Årets tredje nyhetsbrev från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Anna Söderbäck. Foto: Olle Norling

Kulturdirektören har ordet

Vi är inne i det som kan vara årets ljuvaste tid. Skir grönska och härlig värma. När jag tittar ut genom fönstret tycks det mig som om det snarare är höstrusk som erbjuds.
Jag har svårt att inte låta mitt humör påverkas. Vi behöver ljuset och värmen. Våren i all sin prakt blir visserligen längre så här, men ack så svår att njuta av fullt ut, då kroppen hela tiden drar ihop sig för att den fryser. Själen följer lätt med…
Jag använder tiden till att kura med en bok. Just nu är det ”Jag heter inte Miriam” av Majgull Axelsson. Det är en fantastisk bok som griper och gör ont. Den handlar om de utsatta ”zigenarna”, ”tattarna”, de vi idag äntligen benämner romer, men vilka fortsatt behandlas illa. Som under andra världskriget i Europa och tiden efter i bland annat Sverige. Då som nu, som i alla tider.
Jag läste igår om ett initiativ i Sigtuna där bl.a. romer erbjöd sina tjänster på olika sätt och där det togs emot väl. Vi behöver alla ta emot och möta försök till integrering. Vi behöver våga möta människan bakom den som spelar dragspel på centralen, den som säljer tidningen ”Folk till Folk”, den som erbjuder varor och tjänster av olika slag. Vi behöver inte alltid ge eller köpa, men visa respekt. Det minsta jag kan göra är att se den jag möter i ögonen, kanske skänka ett leende och säga Hej!
 
Jag önskar att Sverige blev lite varmare på flera sätt. Både i grader, genom solens närvaro, men också genom den mellanmänskliga värme som strålar från hjärta till hjärta, från själ till själ. Oavsett språkförbistring och kulturkrockar. Förra helgen deltog jag som jurymedlem i Kulturernas Karneval. Här möts människor från jordens alla hörn. Vid lunchbordet satt vi tre stycken och försökte samtala. Ingen av oss förstod nog egentligen så mycket av vad de andra sa, men viljan och värmen oss emellan gjorde att det gjorde inget. Önskar er alla en varm och skön sommar med många fina stunder med nära, kära och kanske helt oväntade möten med dittills okända.


Anna Söderbäck, Kulturdirektör
2015 års Ungdomsstipendiater inom sex konstområden

Ã…rets ungdomsstipendiater

Kulturnämnden har vid sitt sammanträde den 22 april utsett landstingets ungdomsstipendiater 2015. Stipendiaterna fick ta emot sina stipendier och diplom på Uppsala Konsert & Kongress i samband med UKM Länsfestival den 9 maj.

Landstingets ungdomsstipendier inrättades 2007 och delas årligen ut till ungdomar från länet inom sex olika konstområden. Syftet är att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom områdena bildkonst, dans, film, litteratur, musik och teater.

Sex stipendier på sammanlagt 30 000 kr (5 000 kr per stipendium) delades ut till:
Bildkonst: Lisa Broms, Uppsala, född: 1996
Dans: Hedda Holmberg och Line Jonsdotter i dansgruppen Youth in Revolt, Knivsta, födda: 2000
Film: Joel Östling, Daban Harshimi, Axel Thil och Viktor Dahlöf, Håbo, födda: 1998
Litteratur: Nadia Akrami, Uppsala, född: 1995
Musik: Albin Karlsson, Östhammar, född: 1999
Teater: Malin Pettersson, Uppsala, född: 1997
Läs mer om årets ungdomsstipendiater.
Konstverket The secret adventures av Jin Jiang

Ã…rets Uppskattning 2015 tilldelas Bananteatern

Landstingets kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 22 april teatergruppen Bananteatern till mottagare av Årets Uppskattning 2015.

Årets Uppskattning är ett pris inrättat av landstingets kulturnämnd som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län.

Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk som i år är skapat av konstnären Jin Jiang. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Det går inte att söka priset, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag.
Läs mer om Årets Uppskattning på Kultur och bildnings webbplats.
Ovan ser vi Jin Jiangs konstverk The secret adventures som går till Bananteatern.
Dela Läslust - läsfrämjande i fyra län

Dela Läslust - läsfrämjande i fyra län!

Tillsammans med tre andra läns- och regionbibliotek driver Länsbibliotek Uppsala sedan årsskiftet ett nytt läsfrämjandeprojekt: Dela Läslust. I Dela Läslust arbetar folkbiblioteken i de fyra länen med att på olika sätt utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet – något som är synnerligen aktuellt just nu, inte minst i ljuset av att svenska barn och unga läser allt mindre och allt sämre.
Varje bibliotek driver egna läsfrämjandeprocesser under projektets gång, och länsbiblioteken ordnar kompetensutveckling för att stärka dessa processer – det kan vara studiebesök, workshops eller föreläsningar. Målet med projektet är bland annat att biblioteken framöver ska arbeta mer strategiskt och långsiktigt med läsfrämjande, och att alla medarbetare ska känna att de är en del i det läsfrämjande arbetet. Den 19 maj hölls ett startseminarium för kultur- och bibliotekschefer i de deltagande kommunerna, och förhoppningen är att cheferna under projektets gång ska kunna samverka med varandra och inspireras av varandras utvecklingsprocesser. Du kan läsa mer om projektet på https://delalaslust.wordpress.com/ Om du vill veta mer om Dela Läslust är du välkommen att höra av dig till projektledare Lisa Eriksson på Länsbibliotek Uppsala: elisabet.b.eriksson@lul.se

Ny regional biblioteksplan

Landstingets kulturnämnd har antagit Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015-2017. Det är länets andra biblioteksplan och den första som beskriver Länsbibliotek Uppsalas roll i kultursamverkansmodellen.

Den nya regionala biblioteksplanen är landstingets strategiska och styrande dokument för regional biblioteksverksamhet. Planen anknyter till den regionala kulturplanens mål; Ett rikare konstliv – En ökad kulturell delaktighet – En attraktivare livsmiljö samt bibliotekslagens formulering att den regionala biblioteksverksamhetens syfte är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Läs mer om biblioteksplanen och ladda ner den.

Sök regionalt projektbidrag senast 28 augusti

Regionalt projektbidrag kan sökas för kulturprojekt med en regional prägel, inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Bidraget kan sökas vid tre tillfällen per år. Vid fördelningen i mars inkom 33 ansökningar, och av dessa beviljades 15 projekt bidrag, bland annat Perbo skulpturpark, Spelstinafestivalen och Ung media Uppsala. För årets andra ansökningsomgång är sista ansökningsdag fredag 28 augusti. Läs mer om stödet på www.lul.se/kultur.
Låt kulturen ta tid - inspirationsdag 30 september för dig som arbetar med barn och unga

LÃ¥t kulturen ta tid, inspirationsdag den 30 september

Den 30 september bjuder Kulturenheten, Länsbibliotek Uppsala, Upplandsmuseet, Länshemslöjdskonsulenterna och Riksteatern Uppsala län in till en inspirationsdag för dig som arbetar med barn och unga. Inspirationsdagen, "Låt kulturen ta tid", bjuder på dans, film, konst, teater, litteratur, slöjd och kulturarv i form av dansföreställning, föreläsning, workshops och exempel på pedagogiska metoder för kultur. Anmälan och fullständigt program presenteras i augusti på Kultur och bildnings hemsida www.lul.se/kultur. För mer information, kontakta Pia-Marit Ekström pia-marit.ekstrom@lul.se eller 018-611 62 86.
Davic Ericsson

Litteraturkarusellen hösten 2015

Varje höst och vår besöker två författare länets folkbibliotek i det som kallas Litteraturkarusellen. I anslutning till författarbesöken ordnas skrivarverkstäder och andra aktiviteter. Det är nu klart att författarna Annika Berg-Frykholm och David Ericsson besöker folkbiblioteken i länet under hösten 2015.
 
