Senaste nytt från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Nyhetsbrev från Kultur och bildning i Uppsala län

Kulturdirektören har ordet

Den blomstertid nu kommer…
Maj och juni är en hektisk tid. Så mycket ska hinnas med innan sommaren. Naturen fullkomligt exploderar, dag för dag ser vi träd och blommor slå ut. Folkhögskolans deltagare är som blommor. De utvecklas i olika takt och färg, utifrån sina inneboende drivkrafter. Studerande vid Wik visar sina färdigheter på Wikdagen medan de vid Uppsala-filialen har en egen skapandefestival. Deltagarna i den Studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) utgjorde en viktig del av dagen på Ulleråker den 12 maj. Jag citerar deras kloka råd till kommande deltagare i utbildningen; ”Försök att hitta kompisar på skolan, för det är en väldigt skön gemenskap här.” Det är ett fint betyg för folkhögskolans verksamhet och jag tror att förutom folkhögskolepedagogiken och folkbildningens anda, så är mötesplatsen det viktiga. Att under en tid, ett eller flera år tillsammans få söka efter vem man är.

Att möta sig själv och spegla sig själv i andra. Det gör vi hela livet. För mig blev det uppenbart när jag i söndags tillsammans med Sten Bernhardsson, kulturdirektör Uppsala kommun, agerade värd för våra gästande Marockanska konstnärer. Att mötas med kulturen som en nyckel in till varandra. Vi fick bland annat ta del av nyckelharpans värld genom riksspelmännen Åsa och Esbjörn Högmark (se bilden ovan). Från Örbyhus Slott via Dannemora gruvschakt till en gemensam middag i Å-huset talade vi demokrati, folkmusik, konst, natur och kultur. Individer som representanter för olika kulturyttringar, olika delar av världen, men som Bernt Hermele skriver i sin bok Judejävel; ”Etnicitet kan vara en pusselbit till att skapa sig en identitet, men människa blir du först när du slutat dela upp folk i vi och dem.” Och vad vi än känner, så är vi alla människor.


Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Kultur för asylsökande

Kultur för asylsökande

Kulturenheten har fÃ¥tt i uppdrag av VÃ¥rdstyrelsen att under hösten 2016 erbjuda asylsökande i Uppsala län kulturupplevelser som ett sätt att främja hälsan. VÃ¥rdstyrelsen har avsatt 740 000 kronor för att dels erbjuda elva kulturaktiviteter, utan kostnad, för fyra asylboenden i Uppsala län, dels inrätta ett riktat projektbidrag pÃ¥ 250 000 kr till kultursatsningar för asylsökande.

Kulturaktiviteterna kommer att genomföras i grupper om tio personer och det kan till exempel handla om konsert- och museibesök, filmvisning och träffar där man kan prova på slöjdhantverk. Genom att erbjuda en möjlighet att ta del av det lokala och regionala kulturlivet vill man motverka risken för asylsökande att hamna i passivisering och en känsla av utanförskap, vilket kan påverka hälsan negativt.

Projektbidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att göra kulturinsatser på plats eller i närheten av asylboenden. Ansökan för projektbidrag öppnas preliminärt 16 juni. Ansökan ska vara inne senast 26 augusti. För mer information om bidraget, håll utkik på www.lul.se/kultur
Rasmus Ölme

Litteraturkarusellen med Maja Hagerman och Ola Larsmo


Varje höst och vår besöker två författare länets folkbibliotek i Litteraturkarusellen. Nu till hösten kommer författarna Maja Hagerman och Ola Larsmo att turnera i länet.
 
Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och folkbildare som senast utkom med den Augustnominerade biografin Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta. De författarbesök hon gör i länet kommer att kretsa kring den boken.
Ola Larsmo är författare, kulturjournalist, samhällsdebattör och ordförande i Svenska PEN. Med sig under Litteraturkarusellen tar han Swede Hollow – en roman som utkommer i september om ett slumområde i Minnesota där svenska emigranter som inte lyckades bygga upp ett liv i USA hamnade.
 
