Årets fjärde nyhetsbrev från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Kultur och bildnings nyhetsbrev nr 4 - 2015
Anna Söderbäck. Foto: Olle Norling

Kulturdirektören har ordet

Blå himmel och hög klar luft. En den vackraste av höstdagar.
Det vore lätt att andas, om det inte vore för trycket över bröstet.
 
Världen håller på att gå sönder. I alla tider har det funnits människor som har det svårt. Människor som flyr ifrån sig själva eller andra. Just nu strömmar människor från sydliga breddgrader norröver. Att öppna gränser och ta emot dessa våra medmänniskor med öppna hjärtan är en nödvändighet. Inte lätt. Lättare sagt än gjort, men inte desto mindre nödvändigt.
Vi som arbetar med och brinner för konst, kultur och bildning får använda detta i vårt möte med medmänniskor som är på flykt. Kulturen kan vara en tillflykt, ett uttryck, en mötesplats. Kulturen kan skapa ytor för lek som läker, vara spegeln där vi möter oss själva och varandra, ge oss möjlighet att uttrycka det omöjliga.
 
Öppna ditt hjärta, möt dig själv och dina medmänniskor. Se andra i ögonen och bjud på dig själv! Det finns många tillfällen framöver – Kulturnatten i Uppsala 12 september och Skördefesten på Wik den 20 september för att bara nämna två.
 
Njut hösten och dela med dig av dina upplevelser och tillgångar. Livet är här och nu. Jorden är en planet som delas av oss alla.

Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Skördefest på Wik. Foto: Gunnar Matti

Skördefest på Wik den 20 september

Söndagen den 20 september är det åter dags för skördefest på Wik, en fröjd för alla sinnen med ett program som passar både gammal och ung.

Det blir försäljning av närodlat och hantverk, underhållning och spännande aktiviteter för både barn och vuxna, t.ex. äppelsafari med häst och vagn, barnteater med Bananteatern, lek i Kojbyggarland, musik med Linnékvintetten och spelmän från bygden, svamputställning och visning av Wiks slott.

Arrangörer är Wiks slott, Wiks folkhögskola, Upplandsstiftelsen, Kultur och bildning och Balingsta Hembygdsförening.
Välkommen till Wik 20 september kl. 11-16. Fritt inträde! Läs mer om skördefesten Hitta till Wik

Kulturenheten beviljas projektbidrag för att utveckla den professionella dansen

Kulturenheten har beviljats 350 000 kronor av Statens kulturråd för projektet Dans i rörelse. Syftet med projektet är att stärka den professionella nutida dansen, utveckla dansen som konstform samt nå ny publik i Uppsala län. Detta kommer bland annat att ske genom att stärka dansproducentkompetensen i länet, utveckla samarbetet med nya och befintliga arrangörer av dans och skapa bättre förutsättningar för dansare och koreografer att verka i länet.

Bland annat kommer Kulturenheten möjliggöra för fler dansgästspel och ta fram ett mentorsprogram för professionella dansare och koreografer.

Projektet och satsningen på professionell dans är en del av arbetet med den regionala kulturplanen för Uppsala län.
Noomaraton 2015 - visning under Kulturnatten

Regional filmvisning under Kulturnatten i Uppsala

Kulturenheten Film anordnar årligen Noomaraton – en filmtävling öppen för alla, där deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en film utifrån givna förutsättningar: ett tema, tre platser, tre föremål. Den färdiga filmen får vara max 5 minuter.
 
2015 års tävling hölls 5-6 september, men visning och presentation av vinnarna i Uppsala län sker under Kulturnatten i Uppsala. Lördag 12 september kl. 15.00 visas filmerna på Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6. En jury utser de två bidrag som kvalificeras till riksfinalen av Noomaraton i Stockholm. Visningen är öppen för allmänheten och entrén är gratis! Läs mer på www.lul.se/kultur/film
Barnkulturens dag på Akademiska Barsnsjukhuset 16 september

Barnkulturens dag på Akademiska Barnsjukhuset 16 september

En dag i kulturens tecken för barn och ungdomar. Sjung med Anna-Karin ”ako” Oldeberg. Träffa Biotopia och upptäck naturen. Prova att slöjda samt träffa och prata med författaren Magnus Ljunggren. Aktiviteter äger rum under dagen på olika platser på Akademiska Barnsjukhuset främst vid Lekterapin, sjukhusskolan och Sjukhusbiblioteket, ingång 95 nbv.

