 

Co nového v oblasti nemovitostí resp. nemovitých věcí? – II. díl

V minulém díle jsme se zabývali vymezením pojmu nemovitá věc a nastínili si problém scelení pozemku a stavby. Následující příspěvek bude zaměřen na nemovité věci ve světle novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) účinné od 1. 1. 2014.
Čtěte více►
 
   
 

Víte jak správně zaplatit daň?

S účinností k 1. 1. 2013 došlo ke změně uspořádání finanční správy díky nabytí zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Touto změnou uspořádání došlo také ke změnám v placení daní, kdy tento zákon zrušil původních 199 finančních úřadů a výběrem daní nově pověřil pouze...
Čtěte více►
 
 
 

Jste registrováni jako plátci DPH na Slovensku? Od 1. 1. 2014 máte povinnost podávat „kontrolný výkaz“.

Od 1. 1. 2014 vstoupila na Slovensku v platnost novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Podle ustanovení § 78a byla zavedena, jako jeden z nástrojů boje proti daňovým podvodům, povinnost podávat tzv. „Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty“.
Čtěte více►
 
 

Novinky

Newsletter

Vážení obchodní přátelé, v lednu tohoto roku jsme Vás informovali o zahájení vydávání Našeho Newsletteru v elektronické podobě. Vzhledem ktomu, že chceme aby Newsletter byl pro Vás přístupný ve všech oblíbených formách a obsah byl stále v nejvyšší kvalitě odbornosti, tak navazujeme znovu na dlouholetou tradici vydávání Newsletteru se společností Economia.
Čtěte více►
 

Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí

Na stránkách finanční správy byl zveřejněn seznam obcí, termíny a místa, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy...
Čtěte více►
 

Značení lihu – sledovací zařízení

Celní správa na svých webových stránkách zveřejnila informaci, jakým způsobem by měla být splněna povinnost vybavit sledovacím...
Čtěte více►
   

Daňový kalendář

28.2. Daň z příjmů odvod částek zajištění daně za leden 2014
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby za leden 2014
Odvod z loterií a jiných podobných her podání přiznání k odvodu z loterií a jiných obdobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013
3.3. Daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013, pokud není podáno elektronicky
10.3. Zdravotní pojištění splatnost zálohy na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za únor 2014 (splatnost od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce)
12.3. Spotřební daň splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
      Flickr        
Kontakt: Pobočka:

Fučík & partneři, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

T: +420 296 578 300
F: +420 296 578 301
M:  ff@fucik.cz

Fučík & Partner, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

T: +421 252 620 794
F: +421 252 620 795
M: ingrid.cicakova@fucik.eu

Copyright © 2014 Grant Thornton Czech Republic, Všechna práva vyhrazena.