Copy


הזמנה לסדנת מפתח התקציב

הסדנא לידע ציבורי מזמינה אתכן.ם לשתי הדרכות נוספות על תקציב המדינה ואתר מפתח התקציב בסדרת Where is My Data. עלות ההשתתפות 50 ש"ח.


להרשמה ותשלום
3.5
בית העמותות
סעדיה גאון 26

10:00-14:00

תל אביב

20.4
בית העמותות
סעדיה גאון 26

10:00-14:00


מה עושים בסדנה?

נלמד לנווט בתוך תקציב המדינה, להבין את חלוקת התקנות התקציביות, לעקוב אחרי ההעברות בועדת הכספים ולראות כיצד התקציב משתנה לאורך השנה. נחפש תמיכות והתקשרויות בפטור ממכרז של הממשלה עם גופים פרטיים וציבוריים ונבין לאן הולך הכסף באמת. לבסוף, נלמד להעזר בכלי לעבודה היום-יומית המעשית שלנו בארגונים החברתיים.

* זכרו להביא מחשב אישיאתר הבית
אתר הבית
פייסבוק
פייסבוק
פורום
פורום

להסרה מרשימת התפוצה