Senaste nytt från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Nyhetsbrev från Kultur och bildning i Uppsala län
Anna Söderbäck, kulturdirektör Landstinget i Uppsala län

Kulturdirektören har ordet

Region Uppsala. Nu är det vi. Vi på gamla landstinget och tidigare Regionförbundet tillsammans, i samverkan med kommunerna. Att tillsammans göra det bästa för invånarna i vårt län. För alla. Inkluderande. Tillgängliggörande för alla. Ett stort uppdrag. Ett utmanande uppdrag. Ett spännande uppdrag. Att tänka långsiktigt, för en hållbar utveckling, samtidigt som vi ska vara här och nu och fånga upp behov runt om oss.
Samråd Kultur införs – en ny form för samverkan mellan Region Uppsalas kulturnämnd och kommunernas politiker. En strategisk plattform för diskussioner och delaktighet. De kommer att kopplas till våra politiska kilar. Här kommer vi naturligtvis att arbeta med vår nya regionala kulturplan som tas fram under innevarande år. Vi har redan startat förarbetet i tjänstemannakilen, där länets kommuners och kulturinstitutioners chefstjänstemän ingår.
 
Den statliga tilldelningen inom Kultursamverkansmodellen blev för vår del lägre än vi hade hoppats, men efter att ha analyserat vad som eventuellt kan ha varit brister i vår handläggning, samlar vi nu nya krafter och går vidare för att stå än starkare och bättre inför nästkommande ansökan.
 
Vi har en ny slottschef på Wiks slott på plats sedan drygt två veckor tillbaka. Vi hälsar Marie Berglund hjärtligt välkommen till oss på Kultur och bildning. Marie har ett förflutet inom hotellbranschen och besöksnäringen, och vi ser fram emot den utveckling Wikområdet kan komma att genomgå under hennes och folkhögskolans nya rektor, Elin Holmstens, ledning. Go, go, go!!!

Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Uppsala Konsert & Kongress. Foto: Liuba Socican

Anmäl dig till Kulturting 2017 senast 28 februari!

Du har fortfarande chansen att anmäla dig till Kulturting 2017 den 8–9 mars när Region Uppsala för första gången står som värd. Programmet bjuder på en spännande mix av forskning, samhällsdebatt, samtal och kulturupplevelser. Du kan till exempel höra Po Tidholm reflektera över de utmaningar som urbaniseringen för med sig för konsten och kulturen och vara med om när Stina Wollter och Stina Oscarson för första gången möts på scen för ett samtal om konst, kultur och motstånd. Tinget avslutas med antirasistisk folkmusik med Sara och Samantha. Du hittar det fullständiga programmet och formulär för anmälan på www.regionuppsala.se/kulturting

Kulturtinget är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Örebro län, Region Västmanland, Landstinget Sörmland och Region Gävleborg.
Bilden: Utsikt från Uppsala Konsert & Kongress där Kulturting 2017 äger rum. Foto: Liuba Socican
Visionsmöte om Regional kulturplan. Foto: Gunnar Matti

Visionsmöte om Regional kulturplan den 27 februari

Nu är det dags att ta fram en tredje regional kulturplan för 2019–2022 och Kultur och bildning bjuder in till en kväll om kulturplanen, som ska omfatta kulturverksamheter och folkbildning i länet. Diskutera innehållet, fråga eller ge era synpunkter på länets kulturliv och träffa oss som arbetar med kultur och folkbildning inom Region Uppsala! Den nuvarande kulturplanen finner du här: www.regionuppsala.se/regionalkulturplan
Anmäl dig senast den 16 februari! Läs mer om visionsmötet
Ny rapport om satsningen på litteratur i Uppsala län

Ny rapport om satsningen på litteratur i Uppsala län

Pamela Schultz Nybacka, forskare och lektor vid Institutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola, har under 1½ år följt Länsbibliotek Uppsalas utökade satsning på litteratur. Nu kommer hennes rapport – ”Samhälle och litteratur på regional nivå” – som både är ett bidrag till forskningen och en framtidsinriktad projektutvärdering.
 
