Årets tredje nyhetsbrev från Kultur och bildning
Öppna i din webbläsare
Kultur och bildnings nyhetsbrev nr 3 - 2014

Kulturdirektören har ordet

Klockan är 19.10 första måndagen i juni, då jag gråtande kliver ut från Uppsala stadsteater. Solen strålar från en klarblå himmel. Det är varmt. Jag har just upplevt några ungdomar som vänt ut och in på sig i föreställningen ”Vi känner ingen smärta”. Deras historia berättade av dem själva.
 
Fotbollshuliganerna som polisen rustat sig för inför kvällens match känns långt borta. Antirasistdemonstration pågår tydligen också. Vår stad. Våra liv. Våra problem. Att använda konst och kultur för att möta de utmaningar vi står inför är ett sätt. Kulturernas karneval gladde oss i förra helgens hetta. Körfesten på Wik i helgen som gick var en positiv manifestation i harmoni och glädje. Trots regntunga skyar.
 
Kultur och bildning - något att vara stolt över. Att värna det fina, det sköra, det vackra. Att lyfta det fula, det svåra, det obehagliga. Smärta kan vara svår att bära. Ångesten är ofta som starkast när det vackra runt omkring oss är som mest påträngande. Många är de ”Med ögon känsliga för grönt”. Det vi kan göra för varandra är att finnas och lyssna. Naturens skönhet är en stilla ynnest att glädja sig över. För den som förmår.
 
Tills vidare är jag uppfylld av de varma kramar jag fick av några i ensemblen när jag tackade för kvällens föreställning. Föreställningens namn till trots var dessa kramar fyllda av kärlek, närhet och just smärta. Till alla er som läser våra nyhetsbrev vill jag sända en önskan om en riktigt skön sommar och en uppmaning att ta hand om er själva och varandra!


Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Anna Söderbäck, kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län

Kultur i länet byter namn till Kultur och bildning

Kultur i länet har bytt namn till Kultur och bildning. Namnet beskriver bättre förvaltningens bredd och inkluderar alla kärnverksamheter, inte bara kulturen, utan även folkhögskola och länsbibliotek.
 
- Äntligen har vår förvaltning ett namn som visar vilka vi är och vad vi gör. Vi sysslar ju inte bara med kultur i dess snäva bemärkelse, dvs. konstarterna, utan också med bildning och folkbildning genom vår folkhögskola och vår länsbiblioteksverksamhet. Vår externa kommunikation blir tydligare med det nya namnet, i vilket man också kan innefatta våra samarbeten med studieförbund och arkivverksamheter, säger landstingets kulturdirektör Anna Söderbäck.
 
Namnbytet har föregåtts av internt arbete på förvaltnings- och landstingsnivå där olika namnförslag varit uppe till diskussion. Kultur och bildning blev det förslag alla parter var överens om. Landstingets kulturnämnd har också tillstyrkt namnförslaget.

- I och med det nya namnet kan alla medarbetare pÃ¥ vÃ¥r förvaltning känna sig mer delaktiga och sedda. De gör ett fantastiskt jobb, vare sig de verkar vid folkhögskolan, slottet, länsbiblioteket, kulturenheten eller staben. Alla arbetar de pÃ¥ olika sätt för att främja kultur och bildning i hela vÃ¥rt län säger Anna Söderbäck.  
 
I Landstinget i Uppsala läns kulturförvaltning Kultur och bildning ingår enheterna Kulturenheten, Länsbibliotek Uppsala, Wiks folkhögskola med filialen Uppsala folkhögskola samt Wiks slott.

