Senaste nytt från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Nyhetsbrev från Kultur och bildning i Uppsala län
Anna Söderbäck, kulturdirektör Landstinget i Uppsala län

Kulturdirektören har ordet

Adventstid. Tre veckor kvar till jul. Hösten har varit ”rörig”. Vi har flyttat till Eldaren på Storgatan. Flera i personalen har slutat och nya har börjat. Nytt tänk. Nya rutiner. Avsaknad av de rutiner vi vant oss vid tröttar. Känns som om den här julen är efterlängtad av många. Tyvärr är det ju inte en ”medarbetarvänlig” helg, då det går åt många semesterdagar om man inte ska jobba…
Men det finns värre saker. Polarisen smälter fortare än någon kunnat ana. Våra asylsökande är fortfarande ohemult många och trångbodda. Många moderater tar nu avstånd från Reinfeldts ord, men jag hoppas att vi är fler som fortsätter att öppna våra hjärtan. Generositet och empati är enda vägen fram. Inte rädsla. Inte hat. Inte inskränkthet. Att en liten mörkhyad kille i Lucialinne i Åhlénsreklamen kan väcka hat är för mig helt ofattbart. Han är så gla och go, ja lycklig! Nej – alla goda krafter – förenen eder! Låt hjärtat tala. Ge en gåva till någon du inte känner. Ett leende till en okänd på gatan.
 
Var snäll mot dig själv och de dina. Lyssna på musik du gillar. Var med dem du älskar. Säg det till dem – att du älskar dem. Njut naturen eller andra miljöer som du känner dig harmonisk i. Och du – baka gärna med agavesirap – socker är en riktig hälsobov – en av de värsta…
 
Men framför allt – lyssna till ditt hjärta och följ dina drömmar.
Önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Dansa en bok. Foto: Elin Selin

Dansa en bok dansar vidare

Kulturrådet har tilldelat Länsbibliotek Uppsala 200 000 kronor i bidrag för fortsättning av projektet Dansa en bok under 2017. Projektet drivs i samverkan mellan länsbiblioteket och Kulturenheten, och projektledare är koreograf Sophia Färlin Månsson.

I projektet skapas en metod för att kombinera berättelser med rörelse, dans och musik. Barns delaktighet är en viktig del, och fokusgrupper av barn deltar i utformandet av Dansa en bok. En handledning och specialskriven musik är under produktion. Under 2017 ska metoden spridas till pedagoger och bibliotekspersonal via workshops. Vill du veta mer? Kontakta Anneli Lidström på Länsbibliotek Uppsala eller Eva Forsberg Pejler på Kulturenheten.
Foto: Elin Selin
Uppsala Konsert & Kongress. Foto: Magnus Östh

Välkommen till Kulturting 2017

Den 8-9 mars står Uppsala som värd för Kulturting 2017. Nu är programmet färdigt, och vi är glada att kunna presentera en spännande mix av forskning, samhällsdebatt, samtal och kulturupplevelser. Några axplock ur programmet: Po Tidholm reflekterar över de utmaningar som urbaniseringen för med sig för konsten och kulturen, Stina Wollter och Stina Oscarson möts för första gången på scen, och samtalar om konst, kultur och motstånd och Lars Strannegård, professor på Handelshögskolan, talar om kulturens (eventuella) mätbarhet. Tinget avslutas med antirasistisk folkmusik med Sara och Samantha. Du hittar det fullständiga programmet och formulär för anmälan på www.lul.se/kulturting

Kulturtinget är ett samarbete mellan Region Örebro län, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län och Region Gävleborg. Har du frågor? Kontakta Lisa Eriksson, projektledare, på telefon 070-618 66 24 eller via mejl, elisabet.b.eriksson@lul.se

Bilden ovan: Uppsala Konsert & Kongress där Kulturting 2017 äger rum. Foto: Magnus Östh

Kultur och bildning tar över biblioteksverksamheten på Akademiska sjukhuset

Kulturnämnden tog på sitt sammanträde den 26 oktober beslut om verksamhetsövergång för sjukhusbiblioteket vid Akademiska sjukhuset som innebär att Kultur och bildning tar över biblioteksverksamheten från 1 januari 2017.

