Årets sjätte nyhetsbrev från Kultur och bildning
Öppna i din webbläsare
Kultur och bildnings nyhetsbrev nr 5 - 2014
Anna Söderbäck. Foto: Olle Norling

Kulturdirektören har ordet


Advent. Vi tänder ljus. Vår adventsgran lyser upp mörkret utanför köksfönstret. Ljusstakar och stjärnor glittrar i fönstren. Adventstid innebär förväntan. Snart är det jul. Jul - värme, ljus och ”lycka”. För vem? För alla? Hur blir det med alla våra uteliggare och andra som befinner sig utanför det svenska välfärdssamhället. Vem ser dem som lever i våra flykting-/asylboenden? Lämnas de åt sig själva när vi andra myser i våra varma ombonade hem och köper mängder av klappar till varandra, som vi egentligen inte behöver.
Väntans tider – ja, vi går i sådana även på Kultur och bildning. Kanske väntar vi inte på Messias, men på en ny Kulturnämndsordförande. Valår är som de är. Väntan på valresultat. Väntan på ny politikeruppställning. Den nya landstingsmajoriteten har gjort vissa markeringar, där man framhåller vikten av den Kulturplan som förvaltningen tagit fram för de kommande tre åren, men också utpekat folkbildningen som ett prioriterat område med både folkhögskolor och studieförbund omnämnda.

Snart är vi framme vid årsskifte och med det följer en ny Kulturnämnd. Vi ser fram emot att tillsammans med dess ledamöter, i samverkan med det professionella kulturlivet, länets institutioner och kommuner samt civilsamhället, starta den nya kulturplaneperioden. Vi har tre mycket spännande år framför oss.
 
Men innan dess vill jag passa på att tacka för gott samarbete under det gångna året och önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Anna Söderbäck, Kulturdirektör

Åsa Linderborg gästar Uppsala folkhögskola

Åsa Linderborg, historiker, författare och kulturredaktör, besöker Uppsala folkhögskola den 9 december kl. 18.30 för att berätta om sig själv och sin självbiografiska bok Mig äger ingen som gavs ut 2007. Författarkvällen är öppen för allmänheten och inträdet gratis.

Skolan har utnämnt innevarande läsår till ”läsfrämjandeåret” och satsar aktivt på läsfrämjande för att varje kursdeltagare ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga. Skönlitteratur används i alla ämnen för att skapa infallsvinklar och diskussionsunderlag och detta författarbesök är en viktig del av skolans satsning. Kursdeltagarna har nu möjlighet att träffa och ställa frågor till en av de författare som de läser under året.

Läs mer om Uppsala folkhögskola på uppsalafolkhogskola.nu.

Fortbildning för kulturskapare om Skapande skola

Kulturenheten anordnar den 8 januari en introduktionseftermiddag med Marie Fagerlind, rikskonsulent i hemslöjd för barn och ungdom på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Fortbildningen riktar sig till professionella kulturskapare verksamma i Uppsala län som vill veta mer om Skapande skola och hur man kan arbeta pedagogiskt med olika kulturprojekt i skolan. Sista anmälningsdag är den 18 december. Läs mer på www.lul.se/skapandeskolakurs2015.
Vinnarna i Skapa dans 2013, U-town Crew

Koreografitävling för ungdomar

Skapa Dans är en koreografitävling för ungdomar 14-20 år som hålls 6 december på Uppsala Konsert & Kongress. I år samarbetar Uppsala län med Västmanlands län och ungdomar från de båda länen deltar. Inför tävlingen har Kulturenhetens danspedagog hållit i kompositionsworkshops för ungdomar runt om i länet, detta för att stödja ungdomarnas eget koreografiarbete och öka intresset för tävlingen. Förra årets vinnare av Skapa Dans, U-Town Crew, tävlade 1 november i Skapa Dans riksfinal som i år anordnades i Kiruna. Läs mer om Skapa Dans på www.lul.se/skapadans.
Ovan ser vi vinnarna i Skapa Dans 2013 i Uppsala län, U-Town Crew. Foto: Johan Wahlgren
Ungdomsstipendiaterna inom sex kulturområden 2014

Föreslå en ungdomsstipendiat senast 10 februari 2015

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län ska utse ungdomsstipendiater inom
konstområdena dans, film, konst, litteratur, musik och teater. Stipendierna är avsedda att stödja, uppmuntra och lyfta fram ungdomars skapande i hela länet. De ska ses som en uppmuntran och är inte enbart till för dem som redan har rönt framgång inom ett konstområde. Stipendierna går inte att söka utan stipendiaterna utses efter förslag och nomineringar. Kandidaterna kan ha olika profiler och förutom konstnärliga utövare kan även ledare eller på annat sätt aktiva personer nomineras. Läs mer om ungdomsstipendier på www.lul.se/kultur/bidrag.