Läs mer om Barnkulturens dag

Seminarium om nationella minoriteter 15 oktober

Kulturenheten och Upplandsmuseet bjuder in till en eftermiddag med fokus på Sveriges nationella minoriteter. Hur det är att tillhöra någon av minoriteterna är inte alltid lätt att förstå. Många som tillhör våra minoritetsgrupper vittnar om okunskap och fördomar. Kunskap är en av vägarna till att nå ett fördomsfritt samhälle. Kan kulturverksamhet bidra till att motverka marginalisering?
 
Torsdag 15 oktober kl. 13-16 på Upplandsmuseet får vi veta mer om den nationella minoritetspolitiken, samt ta del av två exempel på hur frågorna kan lyftas genom kultur. Välkommen! Anmäl dig senast 9 oktober till Eva Olsson via e-post eva.k.olsson@lul.se eller tel. 018-611 62 86.

Gåvoboken - nu också på finska!

Sedan länge finansierar landstinget en gåvobok till alla nyfödda barn i länet. Boken delas ut via biblioteken genom samverkan med barnhälsovården. Landstinget är finskt förvaltningsområde och som en del i landstingets satsning på finska under 2015 finns nu också en finsk gåvobok.
 
Som gåvobok har vi valt Pikku pikku lauluja/Små små visor av Päivi Hellström. Den innehåller ett femtiotal kända barnsånger med parallelltext på finska och svenska. Med boken följer också en cd så att man kan lyssna till sångerna.
 
Syftet med boken är att uppmuntra och bidra till revitalisering av det finska språket. Målgruppen är barn som har finskt ursprung på ett eller annat sätt – till exempel via förälder eller mor/farförälder.
 
Gåvoboken har köpts in av Länsbibliotek Uppsala och kommer att delas ut via biblioteken i länet. På barnavårdscentralerna kommer det också att finnas informationsmaterial om boken. Vill du veta mer? Kontakta Anneli Lidström på länsbiblioteket, anneli.lidstrom@lul.se
Utvärdering av bidragsformerna för studieförbunden

Utvärdering av bidragsformerna för studieförbunden

Kultur och bildning har anlitat den externa utredaren Eric Sjöström för att under hösten utvärdera det nya system för bidragsgivning till länets studieförbund som landstingets kulturnämnd införde 2013.  Kulturnämnden har beslutat om fördelning av bidrag för Ã¥ren 2014–2016 och uppdrog samtidigt Ã¥t Kultur och bildning att utvärdera det nya bidragssystemet.

Eric Sjöström är konsult i kultursektorn med uppdrag inom organisations- och verksamhetsfrågor. Han är styrelseordförande i Sveriges Körförbund och har tidigare varit VD för Folkoperan och chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset.

Foto: Petra Westlin
Ny bok om Skaparbibblan

Ny bok om Skaparbibblan

Länsbibliotek Uppsalas Eleonor Grenholm har skrivit boken Skaparbibblan tillsammans med Ann Östman och Lo Claesson. Boken ges ut lagom till Bokmässan i Göteborg av BTJ Förlag. Hon deltar ocksÃ¥ i ett seminarium under Bokmässan torsdag 24 september klockan 10 under rubriken "Makerspace pÃ¥ bibliotek - hur funkar det?".

Skaparbibblan är inte bara en bok utan framförallt ett stort nätverk av biblioteksintresserade som dagligen diskuterar hur bibliotek skulle kunna bli nav för kreativitet och lärande i sitt närsamhälle.

