Årets fjärde nyhetsbrev från Kultur i länet
Öppna i din webbläsare
Kultur i länets nyhetsbrev nr 4 - 2013

En möjligheternas modell

”Välkommen – du är efterlängtad!” är en fras jag hört många gånger de senaste dagarna. En värme har strömmat emot mig första veckan på jobbet som Kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län. Inte bara från den kvardröjande sommaren utan också från medarbetare och kollegor. Det har känts bra att bli mottagen på det viset, men det förpliktigar också. Att anställa en som kommer från konstnärssidan är modigt. Vad sker i mötet mellan den ”utåtriktade och impulsiva” och den mer reglerade landstingsvärlden? Det vet vi inte än, men spännande är det och resan har påbörjats med god fart. Seglen är redan fyllda, då Kultur i länet tillsammans med våra åtta kommuner, institutioner och det fria kulturlivet är i full färd med att ”leva” kulturplanen. Som ni vet ingår vi från och med i år i Kultursamverkansmodellen. Denna modell som från min egen horisont som tidigare KLYS-ordförande gått från att vara ett hot mot Sveriges Kulturella infrastruktur till att vara en möjligheternas modell. Den kan fortfarande vara ett hot om man inte uppmärksammar vad som händer med en nationell överblick, men den skapar positiva krafter som utvecklar genom att kräva just det den säger; SAMVERKAN. På alla nivåer och mellan alla aktörer. Och det är spännande! Jag brinner för mötet mellan människor, mellan kulturer, mellan konstarter. Mötet är all utvecklings källa och samverkan är vägen. Jag hoppas att jag ska motsvara de förväntningar som en längtande personal och andra har på mig, och det är med glädje och stolthet jag tar mig an att leda arbetet med förvaltning och utveckling av kulturen i Uppsala län. Må höstens värme och färger avspegla sig i vårt arbete!
 
Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Anna Söderbäck, ny kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län
Skördefest på Wik den 22 september

Skördefest på Wik den 22 september!

Nu är det åter dags för skördefest på Wik, den sjunde i ordningen. Skördefesten är en fröjd för alla sinnen med ett program som passar både gammal och ung. Det blir försäljning av närodlat och hantverk, aktiviteter för barn och vuxna, underhållning och mycket att äta!

Arrangörer är Wiks slott, Wiks folkhögskola, Upplandsstiftelsen, Kultur i länet och Balingsta Hembygdsförening.
Välkommen till Wik 22 september kl. 11-16. Fritt inträde. Läs mer om skördefesten Hitta till Wik.
Konferens Stereotyper, typ

Konferens Stereotyper, typ

Den 7-8 november ordnar Länsbibliotek Uppsala en nationell konferens på temat stereotyper i barn- och ungdomslitteraturen. Det blir föreläsningar och workshops, och tanken är att deltagarna i konferensen ska åka därifrån med ny kunskap och nya verktyg för både fördjupad diskussion och praktiskt biblioteksarbete.
 
Konferensens huvudtalare är Rachel Wexelbaum, Assistant Professor i Library and Information Sciences vid S:t Cloud State University, Minnesota, USA. Medverkar gör också bland andra Marie Johansen, enhetschef på Botkyrka bibliotek och Torbjörn Elensky, författare. Målgruppen är i första hand bibliotekspersonal, men i mån av plats hälsar vi också andra intresserade välkomna. Vill du veta mer om konferensen? Kontakta Lisa Eríksson på länsbiblioteket, 070-618 66 24.

Kurs i att skriva kortfilmsmanus startar 25 september

Onsdag den 25 september startar reprisen av vårens uppskattade kurs i att skriva kortfilmsmanus. Under sex kvällar ges chans att få hjälp att hitta en bra kortfilmsidé och förädla den, hitta rätt berättarstil och skriva ett manus. Ledare för kursen är Johan Brännström, som har varit verksam som manusförfattare. Kursen är ett samarbete mellan Film i Uppland och Studiefrämjandet, och mer information hittar du på www.lul.se/kultur/film/kurser/skriva-manus
Besök länsbibliotekets blogg Megafoner.se

Shout it out loud – länsbiblioteket bloggar igen!

I maj månad smyglanserade länsbiblioteket sin nya blogg, Megafoner. Där hittar du omvärldsbevakning, diskussion och debatt om aktuella biblioteksfrågor. Vi kommer också att liveblogga från konferenser, fortbildning och annat spännande. Följ oss, och prata gärna med oss, på http://megafoner.se/
Katarina Hellgren

Kultur i vården, höstens program

Att delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor, men också en mänsklig rättighet. Därför anordnar Kultur i länet, i samarbete med olika aktörer, kulturprogram på flera platser inom landstingets vård. Verksamheten kallas Kultur i vården. Programmen vänder sig till patienter, närstående och personal och har fri entré. Förutom program på vårdavdelningar, caféer och sjukhusbiblioteket genomförs Barnkulturens dag på Akademiska sjukhuset av Kulturnätverket barn och Unga på Akademiska sjukhuset.
 