På bilden ser vi 2014 års ungdomsstipendiater. Foto: Pia-Marit Ekström

Skrivlust på Wik

Barn och unga har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet, säger artikel 31 i Barnkonventionen. Denna tanke låg som grund till Skrivlust, en kurs i att arbeta med skrivande tillsammans med barn och unga på bibliotek. Kursen arrangerades av Länsbibliotek Uppsala tillsammans med fem andra länsbibliotek. En dimmig novemberförmiddag samlades närmare sextio personer på Wiks folkhögskola och slott för att tillsammans reflektera över hur skrivande kan komma in i olika sammanhang där biblioteket möter barn och unga

När man pratar om ungas skrivande är det lätt att glömma det vardagliga skrivandet: i sms, på Facebook eller i andra sociala medier. Många unga skriver också fanfiction som är ett stort fenomen på nätet. Berättelserna hämtar sin utgångspunkt i ett redan existerande fiktivt universum, till exempel Harry Potter-böckerna, som gett upphov till massor av fanfiction. Det finns också fanfiction baserad på tv-serier, filmer och tv-spel. Fans skriver till/om berättelsen, ändrar berättelsens perspektiv, utvecklar bipersoners roller eller bearbetar originalet på andra sätt.

Så skrivande utanför skolan försiggår på olika sätt och i olika forum. Många skriver i ensamhet och skulle vilja träffa andra, våga dela med sig av det man skriver. Hur ska då bibliotek bli en naturlig plats för skrivandet?

Genom Skrivlust ville vi inte bara ge verktyg för att starta skrivarklubbar med unga, utan ocksÃ¥ reflektera över den nära relationen mellan den skrivande och det skrivna. Hur viktigt det är att vara varsam när man leder unga i kreativt skrivande.  Och framför allt - att skrivandet pÃ¥ bibliotek ska fÃ¥ vara lekfullt och prestigelöst och uppmuntra barn och ungdomar att uttrycka sig och sina tankar pÃ¥ sitt eget sätt.
Foto: Anneli Lidström

Bättre miljöer för rehabilitering

”Bättre miljöer för rehabilitering” var temat för Kristina Sahlqvists föreläsning på Akademiska sjukhuset nyligen. Hon är inredningsarkitekt och professor emerita i design på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet. Ett 30-tal personer kom för att lyssna på hur en genomtänkt arkitektur och design kan bidra till effektivare vård och kortade vårdtider och därmed öka patienters möjligheter att återhämta sig, både fysiskt och psykiskt. Genom sin forskning har Kristina studerat sambandet mellan miljö och rehabilitering. Ett berikande av rumsliga och sinnesstimulerande upplevelser kan bidra till ett förbättrat rehabiliteringsförlopp och ge möjligheter för ett långsiktigt välbefinnande för oss. Kristina har förhoppningen att man i framtiden ska arbeta efter ett tvärvetenskapligt sammanhang kring kultur och hälsa för att på allvar kunna utveckla och gestalta nya vård- och sjukhusmiljöer.


Utbildningsdag för bibliotekspersonal om Skaparbibblan

Måndag 15 december arrangerar Länsbibliotek Uppsala årets sista utbildningsdag. I samarbete med Kulturutveckling Gävleborg bjuds bibliotekspersonal in för en dag på temat Skaparbibblan. Vad är det? Skaparbibblan är ett sätt att arbeta med biblioteksverksamhet som har fokus på att möjliggöra kreativitet, innovation och kunskapsdelning i närsamhället. Det handlar om att arbeta med folkbildning – på ett nytt sätt, med stark inspiration från makerrörelsen. Vill du lära dig mer om Skaparbibblan, kolla in skaparbibblan.se eller gå med i facebook-gruppen Respace. Har du frågor får du gärna höra av dig till Eleonor Grenholm på länsbiblioteket: eleonor.grenholm@lul.se

Succé för föreställningen Kärleken till Tangon & Karaoken

Under perioden 24/11–2/12 turnerade dansaren och koreografen Lina Lundin i Uppsala län med dansföreställningen ”Kärleken till Tangon & Karaoken”. Lina besökte äldreboenden och uppträdde inom landstingets kultur i vården-verksamhet. Föreställningen var mycket uppskattad.

”Kärleken till Tangon & Karaoken” bygger på Linas personliga relation till Finland och undersöker viktigheten i vårt ursprung, våra rötter och vår uppväxt. Lina har dykt ned i det nyansrika, känslofyllda finska språket och dess musik samt i landets starka karaoke- och sällskapsdanskultur.
Dansföreställningen ingår i satsningen ”Kultur för äldre överallt i länet” som görs av Kulturenheten med stöd från Statens kulturråd. Bilden ovan är tagen när Lina Lundin besökte Fyrklöverns äldreboende i Skutskär november 2014. Foto: Urban Forsgren.