Litteraturkarusellen startade hösten 2014 och är ett samarbete mellan Kulturrådet, folkbiblioteken i Uppsala län samt Länsbibliotek Uppsala.
Förstudie om Länskulturskaparen

Förstudie om Länskulturskapare

Kultur och bildning gör just nu en förstudie om funktionen Länskulturskapare med stöd från Vinnova och FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet.

Uppsala län består av flera mindre kommuner och en stor del landsbygd. Det finns behov av att samordna kompetenser och att arbeta över kommungränserna för att utveckla och testa nya metoder för utvecklingsarbete. I Regional kulturplan 2015–2018 föreslås funktionen Länskulturskapare som ett sätt att möta de behoven. Utgångspunkten är att professionella kulturskapare från olika konstområden kan bidra med värdefull estetisk kunskap och konstnärlig kompetens i kommunal, regional och privat verksamhet. Kulturskaparen arbetar utifrån sin konstnärliga kompetens med aktuella frågeställningar i och med en verksamhet under en begränsad tidsperiod. Både deltagande professionella kulturskapare och deltagande verksamheter är med i en slags stafettlösning. Målet med projektet är att ta fram förslag på en modell för hur den här funktionen skulle kunna se ut och en plan för genomförande, inklusive finansiering.
Läs mer om projektet på www.lul.se/lanskulturskaparen
Blir du nyfiken och vill vara med och bidra? Kontakta projektledare Giulia Ray, 018-611 69 94, 070-611 47 70, eller giulia.ipsita.ray@lul.se
Inspirationsdag för kulturombud

Inspirationsdag för kulturombud 25 oktober

Tisdag 25 oktober arrangeras en heldag i kulturens tecken på Wiks slott, som en inspirationsdag för kulturombud inom kommunernas eller landstingets vård och omsorg i Uppsala län. Inspirationsdagen bjuder på föreläsning och praktiska workshops om hur man kan arbeta med kultur i vården.

Forskning visar att kultur har en läkande och livsbejakande kraft för äldre och sjuka. För att kultur ska bli en integrerad resurs i den ordinarie vardagen inom vården behövs det kulturombud på boenden, vårdcentraler, avdelningar och sjukhus. Kulturombuden behöver utbildning, inspiration och möjlighet att själva delta i kulturaktiviteter. Dagen är kostnadsfri. Fullständigt program och anmälningsformulär finns på www.lul.se/kultur/kiv. För frågor, kontakta Pia-Marit Ekström, tfn 073-868 11 47, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se
Gamla Uppsala. Foto: Barbro Björnemalm

Förstudie inom KKN och besöksnäring

Mellan oktober 2015 och maj 2016 har Kultur och bildning projektlett arbetet med förstudien Kultur, historia och kunskap som resurs för hållbar affärsutveckling i samverkan. Förstudien har genomförts i samverkan mellan Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län, Upplandsmuseet, Destination Uppsala, Kulturförvaltningen vid Uppsala kommun, UU Innovation och Uppsala universitet, med stöd av Tillväxtverket.
 
Förstudien syftar till att ta fram en modell för att skapa hållbara företag inom KKN och besöksnäring med utgångspunkt i samverkan och inom ramen för en specifik plats, i detta fall besöksmålet Gamla Uppsala. Inom förstudien genomfördes ett kunskapsseminarium om kulturhistoriska besöksmål i Norden som inspiration för utveckling av Gamla Uppsala, en behovs- och målgruppsundersökning med fokus på internationella resenärer med kulturhistoriskt intresse, samt framtogs en rapport med förslag på en samverkansmodell och utvecklingsprocess med Gamla Uppsala som exempel. Förstudien har gett värdefull ny kunskap och konkreta förslag som kan inspirera till och användas i framtida satsningar.
Ovan ser vi Gamla Uppsala högar. Foto: Barbro Björnemalm, Flickr.com. Bildens CC-licens.
 
Slutrapport samt övriga framtagna rapporter inom förstudien hittar du på www.lul.se/forstudie-KKN-och-besoksnaring
Årets Uppskattning går till Joakim Stålåker

Årets Uppskattning 2016 till Joakim Stålåker

Landstingets kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 11 maj Joakim Stålåker, Vi Unga Uppsala, till mottagare av Årets Uppskattning 2016. Priset är inrättat av landstingets kulturnämnd för att uppmärksamma enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk, i år av konstnären Katarina Jönsson Norling. Det går inte att ansöka om priset, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Motiveringen kan du läsa här.
 
