Senaste nytt från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Nyhetsbrev från Kultur och bildning i Uppsala län
Anna Söderbäck, kulturdirektör Landstinget i Uppsala län

Kulturdirektören har ordet


Nu är Advent!

Advent betyder ankomst och kommer från Adventus Domini som betyder Herrens ankomst. Vi firar nu, i den kristna delen av världen, tiden fram till Jesu födelse. Den heliga familjen var på flykt och enligt Nya Testamentet fick man söka skydd i ett stall. Det kan vara läge för oss att reflektera över likheterna mellan det som hände då och det vi upplever nu. Vad gör vi när vi stänger våra gränser för människor på flykt? Människor som flyr från krig och terrorism.
Människor flyr från länder där man inte fritt kan uttrycka sig. I veckan som gick hyllades yttrandefriheten. Vi i Sverige ser den som självklar, men vi måste ständigt värna om och slåss för en så oinskränkt yttrandefrihet som möjligt. Vi bör dock fundera över vad vi kan begära av oss själva och andra i vår kommunikation på nätet och i andra media. Yttrandefriheten är ett försvar för sanningen, för demokratin och för den personliga friheten. Använd den positivt och tänk på att tiden fram till jul är en glädjens tid, då vi kan dela med oss av våra tillgångar och vår kärlek. Ta hand om varandra! Tänk på att världen är en och att allt vi gör, tänker och säger påverkar helheten.
 
Önskar oss alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Wiks slott. Foto: Gunnar Matti

Ny bok om Wik

I december utkommer boken VIK – historia, miljö och människor som visar att Wiks historia är långt mer spännande och innehållsrik än vad många känner till. Boken är utgiven av Upplandsmuseet på uppdrag av Kultur och bildning. Författarna, varav många är forskare på museet, har försökt ge en heltäckande bild av Wik. Läsaren får bekanta sig med platsens rika historia från medeltiden till våra dagar med fokus på bebyggelsen, kultur- och naturmiljön samt verksamheter från säteritiden till dagens folkhögskola och konferensinriktning.
Fotnot: Författarna använder genomgående den äldre stavningen av Vik, utom när det handlar om folkhögskolan och varumärket Wik.
Ungdomsstipendiaterna 2015

Sök landstingets kulturstipendier för unga senast 15 februari!

Landstingets kulturnämnd har beslutat om nya riktlinjer för landstingets kulturstipendier för unga. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. De nya riktlinjerna innebär att stipendiet numera både kan sökas av ungdomar och att stipendiater kan bli föreslagna.

Landstingets kulturstipendier för unga är ett årligt stipendium på totalt 50 000 kr. Antalet stipendier kan variera då individer tilldelas stipendium på 5 000 kr och grupper 10 000 kr. Stipendierna kan variera mellan de olika konstområdena. Stipendium kan tilldelas ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Stipendiet kan även tilldelas grupper av ungdomar. Ansökan/förslag på stipendiater ska lämnas på särskild blankett senast 15 februari. För mer information se www.lul.se/kultur/bidrag eller kontakta Anna Hazard, anna.hazard@lul.se, 018-611 62 77 / 070-611 09 39.
På bilden ovan ser vi 2015 års stipendiater.
Carola Hansson

Litteraturkarusellen snurrar vidare

Litteraturkarusellen, dÃ¥ kommunerna i länet fÃ¥r möjlighet till ett subventionerat författarbesök och en möjlig kringaktivitet, gÃ¥r till vÃ¥ren in pÃ¥ sin fjärde säsong. Nu med författaren Carola Hansson och filmaren och författaren Stig Björkman.
 
Carola Hansson (f. 1942) har sedan debuten 1983 med Det drömda barnet gett ut en rad uppmärksammade romaner. Genombrottet kom 1994 med Andrej, om familjen Tolstoj. Till Litteraturkarusellen tar hon med nya romanen Masja, den tredje och avslutande delen i serien om familjen Tolstoj, som nominerades till Augustpriset 2015. Carola kommer att göra författarbesök och leda skrivarverkstäder pÃ¥ folkbiblioteken i länet.
Författaren och filmaren Stig Björkman (f. 1938) lÃ¥ngfilmsdebuterade 1968. Hans första intervjubok, Bergman om Bergman, kom 1970. Han är nu aktuell med filmen Jag är Ingrid, om skÃ¥despelerskan Ingrid Bergman, som visades och fick ett specialomnämnande vid filmfestivalen i Cannes i vÃ¥ras. Den kan dessutom komma att nomineras till en Oscar. Stig Björkman kommer att berätta om sitt filmande och visa filmklipp som inte togs med i den färdiga filmen Jag är Ingrid.

