Årets andra nyhetsbrev från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Anna Söderbäck. Foto: Olle Norling

Kulturdirektören har ordet

På DN Debatt den 9 april skrev Alice Bah Kuhnke (MP) och Gunilla Carlsson (S) om kulturstödet till landets regioner. I vårbudgeten föreslås de 15 miljoner som man tidigare tog från det regionala bidraget, att återställas. Det är välkommet och glädjande. Beslutet ger en signal om att man tar kultursamverkansmodellen och regionernas satsningar på allvar. Kultur och bildning i Uppsala län tror på modellen och den potential som finns i att många aktörer på olika nivåer i samhället samverkar för att skapa ett dynamiskt kulturliv. För att modellen ska fungera fullt ut krävs dock att regeringen tar ansvar för modellen. Detta innebär att de återställda miljonerna är gott, men inte tillräckligt. Uppskrivningar krävs för att inte urholka institutionernas och regionernas möjlighet att fortsatt bidra till medborgarnas kulturutbud.
Nyligen träffade landstingets kulturnämndsordförande Johnny Svahn (S) och jag själv, tillsammans med företrädare för våra stora institutioner, två riksdagspolitiker, Agneta Gille (S) och Niclas Malmberg (MP), båda hemmahörande i Uppsala tillika ledamöter i riksdagens kulturutskott. Det blev en bra dag fylld av information, diskussion och goda samtal. Riksdagspolitikerna berättade att en genomlysning av samverkansmodellen ska göras. Man har valt ut tre regioner för utredningen, vilken man hoppas ska visa vad modellen hittills genererat. De utvalda regionerna är Skåne, Västerbotten och Uppsala. Det känns spännande och viktigt att få delta och bidra i denna utredning. Förhoppningsvis leder den fram till att kulturutskottet ser värdet med modellen och utifrån det satsar rejält på den, så den kan bidra till det kulturlyft som Sverige och dess medborgare förtjänar.

Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Anna Haglund. Foto: Magnus Laupa

Landstingets kulturstipendiater 2015

23 mars delades Landstingets kulturstipendier 2015 och konstnärligt utvecklingsstöd 2015-2016 ut på Uppsala Konsert & Kongress. Landstingets tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd gick till kompositören och ljuddesignern Anna Haglund som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr. Kulturstipendierna gavs till nio personer inom olika konstområden som får dela på 220 000 kr. Dessutom delades ett hedersstipendium ut i form av ett konstverk värt 10 000 kr.

Landstinget vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län. Syftet med det tvååriga konstnärliga utvecklingsstödet är att ge professionella kulturskapare med anknytning till länet möjlighet till utveckling och förnyelse.

Alla stipendiater:
Konstnärligt utvecklingsstöd: Anna Haglund
Dans: Elinor Tollerz Bratteby, 30 000 kr
Film: Peter Östlund, 30 000 kr
Konst: Fredrik Strid, 30 000 kr
Kulturhistoria: Kersti Kollberg och Björn Ullhagen, 40 000 kr
Litteratur: Linn Spross, 30 000 kr
Litteratur: Johan Heltne, 30 000 kr
Musik: Staffan Ljunggren och Anders Ljunggren (Trummor & Orgel)
Hedersstipendium (konstverk värt 10 000 kr): Björn Sjödin (musik)
På bilden ovan ser vi Anna Haglund på stipendieutdelningen 23 mars. Foto: Magnus Laupa
Läs mer om årets kulturstipendiater.
Wikdagen den 14 maj

Wikdagen 14 maj

På Wikdagen är det öppet hus - ett tillfälle både för den som funderar på att söka till någon av Wiks folkhögskolas estetiska linjer, alla f.d. elever och dig som är konst- och kulturintresserad!

På Wikdagen lever hela området upp när eleverna på de ettåriga estetiska linjerna visar vad de har lärt sig, det musiceras, spelas teater, visas konstutställningar och görs uppläsningar. Då kan man också träffa lärare och elever, fika och äta mat eller promenera i slottsparken när den grönskar som mest.
Läs mer om Wikdagen och Wiks folkhögskola på wik.nu.

Timeout för läsning

Länsbibliotek Uppsala har beviljats bidrag av Statens kulturråd för att driva ett läsfrämjandeprojekt riktat till idrottande flickor och pojkar – Timeout för läsning.

Timeout för läsning är ett samarbete mellan bibliotek och idrottsrörelsen. Tre bibliotek (Håbo, Heby och Enköping) kommer att pröva olika läsfrämjande metoder i idrottssammanhang. Planerade aktiviteter är ”bokdropp”, speed talking med korta bokprat före träning, författarbesök etc. Deltagarna kommer också att få tips om e‑böcker och får själva prova på att filma egna boktips med hjälp av Ipads. Under hösten kommer Biblioteken och SISU Idrottsutbildarna Uppland att presentera projektet för tränare och ledare.