Verksamhetsövergången tillkommer på initiativ från Akademiska sjukhuset. Sjukhuset vill fokusera på sin kärnverksamhet och föreslår därför verksamhetsövergång för biblioteksverksamheten.
I Kultur och bildnings regi kommer sjukhusbiblioteket att ingå som en del av enheten Länsbibliotek Uppsala. I och med övergången tar Kultur och bildning över personal från Uppsala kommun och verksamhet från Akademiska sjukhuset.

Tre nya konstverk i landstinget

Markus Emilsson, Erika Kristofersson Bredberg, Hanna Hansdotter och Morgan Persson har skapat tre stora glasinstallationer i Rudbecklaboratoriet. Verken är utförda i många olika tekniker och speglar kliniska verksamheter och forskning om stamceller, diabetes och genetik.
Utanför det nya parkeringshuset på Akademiska sjukhuset står sedan några veckor Johan Röings skulptur Befattning. Skulpturen är fyra meter hög och gjuten i brons av ett original i trä. Verket kan ses som en mångbottnad tolkning av informationsskyltarnas uttryck; DU ÄR HÄR… (i livet, på just den här platsen, just nu).
Till avskedsrummet i den nya akutmottagningen på Lasarettet i Enköping har Victoria Andersson skapat ett verk som tar hela rummet i anspråk. Hennes lågmälda broderier tar plats på bårtäcket och på väggarnas textila paneler. En plats för ett stilla och värdigt avsked.
Fotografer: Wanja Eriksson (Markus Emilssons glasinstallation), Liuba Socican (Johan Röings skulptur), Staffan Claesson (Victoria Anderssons verk)

Landstingets kulturstipendier för unga – sök senast 15 februari

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län delar årligen ut ett antal kulturstipendier till ungdomar. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden, som litteratur, film, dans, konst, musik och teater.

Stipendium kan tilldelas enskilda ungdomar eller grupper av ungdomar som bor eller har sin skolgång i Uppsala län och som lägst fyller 13 år och som högst 20 år under året. Det går både att söka stipendiet själv, och att föreslå någon som stipendiat. Sista ansökningsdag är 15 februari. Läs mer på www.lul.se/kultur/bidrag
Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka. Foto: Osti, Henri/Upplandsmuseet

Landstinget i Uppsala län 1863–2016

Inrättat år 1863, har landstinget i 153 år tjänat sina medborgare genom att bedriva hälso- och sjukvård, verksamheter som bidrar till regional utveckling, kollektivtrafik samt kultur- och folkhögskoleverksamhet. Landstinget äger också Wiks slott. Men snart är landstingets dagar förbi. Den 1 januari 2017 finns inget landsting längre utan det förvandlas till Region Uppsala. Förvandlingen innebär inte bara byte av namn utan framför allt att landstinget slås ihop med Regionförbundet Uppsala län vilket ger bättre förutsättningar för samordning mellan de verksamhetsområden som landstinget och regionförbundet ansvarar för idag.
För Kultur och bildnings del medför detta bland annat att vi från årsskiftet får en ny webbadress: www.regionuppsala.se/kultur och att våra e-postadresser slutar med @regionuppsala.se.
Läs mer om Region Uppsala

Bildtext: Så såg det ut år 1886, 23 år efter att landstinget grundades. På bilden ser vi Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka. Foto: Henri Osti/Upplandsmuseet.