Konstnärer sökes för konstnärliga uppdrag – anmäl intresse senast 9 juni

Akademiska sjukhuset har ett centralt läge i Uppsala nära stadens centrum. Området domineras idag av vad som kallas för ”blocksjukhuset”, stora sjukhusbyggnader från 60- och 70-talet som ligger centralt placerade på sjukhusområdet. I projektet Framtidens Akademiska görs fram till 2020 en omfattande ny- och ombyggnation av sjukhuset. I det planerade nya J-husets gestaltning (se bilden) delas byggnaden in i volymer som ges olika och distinkta materiella karaktärer. Visionen med konsten i J-huset är att byggnadsanknutna gestaltningar likväl som enskilda konstverk tillsammans ska bilda en komplex väv av ett sammanhållet och unikt konstnärligt uttryck i stark samklang med sjukhusets arkitektur och verksamhet.
 
För första gången ges nu professionella konstnärer möjlighet att lämna intresseanmälan för konstnärliga uppdrag, och på bara en vecka har över 70 anmälningar kommit in. Denna första anmälningsomgång, som gäller J-husets entrévolym, kommer att följas av fler till hösten. Kulturenheten vill med denna arbetsmetod öka transparensen i arbetet och samtidigt ge fler konstnärer möjlighet att bli synliga och beredas möjlighet till att få utföra uppdrag. Läs mer och anmäl ditt intresse på www.lul.se/kultur/konst.
Wiks slott. Foto: Gunnar Matti

Inspirationsdag för länets kulturombud i september

Välkomna till en heldag i kulturens tecken! Forskning visar att kultur har en läkande och livsbejakande kraft för äldre och sjuka. För att kultur ska bli en integrerad resurs i den ordinarie vardagen inom vården behövs det kulturombud på boenden, vårdcentraler, avdelningar och sjukhus. Kulturombuden behöver utbildning, inspiration och möjlighet att själva delta i kulturaktiviteter. Onsdag 17 september arrangeras en heldag i kulturens tecken på Wiks slott, som en inspirationsdag för kulturombud inom kommunernas eller landstingets vård och omsorg i Uppsala län. Inspirationsdagen bjuder på föreläsning och praktiska workshops kring hur man kan arbeta med kultur i vården. Dagen arrangeras med stöd av Kulturrådet. Läs mer om dagen och anmäl dig senast 5 september på www.lul.se/kiv/inspirationsdag2014.

Kultur och bildning blir medarrangör av Kulturting

Genom Kultur och bildning ingår numera även Landstinget i Uppsala län i samverkan för att arrangera evenemanget Kulturting som är en kreativ mötesplats för politiker, tjänstemän och andra kulturintresserade. Kulturting har blivit en viktig arena för dialog och förmedling av kunskap kring aktuella kulturfrågor med huvudfokus på barn och unga.

De samverkande länen är förutom Uppsala även Sörmland, Västmanland och Örebro. Kulturtinget 2014 ägde rum i Eskilstuna i de gamla industribyggnaderna och Munktellmuseet med ett gediget program. Kulturnämnden deltog och beslutade under våren att gå med som medarrangör framöver. Nästa Kulturting går av stapeln år 2015 i Västerås och den 5 juni kommer tjänstemän från Kultur och bildning att delta i ett planeringsmöte tillsammans med de övriga länen. Genom samverkan kan Kulturting ordnas på flera olika platser vilket kan åstadkomma variation, inspiration och förnyelse. Så småningom blir det Uppsalas tur.
Hökuggla av Silas Engström

Ã…rets Uppskattning 2014

På kulturnämndens sammanträde 19 juni delas Årets Uppskattning 2014, landstingets barn- och ungdomskulturpris, ut. Mottagaren är Johan J:son Ljung, församlingsassistent vid barn- och ungdomsverksamheten i Tolfta församling, Svenska kyrkan. Han får priset för sitt stora engagemang och sin drivkraft kring olika kulturprojekt där han ser till att alla barn får en möjlighet till kulturupplevelser. Priset består av 20 000 kr samt ett unikt framtaget konstverk av konstsmeden Silas Engström.
 