SISU Idrottsutbildarna Uppland kommer ocksÃ¥ att engagera ”läspolare”, unga idrottsprofiler som inspirerar till läsning. Dessa ska fÃ¥ utbildning för att medverka pÃ¥ föreningarnas sommarläger och fotbollsskolor, där de genom olika aktiviteter ska inspirera till läsning. Biblioteken medverkar genom att introducera medier som köps in till projektet (böcker, e-böcker, ljudböcker, tidskrifter) och tipsar om hur man kan gÃ¥ till väga för att väcka läslust. 
Apple, konstnär: Peter Köhler

Kulturdygn 2015

Den som besöker Akademiska sjukhuset den 15 april kommer att mötas av en mängd olika kulturuttryck.

Att kultur ger hälsa finns det gott om forskning som bekräftar och för att visa detta arrangerar nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset) ett helt dygn med kultur, då patienter, närstående, besökare och personal kan ta del av en mängd olika aktiviteter
Under kulturdygnets 24 timmar bjuds till exempel på föreläsning om kulturhälsoboxen med Eva Bojner Horwitz, föreläsning och föreställning med Veera Suvalo Grimberg och danskompaniet Spinn, utställning och workshop med naturfotograf Mats Wilhelm, körsång, filmvisningar, konstvandringar, teaterföreställning, musikuppträdande med mera. Se hela programmet och läs mer om Kulturdygn 2015. Bilden ovan: Apple av Peter Köhler

Mötesplats Litteratur 22 april om yttrandefrihet och författares villkor

Länsbibliotek Uppsala ordnar nästa Mötesplats Litteratur den 22 april med temat yttrandefrihet, bokhandel, bibliotek och författares villkor. Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund gästar, och pratar om hur villkoren för författare och bokhandlar påverkas om Amazon etablerar bokhandel i Sverige. Läs mer om ämnet i en debattartikel i DN från 24 januari i år.
Tid, plats, anmälan: Onsdag 22 april kl. 09.00 på Drottninggatans bokhandel, Uppsala. Anmälan senast 16 april till stefan.eurenius@lul.se eller 0767-21 82 41.
Logotyp för Focus 2015

Focus filmfestival 20 maj

Den 20 maj äger Focus filmfestival rum pÃ¥ Slottsbiografen pÃ¥ Nedre Slottsgatan i Uppsala. Här tävlar filmer gjorda av unga upplänningar under 27 Ã¥r i klasserna mellanvikt (16-19 Ã¥r) och tungvikt (20-26 Ã¥r). Focus är Kulturenhetens regionala uttagningsfestival till den nationella Novemberfestivalen i Trollhättan den 20-21 november 2015.  Sista dag för att anmäla en film till festivalen är den 10 maj 2015.
Läs mer om Focus filmfestival.

Cultural planning – regionalt nätverksmöte 23 april

Kulturenheten bjuder in till regionalt nätverksmöte med fokus på digitala spel och konst inom samhällsplaneringen den 23 april kl. 13.00-15.30. Under eftermiddagen får vi lyssna på Markus Bohm, som berättar om Blockholm och användandet av Minecraft i stadsplaneringen, och Katarina Fredrika berättar om Nacka kommuns projekt Konsten att skapa stad. Anmäl dig till Jessica Creutzer, jessica.creutzer@lul.se eller 018-611 62 86. Läs mer om nätverket.
Logga för projektet DANSA!

DANSA! – Dansplattformar i Uppsala län

Projektet DANSA! syftar till att skapa tillfällen för dansintresserade barn 8-13 år i länet att utvecklas koreografiskt, visa upp sina verk och se andra barn från länet dansa. Som en final på projektet samlas nu deltagare från de medverkande kommunerna i Aspenaulan i Tierp den 17 april för att visa sina egenskapade danser för varandra. Vinnarna i länets koreografitävling Skapa Dans medverkar också och berättar om sitt sätt att skapa egna danser, detta som en inspiration för de yngre dansarna.
 
Under läsåret 2014/2015 drivs DANSA! av Kulturenheten i samarbete med Kulturskolorna i Knivsta, Tierp och Östhammars kommun. På sikt är målet att samtliga kommuner i Uppsala län ska medverka i DANSA!.
Läs mer om projektet DANSA!.
Unga skrivare 2015

Unga skrivare 2015

Att skriva är att leva - så tycker många av de unga som tidigare deltagit i Länsbibliotek Uppsalas skrivarläger på Wiks folkhögskola. Nu är det dags igen! Det blir fyra intensiva dagar, då man får skriva, prata om skrivande och läsa texter, allt under handledning av författaren Katarina Kieri och AnnaLena Åberg, lärare på Wiks skrivarlinje. Det blir också tillfälle till bad, spökhistorier, slottsvandring och annat kul! I år äger skrivarlägret rum 10-13 augusti på Wiks slott och Wiks folkhögskola utanför Uppsala.


