Copy
Newsletter 09/2014 společnosti Grant Thornton Czech Republic navazuje na číslo 06/2014  newsletteru Daně Pro Byznys vydávaného ve spolupráci s nakladatelstvím Economia, a.s. v PDF.
Fučík & partneři, s.r.o.

Newsletter 09/2014

05/09/2014

TOP články

Daň z přidané hodnoty ve zdravotnictví

Oblast zdravotnictví má z hlediska DPH specifické postavení. Jde o oblast, kdy při splnění podmínek daných právními předpisy jsou plnění převážně osvobozena od DPH. Ruku v ruce s osvobozením výstupů není možné uplatňovat nárok na odpočet u přijatých plnění, což znamená, že DPH se stává součástí nákladů tohoto odvětví.
Čtěte více►
 
 
 

Novinky v cestovních náhradách od 1. 1. 2014

Problematiku cestovních náhrad upravuje zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v části sedmé. Dle zmocňovacího ustanovení, § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. práce"), jako každoročně 1. ledna 2014 nabyly účinnosti dvě vyhlášky ...
Čtěte více►
 
   
 

Daňové zatížení v Holandsku 2013 - 2014 - 2. část

V předchozí části našeho článku jsme vás seznámili se základními principy fungování daňového systému v Holandsku a několika základními daněmi (daň z příjmů, srážková daň a DPH). V dnešním pokračování bychom se chtěli zaměřit na ostatní daně a speciální daňové režimy a pravidla.
Čtěte více►
 
 
 
 

Novinky

Zdanění odměny jednatele nerezidenta

Jedním z důsledků rekodifikace občanského práva je konfliktní právní úprava definice orgánu právnické osoby - konkrétně vzniká problém u jednatelů s.r.o.
Čtěte více►

Zaměstnanecké zápůjčky

Pokud zaměstnavatelé chtějí svým zaměstnancům pomoci formou zaměstnanecké zápůjčky (dříve půjčky), měli by zvážit, zda bude bezúročná či nízkoúročená.
Čtěte více►

Zprostředkovatelská odměna je součástí hodnoty jídla

Zprostředkovatelská odměna uhrazená při nákupu stravenek je součástí hodnoty jídla.
Čtěte více►

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Na začátku ledna vláda v demisi schválila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Čtěte více►

 
 
 

Daňový kalendář

Zapomínáte na splatnosti jednotlivých daní? Zkusíme Vám poradit. Každých 14 dní Vám jako součást Newsletteru připomeneme důležité dny a daňové termíny.

9.5.

Zdravotní pojištění: splatnost zálohy na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za duben 2014 (splatnost od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce)

12.5.

Zdravotní pojištění: doplatek pojistného na důchodové a nemocenské pojištění za rok 2013 OSVČ podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě - (doplatek je splatný do 8 dnů od podání Přehledu)
Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění: doplatek pojistného na důchodové a nemocenské pojištění za rok 2013 OSVČ podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě (doplatek je splatný do 8 dnů od podání Přehledu)

20.5.

Pojistné: splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ za duben 2014 (splatnost od 1. do 20. dne)
Pojistné: podání hlášení k záloza na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

            Flickr        

Fučík & partneři, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

T: +420 296 578 300
F: +420 296 578 301
M:  ff@fucik.cz

Fučík & Partner, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

T: +421 252 620 794
F: +421 252 620 795
M: ingrid.cicakova@fucik.eu

Copyright © 2014 Grant Thornton Czech Republic, Všechna práva vyhrazena.