Konstverket är en vidareutveckling av en offentlig gestaltning som framtogs tillsammans med elever på Brännkärrsskolan. Silas Engström säger om konstverket att ”som konstnär är det intressant att se hur mycket som händer varje gång gestaltningen omtolkas, till exempel när man övergår från skiss till skulptur. Då får den plötsligt en konstruktion och en massa. Hökugglan har blivit observerad, tecknad, förenklad, modellerad i lera, omvandlad i två olika datorprogram, blivit vattenskuren och slutligen smidd till form. Alla dessa omvandlingar bidrar till att göra gestaltningen levande.”
 
Läs mer om Årets Uppskattning på www.lul.se/kultur under Stipendier, anslag & bidrag i vänstermenyn.

Sök regionalt produktionsstöd för dans

Danskonsulenten vid Kulturenheten har till uppdrag att stödja den professionella dansen i Uppsala län. Nu finns det möjlighet att söka ett mindre produktionsstöd, för dansproduktioner och utvecklingsprojekt inom dansområdet i länet. Sista ansökningsdag är 1 september. Läs mer om stödet och dess riktlinjer på www.lul.se/kultur/dans.

Sök regionalt filmstöd senast 1 september

Filmverksamheten vid Kulturenheten har till uppdrag att stödja filmare i Uppsala län i deras produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet erbjuds i form av teknikutlån, handledning, coachning och även finansiellt. Ekonomiskt stöd till filmproduktion kan sökas tre gånger per år, och 1 september är sista ansökningsdag för årets tredje och sista fördelning. Läs mer om stödet och dess riktlinjer på www.lul.se/kultur/film under Produktion i vänstermenyn.

KUB grand final

Under tvÃ¥ och ett halvt Ã¥r har biblioteken i Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Värmlands län tagit sig an ett av Sveriges största kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal: KUB-projektet. Nu närmar sig projektet sitt slut och Länsbibliotek Uppsala ville därför fira alla de nya kunskaper och lärdomar de fÃ¥tt samt uppmärksamma det hÃ¥rda arbete som alla deltagare lagt ned. Därför bjöd de in till KUB grand final 21 maj i Knivsta kommunhus. Sextiosex personer hörsammade inbjudan.
 
Under förmiddagen talade Marie-Louise Riton från Bibliotek Uppsala på temat Kompetens – KUB – kvalitet. Marie-Louise diskuterade hur nära kopplingar det finns mellan kompetensutveckling och kvalitativa, förändringsbenägna organisationer samt hur KUB-projektet tagit sig an detta på ett bra sätt.
 
Eftermiddagen fortsatte med ett besök av författaren Kristian Lundberg. Få har som Kristian under de senaste åren på ett så tydligt och personligt sätt försvarat biblioteken och bibliotekspersonalen. Genom att berätta om sig själv och de fattiga omständigheter han växte upp under runt Värnhemstorget i Malmö pekar han på vad han ser är det som gjorde att han klarade sig – men inte hans vänner. Läs mer om KUB grand final på länsbibliotekets blogg Megafoner.se.
Anders Kollberg och Malin Ögland

Nya ansikten på Länsbibliotek Uppsala

Anders Kollberg vikarierar under perioden 1 april 2014 till 31 januari 2015 som bibliotekskonsulent på länsbiblioteket. Han kommer främst att arbeta med frågor som rör läs- och litteraturfrämjande med inriktning på vuxna. Anders kommer närmast från en tjänst som bibliotekarie i Älvkarleby kommun.
 
1 oktober 2014 (eventuellt något tidigare) tillträder Malin Ögland tjänsten som länsbibliotekarie vid Länsbibliotek Uppsala. Malin kommer närmast från en tjänst som utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm, men är inte okänd i länet: tidigare arbetade hon som bibliotekschef i Håbo kommun.
Bilder från readingen i São Paulo i april. Hela ensemblen: Flavio Tolezani, Daniel Ortega, André Guerreiro, Nicole Cordery, Bim de Verdier, Renato Caldas och Patricia Pichamone. Foto: Diego Viana.

