Årets andra nyhetsbrev från Kultur i länet
Öppna i din webbläsare
Kultur i länets nyhetsbrev nr 2 2013

Kultur för alla

Kultur för alla - det är den nationella kulturpolitikens målsättning som staten såväl som kommunerna och landstingen kan skriva under på. Även om skrivningarna om allas möjlighet till kultur omformulerades något i den senaste kulturpropositionen -09 är innebörden densamma. Dessutom gjordes det då några förtydliganden, inte minst kring barns och ungas rätt till kultur. Men om det nu finns starka skrivningar i de nationella kulturpolitiska målen om barns och ungas rätt att både ta del av kultur och själva skapa kultur hur ser då verkligheten ut idag?

Ungdomsstyrelsen gjorde för ett par år sedan en undersökning om ungas egna kulturaktiviteter - Var, när och hur? – som visade att en väldigt stor del av det egna kreativa kulturutövandet sker i hemmen. Givetvis spelar landets musik- och kulturskolor stor roll för att ge möjlighet till eget utövande men det är inte alla unga som av tradition deltar. Det är fler barn och unga med högutbildade föräldrar som deltar i musik- och kulturskolornas verksamhet och andelen kulturellt kapital hemifrån är också en bidragande orsak.

Landstinget i Uppsala län har, liksom övriga landsting, en utmaning i att infria målsättningen om allas rätt till kultur, inte minst vad det gäller barn och unga. Vi är duktiga på att erbjuda professionell kultur för unga genom institutioner som Musik i Uppland, Upplandmuseet och Uppsala stadsteater. Samtidigt behöver vi förstärka arbetet med kultur av och med barn och unga. Länets konsulentverksamheter gör ett viktigt arbete som ger möjlighet för ungas egna deltagande och skapande. Kulturkraft heter samarbetet mellan de olika länskonsulenterna inom teater, film, dans, musik, konst, bibliotek, museiverksamhet och hemslöjd som är den koordinerande funktionen för detta arbete.

Men vi har alltid anledning att ytterligare flytta fram positionerna och tillsammans med kommunerna fundera över hur vi i ökad utsträckning strategiskt kan utveckla möjligheterna för både barns och ungas möjligheter till eget skapande. Bidragsgivningen är en pusselbit i denna helhet som Landstinget i Uppsala län kommer att se över under året.

Calle Nathanson, kulturdirektör Kultur i länet
Calle Nathanson

Gränslös kultur med Kultur i länet den 21 april

Söndag den 21 april är alla välkomna till Upplandmuseet för att ta del av hur landstinget arbetar med kultur. Hela eftermiddagen bjuder Kultur i länet på bland annat dans, musik, samtida bildkonst och teater. En föreläsning om konsten i Psykiatrins hus, bokbord med bokgåvor till barn och visning av videokonst och regionalt producerad film är några andra programpunkter. Wiks slott ger dessutom smakprov på ekologisk och närproducerad mat.

Dagen, som är en del av landstingets 150-årsfirande, avslutas med en paneldebatt om "Morgondagens kulturarv" med Lisa Irenius, kulturchef på UNT, Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN samt Magnus Bäckström, VD och konstnärlig ledare på Uppsala Konsert & Kongress.

"Gränslös kultur" arrangeras i samarbete med Upplandsmuseet. Fri entré, alla är välkomna!
Se det fullständiga programmet.
Kultur i länet gör utökad satsning på litteraturen

Kultur i länet gör utökad satsning på litteraturen

Kultur i länet ger ytterligare 500 000 kr i bidrag till Studiefrämjandet för projektet Litteraturcentrum Uppsala 2013 utöver de insatser som redan gjorts inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta stöd är ett led i Kultur i länets strategi för att främja litteraturen i länet.

– Det finns all anledning att ta tillvara den rika författartradition som finns i Uppsala län. Litteraturcentrum bygger nu upp en central och samordnande funktion som kommer att stärka litteraturen som konstform. Det handlar både om att förbättra möjligheterna för författare att vara verksamma samt att utöka de litterära evenemangen i länet säger landstingets kulturdirektör Calle Nathanson. Läs mer om Kultur i länets utökade litteratursatsning
Videogudfestivalen 2013

Videogudfestivalen 2013 – fredag 19 april

VIDEOGUD är ett samarbete mellan konst- och filmenheterna i landstingen i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län. Nätverket verkar för att göra aktuell videokonst tillgänglig för alla, samt för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare som verkar inom området. Kärnan i verksamheten utgörs av videostationer i offentlig miljö samt en årlig festival för videokonst och experimentell film. Värdskapet för festivalen är ambulerande och flyttar runt mellan länen från år till år.

