Årets tredje nyhetsbrev från Kultur i länet
Öppna i din webbläsare
Kultur i länets nyhetsbrev nr 3 2013

Mer kulturell lyskraft i Uppsala län

De regionala kultursatsningar vi nu ser i Uppsala län är bara början på ett långsiktigt arbete som sträcker sig många år framöver. Den regionala kulturplanen blickar två år framåt men visionen och övrigt strategiskt arbete har siktet inställt på den kommande tio-årsperioden. Men vad är det då som behövs för att det redan kulturstarka länet Uppsala ska få ännu mer lyskraft? Några delar i kulturutbudet behöver kompletteras medan andra bör utvecklas.

En kommande uppgift handlar om behovet från länets alla kommuner att ha tillgång till scenkonst och därför tittar vi nu på möjligheterna att införa en så kallad Scenkonstkarusell med turnerande teater och dans. För att det ska kunna bli verklighet måste vi dels veta vilka scener som kan användas för vad och dels ta fram en finansieringsmodell som delas mellan landstinget och kommunerna. Riksteatern i Uppsala län arbetar just nu med en översyn av länets olika scener som kommer att bli värdefull i det kommande arbetet.

En annan utredning som snart är klar och också presenteras i juni handlar om innehållet och organisationen för en regional bildkonstverksamhet. Uppdraget kommer från Kultur i länet och utredningen genomförs av Institute for Contemporary Ideas and Art (ICIA). Fokus för utredningen ligger på innehållet med utgångspunkt i de förutsättningar som finns. Rapporten kommer att vara ett bra underlag för en kommande gemensam diskussion med länets intresserade aktörer.

Diskussioner har också förts mellan Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala kommun om hur vi tillsammans kan stärka arbetet med KKN, Kulturella och Kreativa Näringar. Ser man på vad som är unikt för Uppsala och kan utvecklas mer i riktning mot en marknad ligger det skrivna ordet, musik, dataspel och besöksnäringen med utgångspunkt i historiska upplevelser närmast till hands. Förhoppningen är att detta arbete tar fart under det kommande året.

Ett år har gått sedan jag började och jag lämnar efter alldeles för kort tid för ett annat spännande uppdrag. Jag kommer att följa Uppsala läns kulturutveckling med stort intresse framöver och ser fram emot kommande samarbeten i min nya roll.

Tack för den här tiden!

Calle Nathanson, kulturdirektör Kultur i länet
Calle Nathanson

Ny bidragsmodell för studieförbunden

Efter ett års utredande kommer nu den nya modellen för bidrag till studieförbunden att bli verklighet under hösten. I april fattade landstingets kulturnämnd beslut om att anta de nya riktlinjer för bidragen som varit ute på remiss. Studieförbunden har varit delaktiga i dialoger om för- och nackdelar med en ny modell under utredningstiden. Den nya bidragsmodellen lämnar volymberäkningarna och grundar sig istället på kvalitativa bedömningar av framtida verksamhet. Läs mer om den nya bidragsmodellen.

Körfesten på Wik - en mötesplats för körsången och en fest för alla 31 maj – 1 juni

Välkommen till en sångfest på Wik 31 maj - 1 juni! Kom och ta del av inspirerande workshops och fantastiska konserter i Wiks unika slottsmiljö.
Nytt för i år är att vi bjuder på gratis inträde till programmet på utescenen lördag den 1 juni. Alla är välkomna ut i den vackra slottsparken för att lyssna på körer från hela Sverige och för att ta del av ett festligt och späckat program. För barnen kommer det också att finnas spännande saker att göra.
Läs mer om körfesten på Wik 2013

Seminariedag om Cultural Planning 5 september

Cultural Planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Metoden har ett tydligt medborgarperspektiv, och går ut på att finna platsens "själ" genom en bred kartläggning av dess kulturella resurser i vid mening. Sektorsövergripande arbete är grunden; väl förankrad och hållbar utveckling målet. Som ett led i arbetet för att Uppsala län ska erbjuda en attraktiv livsmiljö, vill Kultur i länet sprida kunskap om Cultural Planning och stödja de kommuner i länet som vill använda metoden.
 
Torsdag 5 september anordnas därför en seminariedag om Cultural Planning på Wiks slott, dit politiker och tjänstemän från olika områden i länet är varmt välkomna. En grundlig genomgång av metoden, samt exempel på hur den använts, ges under dagen. Läs mer på www.lul.se/culturalplanning

Sök regionalt projektbidrag i augusti

Regionalt projektbidrag kan tilldelas projekt med en regional prägel inom kultur i en vid mening. Bidraget kan sökas tre gånger per år. Vid årets första fördelning i början av maj tilldelades sex olika projekt bidrag, bl.a. föreningen Mon no Kai för dansprojektet K.R.O.P.P., Upplands KRO för konstprojektet Artminers, och föreningen Vallonbruk i Uppland för marknadsföringsinsatser inför Vallonbruksveckan 2013. Nästa fördelning sker i augusti-september, med sista ansökningsdag fredag 23 augusti. Välkommen med din ansökan då! Läs mer om bidraget på www.lul.se/kil/bidrag
Läs mer om landstingets ungdomsstipendium

