Copy
26 juli 2018
 
Samen staan we sterk(er)

ZZP Nederland maant tot haast met omzetten btw-nummers

Stichting ZZP Nederland heeft zich al jaren verzet tegen gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in het btw-nummer van ondernemers. Het feit dat fraude via het btw-nummer wel erg eenvoudig wordt, was voor Stichting ZZP Nederland reden om op te roepen tot een verandering. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels Stichting ZZP Nederland gelijk gegeven en zegt zelfs dat de implementatie van het BSN in het btw-nummer wettelijk niet mag. Staatssecretaris Snel (foto) heeft reeds aangegeven dat een oplossing niet zomaar is bewerkstelligd.

Reden voor Stichting ZZP Nederland om door te pakken en de politiek te manen tot een spoedige oplossing.

Link: | Meer informatie |

Nieuwe zzp-wetgeving blijkt moeilijke opgave voor kabinet

In zijn laatste brief aan de Tweede Kamer over de voortgang in de vervanging van de Wet DBA, erkent minister Wouter Koolmees, dat de uitvoering van de maatregelen in het Regeerakkoord geen gemakkelijke opgave is. Na de zomer volgt een tweede overleg met organisaties uit het werkveld. Het is nu al duidelijk, dat er meer tijd nodig is om tot effectieve en uitvoerbare wetgeving te komen. Stichting ZZP Nederland blijft zich inzetten voor het belang van echte ondernemers en het vrije ondernemerschap. Dat staat in de brief (pdf), die ZZP Nederland en PZO aan minister Koolmees zonden.

Link: | Meer informatie |

Incassoproblemen voorkomen met goede algemene voorwaarden

Helaas horen wij nog vaak dat facturen niet (tijdig) worden betaald. Vaak zijn incassoproblemen op te lossen door duidelijk regels omtrent facturatie en betaling op te nemen in de algemene voorwaarden. Daarom stelt ZZP Nederland een set algemene voorwaarden beschikbaar voor haar abonnees die voor een ieder te gebruiken zijn.

U kunt ook algemene voorwaarden op maat laten maken, bijvoorbeeld door onze juristen. U kunt met een juridisch abonnement bij ZZP Nederland de algemene voorwaarden die u voorgeschoteld krijgt door uw opdrachtgever laten toetsen, maar ook uw eigen opgestelde algemene voorwaarden kunt u laten nakijken. Zo weet u zeker dat u op juridisch vlak alles goed voor elkaar heeft. Mocht het incassoprobleem blijven bestaan, dan kunt op de juiste gronden juridische stappen ondernemen.

Link: | Uitleg juridisch abonnement |

Laag btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt per 1 januari 2019. Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft impact op:

Link: | Meer informatie |

Let op: laatste nieuwsbrief tot eind augustus

Vanwege de vakantieperiode zal deze nieuwsbrief tijdelijk de laatste zijn. De eerstvolgende nieuwsbrief zal circa eind augustus weer verzonden worden. Voor nu wenst de redactie u allen een goede zomer toe.

Wilt u wel het laatste zzp nieuws volgen, dan verwijzen wij u naar onze website.
Twitter
Facebook
LinkedIn
Website
Copyright © 2018 ZZP Nederland, Alle rechten voorbehouden


Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik dan op deze link

U kunt hier uw gegevens en voorkeuren voor de nieuwsbrief wijzigen.