I Ã¥r hÃ¥lls festivalen i Uppsala, pÃ¥ Slottsbiografen den 19 april.  Festivalen innehÃ¥ller föreläsningar och visning av aktuell videokonst samt tvÃ¥ tävlingsmoment för filmare och konstnärer med anknytning till Gävleborgs, Dalarnas eller Uppsala län. En klass för professionella/högskolestuderande och en klass som är öppen för alla. Ur programmet: konstnärsduon Bigert & Bergström presenterar sitt konstnärskap, Peter Hagdahl frÃ¥n Statens konstrÃ¥d presenterar verk av bl.a. Nathalie Djurberg och Magnus Wallin, screenings av Makode Linde och Bitte Andersson.

Festivalen har fri entré, drop in & mingel på kvällen! Läs mer på www.videogud.se eller på Facebook
Fredrik Ullén. Foto: Sara Appelgren

Kulturdygn 2013 17 april

Onsdag 17 april står Akademiska sjukhuset för andra året i rad värd för Kulturdygn. Bakom arrangemanget står nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset) med Kultur i länet, Sjukhusbiblioteket, Hälsofrämjande Sjukvård samt Friskhuset.

Under ett dygn äger en mängd kulturaktiviteter rum på olika platser på sjukhuset. Konstfilm visas, elever från Wiks musikklasser spelar, det blir dansuppvisningar, högläsning, föreläsningar med mera. Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, kommer att prata om "När vi fungerar som bäst - om flow, motivation och prestation". Åsa Nilsonne, författare, psykiater och professor, tar upp skillnaden mellan att diskutera en fråga i skönlitterär form och som forskare/kliniker samt pratar om sin senaste bok "En passande död”.

Personal, patienter, närstående och besökare på Akademiska sjukhuset är varmt välkomna! Mer information om SKA och Kulturdygn, samt program finns på akademiska.se/kulturdygn
Läs mer om körfesten på Wik

Körfesten på Wik - en mötesplats för körsången

Välkommen till en sångfest för körer på Wik 31 maj - 1 juni! Kom och ta del av inspirerande workshops och fantastiska konserter tillsammans med sångarfränder i Wiks unika slottsmiljö.

Läs mer om årets körfest i den vackra miljön på Wik och anmäl dig till workshops och konserter!
Läs mer om årets sommarkurser på Wik

Ny jazzkurs på Wik

Nu är det hög tid att söka till sommarkurserna på Wiks folkhögskola. Nytt för i år är en jazzkurs för dig som har spelat ett tag och vill ägna koncentrerad tid åt intensivt musicerande med andra musikälskare. Tyngdpunkten ligger på ensemblespel och på att ha kul tillsammans. Sista ansökningsdag för kursen - liksom för de flesta sommarkurser - är den 15 april.
Läs mer om årets sommarkurser på Wik.
KUB:s reseblogg

KUB-projektet testar nytt!

Kompetensutvecklingsprojektet KUB, som Länsbibliotek Uppsala driver tillsammans med tre andra länsbibliotek, har som mål att de deltagande biblioteken ska utvecklas som lärande organisationer. Samtidigt ska bibliotekspersonalens kompetens höjas inom fyra specifika områden: bemötande, marknadsföring, lärande och IT.

Ett sätt att utvecklas och lära nytt är förstås att titta på hur andra bibliotek arbetar. Projektet gör bland annat fyra studieresor till bibliotek i andra EU-länder: Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien. Som en del i kompetensutvecklingen testar projektet nya former för dokumentation av studieresor. Istället för en traditionell ”reserapport” i efterhand ska resorna dokumenteras på plats, i form av bild, text och film som deltagarna skapar tillsammans och lägger ut på en gemensam blogg. Detta blir konkret IT-fortbildning för alla som deltar i en studieresa, då de får lära sig mer om bloggen som verktyg, och träna sig på att skriva för webben.