Är du mellan 16 och 19 år? Bor du i Uppsala län? Tycker om att skriva och vill utveckla ditt skrivande - ta chansen och anmäl dig till Unga skrivare 2015!
Sista ansökningsdatum är 11 maj.
Läs mer om hur du anmäler dig.

Ulrika Knutson på Uppsala folkhögskola

Ulrika Knutson berättade om sin bok Kvinnor på gränsen till genombrott (2005) på en öppen föreläsning på Uppsala folkhögskola i mars. Boken handlar om kvinnor som kämpade för självständighet och feminism under 1900-talets första hälft. De tog initiativ till bildningskurser på Fogelstad i Sörmland för arbetarkvinnor, studerande, hemmafruar, lärare m.fl. Demokrati, rösträtt och att samla människor med olika erfarenheter var viktigt i deras arbete. De tänkte annorlunda än de flesta på den här tiden och var kritiska till partisystemet redan från början. Föreläsningen är ett led i skolans satsning på litteratur och vill samtidigt visa på kvinnors kraft att förändra.
Läs mer om Uppsala folkhögskola, filial till Wiks folkhögskola, på uppsalafolkhogskola.nu.

Sök produktionsstöd för film senast den 4 maj

Filmverksamheten vid Kulturenheten fördelar varje Ã¥r totalt 100 000 kronor som ekonomiskt stöd till produktion av kort- och dokumentärfilm (upp till 58 min). Storlek och omfattning av stödet kan variera mellan olika filmprojekt. Ungefär 10 projekt fÃ¥r ekonomiskt bidrag per Ã¥r. Stöd kan ocksÃ¥ erbjudas i form av ett teknikutlÃ¥n frÃ¥n vÃ¥r teknikpark, handledning, coachning och även finansiellt. Läs mer om bidrag för filmproduktion.
Danssommarjobb för unga

Danssommarjobb för unga

Danssommarjobbet ger unga i årskurs nio möjlighet att prova på yrket som dansare under tre veckor. I år ansvarar dansaren/koreografen Melody Sheikh för projektet. Tio dansare får vara med och skapa föreställningen ”Gränslöst” efter audition den 19 april. Danssommarjobbet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Kulturenheten vid Landstinget i Uppsala län.
Wiks teaterklass spelar på Reginateatern

Wiks teaterklass spelar på Reginateatern - En dag i världens liv

En dag i världens liv är en föreställning som ur ett ungt perspektiv berättar om hur det är att leva som jordbo här och nu. Det otroliga blandas med det välkända. När teatereleverna från Wiks folkhögskola intar Reginateaterns scen får man räkna med humor och allvar och tvära kast mellan högt och lågt.

Sedan flera år tillbaka spelar Wiks teaterklass publikrosade föreställningar på Reginateatern i Uppsala. De unika föreställningarna skapas av eleverna utifrån egna idéer under ledning av Bim de Verdier och John Fiske.

Föreställningen ges 28 april kl. 10.00 och kl. 13.00 samt 29 april kl. 13.00 och kl. 19.00
Läs mer om En dag i världens liv och boka biljett!

Mångspråksutredning

Länsbibliotek Uppsala gav i höstas Ulla Hjorton, tidigare enhetschef inom Bibliotek Uppsala, i uppdrag att utreda hur mångspråksarbetet ser ut på länets folkbibliotek. Utredningen är nu klar och kan hämtas här. Länsbibliotek Uppsala vill vara en aktiv del i arbetet med utveckling av mångspråksarbetet och utredningen är en startpunkt för detta.
Kontraster. Foto: Petrus & Deogratius

Studiemotiverande folkhögskolekurs med inriktning mot foto och design

Uppsala folkhögskola ger nu en studiemotiverande kurs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen riktar sig till arbetssökande utan avklarade gymnasiestudier som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Under 13 veckor erbjuds de studerande en inblick i folkhögskolans speciella pedagogik och arbetssätt och får lära känna övriga deltagare och personal på skolan. Nytt för i vår är att kursen inriktas mot estetiska uttryckssätt, i form av digital design och text.

Ett exempel på sådant som studiegruppen sysslat med under den första hälften av kursen är att de under lärarnas ledning skapat en blogg. Den är öppen för vem som helst att besöka och göra inlägg i.
https://uppsalafolkhogskola.wordpress.com/
Bilden ovan är fotad av Petrus & Deogratius, elever på kursen.
Läs mer om Uppsala folkhögskola, filial till Wiks folkhögskola, på uppsalafolkhogskola.nu.