Rapporten vill ge inspiration till litteraturlivet i Uppsala län och skapa urskillning kring och ta ställning till kultur- och samhällsfrågor som är särskilt brännande i vår tid. Hur kan litteraturen delta i ett samhälles bildningsresa in i framtiden? Hämta rapporten (pdf).
Mentorsprogram inom dans, sök senast 13 februari

Mentorsprogram inom dans, sök senast 13 februari

Som en del i Kulturenhetens 3-åriga utvecklingsprojekt Dans i rörelse, vilket delfinansieras av Kulturrådet, kommer ett mentorsprogram för danskonstområdet att genomföras under våren. Programmet riktar sig till utövare som har anknytning till Uppsala län och ger en dansgrupp/koreograf/danskonstnär möjlighet till utveckling genom stöd från en mentor. Mentorn är en erfaren koreograf/dansare med stor kunskap och erfarenhet av att vara professionell inom dansområdet. Vårens mentor är koreografen och dansaren Minna Krook.
Bildinfo: från Minna Krooks föreställning Faunan och jag, fotograf: Ozzy West
Läs mer och ansök

Marie Berglund är ny enhetschef på Wiks slott

Wiks slott har fått en ny enhetschef i Marie Berglund. I många år har Marie jobbat inom hotellbranschen och hon har stor erfarenhet av att arbeta med besöksnäring och vidareutveckling av konferensanläggningar. När det kommer till utveckling av Wikområdet tycker Marie att Wik ska ses som en besöksplats med utrymme för både skola, kultur, historia och som ett naturnära område med många möjligheter. Läs mer om Marie på Wiks slotts webbplats.

Svenska från dag ett – ny kurs på Wiks folkhögskola

Wiks folkhögskola har inrättat en ny kurs som vänder sig till asylsökande eller till dem som har uppehållstillstånd men bor kvar i migrationsverkets anläggningsboende. Kursen består av studier i svenska som syftar till att kursdeltagarna ska kunna göra sig förstådda i vardagliga situationer. En stor del av dagen kommer att ägnas åt estetisk verksamhet, till exempel kan textilt arbete inbjuda till samtal på svenska och körsång kan fungera som uttalsträning och ge många användbara fraser. Kursdeltagarna kommer att få samarbeta med eleverna på de andra kurserna på skolan när det är möjligt. Kurstiden är 27 februari – 24 maj. Läs mer om kursen Svenska från dag ett.
Region Uppsalas kulturstipendier för unga - sök eller föreslå någon senast 15 februari

Region Uppsalas kulturstipendier för unga – sök eller föreslå någon senast 15 februari!

Känner du någon som i år blir minst 13 och högst 20 år, bor i Uppsala län, och sysslar med exempelvis dans, film, musik, litteratur, teater eller bildkonst? Tipsa då gärna den personen om att söka Region Uppsalas kulturstipendium för unga, eller föreslå själv den personen som stipendiat. Gör det senast den 15 februari!

Kulturnämnden vid Region Uppsala delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden, såsom litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Den totala stipendiesumman är 50 000 kr. Stipendium kan tilldelas enskilda ungdomar eller grupper av ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län, och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Det går både att söka stipendiet själv, och att föreslå någon som stipendiat.
Läs mer och hämta blankett på www.regionuppsala.se/kultur/bidrag

Fira samernas nationaldag den 6 februari med film

Samernas nationaldag firas den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Nationaldagen är för alla samer och firas över hela Sápmi (Sameland) och också på annat håll. Många kommuner och myndigheter hissar den samiska flaggan på nationaldagen.

I Uppsala högtidlighålls samernas nationaldag med filmvisning på Fyrisbiografen. I filmen Kaisa’s Enchanted Forest (82 min, 2016) kommer skoltsamiska legender till liv i en poetiskt gestaltad berättelse om ett levnadsöde som kom att präglas av krig, men också om en oväntad livslång vänskap som får en oanad betydelse. Språk: engelska, tyska, franska, samiska med engelsk text.
Filmvisningen är ett samarbete mellan Fyrisbiografen, Kulturenheten vid Region Uppsala, Uppsala kommun och Länsstyrelsen Uppsala. Biljetter och närmare information.

Mentorsprogram för författare i Uppsala län

Länsbibliotek Uppsala har inrättat ett mentorsprogram som ska stödja och utveckla författare i Uppsala län. Programmet startar nu i februari 2017, med två mentorer och två adepter som valts ut. De kommer att träffas vid fyra tillfällen under ett halvår och därefter ska nya par matchas ihop.
 
Det övergripande målen med mentorsprogrammet är att det ska fungera som ett stöd och en uppmuntran i den professionella utvecklingen – för både mentor och adept – och ge icke-etablerade, yngre författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.
 
Inrättandet av ett mentorprogram är ett svar på flera av de resultat som kom fram i utredningen "Om författares villkor i Uppsala län" (Marie-Louise Riton, 2016).
Trippel Saltomortal, ny utställning på Offkonsten!

Trippel Saltomortal, ny utställning på Offkonsten!

Tisdagen den 7 februari kl. 16.00 invigs utställningen Trippel Saltomortal med konstnärerna Ossian Eckerman, Arvid Wretman och Daniel Diaz på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater.