Regionalt nätverksmöte om cultural planning

Hur kan dans och koreografi påverka stadsutveckling? Det är temat för nästa regionala nätverksmöte om cultural planning den 16 december. Medverkar gör Kani Ava-Lind från SLU som doktorerar i ämnet och Elenor Noble från Landstinget Gävleborg som arbetat med konstprojektet dancewalk. Det regionala nätverket är en del av Kultur och bildnings arbete med att sprida kunskap om cultural planning och kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Anmäl dig senast den 5 december till jessica.creutzer@lul.se. Läs mer om programmet på landstingets webbplats.
Arkeologi på Wik. Foto: Anna Ölund

Arkeologi på Vik

Viks sätesgård har en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. En central gestalt i denna historia är Ramborg Israelsdotter, av släkten And. Hon ska ha levt och verkat på Vik under slutet av 1200-talet och 1300-talets början. Hon lät uppföra Västeråkers kyrka, där hon ligger begravd under en unik kopparhäll.

Den mäktiga enkelhusborg som idag kallas Viks slott är den byggnad de flesta förknippar med Vik. Borgen uppfördes dock tidigast i slutet av 1400-talet, alltså ca 170 år efter Ramborgs död. Men var bodde då Ramborg, hennes barn och barnbarn? Fram tills nu har inga spår äldre än slottet påträffats, men nyligen gjorda arkeologiska undersökningar förändrar platsens historia.

I skrivandets stund har schaktningsarbetena på Vikområdet pågått i över ett år. Värmeledningar till de flesta av områdets byggnader har anlagts eller byts ut, ny el och delvis nya vattenledningar har också grävts ned i marken. Arbetet har inneburit stora, djupa schakt längs en sammanlagd sträcka på ca 1,8 km. I och med detta öppnades också en möjlighet för en arkeologisk undersökning. Schakten har övervakats av arkeologer från Upplandsmuseet och lämningar efter äldre aktiviteter har hittats i schakten. Det mest spännande är en del av en mur som låg under markytan på gårdsplanen framför Slottet och Stenhuset.

Muren undersöktes i mars 2014. Det antogs från början att den tillhört nuvarande slottsbyggnad och ingått i en senmedeltida borggård. Nu har resultatet från de kolprov som togs från muren och de kringliggande kulturlagren kommit. Dessa visar att muren och kulturlagren är från 1300-talet. Sannolikt är det spår av bebyggelsen från perioden före slottet vi hittat. Troligen är det just här som Ramborgs hus låg i början av 1300-talet.
 
Bilden ovan: Arkeologisk dokumentation av murar och kulturlager i djupa schakt utanför Stenhuset.
Text och foto: Anna Ölund, arkeolog på Upplandsmuseet.

Wiks folkhögskoleelever engagerar sig i miljöfrågor

Wiks folkhögskola arbetar aktivt med sina elever för att förbättra miljön. Deltagare på både Wiks folkhögskolas estetiska respektive allmänna linjer har deltagit i en miljöutbildning under hösten för att lyfta miljöarbetet på en global-, landstingsorganisations- och individnivå. Särskilt fokus låg på hur deltagarna själva kan arbeta för att förbättra miljön på skolan. Eleverna tog fram en lång lista med enkla och praktiska förslag för miljöförbättringar. Sammanlagt sjuttio olika tips och förslag samlades in från deltagargrupperna vilket på ett mycket positivt sätt speglar elevernas intresse och engagemang för miljöförbättringar. Läs mer om Wiks folkhögskola med filialen Uppsala folkhögskola.
Bilder från finska kulturmånaden

En lyckad finsk kulturmånad

Landstinget i Uppsala län är finskt förvaltningsområde och gör därför särskilda satsningar för att främja finsk kultur och det finska språket. November 2014 utlystes till finsk kulturmånad och Kultur och bildning arrangerade flera olika kulturevenemang med finsk anknytning. Satsningen blev lyckad med en god tillströmning av besökare och den blev även uppmärksammad i media.
 
Kulturmånaden drog igång då Riikka Pelo, vinnare av Finlandiapriset 2013, på finska berättade om sitt författarskap för en intresserad publik på Uppsala stadsbibliotek. Därefter var det dags för Johanna Koljonen att föreläsa om hur krigsfilm i allmänhet och filmen Okänd soldat i synnerhet blivit ett sätt för finländarna att både behandla krigets trauma och högtidlighålla dess minne. Hennes inspirerande och intressanta föreläsning drog många besökare varav flera kunde intyga betydelsen av filmen Okänd soldat i firandet av Finlands självständighetsdag den 6 december.
 
Designgruppen Trash Design från Helsingfors höll vecka 47 en workshop på Skrotcentralen som avslutades med en vernissage och föreläsning om återvinning och designkvalitet. Deras ideologi handlar om att världens resurser är ändliga och att vi måste hitta nya sätt att använda det som redan finns. På vernissagen fick besökarna ta del av de mest fantasifulla skapelser gjorda av skrot och det bjöds även på finsk musik.
 
Finska kulturmånaden avslutades med att dockteatergruppen Uusi Teatteri turnerade runt i länet med två föreställningar för de allra yngsta.
 
På bilderna ovan ser vi Johanna Koljonen när hon föreläser om Okänd soldat på Slottsbiografen i Uppsala, samt två verk som skapades under workshopen med Trash Design. Foto: Gunnar Matti