Den första Litteraturkarusellen gick under hösten 2014 över länet, och nu planerar Länsbibliotek Uppsala tillsammans med länets kommuner för hösten 2015.
 
Annika Berg-Frykholm (f. 1950) gav under 2014 ut boken Om konsten och livet. Porträtt av 23 konstnärer i Uppland. I anslutning till hennes besök kommer flera kommuner att arrangera utställningar och samtal, där också konstnärer med lokal anknytning ska delta.
 
David Ericsson (f. 1958) kom i april 2015 ut med novellsamlingen Vad skulle vi göra om vi inte var rädda? Han är författare och långtradarchaufför, med starkt engagemang för vägbiblioteken. Truck Stop och Redlight är två av böckerna han har bakom sig. David Ericsson kommer under hösten att göra framträdanden och leda skrivarverkstäder på folkbibliotek i länet.
 
Litteraturkarusellen är ett samarbete mellan Kulturrådet, Författarcentrum, kommunbiblioteken i Uppsala län samt Länsbibliotek Uppsala. Läs mer om Litteraturkarusellen.

Sök regionalt filmstöd senast 1 september

Filmverksamheten vid Kulturenheten har till uppdrag att stödja filmare i Uppsala län i deras produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet erbjuds i form av teknikutlån, handledning, coachning och även finansiellt. Ekonomiskt stöd till filmproduktion kan sökas tre gånger per år, och 1 september är sista ansökningsdag för årets tredje och sista fördelning. Läs mer om stödet och dess riktlinjer på www.lul.se/kultur/film.

Sök regionalt produktionsstöd för dans senast 4 september

Danskonsulenten vid Kulturenheten har till uppdrag att stödja den professionella dansen i Uppsala län. Nu finns det möjlighet att söka ett mindre produktionsstöd, för dansproduktioner och utvecklingsprojekt inom dansområdet i länet. Sista ansökningsdag är 4 september. Läs mer om stödet och dess riktlinjer på www.lul.se/kultur/dans
Danssommarjobb för unga

Sommardans - sommarjobb som dansare

Mellan den 15 juni och 3 juli kommer 11 ungdomar som går ut åk 9 i Uppsala kommun att sommarjobba som dansare och sätta upp en dansproduktion. Gruppens leds av årets koreograf, Melody Sheikh, som är dansare och koreograf bosatt i Uppsala med stor erfarenhet av att jobba med ungdomar. Under vecka 27 kommer dansarna att visa dansproduktionen i centrala Uppsala. Tid och plats kommer att presenteras på Kultur och bildnings webbplats www.lul.se/kultur.
Projektet sker i samarbete med Uppsala kommun, sommarförmedling och GUC Uppsala.

Kultur och bildning medverkar på konferensen Kreativitet, innovation, framtidstro

Den 11 juni arrangerar Tierps kommun konferensen "Kreativitet, innovation, framtidstro" om kultur i skolan. Dagen riktar sig till skolpersonal och personer som arbetar med kultur i skolan. Programmet erbjuder föreläsningar, workshops och seminarier där bland annat Kulturenheten håller i workshopen "Animera med Ipad" och arrangerar ett seminarium om Dansmatte.
Läs mer om konferensen på Tierps kommuns hemsida.
Wiks slott Foto: Vasilis Theodorou

Besök Wiks slott i sommar!

Är du nyfiken på hur det ser ut inuti Wiks slott? I juli när allting grönskar intensivt och det är varmt i vattnet kan du gå på slottsvisning. Slottscaféet kommer att hålla öppet och du kan ta dig ett dopp nere vid bryggan efter rundvandringen. Du kan även ta en promenad i den vackra naturparken på Wikområdet.
Läs mer om sommarens visningar av Wiks slott