Gå med i nätverket på facebook.com/skaparbibblan eller läs mer på skaparbibblan.se

Kulturmingel om Crowdfunding 16 september

Kultur och bildning bjuder in till kulturmingel på temat Crowdfunding och hur du kan använda det för att genomföra ditt projekt, den 16 september. Kulturmingel är en del av arbetet med den regionala kulturplanen och med att skapa mötesplatser för kultur i länet. Kvällen är kostnadsfri.
Är du intresserad av att komma? Hör av dig till Jessica Creutzer, jessica.creutzer@lul.se, eller 070-611 47 70. Läs mer om den regionala kulturplanen på www.lul.se/regionalkulturplan
Låt kulturen ta tid - inspirationsdag 30 september för dig som arbetar med barn och unga

LÃ¥t kulturen ta tid - inspirationsdag den 30 september

Välkommen till en inspirationsdag för dig som arbetar med barn och unga! Det är en dag om pedagogiska metoder för konstnärligt arbete i skolan. Deltar gör författaren Johan Unenge, clownen Daff-Daff, läraren Eva Lundell, hemslöjdskonsulent Elin Danielsson, museipedagog Stina Flink, konstpedagog Agneta Forslund, leg. lärare inom dans Ninnie Andersson. Dagen är kostnadsfri! Arrangör: Kulturenheten, Länsbibliotek Uppsala, Upplandsmuseet, Länshemslöjdskonsulenterna och Riksteatern Uppsala län.
För program och anmälan se www.lul.se/kultur/tatid

Mötesplats Litteratur hösten 2015

Länsbibliotek Uppsala står också i höst bakom konceptet Mötesplats Litteratur; frukostmöten som samlar intressenter från alla delar av bokbranschen. Det blir två möten under hösten:
 
13 oktober klockan 09.00-10.30, Uppsala stadsteater. Tema: Språk och stil. Medverkande: Carin Östman, universitetslektor i nordiska språk vid Uppsala universitet och Christina Wahldén, författare.
 
3 december klockan 09.00-12.00, Uppsala Konsert & Kongress. Tema: Litteraturhus.
 
Länsbiblioteket bjuder på frukost vid båda tillfällena! Vill du anmäla dig, eller kanske fråga om något? Hör av dig till Stefan Eurenius; stefan.eurenius@lul.se
Ny studiemotiverande kurs på Uppsala folkhögskola 16 september

Ny studiemotiverande kurs på Uppsala folkhögskola

Den 5 oktober startar en ny studiemotiverande folkhögskolekurs (smf) på Uppsala folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig till unga arbetssökande som ännu inte har en gymnasiebehörighet och som vill prova på folkhögskolestudier. Under 13 veckor får deltagarna möjlighet att ingå i folkhögskolans speciella miljö med studier i en lugn miljö och som kännetecknas av samhörighet och meningsskapande. Tidigare kurser har haft goda resultat där deltagare antingen motiverats till vidare studier på Uppsala folkhögskola eller inspirerats till att söka andra utbildningar och jobb.
Läs mer om Uppsala folkhögskola på uppsalafolkhogskola.nu
Höstens program inom Kultur i vården

Höstens program inom Kultur i vården

Att delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor men också en mänsklig rättighet. Kulturenheten arrangerar tillsammans med olika aktörer kulturprogram på vårdavdelningar, caféer och sjukhusbibliotek. Verksamheten kallas Kultur i vården. Programmen vänder sig till patienter, närstående och personal och har fri entré.
Förutom musikprogram med klassiska toner, rock-och schlagers från 50-60-talet, sprakande klezmer, handgjord musik från Tuva till Tennessee, blir det under hösten musik- och diktprogram med Tomas Tranströmers texter samt slöjd- och animationsverkstad.

