Årets första nyhetsbrev från Kultur och bildning
Öppna i din webbläsare
Anna Söderbäck. Foto: Olle Norling

Kulturdirektören har ordet

Kultursamverkansmodellen. Denna den största och mest omfattande förändringen på kulturområdet sedan 70-talet. Drevs igenom av Alliansen efter kulturutredningen som tillsattes av Lena Adelsohn Liljeroth. Alla politiska partier var för modellen. Även dåvarande opposition. I min dåvarande roll som ordförande för KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, var jag kritisk till utredningen och till en början även till kultursamverkansmodellen. Efter hand såg jag dock fördelar med modellen. Samverkan på alla plan utvecklades och kulturpolitiska frågor hamnade högre upp på agendan, framför allt på regionalt, men även på lokalt plan.
Jag tog mig därför an uppgiften som kulturdirektör i Uppsala län utifrån en genuin vilja att arbeta inom modellen och försöka se till att både samverkan men också konst- och kulturutbudet skulle öka i hela länet. Jag har under det 1,5 år som jag nu arbetat i Landstinget i Uppsala län upplevt en stark vilja till utveckling och samverkan, hos regionala och lokala politiker och tjänstemän, hos institutionsföreträdare, hos det fria professionella kulturlivet, men också hos folkbildningen och civilsamhället i övrigt.
 
I fredags fick vi så ta del av Kulturrådets beslut om tilldelning av statliga medel till vår region. Alla regioner har fått en nedskärning på 1,5 %. Beroende på hur man räknar, så skulle jag säga att neddragningen är större. Så stor att jag verkligen skulle vilja ha en förklaring hur regering och riksdag tänker i fråga om regional kulturpolitik. En nedskärning som kommer märkas hos våra institutioner runt om i landet. I alla våra samverkansprojekt. En nedskärning som betyder att vi inte kan genomföra vår kulturplan fullt ut. Det är kulturplanen som ligger till grund för det statliga bidraget. Så hur blir det då i förlängningen – ytterligare nedskärningar?
 
Jag håller också med Benny Fredriksson, medlem av Kulturrådets styrelse, som reserverade sig mot den beslutade minskningen av de regionala verksamhetsbidragen, vilken han i förlängningen tror undergräver kultursamverkansmodellens legitimitet. Hur har man tänkt sig att modellen ska fungera om staten hela tiden drar ner anslaget, vilket i sin tur slår mot verksamheten. Vad betyder kulturplanen och de regionala/lokala satsningarna. Finns det en underliggande vilja att skjuta modellen i sank eller har man helt enkelt inte förstått hur förödande även små och i vårt fall stora neddragningar får? I förlängningen är det hela Sveriges befolkning som drabbas och kanske allra mest barn och unga.
Läs mer i debattartikel i UNT 5/2 2015

Uppsala 3/2 2015
Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Cloud Cube, skiss av Sari Palosaari

Utställning med ljusverk för "Framtidens Akademiska"

Tisdag den 10 februari kl. 18.00 invigs utställningen Cloud Cube på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Utställningen pågår till 15 mars och är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen vid Uppsala kommun, Uppsala stadsteater och Kulturenheten vid Landstinget i Uppsala län på temat "Uppsala växer, Uppsala bygger".

Projektet Framtidens Akademiska är ett av de största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojekt som genomförts på Akademiska sjukhuset. En del av detta projekt är en helt ny vårdbyggnad, som även kommer att inrymma en aula för föreläsningar och konferenser. Tillsammans med arkitekterna Frida Munktell och Fredrik Mats Nilsson på White har den finska konstnären Sari Palosaari skapat ljusverket Cloud Cube för området utanför aulan. Utställningen presenterar samarbetet mellan konstnär och arkitekter genom videofilm, skisser och modeller. För att ge en inblick i Sari Palosaaris konstnärskap visas dessutom två fristående videoverk från de senaste åren.

Utställningen invigs av Johnny Svahn, ordförande i landstingets kulturnämnd. Därefter följer ett samtal på engelska mellan Sari Palosaari, Frida Munktell och Fredrik Mats Nilsson kring Cloud Cube.

