Copy
Læs Nyhedsbrev om almene boliger oktober 2016 - opdateret

Nyhedsmail oktober 2016

opdateret


Der er desværre opstået problemer i den oprindelige nyhedsmail med at åbne linket til artiklen om model for finansiering af større renoveringsopgaverl. Det er der nu rettet op her og du kan hente artiklen ved at klikke her.

Læs om:

 

Kan man lave en model for boligorganisationens finansiering af større renoveringsopgaver uden støtte fra Landsbyggefonden?


Svaret på det spørgsmål er: Ja! - og SPJrådgvning og BDO Byg og anlæg har i samarbejde udviklet en model for Lejerbo København.

Læs mere herom nedenfor.
 

Husk tilmelding til kurser i november!
Kend de almene boligorganisationers kultur, rammer og vilkår!


Er I interesseret i at få opgaver med renoveringer og nybyggeri af almene boliger, samarbejder I som kommune med de almene boligselskaber eller vil I som ansatte i en almen boligorganisation styrke jeres viden om sektoren?  
Så er SPJrådgivnings to kurser den oplagte mulighed for at styrke jeres viden om den almene boligsektor og rammerne for at bygge almene boliger!

Læs nærmere om kurserne nedenfor og klik her  for at hente tilmeldingsskemaet. 
 

Rådgivning til projektudviklere, entreprenører, rådgivere, kommuner m.fl. om almene boliger!

I nyhedsmailen kan I læse nærmere om de rådgivningsydelser SPJrådgivning tilbyder. 
 

Besøg SPJrådgivnings nye hjemmeside: www.spjraadgivning.dk

Ja - man kan lave en model hvor man finansierer større renoveringsopgaver uden støtte fra Landsbyggefonden

SPJrådgvning og BDO Byg og anlæg har i samarbejde udviklet en model for Lejerbo København der har 5.353 boliger i København. 

Modellen er ikke i sig selv et universelt værktøj. Den skal derimod udvikles på den enkelte boligorganisations forudsætninger og efter dens målsætninger.

Overordnet handler det om at

-      skabe overblik over og få planlagt udviklingen for dispositionsfond og trækningsret

-       udvikle værktøjer der kan sikre en optimal udnyttelse af de økonomiske midler boligorganisationen og afdelingerne har til rådighed


Formand Jan Hyttel siger om modellen:
 

”Vi har en stor opsparing i Dispositionsfonden og i bestyrelsen synes vi, at det giver god mening at anvende midler fra fonden til at understøtte moderniseringsprojekter i afdelingerne og samtidig mindsker vi vores afhængighed af Landsbyggefonden, især de lange sagsbehandlingstider - og skaber i stedet hurtig og synlig handling.

 

Om samarbejdet med SPJrådgivning og BDO Byg og anlæg om udviklingen af modellen siger Jan Hyttel:
 

”Det har været en meget positiv og konstruktiv proces. Vi har i bestyrelsen haft et rigtig godt samarbejde og dialog med SPJrådgivning og BDO om udarbejdelsen af modellen og vi har fået et rigtig godt og stærkt værktøj ud af samarbejdet. Vi kan kun anbefale at boligorganisationer tænker i samme baner som vi har gjort og fokuserer på hvordan man kan finansiere renoverings- og moderniseringsprojekter hvor støtte fra LBF ikke er aktuel.”


Klik her og læs nærmere om modellen.

Er I interesseret i et møde om evt. udvikling af en model for jeres boligorganisation kan I kontakte Søren Peter Hvidegaard Jensen på spj@spjraadgivning.dk eller på tlf. 21 44 31 29.
 

Kompetent rådgivning til projektudviklere, entreprenører, arkitekter, ingeniører og andre rådgivere

SPJrådgivning rådgiver projektudviklere, entreprenører, arkitekter, ingeniører og andre rådgivere over hele landet om almene boliger. Det drejer sig bl.a. om

 • Etablering af samarbejder mellem projektudviklere og almene boligselskaber om konkrete projekter.
 • Rådgivning om gennemførelse af projektudviklere, entreprenører m.fl. om gennemførelse af nybyggerier der indeholder både private og almene boliger og er fælles projekter  mellem en privat og almen bygherre. 
 • Rådgivning af entreprenører, arkitekter, ingeniører m.fl. om gennemførelse af konkrete projekter for den almene boligsektor.
Vurderings af mulighederne for at gennemføre en projektmulighed med almene boliger

Rådgivning til kommuner

Kommunerne har en lang række opgaver og pligter i forhold til de almene boligorganisationer. Det gælder f.eks.
 • godkendelse af nybyggeri og renoveringer
 • helhedsplaner
 • styringsdialog·tilsyn
SPJrådgivning bistår kommunen med løsningen af disse opgaver.

