Copy
Newsletter 06/2014 společnosti Grant Thornton Czech Republic navazuje na číslo 03/2014  newsletteru Daně Pro Byznys vydávaného ve spolupráci s nakladatelstvím Economia, a.s. v PDF.
Fučík & partneři, s.r.o.

Newsletter 06/2014

03/28/2014

TOP články

Víte, jaké změny nastaly v účetnictví od 1.1.2014?

Dne 22.března 2012 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK). Související opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva ...
Čtěte více►
 
 
 

Nastal čas podat daňové přiznání k dani z příjmu

Konec března je každoročně spjat s povinností většiny poplatníků podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za uplynulý kalendářní rok. S účinností zákona -Daňového řádu, který nahradil původní zákon o správě daní a poplatků, se od roku 2011 posunul termín pro podání o jeden den – za rok 2013 na 1.4.2014. Je třeba upozornit, že tento termín je určen pro poplatníky, kteří ...
Čtěte více►
 
   
 

Co nového v oblasti nemovitostí? – 4. díl (daň z příjmů)

Po té co jsme si nejprve stručně vymezili pojem nemovité věci v souladu s NOZ, pak jsme si představili hlavní změny v novele ZDPH, které se týkají oblasti nemovitých věcí, nastínili si zachycení nemovitých věcí v oblasti účetnictví, se v dalším díle našeho miniseriálu zaměřeného na nemovité věci podíváme na to ...
Čtěte více►
 
 
 

Zpráva o daňové kontrole a její projednání

Zdálo by se, že postup daňové kontroly v daňovém řízení je zaběhnutý, známý a neměl by činit problémy ani na straně správce daně, ani na straně daňového poplatníka. Aby nedocházelo k rozporům, které v minulosti musela řešit judikatura, je proces daňové kontroly poměrně podrobně popsán v daňovém řádu platném od ...
Čtěte více►
 
 
 
 

Novinky

Pozvánka na výstavu fotografa Milana Štolby

Pro milovníky exotických destinací jsme ve spolupráci s fotografem Milanem Štolbou a golfovým resortem Beroun připravili vernisáž fotek.
Čtěte více►
 

VZP Vás upozorní na dluh smskou

VZP zahájila pilotní provoz nové služby upozorňování na dluhy pomocí zpráv SMS či e-mailem.
Čtěte více►
 

Daň darovací od ledna 2014

Daň darovací přestala k 31.12.2013 samostatně existovat a je integrována do zákona o daních z příjmů.
Čtěte více►
 

Zpráva o vztazích za rok 2013

Po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích se objevilo mnoho otázek týkajících se Zprávy o vztazích za rok 2013.
Čtěte více►
 

Průměrná mzda za rok 2013

Český statistický úřad zveřejnil na svých stránkách analýzu průměrné mzdy za 4. čtvrtletí roku 2013 a za celý rok 2013.
Čtěte více►
 

Vývoj na trhu práce ve 4. čtvrtletí roku 2013 a za celý rok 2013

Český statistický úřad vydal analýzu vývoje na trhu práce za rok 2013. Analyzuje zejména ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vývoj průměrných mezd, mediánů mezd i mzdového rozpětí.
Čtěte více►
 
            Flickr        

Fučík & partneři, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

T: +420 296 578 300
F: +420 296 578 301
M:  ff@fucik.cz

Fučík & Partner, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09 Bratislava

T: +421 252 620 794
F: +421 252 620 795
M: ingrid.cicakova@fucik.eu

Copyright © 2014 Grant Thornton Czech Republic, Všechna práva vyhrazena.