Regionalt projektbidrag höjs

Kulturnämnden beslutade under sitt sammanträde den 15 december att höja det regionala projektbidraget från totalt 430 000 kronor till totalt 830 000 kronor. I samband med höjningen förändras också riktlinjerna för bidraget och större fokus läggs nu på barns och ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet. Höjningen möjliggörs i och med att det utvecklingsbidrag som tidigare kunnat sökas av regionala ungdomsorganisationer nu övergår till det regionala projektbidraget. Verksamhetsbidraget till ungdomsorganisationerna finns kvar som innan. Höjningen av projektbidraget innebär ökade möjligheter för fler att få bidrag och genomföra kulturprojekt i Uppsala län.

Sista dagen för ansökan om projektbidrag till den första fördelningen 2015 är den 20 mars.
Läs mer om regionalt projektbidrag.
Litteraturkarusellen fortsätter våren 2015

Litteraturkarusellen proudly presents…

Länsbibliotek Uppsala fortsätter i vår att arrangera Litteraturkarusellen, där författare turnerar runt till länets kommunbibliotek och håller framträdanden och skrivarverkstäder. I vårens karusell medverkar Katarina Kieri och Marcus Priftis. Katarina Kieri skriver skönlitteratur för alla åldrar och Marcus Priftis är facklitterär författare som bland annat skrivit en bok om rasism. Turnéplan för Litteraturkarusellen presenteras inom kort på www.lul.se/lb. Har du frågor? Kontakta Stefan Eurenius stefan.eurenius@lul.se eller Anders Kollberg anders.kollberg@lul.se.
Ã…rets Uppskattning - landstingets barn- och ungdomskulturpris

Välkommen att föreslå mottagare av Årets Uppskattning 2015!

Årets Uppskattning är landstingets barn- och ungdomskulturpris. Utmärkelsen kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Priset består av 20 000 kr samt ett unikt framtaget konstverk. Konstnär för Årets Uppskattning 2015 är Jin Jiang, www.jinjiangart.se.
Priset går inte att söka själv, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Senast 3 mars ska förslagen ha inkommit till Kultur och bildning. I april tar landstingets kulturnämnd beslut om Årets Uppskattning. Läs mer och lämna förslag på www.lul.se/aretsuppskattning.
Bilden: 2014 års pristagare Johan J:son Ljung.

Mötesplats litteratur om mångspråk

Länsbibliotek Uppsala ordnar årets första Mötesplats litteratur den 10 mars kl. 9-10.30 i Missionskyrkan i Uppsala. Ämnet är mångspråk och medverkar gör Anna Franklin och Reza Rezvani som ska berätta om sin bok Den osynliga litteraturskatten samt Peter Björkman från Botkyrka bibliotek som ska berätta om sitt arbete med flerspråkighet. Anmälan kan göras via mejl till Anders Kollberg på länsbiblioteket, anders.kollberg@lul.se.
Kultur i vården våren 2015

Vårens program inom Kultur i vården

Vårens program innehåller bland annat animationsverkstad med Erik Hedman, musik med Dragon Dolls och Uppsala Kammarsolister samt en monolog om dyslexi. I vår kommer även Inger Nilsson, som spelade Pippi Långstrump på tv och film, att berätta om sin relation till Astrid Lindgren, och Trio X är tillbaka med sitt populära melodikryss. Swing it, Alice! med Agnes Berg och Karin Turesson är en hyllning till Alice Babs och A century of dance är en föreställning fylld med sång, dans och musik. Andra programpunkter är till exempel sjömansvisor med Matrosorkestern och föreställningar för barn med trollkarlen Per samt Minna Krook.
För mer information, kontakta Pia-Marit Ekström, 018-611 62 86, pia-marit.ekstrom@lul.se
Läs mer om vårens program inom Kultur i vården på www.lul.se/kiv
Bilden ovan är från barnföreställningen BORTA! med Minna Krook Dans. Foto: Michael West

Arrangörsstöd för dans

Från och med januari 2015 överförs arrangörsstödet för dans till Kulturenheten/dans. 75 000 kronor per år kommer att fördelas som arrangörsstöd för dans. Stödet gäller för inköp av, eller besök på, dansföreställningar i länet som produceras av professionella dansgrupper. Sökande kan vara kommunala förvaltningar och ideella föreningar. Ansökan är löpande och blankett samt riktlinjer finns på hemsidan. Läs mer om arrangörsstöd för dans.
Apple, konstnär: Peter Köhler

Boka in 15 april för Kulturdygn 2015


Den som besöker Akademiska sjukhuset den 15 april kommer att mötas av en mängd olika kulturuttryck.