Verksamhet och personal överförs från Riksteatern Uppsala län till Kultur och bildning

Den 1 januari 2017 överförs teaterkonsulenten vid Riksteatern Uppsala län till Kulturenheten vid Kultur och bildning. Främjandeuppdraget inom teater, som ingår i kultursamverkansmodellen, kommer att bedrivas av teaterkonsulenten även i fortsättningen men som en del av Kultur och bildning. Blivande Region Uppsala kommer från årsskiftet alltså att ha främjandeverksamheter inom teater, dans, film och konst samlade på Kulturenheten. Riksteatern Uppsala läns nuvarande uppdrag att handlägga arrangörsstöd och producera Scenkonstkarusellen kommer att genomföras av Kulturenheten. Teaterkonsulenten kommer dock även framöver att vara ett stöd för Riksteaterns verksamhet i länet.

Projektbidrag till kultur för asylsökande – sök senast 31 januari

Nu utlyses en andra fördelning av Projektbidrag till kultur för asylsökande. Bidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att göra kulturinsatser för och med asylsökande i Uppsala län. Kulturaktiviteterna kan med fördel äga rum på eller i närheten av asylboenden i länet. Positivt är om lokala aktörer involveras och interkulturellt utbyte och integration främjas.

Ansökan om bidrag ska göras senast tisdag 31 januari. 250 000 kr finns att fördela, och varje projekt kan tilldelas högst 50 000 kr. Projekten ska äga rum under våren/sommaren 2017 och avslutas samt redovisas senast i mitten av september 2017. Läs mer och hitta ansökningsblankett på www.lul.se/kultur/bidrag
Elin Cullhed och Henrik Berggren

Litteraturkarusellen våren 2017

Varje höst och vår besöker två författare länets folkbibliotek i Litteraturkarusellen. Nu till våren kommer författarna Henrik Berggren och Elin Cullhed att turnera i länet.
 
Henrik Berggren (f. 1957) är historiker och författare. Till Litteraturkarusellen tar han med sig den alldeles färska biografin Dag Hammarskjöld – Att bära världen, som täcker hela Dag Hammarskjölds liv, från barndomsåren i Sverige, tonåren på Uppsala slott, hans framgångsrika och okända ämbetsmannaår i Sverige till hans oerhört framgångsrika tid i FN och den för tidiga döden i en flygplanskrasch.
 
Elin Cullhed (f. 1983) är bosatt i Uppsala. Hon är författare, kulturjournalist och lärare på skrivarlinjen på Wiks folkhögskola. Med Gudarna gjorde Elin Cullhed tidigare i år en uppmärksammad och hyllad romandebut. Huvudpersonerna Bita, Lilly och Jane är tre sextonåringar som bor i Tierp. Tre starka, utåtagerande och vilsna gudar i ett Tierp som de vill förändra.
Fotografer: Erik Ardelius (Elin) och Sofia Runarsdotter (Henrik)
Läs mer om Litteraturkarusellen
Begonia Randhav. Foto: Torbjörn Jackson

Uppländsk film prisad vid Novemberfestivalen

Den uppländska filmaren Begonia Randhavs film Stödgruppen vann tre priser vid Novemberfestivalen i Trollhättan – priset för Bästa manus, Bästa Kvinnliga Skådespelare (Josefin Asplund) samt Pinwheel 2:a pris från ABF, TriArt och Folkets hus och parker. Stödgruppen vann Focus filmfestival som Kulturenheten arrangerar varje vår, och som fungerar som regional uttagning till den nationella tävlingen Novemberfestivalen i Trollhättan.

Begonia Randhav har medvetet valt att sätta ihop ett team, både framför och bakom kameran samt post-produktion, av personer som definierar sig som kvinnor/icke-binära. Filmen utspelar sig mestadels i ett slutet rum under en terapisession, och handlar om systraskap och den samtida våldtäktskulturen. På bilden ser vi Begonia Randhav. Foto: Torbjörn Jackson. Läs mer om filmen.
Foto: Elisabeth Bucht/Moa Lönn, från utställningen av projektet "Det händer" på Uppsala konstmuseum 2016

Kultur för att främja hälsan hos asylsökande

Sedan i september driver Kulturenheten projektet Kultur för att främja hälsan hos asylsökande, med medel från landstingets vårdstyrelse. Projektet har asylsökande i Uppsala län som målgrupp. En del av projektet går ut på att möjliggöra deltagande i olika kulturaktiviteter för målgruppen, på utflykt från deras asylboenden. Den andra delen innebär fördelning av bidrag till fria kulturaktörer, för att arrangera kulturaktiviteter främst på asylboendena.