Utdelningen av Årets Uppskattning 2016 sker på kulturnämndens sammanträde 15 juni.
På bilden ser vi det konstverk Joakim får i pris, dvs. "Samhällsbyggarna".
© Katarina Jönsson Norling/Bildupphovsrätt (2016).
För frågor, kontakta Anna Hazard, tfn 070-611 09 39, e-post anna.hazard@lul.se
Rapport från seminarium "En avestetiserad skol- och lärandekultur"

Rapport från seminarium kring ”En avestetiserad skol- och lärandekultur”

Torsdag 21 april arrangerade Kulturkraft, den regionala barn- och ungdomskulturgruppen, ett seminarium med Marie-Louise Hansson Stenhammar kring hennes avhandling ”En avestetiserad skol- och lärandekultur” från Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet. Avhandlingen visar att memorerande av fakta prioriteras framför kritiskt tänkande och kreativitet i alla ämnen samt att estetiska lärprocesser inte uppstår automatiskt i ämnen som bild, musik och slöjd. Begreppet estetiska lärprocesser härleds från konstnärliga metoder och karaktäriseras i termer av kreativitet, reflektion, experimenterande, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande.

Lärare inom de estetiska ämnena har uppfattningen att de arbetar enligt estetiska lärprocesser men under studien visar det sig att den standardiserade lärprocessen är helt dominerande. Avhandlingen visar att inom lärarkåren och inte minst inom utbildningen av lärare behöver man bli medveten om hur undervisningen genomförs och att estetiska lärprocesser inte uppstår automatiskt inom de estetiska ämnena.
Stora kulturdagen

Stora kulturdagen 11 oktober

Boka tisdag 11 oktober i din kalender! Då arrangeras Stora Kulturdagen, en dag för dig som arbetar med att barn och unga ska få ta del av kulturens mångfald. Kom och se utdrag ur dans-, musik- och teaterföreställningar. Inspireras av konst, film, litteratur och slöjd. Möt utställare från museer och många andra kulturverksamheter. Mingla och knyt nya kontakter.
 
Stora Kulturdagen arrangeras på Uppsala stadsteater, kl. 9–15 och är kostnadsfri. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Varje lärare får ta med tre barn. Fullständigt program och anmälan publiceras i augusti på www.lul.se/kultur. Dagen arrangeras av Kulturenheten, Länsbibliotek Uppsala, Länshemslöjdskonsulenterna, Musik i Uppland, Riksteatern Uppsala län, Upplandsmuseet och Uppsala kommun. För frågor, kontakta Pia-Marit Ekström, tfn 073-868 11 47, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se
Timeout för läsning: nya läspolare

Timeout för läsning proudly presents: nya läspolare!

Nu har årets upplaga av Länsbibliotek Uppsalas läsprojekt Timeout för läsning dragit igång. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Uppland och biblioteken i Håbo, Heby och Enköping jobbar länsbiblioteket med läsfrämjande aktiviteter i samarbete med några idrottsföreningar. I år är det två fotbollslag inom Fanna BK och Östervåla IF samt Bålsta simklubb som får besök av projektets nya ”läspolare”. Här på bilden syns fyra av årets fem läspolare; de är äldre ungdomar som ska fungera som läsinspiratörer i sina respektive klubbar.

Läspolarna kommer att ge boktips, prata om läsning, och förhoppningsvis inspirera fler barn och unga att läsa. De kommer utrustade med oranga ryggsäckar fulla med frestande böcker och tidningar.  En iPad med nedladdade e-böcker fÃ¥r ocksÃ¥ följa med till fotbollsskola och andra idrottsevent i de tre kommunerna. Det blir högläsning i gröngräset, boktips pÃ¥ bassängkanten och mycket mer. Vill du veta mer om Timeout för läsning? Kontakta Anneli Lidström pÃ¥ länsbiblioteket; anneli.lidstrom@lul.se
Ny bok till nyfödda i Uppsala län: Leka tittut av Annika Thore och Maria Nilsson Thore