Att kultur är hälsa finns det gott om forskning som bekräftar och för att visa detta arrangerar nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset) ett helt dygn med kultur.
Under dygnet bjuds på föreläsning om kulturhälsoboxen med Eva Bojner Horwitz, föreläsning och föreställning med Veera Suvalo Grimberg och danskompaniet Spinn, utställning och workshop med naturfotograf Mats Wilhelm, körsång, filmvisningar, konstvandringar, teaterföreställning, musikuppträdande med mera. Programmet publiceras i mars på www.akademiska.se/kulturdygn.
Bilden ovan: Apple av Peter Köhler
Dansgästspel av dansgruppen Somos den 20 mars

Dansgästspel på Uppsala Konsert & Kongress

Den 20 mars gästar dansgruppen Somos Uppsala Konsert & Kongress med föreställningen Trans[e]ición. Trans[e]ición kommer att visas tvÃ¥ gÃ¥nger, en skolföreställning riktad till länets högstadie- och gymnasieskolor och en offentlig föreställning. Föreställningen arrangeras i samarbete mellan Kulturenheten/dans och Uppsala Konsert & Kongress.  Samarbetet är ett första steg i arbetet för att mer lÃ¥ngsiktigt och kontinuerligt kunna visa dans för unga i länet.
Läs mer om föreställningen.

Dans och lärande

Den 18 mars arrangerar Kulturenheten/dans i samarbete med Uppsala kommun en eftermiddag om dans och lärande för lärare med tema ”Dansmatte” på Blåsenhus i Uppsala. Ninnie Andersson, doktorand, universitetslärare och inriktningsansvarig vid ämneslärarutbildningen i dans vid Luleå Tekniska Universitet håller i eftermiddagen. Ninnie har utvecklat metoden ”Dansmatte för högstadiet” där dansmatte ger en fördjupad förståelse för matematik och ett komplement till matematikundervisningen.

För mer information, kontakta danskonsulent Eva Forsberg Pejler, eva.forsberg.pejler@lul.se eller 018-611 62 62.

Konstombud på varje förvaltning

Kultur och bildning har uppdraget att konstnärligt gestalta landstingets lokaler, arbetet utförs av Kulturenheten. Just nu pågår en inventering av all konst på landstinget, vilken planeras vara färdig vid utgången av 2015. Därefter kommer konsten regelbundet att inventeras.

Som en del i detta arbete kommer landstinget att återinföra konstombud vid landstingets olika verksamheter/förvaltningar. Uppdraget innebär att vara Kulturenhetens kontaktperson gällande konstfrågor och att kontakta Kulturenheten när något händer som påverkar den konstnärliga gestaltningen. Det är ett mycket viktigt uppdrag för att landstinget ska kunna erbjuda intressanta och välkomnande miljöer för patienter, besökare och anställda. Konstombuden kommer att erbjudas möjlighet att delta i konstvisningar och andra aktiviteter. De kommer också att få information om nyheter och förändringar när det gäller landstingets arbete med konstnärlig gestaltning.
För frågor om inventeringar och konstombud, kontakta Yvonne Billman på Kulturenheten, 018-611 62 83 eller yvonne.billman@lul.se
Tomas Axelson ger lärarfortbildning om filmens förmåga att göra avtryck

Lärarfortbildning- om filmens förmåga att göra avtryck

Varför har Amanda sett Amelie från Montmartre 50 gånger, varför kallar Filip Apocalypse Now sin personliga medicin?
 
