Copy
Newsletter 05/2014 společnosti Grant Thornton Czech Republic navazuje na číslo 02/2014  newsletteru Daně Pro Byznys vydávaného ve spolupráci s nakladatelstvím Economia, a.s. v PDF.
Fučík & partneři, s.r.o.

Newsletter 05/2014

03/14/2014

TOP články

Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013

Blíží se termín sestavení daňového přiznání (dále jen „DAP") k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013, a jak to bývá v České republice zvykem, ani tentokrát se poplatníci nevyhnou změnám v daňových zákonech. Za nejvýznamnější změny považujeme...
Čtěte více►
 
 
 

Co nového můžeme očekávat v oblasti nemovitostí? – III. díl

Již v předchozích dvou dílech našeho seriálu jsme vás informovali o novinkách týkajících se nemovitých věcí z pohledu nového občanského zákoníku a posléze i z hlediska DPH. V dnešním, již třetím díle bychom se chtěli věnovat novinkám v oblasti nemovitých věcí z pohledu novely zákona o účetnictví a novely vyhlášky...
Čtěte více►
 
   
 

Sestavení a ověření zprávy o vztazích po rekodifikaci soukromého práva

polečně s rekodifikací soukromého práva a vznikem zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") se pozměňují požadavky na tvorbu, obsah a ověřování Zprávy o vztazích nebo dříve dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ") Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen „Zpráva").
Čtěte více►
 
 
 
 

Novinky

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných

Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách zveřejnila přehled výsledků kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců.
Čtěte více►
 

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických a právnických osob

Finanční správa zveřejnila aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2013.
Čtěte více►
 

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Na začátku ledna vláda v demisi schválila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Čtěte více►
 

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Dne 1. února 2014 vstoupila v platnost pro Českou republiku mnohostranná úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech.
Čtěte více►
 

Investiční fondy budou výhodnější?

Vláda zvažuje úpravu zdanění investičních fondů, která by vedla k tomu, že by na podílníky fondů zbylo více peněz.
Čtěte více►
 

Novinky v hlášení Intrastat

Pro rok 2014 byla uveřejněna nová verze InstatDesk (na stránkách www.celnisprava.cz). Dále byly upraveny některé číselníky Taric kódu.
 

Upozornění  Finančního ředitelství  Slovenska

Finanční ředitelství Slovenské republiky  upozorňuje  české daňové subjekty, které jsou registrovány k DPH na Slovensku, že od  1. 1. 2014 již nemohou  komunikovat se slovenskou finanční správou  jinak než elektronicky.  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby
 
   

Daňový kalendář

Pondělí 3.3.

daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013, pokud není podáno elektronicky

Pondělí 10.3.

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na zdravotní pojištění

Středa 12.3.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

Pondělí 17.3.

daň z příjmů

čtvrtletní záloha u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč

podání oznámení platebního zprostředkovatele

Čtvrtek 20. 3.

daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 (elektronické podání)

pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pojistné OSVČ

splatnost zálohy na sociální zabezpečení  za únor 2014 (důchodové, příp. nemocenské pojištění)

Úterý 25.2.

spotřební daň

daňové přiznání za únor 2014

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2014 pokud vznikl nárok

DPH

daňové přiznání a daň za únor 2014

souhrnné hlášení za únor 2014

výpis z evidence za únor 2014

energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014

Čtvrtek 27.3.

spotřební daň

splatnost daně za leden 2014 (spotřební daň z lihu)

Pondělí 31.3.

daň z příjmů

odvod daně vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014

odvod částek zajištění daně za únor 2014

      Flickr        

Fučík & partneři, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

T: +420 296 578 300
F: +420 296 578 301
M:  ff@fucik.cz

Fučík & Partner, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

T: +421 252 620 794
F: +421 252 620 795
M: ingrid.cicakova@fucik.eu

Copyright © 2014 Grant Thornton Czech Republic, Všechna práva vyhrazena.