Brasilianskt teaterutbyte på Wiks folkhögskola

Den 9 juni kommer sex skådespelare och en filmare från São Paulo till Wiks folkhögskola för två veckors studie- och repetitionsvistelse. De deltar i ett samarbetsprojekt vars mål är en uppsättning av Sara Stridsbergs pjäs 'Dissekering av ett snöfall' i översättning till portugisiska. Pjäsen är inspirerad av Drottning Kristinas liv men den är placerad i en odefinierad epok och är både dagsaktuell och allmänmänsklig. Ensemblen består av ytterst väletablerade brasilianska skådespelare.

Flera svenskar är också engagerade i projektet. Bim de Verdier (till vardags linjeledare på Wiks teaterlinje) regisserar och har översatt texten tillsammans med Nestor Correia. Birgitta Hallerström Wallin är scenograf och kostymdesigner och Leo Correia de Verdier är tonsättare. Premiären är planerad till oktober 2014 vid en teaterbiennal på inbjudan av SESC, Brasiliens största aktör inom kultur- och folkbildningsområdet.

Utöver att introducera en samtida svensk dramatiker för en brasiliansk publik, är syftet att skapa möjligheter för ett fördjupat kulturutbyte för de medverkande scenkonstnärerna. Projektet bygger på övertygelsen att ett sådant samarbete är av stort värde för alla parter och att det i sin tur kommer att leda till ny inspiration, nya kontakter och projekt. Läs mer om teaterutbytet på wik.nu.

Sök regionalt projektbidrag senast 29 augusti

Regionalt projektbidrag kan sökas för kulturprojekt med en regional prägel, inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Bidraget kan sökas vid tre tillfällen per år. Vid fördelningen i april/maj inkom 28 ansökningar, och av dessa beviljades 7 projekt bidrag, bland annat Uppsala Visfestival 2014, projektet OCD on stage, och den internationella utställningen Ikebana and Contemporary Plant Art. För årets andra ansökningsomgång är sista ansökningsdag fredag 29 augusti. Läs mer om stödet på www.lul.se/kultur under Stipendier, anslag & bidrag i vänstermenyn.
Årets ungdomsstipendiater. Foto: Pia-Marit Ekström

Landstingets ungdomsstipendiater 2014

I samband med Ung Kultur Möts Länsfestival på Grand i Uppsala den 11 maj, delades landstingets ungdomsstipendier ut till ett antal förtjänta ungdomar. Landstingets ungdomsstipendiater 2014 är

Dans: U-Town Crew (Emil Rönnqvist, Arvid Djerf, Lucas Andersson)
Litteratur: Caroline Setén
Teater: Leslie Mugisha
Bildkonst: Ella Wunger
Film: Pojkar utan smink (Joakim Persson, Tom Skogsberg, saknas på fotot)
Musik: Linda Wallenthin (saknas på fotot)
 
Läs mer om landstingets ungdomsstipendium på www.lul.se/kultur under Stipendier, anslag & bidrag i vänstermenyn.
Wiks slott. Foto: Gunnar Matti

Åk båt till Wik och gå på guidad tur i slott och park

I sommar kan du åka båt mellan Uppsala och Wik om du väljer en Wiktur med M/S Linnéa. Wikturen går torsdagar och fredagar med avgång kl. 11.00 från Uppsala. Båten ankommer kl. 13.10 till Wik och där kan du under tiden båten ligger för ankar njuta av den vackra naturen och den kulturhistoriskt intressanta slottsmiljön. Du kan ta en guidad tur i Wiks slott eller gå på vandring i den vidsträckta naturparken, vissa dagar är även parkvandringen guidad. De guidade turerna är kostnadsfria. Båten avgår sedan kl. 14.20 från Wik och ankommer 16.30 i Uppsala.

Efter midsommar öppnar även slottskaféet som håller öppet onsdag-söndag kl. 12-18 juli månad ut.
Läs mer om sommaraktiviteter på Wiks slott.