Copy
תקדים בעקבות העתירה של הסדנא - המרכז למיפוי ישראל מפסיקה למכור מאגר מבוקש ומפרסמת את המידע לציבור
אנו זקוקים לתמיכה שלכם כדי להרחיב את הפעילות שלנו.
עזרו לנו להמשיך להנגיש את המידע הציבורי בישראל!
‹ לתרום לסדנא

תב"ע פתוחה ומפ"י סגור

סאגת שחרור מאגר מפתח הגושים התחילה אי שם ב-2012, כאשר ניר יריב ויאיר אסף-שפירא הקימו את פרוייקט תב"ע פתוחה, המציג עדכונים על תכניות בניין עיר ברשויות מקומיות. כדי לקשר את התכניות למיקומן במפה, הם נדרשו ל"מפתח הגושים" המיוצר על ידי "המרכז למיפוי ישראל" (מפ"י).  אלא שמפ"י קבע שיש לו זכויות יוצרים על מידע זה והגדיר אותו כ"מוצר", הנמכר בעשרות אלפי שקלים, למרות שבניית המאגר נעשית בכספי משלמת המיסים. באתר של מפ"י ניתן למצוא קטלוג שלם של "מוצרים" כאלה, אשר למעשה סגורים  לציבור.
 

העתירה 

 
במשך שנים ניסינו לשכנע את אנשי מפ"י לפתוח את המאגר לציבור ללא בצלחה. לבסוף הבנו שאין מנוס מהגשת עתירה.

עו"ד יונתן ברמן התנדב לייצג את הסדנא בהליכים המשפטיים. הוא הגיש בשמנו עתירת חופש מידע בדרישה לקבל את המאגר, תוך שהוא תוקף את הפרקטיקה של מכירת מידע, שמרוקנת מתוכן את חוק החופש המידע. כשבמפ"י הבינו שאנו מתכוונים לעתור, הם לפתע הציעו פשרה - הסדנא תקבל את המידע ללא תשלום, ובלבד שלא נעביר את הקבצים לאף גורם אחר, ונחתום על מסמך שבו אנו מכירים בזכויות היוצרים של מפ"י במידע.

את ההצעה הזאת דחינו מכל וכל.

מידע ציבורי שייך לכולנו, לא רק למי שעומד לצידו עורך דין. הודענו שנתראה בבית משפט.

 

סוף הסיפור

 
בדיון בבית המשפט השופטת שטופמן הדגישה שמדובר בעתירה שמעלה סוגייה חשובה ולחצה על מפ"י לנהל עם הסדנא מו"מ למציאת פתרון ומפ"י לבסוף קיבלו את הדרישה של הסדנא והעלו לפורטל המידע הפתוח הממשלתי data.gov.il את מפתח הגושים המלא. עכשיו המידע פתוח, בחינם, לכולם. ובאתר תב"ע פתוחה בקרוב יהיו עדכוני תב"ע לכל רשות מקומית בישראל.

זו העתירה הראשונה של הסדנא, ותוצאותיה קבעו תקדים חשוב בהגדרת אמות מידע ליחס של הרשויות למידע ציבורי שבידיהן.

הסיפור המלא בכלכליסט.

עזרו לנו לייצר סיפורי הצלחה נוספים!

שחרור המידע של מפ"י מצטרף לשורה של השגים חשובים של הסדנא בשנה החולפת:
וזה רק על קצה המזלג.
עכשיו דמיינו את כל מה שעוד נעשה עם התמיכה שלכם!
‹ לתרום לסדנא
טוויטר
פייסבוק
פורום
אתר הבית
דוא"ל