Läs mer om Litteraturkarusellen på www.lul.se/litteraturkarusellen
Foto: Sara Mac Key
Novemberfestivalen

Två priser till Uppsala län i Novemberfestivalen

Novemberfestivalen, SM-final i ung film, hölls i Trollhättan den 20-21 november. Festivalen föregås av 19 regionala uttagningar runt om i landet. Vinnarna från Uppsala läns regionala uttagning FOCUS, arrangerad av Kulturenheten, var på plats i Trollhättan för att tävla vidare mot resten av Sverige i Novemberfestivalen.

I mellanviktsklassen (16-19 år) tävlade Julia Lindberg med filmen "Judgemental" och i tungviktsklassen (20-26 år) tävlade Anna Adell med sin film "Revolta". Båda filmerna tilldelades var sitt pris. Julia Lindberg priset för bästa klipp, och Anna Adell Pinwheels 2:a pris. På bilden ovan (foto: Jerry Eriksson) syns prisvinnarna i Novemberfestivalen, med Anna Adell i rött i mitten och Julia Lindberg i svart längst till höger. Läs mer om Novemberfestivalen och landstingets filmverksamhet på www.lul.se/kultur/film

Regionala kulturplanen förlängs

Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017 förlängs med ett år, så att den gäller till och med 2018. Det beslutade landstingsfullmäktige på sitt sammanträde den 23 november.
Förlängningen görs mot bakgrund av den planerade regionbildningen, där man vill avvakta utvecklingen för att bättre kunna bedöma vilka satsningar och prioriteringar som är tänkbara och ekonomiskt och organisatoriskt möjliga. Dessutom är kulturplanens satsningar omfattande och planen kan därför omfatta ytterligare ett år. Läs mer om den regionala kulturplanen
Peter Nobel föreläste om människorätt på Uppsala folkhögskola

Om människorätt med Peter Nobel på Uppsala folkhögskola

Den 25 november hölls en öppen föreläsning på temat ”Människorätt mot rasism” på Uppsala folkhögskola. Ett 70-tal personer samlades för att lyssna till den internationellt verksamme uppsalajuristen och människorättsexperten Peter Nobel med bakgrund som Sveriges förste Diskrimineringsombudsman och Svenska Röda Korsets generalsekreterare. Han gav en intressant berättelse av hur och varför FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna vuxit fram. Fokus låg sedan på människorättens ambition och förmåga att bekämpa organiserad rasism. Gäller FNs lagstiftning i Sverige? Skulle det vara möjligt att lagstifta mot rasistiska organisationer, och vore det önskvärt? Publiken fick även ta del av Peter Nobels erfarenheter av arbete i FNs kommitté mot rasdiskriminering.
 
Öppna föreläsningar är en del av Uppsala folkhögskolas folkbildningsarbete där allmänheten bjuds in till föreläsningar med olika teman.

Skolan och konstnären, seminarium 12 januari

Hur kan konstnärers kompetens komma till användning i det ordinarie skolarbetet? Inför Skapande skolas ansökningsperiod erbjuder Kulturenheten i samarbete med Konstnärscentrum Öst en inspirationseftermiddag och mötesplats för både konstnärer och skolpersonal. Bland annat berättar konstnärerna Moa Lönn, Malin Lobell och Alvaro Campo om olika skolprojekt de nyligen genomfört.

Seminariet är kostnadsfritt och äger rum på tisdag 12 januari kl. 15.30-18 på Köttinspektionen, Strandbodgatan 3 i Uppsala. Anmäl dig senast 8 januari till johannes.ehnsmyr@lul.se eller skapande.skola@kcost.se. Välkommen!

Ny konstnärlig gestaltning i Fålhagen, Uppsala

Fålhagens vårdcentral har flyttat till nya lokaler på Stationsgatan 26 i Uppsala. Kulturenheten har tillsammans med en grupp representanter från verksamheten valt ut konstnärer som fått uppdrag att gestalta de nya lokalerna. I den konstnärliga gestaltningen finns nya verk av Mia Malmlöf, Eva Fornåå, Denise Grünstein och Niklas Seglevi. På bilden ovan ser du Eva Fornåås verk Det ska gå i brons och ölandskalksten. Läs mer om arbetet med konstnärlig gestaltning inom Landstinget i Uppsala län på www.lul.se/kultur/konst

Ny sakkunniggrupp för landstingets kulturstipendier

15 november var sista ansökningsdag för landstingets kulturstipendier 2016 samt konstnärligt utvecklingsstöd 2016-2017. De 106 ansökningar om kulturstipendier och 53 ansökningar om konstnärligt utvecklingsstöd som kommit in, ses nu över av sakkunniggruppen som i våras utsågs av kulturnämnden för perioden 2016-2019. Gruppen består av sex personer med sakkunskap inom olika konstområden: Anders Granström – litteratur/folkbildning, Cecilia Bygdell – kulturhistoria, Celal Alparslan – musik, Daniel Werkmäster – konst/konsthantverk/foto, Johanna Nordlund – film, Katja Sliwinski – teater/dans. Sakkunniggruppen tar utifrån sina kunskaper fram ett gemensamt förslag till landstingets kulturnämnd, som sedan fattar beslut om stipendiaterna vid sitt sammanträde 10 februari. För mer information om landstingets kulturstipendier samt konstnärligt utvecklingsstöd, se www.lul.se/kultur/bidrag
Wiks slott