I höstens program finns en blandning av sång, dans, drama och serier. Hösten inleds med Katarina Hellgrens musikföreställning "Livet är en sång" där vi får följa berättelsen om hennes mamma med sånger på ungerska, jiddisch, hebreiska och svenska.
Old Fat Jazz berättar om framväxten av den musik- och danskultur som föddes i USA med början i 1900-talets ragtime och avslutades med 50-talets Rock ´n Roll. Serietecknaren och konstnären Kolbeinn Karlsson berättar om sitt konstnärskap och Teater C presenterar sin musikal "Klara Andersson (in concert)". Andra programpunkter är bland annat klassisk musik med Uppsala kammarsolister och blues med Someone You Admire.  Hösten kommer ocksÃ¥ bjuda pÃ¥ en föreläsning kring kultur och hälsa i samarbete med SKA (Samverkan för kultur pÃ¥ Akademiska sjukhuset). För fullständigt program över hösten och mer information om Kultur i vÃ¥rden, gÃ¥ in pÃ¥ www.lul.se/kiv
Lärarfortbildning inom film 24 september

Lärarfortbildning inom film 24 september

Demokrati, makt & medier är temat för föreläsningen den 24 september kl. 15.30 på Filmstaden i Uppsala. Anna Söderberg från Folkets Bio talar om publicistiskt ansvar, källkritik och yttrandefrihet samt visar utdrag ur filmer som exempel. Målgrupp är främst lärare, pedagoger och gymnasieelever, men även andra intresserade i mån av plats. Föreläsningen arrangeras av Film i Uppland i samarbete med Vård & Bildning, Uppsala kommun. För mer information och anmälan, gå till www.lul.se/kultur/film
Studiemotiverade kurser på Uppsala folkhögskola

Studiemotiverande kurser på Wiks/Uppsala folkhögskola

Wiks/Uppsala folkhögskola har sedan våren 2010 haft studiemotiverande folkhögskolekurser för arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Kurserna är 12 veckor långa och ges i samverkan med Arbetsförmedlingen som anvisar platser. Deltagare har möjlighet att få reseersättning upp till 2 000 kr om det är nödvändigt med resor för att ta sig till skolan.

Även i höst kommer en kurs att starta på Uppsala folkhögskola. Datum är satt till den 23 september. Informationsträffar för arbetssökande är redan igång. Syftet med kursen är att motivera till fortsatta studier. Över hälften av deltagarna på vårens kurs har i höst börjat på skolans Allmänna linje, 1-3 år, med mål att uppnå gymnasiekompetens.
 
Folkhögskolans pedagogik är processinriktad och bygger på ett aktivt deltagande. Deltagarna tränar bland annat att ta ansvar för sina studier och delta aktivt i både det enskilda och det gemensamma arbetet. Det är ett studiesätt som passar många vuxenstuderande.

Unga skrivare 2013

Årets upplaga av skrivarlägret Unga skrivare gick av stapeln i mitten av augusti på Wiks slott, och kan inte beskrivas som annat än en succé. Femton ungdomar från länet deltog på lägret, där de under fyra dagar fick skriva och prata om sina texter under ledning av Katarina Kieri, författare, och AnnaLena Åberg, skrivlärare på Wiks folkhögskola. Efter lägret har deltagarna fortsatt att träffas och skriva, och under hösten/vintern kommer vi att publicera deras texter på www.bibli.se/unga
Lägret ordnades av Länsbibliotek Uppsala tillsammans med Wiks folkhögskola.

Vill du bli tolk?

På Wiks folkhögskola utbildar vi kontakttolkar, det vi i vardagligt tal kallar för tolkar. Som kontakttolk tolkar man till exempel mellan enskilda personer och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen kan äga rum på Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet. Man måste behärska både svenska och ett tolkspråk i sådan utsträckning att man obehindrat kan kommunicera på båda språken.
  
Wiks folkhögskola anordnar både grundutbildning och preparand- och fördjupningskurser.
Syftet med grundutbildningen är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets olika behov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Grundutbildningen består av sex delkurser; Introduktion, Socialtolkning, Sjukvårdstolkning, Juridikens grunder, Juridik påbyggnad och Asyltolkning. Huvudinnehållet i kurserna är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller både skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov.
  
Utöver grundutbildningen finns det ett antal preparand- och fördjupningskurser. Dessa riktar sig till den som förbereder sig inför Kammarkollegiets auktorisationsprov eller till den som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område.
Vill du veta mer? Kontakta tolkkursansvarig Martin Svanström, martin.svanstrom.wik@folkbildning.net
Läs om tolkkurser på Wiks folkhögskola på wik.nu.
Pia-Marit Ekström - ny kulturstrateg på Kulturenheten

Pia-Marit Ekström –
ny kulturstrateg på Kulturenheten

Pia-Marit Ekström är ny kulturstrateg på Kulturenheten efter Ida Nilsson som slutade i somras. Pia-Marit kommer närmast från Tierps kommun där hon var chef på Kulturskolan, en verksamhet hon också var med om att bygga upp. Hon jobbade även som kultursekreterare för barn och ungdom under sin tid i Tierp åren 2006–2013. På Kulturenheten kommer Pia-Marit främst att ansvara för Kultur i vården, frågor kring barn- och ungdomskultur samt kultur och hälsa.