Under våren 2017 färdigställer konstnärerna gestaltningsprojektet Akademisk Underjord i kulvertsystemet som knyter samman Akademiska sjukhuset med Gluntenområdet. I utställningen på Offkonsten! presenteras deras respektive konstnärskap för att ge en djupare inblick i den bildvärld som Ossian, Arvid och Daniel befinner sig i idag. Utställningen visas 7 februari – 5 mars.

På bilden ser vi Arvid Wretman under arbetet med Akademisk Underjord. Foto: Eva Rosengren
Läs mer om Trippel Saltomortal

Arbetet påbörjat för en ny regional kulturplan

Nu har arbetet påbörjats för att ta fram en ny regional kulturplan för nästa kulturplaneperiod med start 2019. Kulturnämnden har regionfullmäktiges uppdrag att arbeta fram en ny kulturplan under året, för beslut i regionfullmäktige under 2018. Kulturnämnden kommer att vara delaktig i processen och i samverkan med kommunerna. Workshops har hållits med tjänstemannakilen där kommuner, kulturinstitutioner och folkbildningen ingår. Årets första möte med Kulturskaparrådet har även hållits och diskussionen med kulturskaparna handlade bl.a. om bild- och formområdet i samråd med Kulturenhetens konstkonsulent Johannes Ehnsmyr. Regeringen pekar ut bild- och formområdet som prioriterat för hela landet i en särskild handlingsplan.

Som nämnts på annan plats i nyhetsbrevet bjuder vi den 27 februari in civilsamhället till ett kvällsmöte för att diskutera den nya kulturplanens satsningar och innehåll. Vill du delta, kontakta Jeanette Wetterström, jeanette.wetterstrom@regionuppsala.se senast den 16 februari.
Bild från Uppsala folkhögskola

Uppsala folkhögskola bloggar för Regeringskansliet

Under januari 2017 har Uppsala folkhögskola fått i uppdrag av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) att blogga på deras hemsida. Texterna handlar om skolans inspirerande arbete med Etableringskurs och Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
Läs bland annat läraren Charlotte Prechts text om att arbeta med nyanlända
Bild från Stina Nybergs dansföreställning "Splendour". Foto: Casper Hedberg

Dansnät Sverige – vårens föreställningar

Efter att Region Uppsala genom Kultur och bildning gick med i Dansnät Sverige förra våren, presenteras nu de första dansföreställningarna på Uppsala Konsert & Kongress genom Dansnät Sverige. Först ut lördag 11 mars är Alma Söderbergs ”Nadita” och Alexander Deutingers & Alexander Gottfarbs ”Chivalry is dead”. Fredag 24 mars följer så Stina Nybergs ”Splendour”, se bilden ovan, foto: Casper Hedberg. Bildlicens. Läs mer om de spännande föreställningarna och köp biljetter på www.ukk.se
Anneli Olsson och Kajsa Bilius

Nya medarbetare på Kulturenheten

1 januari 2017 överfördes länets teaterkonsulentverksamhet från Riksteatern Uppsala län till Kulturenheten vid Region Uppsala. Teaterkonsulent Anneli Olsson, som redan flyttat in tillsammans med Kulturenheten i nya lokaler under hösten, kan därmed välkomnas som ny medarbetare även officiellt. Anneli har arbetat som teaterkonsulent i många år på Riksteatern Uppsala län, och tycker nu att det är roligt att få en omstart med nya kollegor samt att arbeta i ett nytt sammanhang.

I samband med att teaterkonsulentverksamheten överfördes till Kulturenheten har det instiftats en helt ny tjänst – scenkonstproducent. Därmed välkomnas även Kajsa Bilius som ny medarbetare på Kulturenheten. Kajsa kommer närmast från en tjänst som dramapedagog och utvecklingsansvarig på Labbet – Kulturparkens Sceniska Laboratorium, där hon kommer att fortsätta jobba parallellt.

Sök produktionsstöd inom dans senast 1 april

För att öka möjligheterna och stimulera utvecklingen för den professionella dansen i länet finns ett produktionsstöd att söka. Kulturenheten Dans fördelar årligen 50 000 kr i regionalt produktionsstöd för dans. Det finns två ansökningstillfällen per år, med sista ansökningsdatum 1 april och 1 september. Läs mer och hämta ansökningsblankett.
Uppsala folkhögskola på Instagram

Uppsala folkhögskola på Instagram

Det är nu möjligt att följa vardagen på Uppsala folkhögskola på Instagram. Kontot fylls varje vecka med innehåll av olika personer, ibland lärare som berättar om sitt ämne men oftast skoldeltagares personliga bilder från skolan. Uppsala folkhögskola hoppas kunna nå unga som är nyfikna på folkhögskolestudier genom denna kanal.
https://www.instagram.com/uppsalafolkhogskola/