Fira jul på Wiks slott

Lördag den 5 december är alla välkomna till Wiks slott för en tjuvstart av julfirandet. NÃ¥gra omsorgsfullt utvalda utställare med lokal anknytning kommer att finnas pÃ¥ plats och ha hantverk och godsaker till försäljning. I Borgsalen som hÃ¥ller öppet för fikasugna gäster sprids doften av glögg och pepparkaka. För de minsta besökarna finns en pysselhörna med möjligheter att skapa egna juldekorationer.

Slottet håller öppet klockan 11.00–16.00. Fritt inträde och fri parkering.
Läs mer om Wiks slott på www.wiksslott.se

Kulturting 2016 den 9-10 mars

Välkommen till Kulturting 2016 den 9-10 mars i Örebro. Tillsammans med Region Örebro län, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland arrangerar Kultur och bildning Kulturting 2016 på temat "Mångfald – en kvalitetsaspekt". Under två dagar har du möjlighet att inspireras, få ny kunskap och träffa andra inom kultursektorn i de fyra länen. Om du anmäler dig innan den 15 januari får du rabatt på deltagaravgiften.
Mer information om Kulturting 2016 finns på www.regionorebrolan.se/kulturting eller på Kulturtingets facebooksida https://www.facebook.com/kulturting
Uppsala Kammarorkester

Ovana konsertbesökare mötte Uppsala Kammarorkester

”Det var häftigt att se alla musiker pÃ¥ scen och att höra musiken live. Jag har aldrig varit pÃ¥ ett konserthus förut, sÃ¥ det här var nÃ¥got helt nytt för mig!” Orden kommer frÃ¥n Melissa Brokvist, en ung tjej som gÃ¥r allmän kurs pÃ¥ Uppsala folkhögskola. Tillsammans med sina kursdeltagare var hon och hörde ”Klassiker” pÃ¥ Uppsala Konsert & Kongress den 12 november. Det bjöds pÃ¥ modern klassisk musik av den svenske tonsättaren Albert Schnelzer, liksom välkända klassiker som Mendelssohns violinkonsert och Beethovens femma.

Konsertbesöket är ett led i Uppsala folkhögskolas kultursatsning, att erbjuda teater- och konsertbesök till kursdeltagare som är ovana vid denna kulturform. Mona Gunnarsson, konsertchef på Uppsala Kammarorkester, har besökt skolan vid ett flertal tillfällen och presenterat Kammarorkestern och de olika instrumenten. Läs mer om Uppsala folkhögskola

Försäljning av skrotljusstakar i Domkyrkan

Hösten 2014 arrangerade Kulturenheten en workshop med den finska designgruppen Trash design på Skrotcentralen i Uppsala. Trash design har återbruk och hållbarhet som filosofi och skapar konst och design av skrot. Ett av resultaten av workshopen var ett antal vackra ljusstakar. Nu finns ljusstakarna till försäljning i Katedralcaféet i Uppsala domkyrka, den 6 och 13 december. Intäkterna från försäljningen går oavkortat till välgörande ändamål, förmedlade via Svenska kyrkan.

För mer information kontakta Eva Rosengren, eva.rosengren@lul.se, 070-216 77 48.

Nya lokaler för Uppsala folkhögskola

Landstingsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i november att Uppsala folkhögskola ska flytta från sina nuvarande lokaler på Ulleråker efter vårterminen 2017. Detta som en följd av försäljningen av Ulleråkersområdet till Uppsala kommun. Den nya lokaliseringen blir Dekanhuset i Ultuna. Läs mer om Uppsala folkhögskola på www.uppsalafolkhogskola.nu
Följ Kultur och bildning på Facebook

Följ Kultur och bildning på Facebook

Äntligen finns Kultur och bildning på Facebook. Flera av förvaltningens enheter är sedan tidigare närvarande i denna sociala mediekanal. Nu var dock tiden den rätta för att starta upp en förvaltningsgemensam sida där hela verksamhetsbredden på Kultur och bildning synliggörs, och där vi kan ha dialog med alla som är intresserade av vad vi gör.
Följ oss på adressen www.facebook.com/kulturochbildning

Tipsa en vän om nyhetsbrevet

Prenumerera

Uppdatera dina uppgifter

Avprenumerera

Email Marketing Powered by Mailchimp