Copy
Newsletter 03/2014 společnosti Grant Thornton Czech Republic
Fučík & partneři, s.r.o.

Newsletter 03/2014

02/14/2014

TOP články

Audit nebo prověrka?

V minulém čísle newsletteru jsme se seznámili s pojmem Due Diligence a k čemu tato auditorská zakázka slouží. Nyní bychom Vám chtěli objasnit pojmy audit a prověrka, rozdíly mezi nimi a jejich využití v praxi. Audit i prověrka patří mezi ověřovací zakázky, kdy dochází k ověření historických finančních informací...
Čtěte více►
 
 
 

Nemovitosti - novinky a změny od roku 2014

Oblastí, která byla zasažena rekodifikačními změnami nejvíce, jsou bezesporu nemovitosti. Vzhledem k tomu, že v této oblasti vzniká mnoho nejasností a kolují různé fámy, rozhodli jsme se připravit miniseriál, ve kterém vám změny v oblasti nemovitostí popíšeme v nejdůležitějších aspektech...
Čtěte více►
 
   
 

Dařilo se vám v roce 2013? Zákon o dani z přidané hodnoty vás „odmění“ měsíčním plátcovstvím

V souvislosti s příchodem nového roku 2014 bychom rádi upozornili ty z vás, kteří jste čtvrtletními plátci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), na možnost, že jste v roce 2013 mohli překročit stanovený obrat, a z tohoto důvodu se od ledna 2014 stáváte měsíčními plátci DPH. Tento systém však funguje i obráceně...
Čtěte více►
 
 
 

Daňová přiznání už jen elektronicky? Ne pro všechny

Již v prvním letošním čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o povinnosti některých plátců DPH komunikovat s finančními úřady v oblasti DPH s účinností od 1.1.2014  výlučně elektronicky na základě nového ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“)...
Čtěte více►
 
 

Novinky

Informace CMÚ – Jedete-li lyžovat do zahraničí, připojistěte se

Centrum mezistátních úhrad na svých webových stránkách doporučuje pro lyžařské pobyty v zahraničí, zejména v rakouských Alpách, vždy uzavřít komerční cestovní pojištění léčebných výloh.
Čtěte více►
 

Účtování o technickém zhodnocení

Rádi bychom Vás seznámili s jednou z důležitých novinek týkající se technického zhodnocení v účetnictví, a která nabývá účinnosti 1.1.2014 novelou vyhlášky...
Čtěte více►
 

Nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno Nařízení vlády č. 11/2014 Sb. ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních...
Čtěte více►
 

Zveřejnění nových interpretací Národní účetní rady

Na webových stránkách Národní účetní rady www.nur.cz byly zveřejněny dvě nové interpretace.
Čtěte více►
 

Vzorové Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila vzorové příklady na vyplnění Vyúčtování pojistného na důchodové spoření a Hlášení k záloze na důchodové spoření za leden 2014.
Čtěte více►
 

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Dále Finanční správa zveřejnila aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2014, např. jaké jsou lhůty pro podání Vyúčtování za zdaňovací období 2013...
Čtěte více►
 
 
 

Daňový kalendář

Únor 2014

Pondělí 10.2.

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na zdravotní pojištění

 

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 17.2.

povinný podíl

odvod/písemné oznámení a prokázání plnění povinného podílu pracovníků ZPS úřadu práce

 

daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013

 

daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování  za rok 2013 správci daně

Čtvrtek 20. 2.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

 

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na sociální zabezpečení (důchodové, příp. nemocenské pojištění)

Pondělí 24.2.

spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2013 (spotřební daň z lihu)

Úterý 25.2.

spotřební daň

daňové přiznání za leden 2014

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 pokud vznikl nárok

 

DPH

daňové přiznání a daň za leden 2014

 

souhrnné hlášení za leden 2014

 

výpis z evidence za leden 2014

 

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014

Pátek 28.2.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014

 

daň z příjmů

odvod částek zajištění daně za leden 2014

 

odvod z loterií

podání přiznání k odvodu z loterií a jiných obdobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013

      Flickr        
Kontakt: Pobočka:

Fučík & partneři, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

T: +420 296 578 300
F: +420 296 578 301
M:  ff@fucik.cz

Fučík & Partner, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

T: +421 252 620 794
F: +421 252 620 795
M: ingrid.cicakova@fucik.eu

Copyright © 2014 Grant Thornton Czech Republic, Všechna práva vyhrazena.Email Marketing Powered by Mailchimp