Landstingets ungdomsstipendium 2013

Sex ungdomar frÃ¥n Uppsala län har utsetts till ungdomsstipendiater inom olika konstomrÃ¥den. Mikaela Plahn frÃ¥n Enköping inom litteratur, Emil Staaf frÃ¥n Uppsala inom teater, Clara Johansson frÃ¥n Heby inom bildkonst, Gustav Andersson frÃ¥n Uppsala inom film, Saga Ax frÃ¥n Uppsala inom dans, och Simon Wefer frÃ¥n Uppsala inom musik. FrÃ¥n slutet av förra Ã¥ret fram till mitten av februari lämnades förslag in pÃ¥ ungdomar som under Ã¥ret fyller högst 20 Ã¥r och pÃ¥ nÃ¥got vis utmärker sig inom nÃ¥got av konstomrÃ¥dena. Kulturkraft, den regionala barn- och ungdomskulturgruppen, gick därefter igenom förslagen och nominerade ungdomar till landstingets kulturnämnd som fattade beslut om mottagare pÃ¥ sitt sammanträde i april. Ã…rets ungdomsstipendiater fick ta emot diplom och blommor i samband med UKM länsfestival 12 maj pÃ¥ Grand i Uppsala. Stipendiet är pÃ¥ 5 000 kr per konstomrÃ¥de och har delats ut Ã¥rligen sedan 2007.
Mer information om landstingets ungdomsstipendium finns på www.lul.se/kil/bidrag

Årets Uppskattning 2013 tilldelas Isabel Axnér, Street Feet

Landstingets kulturnämnd inrättade 2011 ett nytt barn- och ungdomskulturpris, Årets Uppskattning. Det kan tilldelas en person, förening eller organisation som gör goda insatser för barn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Priset består av 20 000 kronor och ett unikt framtaget konstverk, som i år är skapat av textilkonstnären Adina Almén. Mottagaren av priset utses utifrån inlämnade förslag.
 
Landstingets kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde i april Isabel Axnér, grundare av Street Feet, till mottagare av Årets Uppskattning 2013. Motiveringen lyder:
 
Isabel Axnér tilldelas Årets Uppskattning 2013 för att hon startat och driver dansföreningen Street Feet i Enköping. Street Feet ger dansundervisning till omkring 370 barn och ungdomar i åldern tre år och uppåt. Isabel har lång och bred erfarenhet inom dans, och är drivande, energirik och fokuserad. Efter examen på Balettakademien i Stockholm våren 2012 har hon kunnat ägna mer tid åt Street Feet, vilket inneburit fler dansgrupper och att många som stått på kö kunnat få plats. Två gånger per år sätts dansshower upp på Joar Blå i Enköping, vilket blivit stor succé, och Street Feet har även uppträtt i andra sammanhang. Isabels ambition är att utveckla Street Feet och bibehålla dess position som Enköpings dansskola nummer ett, något som även innebär utveckling för de enskilda eleverna.
 
Utdelningen av priset sker vid kulturnämndens sammanträde 19 juni.
Läs mer om Årets Uppskattning på www.lul.se/aretsuppskattning

Nya ansikten på länsbiblioteket!

Under våren har Länsbibliotek Uppsala förstärkt sin laguppställning med två nya konsulenter: Anneli Lidström och Stefan Eurenius.
 
Anneli Lidström är ny barn- och ungdomskonsulent på länsbiblioteket. Hon kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Bergshamra bibliotek. Med mer än trettio år i bibliotekarieyrket kan Anneli förstås bidra med massor av erfarenheter – inte minst när det gäller arbete med barn och unga! Hur är då känslan efter några månader på länsbiblioteket?
– Jag är nog fortfarande i något slags orienteringsfas, och jobbar på att skapa nya kontakter, först och främst med alla dem som arbetar med barn och unga ute på biblioteken i länet, men också med andra aktörer här i länet. Jag har också förstått att nätverket med konsulentkollegor i andra län kommer att vara en viktig resurs för mig.
Just nu planerar Anneli programmet för Mötesplats för Läskonster, en årligt återkommande fortbildning för länets barn- och ungdomsbibliotekarier, som äger rum ute på Wik i september.
 
Stefan Eurenius är ny konsulent med inriktning på läsfrämjande och litteraturförmedling för vuxna. Stefan har tidigare både arbetat som bibliotekarie och som förlagsredaktör. Efter ett par veckor på nya jobbet beskriver Stefan det som att han är inne i en fas där han träffar mycket folk och lär sig mer om de olika aktörerna i det litterära Uppsala.
– Jag håller på och skapar mig en bild, en karta, över sammanhang och personer som kommer att vara viktiga i mitt arbete. Jag ser fram mot att besöka biblioteken i länets kommuner och ta reda på mera om vad de vill och behöver, hur de arbetar idag, och hur vi kan jobba tillsammans framöver.
 
När han skaffat sig en mer samlad bild ser han fram mot att arbeta för att samla olika aktörer, och se till att de drar åt samma håll.
– Det finns hur många som helst att samarbeta med. Förutom biblioteken tänker jag mig till exempel Litteraturcentrum, bokhandlarna, och inte minst det Författarsällskap som håller på att växa fram. Det ska bli spännande att tillsammans skapa läsfrämjandeprojekt för vuxna!
Anmäl dig till focus senast 13 maj!

Focus filmfestival 29 maj

Focus filmfestival äger rum den 29 maj på Slottsbiografen som ligger på Nedre Slottsgatan i Uppsala. Här tävlar filmer gjorda av unga upplänningar under 27 år i klasserna lättvikt (0-15 år), mellanvikt (16-19 år) och tungvikt (20-26 år).

Focus är Film i Upplands regionala uttagningsfestival till den nationella Novemberfestivalen i Trollhättan den 22-23 november 2013.  Där tävlar vÃ¥ra vinnare i mellan- och tungviktklassen mot andra unga filmare i Sverige.