KUB-projektets första studieresa, på temat Samverkan och delaktighet, gick till Helsingfors den 18-20 mars, och den nya formen för dokumentation föll mycket väl ut: deltagarna på resan upplevde det som en positiv erfarenhet, och de övriga projektdeltagarna kunde på hemmaplan följa kollegornas upplevelser i Finland. Du hittar KUB-projektets reseblogg på http://kubresa.wordpress.com
Ola Larsmo till vänster och Aki till höger

Uppsala folkhögskola bjuder in till öppna föreläsningar

Den 11 april inleds Uppsala folkhögskolas nya satsning på öppna föreläsningar. Skolan bjuder in allmänheten och egna kursdeltagare till inspirerande föreläsningar och möjlighet till diskussioner. Vi får möta många spännande och intressanta personligheter. Först ut blir författaren och ordföranden i Svenska PEN Ola Larsmo, och Aki, rappare och låtskrivare i gruppen Labyrint. Temat är "ordets makt".
De öppna föreläsningarna innebär en möjlighet att lyssna till aktuella författare och debattörer och samtidigt se folkhögskolan som en mötesplats. Läs mer om föreläsningen den 11 april.
Fotnot: Uppsala folkhögskola är en filial till Wiks folkhögskola. Läs mer på wik.nu.
Unga skrivare på Wiks folkhögskola

Unga skrivare

Varje sommar anordnar Länsbibliotek Uppsala, tillsammans med Wiks folkhögskola, skrivarlägret Unga skrivare. Tanken med lägret är att unga i åldern 16-19 år ska få en möjlighet att under en sommarvecka, tillsammans med likasinnade, få fördjupa sig i sitt intresse för skrivande under ledning av professionella skrivlärare och författare.

Årets upplaga av Unga skrivare går av stapeln den 12-15 augusti på Wiks folkhögskola, och har plats för sjutton ungdomar. Lärare är AnnaLena Åberg, till vardags skrivlärare på Wiks folkhögskola, och Katarina Kieri, författare. Alla ungdomar mellan 16 och 19 år som är bosatta i Uppsala län kan söka till Unga skrivare. Sista ansökningsdag är den 25 maj. Läs mer om Unga skrivare 2013.

Boka in Wikdagen 18 maj!

Nyfiken på Wiks estetiska linjer? Boka i så fall in lördag 18 maj i konstens, litteraturens, teaterns och musikens tecken. Då visar Wiks konstnärliga utbildningar upp resultaten av ett års intensivt lärande.

Alla är varmt välkomna till Wiks folkhögskola den 18 maj kl. 11-17!
Hitta till Wik. Läs mer om Wiks folkhögskola på wik.nu
Repetitionsbild från "Karmer kring blå". Foto: Jon Holmén

RESiDANS – ”Karmer kring blå” 26 april

Det treåriga sceniska utvecklingsprojektet för folkdans och folkmusik presenterar den sista i raden av föreställningar, " Karmer kring blå". RESiDANS är ett utvecklingsprojekt för att långsiktigt stärka folkdans och musik i tre län – Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län.

Detta år har projektet haft möjlighet att jobba med den välrenommerade koreografen Örjan Andersson, Andersson Dance, som har jobbat fram produktionen tillsammans med gruppen som består av fem dansare. Kompositör är Hans Appelqvist.

Föreställningen visas på Uppsala Konsert & Kongress den 26 april kl. 19.30. Även tre skolföreställningar för högstadiet och gymnasiet visas på UKK den 25 och 26 april.

Ett smakprov från föreställningen ”Karmer kring blå” hittar du här, och biljetter köper du här.
Anmäl dig till focus senast 13 maj!

Focus filmfestival 29 maj

Focus filmfestival äger rum den 29 maj på Slottsbiografen som ligger på Nedre Slottsgatan i Uppsala. Här tävlar filmer gjorda av unga upplänningar under 27 år i klasserna lättvikt (0-15 år), mellanvikt (16-19 år) och tungvikt (20-26 år).

Focus är Film i Upplands regionala uttagningsfestival till den nationella Novemberfestivalen i Trollhättan den 22-23 november 2013.  Där tävlar vÃ¥ra vinnare i mellan- och tungviktklassen mot andra unga filmare i Sverige.

Anmäl din film senast den 13 maj till Film i Uppland!
Anmälningsblankett och mer info hittar du här.

Wiks slott satsar på ekologiskt producerade livsmedel

Andelen ekologiskt producerade livsmedel utgjorde 42 % av det totala inköpsvärdet under 2012 på Wiks slott, vilket är ett mycket gott resultat. Slottet satsar målmedvetet på ekologiska, kravmärkta och närproducerade produkter. Fräscha råvaror och god mat av hög kvalitet är slottets signum. Nu satsar Wiks slott på ett lika miljömedvetet 2013. Läs mer om Wiks slott.