Sök regionalt projektbidrag senast 3 mars

Kultur och bildnings regionala projektbidrag kan sökas för projekt med en regional prägel inom såväl olika konstformer som inom kultur i en vid mening. Juridiska personer såsom föreningar, organisationer eller företag, men inte privatpersoner, kan ansöka om regionalt projektbidrag. Totalt finns 830 000 kr per år att fördela, och det sker vid tre ansökningsomgångar. Sista ansökningsdag för 2017 års första fördelning är fredag 3 mars. Läs mer om bidraget på www.regionuppsala.se/kultur/bidrag och välkommen med din/er ansökan!
Wiks teaterklass spelar på Reginateatern i mars

Wiks teaterklass spelar på Reginateatern i mars

I en värld, som har stora likheter med vår egen, samlas en rad människor, men allt som sägs och görs får inte nå offentlighetens ljus. Vad finns när ingen annan hör, i de slutna rummen och bakom maskerna? 

Sedan flera år tillbaka spelar Wiks teaterklass varje vår på Reginateatern i Uppsala. Föreställningarna skapas av teaterklassen i en process där improvisationer, reflektioner och skrivande leder fram till den text som sedan iscensätts. Arbetet leds av Bim de Verdier och John Fiske, båda lärare på Wiks folkhögskola som också verkar som professionella regissörer i andra sammanhang. Den 16 personer starka ensemblen är nu i full färd med repetitionerna av den helt nya föreställningen Hemligheter. Med största allvar, en stor portion humor och massor av energi möter de sin publik i den timslånga föreställningen. Den spelas 14 och 15 mars för allmänheten och gymnasieklasser från olika skolor i länet. Bokning sker genom Reginateaterns biljettkassa
Välkommen in i det fördolda, det undangömda och hemliga!

På bilden ser vi elever från teaterklassen på Wiks folkhögskola. Foto: John Fiske

Sportlovsdans för barn och ungdomar

Under tre dagar i vecka 8, måndag – onsdag, erbjuds dansworkshops i street och hiphop för sportlovslediga barn och ungdomar. Arrangörer är Kulturenheten i samarbete med Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Loves Hip Hop och dansarna Emelie Englund och Thomas Benstem. Dessa workshops är kostnadsfria och öppna för alla, ingen anmälan krävs. Läs mer om sportlovsdans för barn och unga.
Vårens program inom kultur i vården

Vårens program inom kultur i vården

Vårens kultur i vården-program inleds redan 1 februari med Uppsala Kammarsolister och slutar den 7 juni med animationsverkstad. Det blir en blandning av nya artister, som till exempel Johan Ståhl med trolleri och Uppsala Loves Hip Hop med dans, samt artister som varit med tidigare som Trio X. Totalt kommer det under våren att erbjudas 15 olika kulturprogram.  

Bredden inom musikprogrammen är stor och det bjuds bland annat på klassiska jazzsånger ur Frank Sinatras repertoar, tung blues med Hard Times hard Times, improvisation med saxofon och indisk tabla, skönsjungande Dragon Dolls med mera.  Teater Spektaklet kommer att gästa lekterapin med föreställningen "Harry kommer tillbaka".
På bilden ser vi Uppsala Loves Hip Hop. Läs mer om kultur i vården.
Föreslå mottagare av Årets Uppskattning

Föreslå mottagare av Årets Uppskattning senast 15 mars

Årets Uppskattning är en utmärkelse som delas ut av Kulturnämnden vid Region Uppsala för att uppmärksamma arrangörer och andra aktörer som gör goda insatser för barn- och ungdomskulturen i länet. Priset består av 20 000 kr och ett speciellt framtaget konstverk, vilket i år tas fram av Maria Friberg.

Årets Uppskattning kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Vem som helst kan lämna in förslag på mottagare till Kultur och bildning.

På bilden ser vi verket Samhällsbyggarna av Katarina Jönsson Norling som mottagaren av Årets Uppskattning 2016, Joakim Stålåker, fick.
Läs mer och lämna förslag senast 15 mars via www.regionuppsala.se/aretsuppskattning

Sommarkurser på Wik – dags att söka

Har du länge tänkt att du vill göra något kreativt och skapande? Ta tillfället i akt och gå en sommarkurs på Wiks folkhögskola. Här finns naturstigar och badbrygga och du kan också välja mellan att övernatta eller åka hit över dagarna. Du kan till exempel förkovra dig i måleri, jazz, växtfärgning och vävning. Sista anmälningsdag är den 31 mars för alla kurser utom jazzkursen. Läs mer på wik.nu.

Tipsa en vän om nyhetsbrevet

Prenumerera

Uppdatera dina uppgifter

Avprenumerera

Email Marketing Powered by Mailchimp