Läs mer på www.lul.se/kultur/kiv

PÃ¥ bilden ser vi Trion Tzeitel som spelar klezmermusik. Foto: Johanna Hedborg
Följ Kulturenheten på Instagram

Kulturenheten på Instagram – kampanjen #kulturihelalandet

Kulturenheten medverkar under september månad i en kampanj på Instagram under hashtaggen #kulturihelalandet. Detta för att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) inför lanseringen av en ny rapport om kultursamverkansmodellen vill belysa och sprida all den kulturella verksamhet som sker i landet inom de verksamheter som får statligt kulturstöd. Följ kulturenheten.lul på Instagram, och under hashtaggen #kulturihelalandet

Läs mer om kampanjen #kulturihelalandet på SKL:s hemsida
John Sjöberg - ny rektor på Wiks folkhögskola

John Sjöberg är ny rektor på Wiks folkhögskola

Från 1 augusti är John Sjöberg t.f. rektor på Wiks folkhögskola. Han efterträder Lars Gejpel som var skolans rektor i nästan nio år.

John har en bred och mångsidig bakgrund. Han har arbetat inom försvarsmakten under 14 år och därefter under 10 år som rektor för både kommunalt och friskolegymnasium. Sedan 2001 driver han dessutom ett eget företag med fokus på ledarskap och pedagogiskt utvecklingsarbete under mottot ”Jag utvecklar lärande organisationer – genom att stärka och utbilda organisationen, teamen och individerna”.

John Sjöberg kommer att tjänstgöra som tillförordnad rektor till och med april 2016. Under denna period kommer en ny rektor att rekryteras.
Konstskogen

Konstskogen

Under hösten visas en annorlunda utställning i Stadsskogen i Uppsala – Konstskogen.  Längs en slinga pÃ¥ en kilometer finns ett antal skulpturer av Bella Rune, konstnär och professor i textil konst pÃ¥ Konstfack. I utställningen kan du upptäcka skogen med nya ögon, bÃ¥de i verkligheten och animerad genom en smartphone. Vilka är det vi ser spÃ¥ren av? Vad har hänt i dammen? Hur känns det att ha svans?
 
Konstskogen öppnade 30 augusti och pågår till 1 november 2015.
Bror Hjorths Hus i samarbete med Kulturenheten erbjuder gratis visning och verkstad för förskolor och skolor. En konstpedagog tar med barnen på en skogsvandring där konsten får fantasin och verkligheten att mötas. Efter visningen får barnen själva skapa med inspiration av vad de sett. Visningarna är gratis och anmälan görs till Bror Hjorths Hus, telefon 018-56 70 30.
Datum och tider för gratis allmänna visningar finns på Uppsala kommuns hemsida, www.uppsala.se/kampanjsidor/konstskogen/

Foto: Bella Rune
Utbildningsdygn 19-20 november för utställningsarrangörer och andra inom bild- och formområdet

Utbildningsdygn 2015 om konst ur ett arrangörsperspektiv

Utbildningsdygn 2015 går av stapeln 19-20 november och välkomnar främst utställningsarrangörer men även andra verksamma inom bild- och formområdet samt allmänt intresserade. Det blir föreläsningar, inspiration, samtal, workshops och tillfälle att träffa kollegor från fyra län under ett dygn i Uppsala. Program och anmälan kommer i september på www.lul.se/kultur, boka in datumen redan nu!
Happening vid terminsstart med Tuomo Haapal på Wiks folkhögskola

Happening vid terminsstart på Wiks folkhögskola

Under första skolveckan på Wiks estetiska ettåriga utbildningar genomfördes ett tre dagar långt projekt under ledning av allkonstnären Tuomo Haapala. En omtumlande och upplyftande start på läsåret där samarbete och fantasi prövas och blommar. Eller något av en initiationsrit, en del av reclaim-rörelsen där den nya elevkullen tar hela Wikområdet i besittning.
 
Under Tuomos ledning förvandlas Wiks utomhusmiljö till en lekplats där ohämmat fantiserande och möten mellan människor och konstformer resulterar i något nytt och oväntat. På föreställningskvällen, när mörkret har lagt sig blir badbryggan, bokskogen, gårdsplanen och de andra miljöerna magiska med hjälp av levande eldar, projektioner, konstobjekt, musik, nyskriven poesi och de mest fantastiska gestalter.

Läs mer om Wiks folkhögskolas samarbete med allkonstnären Tuomo Haapala.