Projektets första fas börjar närma sig sitt slut. Hittills har mer än 350 personer, vuxna och barn, deltagit i olika kulturaktiviteter. Alltifrån musik, dans, teater, film och konst till museibesök. Grupper har fått ta del av till exempel Uppsala Internationella Kortfilmfestival, samt barnteater i Tierp.

De fria kulturaktörernas olika projekt löper också på. Det är ett brett utbud av teman i projekten – konst, hantverk, dans, med mera. Se dokumentation från ett av projekten på dethander.wordpress.com.
Återkopplingen från de inblandade är mycket positiv. Ansvariga på asylboenden berättar att kulturbesöken uppskattas mycket. Även kulturaktörer som har tagit emot deltagare berättar om hur givande det är.

Kulturenheten förbereder nu för nästa fas i projektet, som kommer att ha ett bredare perspektiv på kulturinsatser för asylsökande. För mer information om projektet, kontakta Murat Yalçın på e-post sakip.murat.yalcin@lul.se eller tfn 073-866 03 03.

Foto: Elisabeth Bucht/Moa Lönn, från utställningen av projektet "Det händer" på Uppsala konstmuseum 2016.

Seminarium om bemötande av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Måndag 6 februari kl. 13-16 bjuder Länsbibliotek Uppsala, Kulturenheten och Uppsala kommun in till ett seminarium om bemötande av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Målgrupp är personal inom bibliotek, kulturinstitutioner, studieförbund, kultursekreterare, kulturskolor och andra intresserade.

Under eftermiddagen talar Thomas Wikberg, psykolog på Uppsala kommun som har lång erfarenhet av personer med NPF från sitt yrkesliv men också som förälder till ett numera vuxet barn med diagnos Aspergers syndrom. Han kommer även att beröra skolans perspektiv – hur kan bibliotek, museer och andra institutioner förbereda klassbesök på ett bra sätt? Vidare talar Anna Thalén som har egna erfarenheter och ger perspektiv på allas rätt till tillgänglighet i det offentliga rummet. Seminariet bjuder även på ett panelsamtal på temat att möta individer utifrån deras egna villkor.

Seminariet är kostnadsfritt. Boka in eftermiddagen redan nu, och håll utkik efter inbjudan på www.lul.se/kultur
Staffan Lindberg på Uppsala folkhögskola

Klimatshow med Staffan Lindberg

”Det är aldrig för sent att börja koldioxidbanta!” Orden är Staffan Lindbergs, musiker, artist och ståuppföreläsare. Det var en lyhörd och intresserad åhörarskara som torsdagen den 24 november fick vara med om en både allvarlig och uppsluppen klimatshow på Uppsala folkhögskola. År 2016 är det hittills varmaste uppmätta året visar samtliga internationella klimatprognoser och Uppsala folkhögskola har ”Hållbar utveckling” som tema för sitt läsår. Som en del av denna folkbildande satsning hade Staffan Linberg inbjudits att dela med sig av sina erfarenheter.

I samarbete med en hel hoper forskare inom konsumtion, transport, klimat och jordbruk gick Staffan för några år sedan ner flera ton i utsläpp av växthusgaser och är nuförtiden minusutsläppare av koldioxid, dvs. han samlar in mera växthusgaser än han släpper ut. Kvällen bjöd på både domedagskomik, sång, skratt och en hel del matnyttiga fakta och i pausen serverades ekologiskt fika av rättvisemärkta produkter.
Foto: Stina Bengtson

Tipsa en vän om nyhetsbrevet

Prenumerera

Uppdatera dina uppgifter

Avprenumerera

Email Marketing Powered by Mailchimp