Tomas Axelson, filmforskare, religionsvetare och universitetslektor vid Högskolan Dalarna visar filmklipp och presenterar forskning om filmpublikens sätt att bearbeta existentiella frågor genom starka filmupplevelser.
Tomas senaste forskning handlar om hur unga konsumerar film och hur de berörs av den och visar att filmerna de unga tyckte bäst om hade man sett mellan 50 och 100 gÃ¥nger. Filmerna de fastnar för ger dem nya dimensioner av sitt eget jag. Forskningen resulterade i hans nyutkomna bok Förtätade filmögonblick  - Den rörliga bildens förmÃ¥ga att beröra.
 
Tisdag 10 februari kl. 15.30–17.30, Slottsbiografen (Nedre Slottsgatan 6, Uppsala)
Fortbildningen är kostnadsfri men vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 200 kr/person. Anmäl dig till filmkonsulent Louise Bown på louise.bown@lul.se senast den 6 februari.

Sommarkurser på Wik – dags att söka

Har du länge tänkt att du vill göra något kreativt och skapande? Ta tillfället i akt och gå en sommarkurs på Wiks folkhögskola. Här finns naturstigar och badbrygga och du kan också välja mellan att övernatta eller åka hit över dagarna. Kurserna innehåller allt från bild till jazz, dans, och vävning. Sista anmälningsdag 31 mars. Läs mer på wik.nu.
Videogud - vårens program på länets videostationer

VIDEOGUD - vårens program på länets videostationer

Kultur och bildning samarbetar sedan 2007 med Landstinget Dalarna och Region Gävleborg kring filmprogram som visas på videostationer i de tre länen. Varje program innehåller fem filmer på ett visst tema som vardera visas tre veckor i rad. Två program presenteras per år, ett på hösten och ett på våren. I Uppsala län finns fem videostationer, t.ex. på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Människan definierar sällan sig själv utan påverkas ofta av det rum, den miljö hon vistas i.
Temat för vårens filmer är ”Rörelser i rummet” för att exemplifiera denna relation, och visa vad omgivningen gör med oss. Ger rummet oss fritt spelrum eller begränsar och definierar det oss?
Filmkonsulent Louise Bown på Kultur och bildning har sammanställt vårens program.
Se programmet och läs mer på videogud.se.
Bilden ovan är från filmen Ume År av Emelie Boman.
Tomas Axelson ger lärarfortbildning om filmens förmåga att göra avtryck

Mats Berggren om mångkultur på Uppsala folkhögskola

Den 28 januari gästades Uppsala folkhögskolas allmänna linje av författaren Mats Berggren. Han skriver framför allt för ungdomar. Den senaste boken är Onsdag kväll strax före sju som handlar om sex ungdomar med olika ursprung. De går i samma klass på högstadiet. Temat är hur de känner, umgås, krockar och deras relationer till föräldrar och samhälle.

Mats menar att det är viktigt att lyfta fram ungdomars erfarenheter. Det kan bidra till att skapa självförtroende. Boken presenterar inga lösningar, men han är tydlig med att rasism och vÃ¥ld inte leder vidare. Mats är en medelÃ¥lders vit man, hur kan dÃ¥ han skriva om förortsungdomar med olika ursprung? 
Han berättade att han är mycket noggrann med förarbetet innan han börjar skriva. Den senaste boken förbereddes i fem månader med både inläsning och intervjuer, t.ex. i Gottsunda. Han skriver underifrån och med solidaritet. Förhållningssättet växte fram under sju års arbete på Scanias verkstad. En fortsättning på hans senaste bok kommer så småningom att ges ut.

Sista chansen att föreslå en ungdomsstipendiat, senast 10 februari 2015!

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län utser varje år ungdomsstipendiater inom
konstområdena dans, film, konst, litteratur, musik och teater. Stipendierna är avsedda att stödja, uppmuntra och lyfta fram ungdomars skapande i hela länet. Stipendierna går inte att söka, utan stipendiaterna utses efter förslag och nomineringar.
Läs mer om ungdomsstipendier på www.lul.se/kil/bidrag.