SPJrådgivning har desuden bistået kommuner med bl.a. 
 • Udarbejdelse af boliganalyse for kommunen som led i implementering af en almen boligpolitik for kommunen
 • Handlingsplan for kommunens almene boliger med særlig henblik på ældre- og handicapboliger og rådgivning ved opfølgning på handlingsplanen
 • Rådgivning af kommune ved implementering af plan for plejehjemsområdet
 • Rådgivning af kommune ved større renoverings- og nybyggerisag af plejehjem i samarbejde med almen boligorganisation
 • Forslag til model for etablering af nyt plejehjem ved ombygning/nybyggeri med udgangspunkt i eksisterende ustøttede og støttede boliger
 • Anvisningsaftale mellem kommune og boligorganisationerne
 • Rådgivning i forbindelse tomgangsproblemer
 • Model for kommunens organisering og gennemførelse af styringsdialoger med de almene boligorganisationer
 • Kurser og seminarer for kommunens medarbejdere om almene boliger
 • Temamøde for kommunalbestyrelsen om rammer og vilkår for almene boliger
 • Seminar for kommunalt udpegede medlemmer af boligorganisationernes bestyrelser


 

Kursus om den almene boligsektor og dens rammer, struktur, kultur m.m.

Kurset afholdes onsdag den 2. november 2016 kl. 12.30 - 16.30 hos SPJrådgivning. 

Kurset giver en generel og bred viden om den almene boligsektors vilkår, rammer, struktur, beslutningsprocesser, kultur, udfordringer m.m.

På kurset gennemgås bl.a. emner som

 • De lovgivningsmæssige rammer
 • Struktur og beslutningsveje i en almen boligorganisation
 • Den almene boligsektors kendetegn og kultur
 • Hvordan etableres en ny boligafdeling 
 • Den almene boligsektors udfordringer
Læs nærmere her. Tilmeldingsskema hentes ved at klikke her

 

Kursusom støtteregler, procedurer m.m. for alment boligbyggeri – fra ide, over skema A, skema B til og med skema C!

Kurset/seminaret afholdes onsdag den 9. november 2016 kl. 12.30 - 16.30 hos SPJrådgivning
 

Kurset er for dem, der har brug for indsigt i og forståelse for de komplekse regler og procedurer, der gælder for støtte til og gennemførelse af alment boligbyggeri.

Som rådgiver, entreprenør, rådgiver m.m. kan man opleve usikkerhed om hvad, det er, man har fat i, når man skal rådgive, afgive tilbud på, gennemføre og på anden måde samarbejde om alment boligbyggeri.

Der kan være spørgsmål som f.eks.

 • Hvordan opnår man kommunalt tilsagn til alment boligbyggeri?
 • Hvordan finansieres alment boligbyggeri?
 • Hvad sker der hvis økonomien i et nybyggeri risikerer at skride?
 • Hvad er der af arealkrav/begrænsninger for alment boligbyggeri?
 • Hvordan er proceduren i øvrigt i byggesagen

Kurset vil give svar på og hjælp til at håndtere en række af disse spørgsmål. Desuden vil deltagerne få kendskab til hvordan, man kan søge viden i øvrigt om alment boligbyggeri samt få gode råd om hvordan, man håndterer samarbejdet med en boligorganisation.

Læs nærmere 
om kurset her. Tilmeldingsskema hentes ved at klikke her

Rådgivning om almene boliger og ledelse

"Det handler om at skabe værdi, det kan jeg hjælpe jer med."
Søren Peter Hvidegaard Jensen
Rådgiver og indehaver

SPJrådgivning rådgiver:
Kommuner om udlejning, drift, økono-mi, beboerdemokrati etc. i den almene boligsektor og i den forbindelse sty-ringsdialog og tilsyn. Boligorganisationers bestyrelser og administrative ledelser om ledelses-mæssige forhold, strategisk udvikling, mål- og rammestyring og gennemfø-relse af konkrete projekter. Projektudviklere og andre, der samarbejder med almene boligor-ganisationer om almene boliger, samarbejdet, konkrete projekter etc.

Læs nærmere om SPJrådgivnings ydelser på www.spjraadgivning.dk 
Mail til spj@spjraadgivning.dk eller kontakt mig på tlf. 21 44 31 29
Copyright © 2016 SPJrådgivning, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp