Årets femte nyhetsbrev från Kultur och bildning
Öppna i din webbläsare
Kultur och bildnings nyhetsbrev nr 5 - 2014
Anna Söderbäck. Foto: Olle Norling

Kulturdirektören har ordet

Höstrusk. Löven faller. Det blir mörkare. Det blir kallare.
Men – det finns ljus i mörkret. Det finns hopp. I regeringsförklaringen talade statsministern om kultur – det har inte hänt på många år.
 
Idag läste jag ett öppet brev adresserat till statsminister Stefan Löfven. Det var skrivet av ett antal framträdande socialdemokrater med författaren P-O Enquist i spetsen. Det handlade om kulturens ställning. ”Vi skriver till Dig eftersom det bara är statsministern som genom sitt engagemang kan ge kulturpolitiken den tyngd den behöver för att prägla regeringens politik. Kulturministern är självklart viktig, men måste ha stöd av statsministern om kulturpolitiken skall få det utrymme vi anser den bör få.”
Man talar om konst och kultur som en öppnare av sinnen och en stärkare av demokratin. Vi har fått en Kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke. Det skulle kunna betyda att kulturen ges en mer central roll. I brevet skriver man: ”Låt kulturen sätta sin prägel på regeringspolitiken och bli en angelägenhet för hela regeringen. Just i det nu rådande parlamentariska läget behöver regeringen visa att något nytt håller på att hända. Ett kulturlyft för Sverige!”

Jag kommer just från två dagar på Wiks slott tillsammans med landstingsledningen för Uppsala län. Ledande politiker, fackordföranden samt landstingsdirektören med ledningskontorschefer och förvaltningschefer. Under två dagar har vi diskuterat tillsammans och lärt känna varandra. Jag kan, utifrån dessa diskussioner och den kunskap de ger, se att det är möjligt att skapa en gemensam plattform, varifrån vi utgår för att ge länets medborgare det bästa av det vi har att erbjuda inom vård, kultur och kollektivtrafik.
 
Vi vet ännu inte hur den nya majoriteten kommer att formera sig. Vi vet inte heller om den väljer att omstrukturera organisationen. Men jag hoppas att den kommer att, precis som uttrycks i brevet till statsministern, se konst och kultur som något som kan inbegripas i allt. Väljer man att oftare tänka: Vad kan kulturen bidra med här? så är jag säker på att mycket kommer att hända. Kanske kan vi då nå våra politiskt beslutade mål:
  • Ett rikare konstliv
  • En kulturell delaktighet
  • En attraktivare livsmiljö

Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Trash Design. Foto: Henrik Enbom

Finsk kulturmånad

November är finsk kulturmånad i Uppsala län. Under månaden arrangerar Kultur och bildning en rad aktiviteter kopplat till Finland och finsk kultur. Designgruppen Trash Design från Helsingfors kommer tillsammans med Skrotcentralen i Uppsala att hålla en workshop kring frågor om återvinning och designkvalitet. Den 10 november ger Johanna Koljonen en föreläsning om hur krigsfilm i allmänhet och filmen Okänd soldat i synnerhet blivit ett sätt för finländarna att både behandla krigets trauma och högtidlighålla dess minne. Det blir även ett författarbesök av författaren Riikka Pelo och dockteaterföreställningar med Uusi Teatteri. För mer information om programmet och aktiviteterna besök www.lul.se/finskkultur.
Landstinget i Uppsala län är finskt förvaltningsområde och landstinget gör därför särskilda satsningar för att främja finsk kultur och det finska språket.
Fotograf bilden ovan: Henrik Enbom, Trash Design
Foton av Anna Clarén

Konstutställning med landstingets kulturstipendiater

Landstinget i Uppsala län utsåg i våras 2014-års kulturstipendiater. Nu visar vi en utställning med stipendiater inom området konst och foto. I utställningen presenteras Sara-Vide Ericsons
mångbottnade oljemålningar, Anna Claréns skenbart skira fotografier och Bo Christian Larssons surrealistiska skulpturinstallationer och måleri. Utställningen ger en inblick i konstnärernas verksamhet de senaste åren och visar förutom enskilda verk bland annat delar ur projekt och skisser som ger en fin introduktion till konstnärskapen. Utställningen äger rum på Offkonsten c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater, och pågår fram till 11 december.
På bilden ovan ser vi Anna Claréns utställda fotografier. Läs mer om utställningen.

Inför Kulturdygnet 2015 - Föreläsning om bättre miljöer för rehabilitering

Forskning visar hur genomtänkt arkitektur och design kan bidra till effektivare vård och kortade vårdtider och därmed öka patienters möjligheter att återhämta sig, både fysiskt och psykiskt. Den 12 november klockan 15.00 bjuder SKA (Samverkan för Kultur på Akademiska sjukhuset) in till en föreläsning med Kristina Sahlqvist i Gunnesalen på Akademiska sjukhuset.

Kristina Sahlqvist är inredningsarkitekt och professor emerita i design på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet. Hon forskar om sambandet mellan miljö och rehabilitering. Läs mer om föreläsningen.

Mötesplats Litteratur om Bokcirklar – en ny läsrörelse

Nu startar höstens mötesplats för litteraturförmedlare i Uppsala län. Målgruppen för mötesplatsen är bred: författare, bibliotekspersonal, bokhandlare, studieförbund, skrivarelever, politiker och tjänstemän inom kulturområdet etc. Länsbibliotek Uppsala bjuder in till frukostmöten med korta, intressanta och aktuella föredrag. Smörgås med kaffe eller te serveras.

Höstens första Mötesplats Litteratur äger rum torsdag 30 oktober kl. 08.30–10.00 på Upplandsmuseet i Uppsala och ämnet är Bokcirklar – en ny läsrörelse. Anmälan senast den 24 oktober.
Läs mer om höstens första Mötesplats Litteratur.

Dags att söka landstingets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd

Den 15 november är sista ansökningsdag för landstingets kulturstipendier 2015 och för konstnärligt utvecklingsstöd 2015–2016. Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län delar Ã¥rligen ut ett antal kulturstipendier, samt ett större tvåårigt konstnärligt utvecklingsstöd, till konstnärer verksamma inom olika konstomrÃ¥den och med anknytning till Uppsala län. Det totala stipendiebeloppet som delas ut 2015 är 420 000 kr. Mer information om stöden, samt riktlinjer och ansökningsblanketter.
På bilden ovan ser vi konstnären Sara-Vide Ericson som fick konstnärligt utvecklingsstöd 2014–2015. Foto: Jacob Frössén/SVT

Inspirationskväll för länets kulturföreningar 20 november

Insikten om att de stora kulturella samhällsinsatser som kulturföreningarna gör inte syns, har medfört att behovet av samverkan vuxit fram, nationellt och regionalt. Runt om i Sverige har organisationer på kulturområdet börjat söka sig till varandra utifrån gemensamma frågeställningar. Tillsammans har vi större möjlighet att påverka och förändra strukturer och framförallt vara en viktig part i utvecklingen av kulturpolitiken genom de verksamheter vi bedriver.

Kultur och bildning, Riksteatern Uppsala län och Uppsala läns bildningsförbund bjuder nu in länets kulturföreningar till en inspirationskväll den 20 november i Uppsala. Frågor som tas upp är till exempel: Vad är en ideell kulturallians och hur kan en sådan fungera? Vill ni vara med och påverka genomförandet av den regionala kulturplanen?
Läs mer om inspirationskvällen för länets kulturföreningar den 20 november.
Slöjdcafé på Wiks folkhögskola

Slöjdcafé på Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskola har en vacker gammal vävstuga i en av flyglarna till Tengbom, det hus där konstkurserna har sina lokaler. Varannan onsdagskväll, sedan i början av oktober, ordnas här slöjdcafé för bygdens folk och Wiks elever och personal. Man samlas för att slöjda, fika och umgås. Var och en tar med sig sitt eget slöjdande och så inspirerar man varandra. Man kan köpa enkelt fika till självkostnadspris eller ta med sig sin egen kaffekorg. Arrangemanget är ett samarbete mellan Wiks folkhögskola och Balingsta Hembygdsförening. Läs mer om Wiks folkhögskola på wik.nu.
Martina Mûntzing Glänta Olja  2014

Utställningen Uppsamling 8–26 november

Vad betyder konsten omkring oss och varför ser den ut som den gör? Varje år köper Landstingets kulturenhet och Uppsala kommuns kulturkontor in konst till sjukhus, vårdcentraler, förskolor, skolor och andra offentliga lokaler. Uppsala konstmuseum köper in konst till sina samlingar.

I november presenterar Landstingets kulturenhet, Uppsala kommuns kulturkontor och Uppsala konstmuseum ett urval av de senaste årens konstinköp i utställningen Uppsamling. Alla skolor från hela länet kan boka gratis visning.
Utställningen på Uppsala konstmuseum pågår 8–26 november och är ett samarrangemang mellan Kulturkontoret, Uppsala kommun och Kulturenheten, Landstinget i Uppsala län.
För mer information kontakta projektledare Andreas Bjersby, andreas.bjersby@lul.se.
Ovan ser vi oljemålningen Glänta, Martina Mûntzing, 2014

Seminarium om kulturprojekt i vården

Kultur i vården är en verksamhet inom länets kommuner och Landstinget i Uppsala län. Forskning inom medicin, sociologi, socialpsykologi och socialmedicin visar att kulturupplevelser är viktiga ingredienser för en människas välmående. Men hur är det egentligen att arbeta med kulturverksamhet i vården?
Tisdagen den 4 november bjuder Kulturenheten in till en eftermiddag på Hotell Gillet i Uppsala där du som kulturskapare får kunskaper om bemötande av demenssjukdom samt inblick i hur det är att arbeta med kultur i vården. Dagen genomförs med stöd av Statens kulturråd och riktar sig till kulturskapare i Uppsala län inom alla yrkesgrupper, som till exempel film, musik, dans, konst, litteratur, och som är intresserade av att arbeta inom kultur i vården. Läs mer om seminariet.

Sök regionalt projektbidrag senast 7 november

Kultur i länets regionala projektbidrag fördelas tre gånger per år till projekt inom kultur i en vid mening och med en regional prägel. Fredag 7 november är sista ansökningsdag för årets tredje och sista fördelning. Vid årets andra fördelning i augusti-september fick sju olika projekt regionalt projektbidrag, bland annat filmfestivalen Arab Film festival Uppsala, Upplands KRO för konstprojektet Essaouira by art, del 1 och Kulturföreningen HAKA för projektet Jag var en gång en sömngångare.
Läs mer om projektbidrag och hämta ansökningsblanketter.

Utbildningsdygn den 26–27 november för utställningsarrangörer

Kulturenheten arrangerar tillsammans med konstkonsulenterna i Mälardalen ett utbildningsdygn i Västerås den 26–27 november för främst utställningsarrangörer; museer, konsthallar, konstföreningar, konstnärsklubbar etc. Det blir föreläsningar, samtal, workshops med fokus på konstutställningar ur ett arrangörsperspektiv. Om att förmedla och marknadsföra sin verksamhet och konsten och hur man skapar engagemang och deltagande, regionalt, nationellt och internationellt. Samarrangeras med Sveriges Konstföreningar, Riksutställningar och Folkrörelsernas Konstfrämjande. För mer information och anmälan: www.konstivastmanland.se eller Andreas Bjersby andreas.bjersby@lul.se.