Copy
To stærke kurser
 

Den kommunale grundkapital er på 10 % også i 2017-2018

 

Regeringen og KL er enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på 10 pct. til og med 2018.

Det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger har siden juli 2012 været 10 pct., som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 Den kommunale grundkapital er normalt pÃ¥ 14 %, men blev aftalt nedsat til 10 pct.  til og med 2016.

Som led i opfølgningen på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi er det nu aftalt, at forlænge nedsættelsen således at den også gælder for 2017 og 2018.

Du kan læse nærmere om opfølgningen ved at klikke her.

 

SPJrÃ¥dgivning afholder kurser om alment boligbyggeri i november 2015 !
SÃ¥ er SPJrÃ¥dgivnings to kurser/seminarer den oplagte mulighed for at styrke jeres viden om den almene boligsektor og rammerne for at bygge almene boliger!

PÃ¥ kurserne kan I styrke jeres viden om den almene boligsektor og rammerne for at bygge almene boliger. De to meget relevante kurser er:
 

Den almene boligsektor og dens rammer, struktur, kultur m.m.


som holdes onsdag den 11. november 2015 
 

og
 

 SÃ¥dan bygges almene boliger!

Støtteregler, procedurer m.m. for alment boligbyggeri – fra ide, over skema A, skema B til og med skema C!


 som holdes onsdag den 18. november 2015Kurserne/seminarerne er især målrettet medarbejdere hos
 

 • arkitekter

 • ingeniører

 • entreprenører

 • projektudviklere

 • kommuner m.fl.


som har brug for at styrke deres viden den almene boligsektor og om procedurer og støtteregler m.m. for alment boligbyggeri.

Ansatte i almene boligselskaber kan også med fordel deltage i kurserne.

 

Læs mere om kurserne nedenfor.


Tilmeldingsskema til begge kurser hentes ved at klikke her. Ved samtidig tilmelding til begge kurser ydes der en rabat.

 

Kursus/seminar om den almene boligsektor og dens rammer, struktur kultur m.m.
 

Kurset/seminaret afholdes onsdag den 11. november 2015 kl. 12.30 - 16.30 hos SPJrÃ¥dgivning. 

Kurset er for dem, der har brug for en generel og bred viden om den almene boligsektors vilkår, rammer, struktur, beslutningsprocesser, kultur, udfordringer m.m.
 

På kurset gennemgås bl.a. emner som
 • De lovgivningsmæssige rammer
 • Struktur og beslutningsveje i en almen boligorganisation
 • Den almene boligsektors kendetegn og kultur
 • Hvordan etableres en ny boligafdeling 
 • Den almene boligsektors udfordringer
Læs nærmere her. Tilmeldingsskema hentes ved at klikke her.

Kursus/seminar om støtteregler, procedurer m.m. for alment boligbyggeri – fra ide, over skema A, skema B til og med skema C!


Kurset/seminaret afholdes onsdag den 18. november 2015 kl. 12.30 - 16.30 hos SPJrådgivning
 

Kurset er for dem, der har brug for indsigt i og forståelse for de komplekse regler og procedurer, der gælder for støtte til og gennemførelse af alment boligbyggeri.

Som rådgiver, entreprenør, rådgiver m.m. kan man opleve usikkerhed om hvad, det er, man har fat i, når man skal rådgive, afgive tilbud på, gennemføre og på anden måde samarbejde om alment boligbyggeri.

Der kan være spørgsmål som f.eks.
 • Hvordan opnÃ¥r man kommunalt tilsagn til alment boligbyggeri?
 • Hvordan finansieres alment boligbyggeri?
 • Hvad sker der hvis økonomien i et nybyggeri risikerer at skride?
 • Hvad er der af arealkrav/begrænsninger for alment boligbyggeri?
 • Hvordan er proceduren i øvrigt i byggesagen

Kurset vil give svar på og hjælp til at håndtere en række af disse spørgsmål. Desuden vil deltagerne få kendskab til hvordan, man kan søge viden i øvrigt om alment boligbyggeri samt få gode råd om hvordan, man håndterer samarbejdet med en boligorganisation.

Læs nærmere her om kurset. Tilmeldingsskema hentes ved at klikke her.
RÃ¥dgivning om almene boliger og ledelse
"Det handler om at skabe værdi, det kan jeg hjælpe jer med."
Søren Peter Hvidegaard Jensen
RÃ¥dgiver og indehaver

SPJrådgivning rådgiver:
Kommuner om udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. i den almene boligsektor og i den forbindelse styringsdialog og tilsyn. 
Boligorganisationers bestyrelser og administrative ledelser om ledelsesmæssige forhold, strategisk udvikling, mÃ¥l- og rammestyring og gennemførelse af konkrete projekter. 
Projektudviklere og andre, der samarbejder med almene boligorganisationer om almene boliger, samarbejdet, konkrete projekter etc.

Læs nærmere om SPJrÃ¥dgivnings ydelser pÃ¥ www.spjraadgivning.dk 
Mail til spj@spjraadgivning.dk eller kontakt mig pÃ¥ tlf. 21 44 31 29
Copyright © 2015 SPJrådgivning, All rights reserved.
Til- og afmeld nyhedsbrevet   Opdater dine oplysninger 

Email Marketing Powered by Mailchimp