Ny bok till nyfödda

Alla barn ska få chansen att möta bokens värld. Och alla föräldrar ska uppmuntras att börja läsa för sitt barn. När barn och förälder tillsammans läser en bok delar man en upplevelse – man pratar om det man läser, om bilderna, om tankar som väcks av boken. Och detta enkla bidrar till att barnets språk berikas och utvecklas. Därför får alla nyfödda barn i Uppsala län en bok i gåva. Landstinget i Uppsala län finansierar bokgåvan och Länsbibliotek Uppsala köper in och distribuerar den till alla länets bibliotek. På barnavårdscentralen får föräldern ett presentkort och kan hämta boken på valfritt bibliotek.
 
Föräldrarna kan välja mellan två olika böcker. Ny för i vår är Leka tittut av Annika Thore och Maria Nilsson Thore, och den kompletteras av klassikern Knacka på av Anna-Clara Tidholm.
Vill du veta mer? Kontakta Anneli Lidström på länsbiblioteket; anneli.lidstrom@lul.se
Konstkollo i sommar

Konstkollo i sommar

Konstnärerna Moa Lönn och Elisabeth Bucht planerar att under en sommarvecka, i samarbete med Kulturenheten och Uppsala Konstmuseum, genomföra projektet Konstkollo på asylboendet Ribbingebäck i närheten av Järlåsa. Måndag till fredag under en veckas tid kommer de att ägna sig åt konstnärligt skapande och språk på ett lekfullt vis tillsammans med barn i åldrarna 3–16 år. De kommer även att ha föräldrar närvarande och delaktiga under dagarna, för säkerhetens, trygghetens och språkets skull. I nuläget bor ca 50 barn i åldrarna 1–16 år på boendet. Där finns ingen pedagogisk verksamhet. En del av barnen har bott på boendet i upp emot sex månader.

Målet med konstkollot är att stimulera och utveckla såväl kreativitet och språk som att låta barnen ta del av delar av innehållet i svensk förskolas och skolas läroplaner. Barnen ska få en lustfylld, pedagogisk och stimulerande skaparvecka som förhoppningsvis upprätthåller och utvecklar kreativiteten i en för både barnen och hela familjerna pressad livssituation. Läs mer om konstkollot
 
För frågor, kontakta Johannes Ehnsmyr, tfn 076-495 49 41, e-post johannes.ehnsmyr@lul.se
Manchesterresa med Uppsala folkhögskola

Manchesterresa med Uppsala folkhögskola

Deltagare från Uppsala folkhögskola gjorde under en vecka i april en inspirerande och språkutvecklande resa till Manchester i England. Resan ingick för andra året i rad som del av undervisningen och innebar en chans att få prova sina språkfärdigheter i en engelskspråkig miljö där omvärlden blev klassrummet.

Årets resa innebar förutom en mängd intryck vad gäller engelsk mat, kultur och samhälls- och historiekunskap även en dagstur till Conwy i norra Wales. Där byttes storstaden Manchesters livlighet mot den lilla hamnstadens gemytlighet och lugn. Tillbaka i Manchester framstod den före detta kol- och textilindustristaden som en spännande mix av modern kultur och teknik men där också samhällsproblem är synliga, inte minst i och med de hemlösa ungdomar som befolkar gatorna. Läs mer om Manchesterresan

Sök regionalt projektbidrag senast 26 augusti

Kultur och bildnings regionala projektbidrag kan sökas för projekt med en regional prägel inom såväl olika konstformer som inom kultur i en vid mening. Juridiska personer såsom föreningar, organisationer eller företag, men ej enskilda personer, kan ansöka om regionalt projektbidrag. Totalt finns 530 000 kr kvar att fördela i år, och det sker vid årets två resterande ansökningsomgångar. Sista ansökningsdag för nästa omgång är fredag 26 augusti. Läs mer om bidraget på www.lul.se/kultur/bidrag och välkommen med din/er ansökan!

Tipsa en vän om nyhetsbrevet

Prenumerera

Uppdatera dina uppgifter

Avprenumerera

Email Marketing Powered by Mailchimp