Årets första nyhetsbrev från Kultur i länet
Öppna i din webbläsare
Besök Kultur i länets webbplats
 Till vÃ¥r webbplats     Tipsa en kollega     Prenumerera      Avprenumerera      Uppdatera dina uppgifter

Kulturdirektören har ordet

Nytt år, nya möjligheter, ny kulturplan under framtagande. Kulturnämnden har tagit beslut om remissupplagan av Kulturplan 2015-2017. Den innehåller många spännande satsningar som kommer att innebära mer konst och kultur i hela länet. Remisstiden löper ut den 12 mars och fram till dess kan den som vill svara på remissen.
 
Kulturnämndens politiker, jag själv och Kultur i länets utredare har under de senaste veckorna genomfört en turné till alla kommuner i länet. Vi har mött ledande politiker, kulturpolitiker samt kulturtjänstemän för att diskutera kulturen i länet och hur vi från regional sida kan bidra till att stärka och stödja den lokala kulturen.
 
Februari. För mig präglas månaden i år av avslut. Jag har just gästat Vinterfest – kammarmusikfestivalen OvanSiljan, vilken jag producerat under 9 år – och konstaterat att den klarar sig bra utan mig. Jag konstaterar också att avslut är bra. Man kan samla sin kraft och fokusera. Det är också vad vi på Kultur i länet gjort alltsedan jag tillträdde – samlat in synpunkter för att kunna skriva en kraftfull kulturplan som siktar mot visionen: År 2025 är Uppsala län ett kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv präglat av mod, bildning och nytänkande ger Uppsala läns samtid och rika historia en levande gestaltning.
 
Med blicken riktad framåt och uppåt mot ljuset som kommer, lite mer för varje dag, jobbar vi oss genom februari – snart är det mars och då är våren nära!

Anna Söderbäck, Kulturdirektör Landstinget i Uppsala län
Anna Söderbäck, landstingets kulturdirektör

Ny mötesplats för litteratur i Uppsala län!

I vår bjuder Länsbibliotek Uppsala in till en mötesplats för litteraturförmedlare i Uppsala län. Målgruppen för mötesplatsen är bred: författare, bibliotekspersonal, bokhandlare, studieförbund, skrivarelever, politiker och tjänstemän inom kulturområdet etc. Vi tänker oss att Mötesplats Litteratur ska vara en arena där olika aktörer ska få möjlighet att träffas, dela erfarenheter från teori och praktik och lyssna till intressanta och aktuella föredrag. Under våren ordnar vi två frukostmöten:
 
Tisdag den 18 februari klockan 08.30-10.00: ”I begynnelsen är ordet. Om författandets och skrivandets villkor”. Medverkande: Katarina Kieri och Ingmar Lemhagen.
 
Onsdag den 12 mars klockan 08.30-10.00: ”E-bokens framtid – om nya vägar för att skapa intresse för litteratur”. Medverkande: Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening och Hanna Stjärne, chefredaktör på UNT.
 
Plats: Kerstin Ekman-salen, Uppsala stadsbibliotek. Vi bjuder förstås på morgonfika!
Anmälan och frÃ¥gor tas emot av Stefan Eurenius, stefan.eurenius@lul.se.
Isabel Axnér, Streeet Feet

Välkommen att föreslå mottagare av Årets Uppskattning 2014!

Årets Uppskattning är landstingets barn- och ungdomskulturpris. Utmärkelsen kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län. Mottagaren av utmärkelsen ska vara bosatt i eller ha sin verksamhet knuten till länet. Priset består av 20 000 kr samt ett unikt framtaget konstverk. Priset går inte att ansöka om själv, utan mottagaren utses utifrån inlämnade förslag. Senast den 15 mars ska förslagen ha inkommit till Kultur i länet, och i april utser landstingets kulturnämnd mottagaren av Årets Uppskattning 2014. Läs mer om priset och lämna förslag via www.lul.se/aretsuppskattning.
På bilden ovan ser vi fjolårets mottagare Isabel Axnér, Street Feet. Foto: Anders J Larsson.

Ny regional kulturplan ute på remiss

Nu är Uppsala län inne på det andra året i kultursamverkansmodellen. I dagarna fick landstinget besked från Statens Kulturråd om att statsbidraget till länet räknats upp med 2 % för år 2014, men även landstinget räknar upp sina bidrag till de sex kulturinstitutioner i länet som ingår i modellen (Musik i Uppland, Upplandsmuseet, Uppsala stadsteater, Riksteatern Uppsala län, Folkrörelsearkivet Uppsala län och Företagens historia). Till samverkansmodellen hör att landstinget lämnar in en regional kulturplan till staten för kommande treårsperiod (den aktuella kulturplanen gäller även för år 2014). Kulturnämnden har därför arbetat fram en ny regional kulturplan för åren 2015-2017. En remissversion av den nya kulturplanen finns tillgänglig på Kultur i länets webbplats. För den som önskar lämna remissvar ska svaret vara Kultur i länet tillhanda senast den 12 mars. Landstingsfullmäktige fattar beslut om kulturplanen vid sitt sammanträde 16-17 juni.
Bild från 2013 års musikteaterföreställning på Wiks folkhögskola

Musikteater på Wik den 13 och 14 februari

Sedan flera år tillbaka är en av läsårets stora begivenheter på Wiks folkhögskola en musikteaterföreställning med 30-talet personer på scen. Då slås teater- och musikklassen ihop till en enda stor grupp som tillsammans under en knapp månads intensivt arbete skapar en alldeles egen variant av musikteater. Det är alltså varken nummerrevy, opera eller något som liknar en vanlig musikal. Tidigare har verk av Bertolt Brecht och William Shakespeare stöpts om i denna form. Nu är det Strindbergs tur. Musik- och teaterlinjernas lärare Ingela Linde, Bim de Verdier, John Fiske, Magnus Werner och Amanda Apetrea leder tillsammans projektet.

Ã…rets musikteaterföreställning heter Wiks drömspel. Med utgÃ¥ngspunkt i musik ur olika genrer och August Strindbergs klassiska pjäs "Ett Drömspel" skapar Wiks teater- och musikklasser en helt annan sorts föreställning. En resa till planeten Tellus tur och retur pÃ¥ en dryg timme där gammalt och nytt, musik, dialog och dans vävs samman. Föreställningarna äger rum 13 februari 14.00 och 19.30 och 14 februari 11.30 och 19.30. Lokal: Gymnastiksalen, Wiks folkhögskola. Gratis inträde men boka plats i förväg genom skolans expedition, 018-611 66 50 eller wiks.folkhogskola@lul.se. Mer information.

En dag om samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning den 4 mars

Länsbibliotek Uppsala och Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB) bjuder in till en dag kring läsfrämjande och digital delaktighet – två områden där folkbildningen och folkbiblioteken på var sitt håll bedriver verksamhet. Men hur väl känner vi till varandras insatser? Vilka möjligheter och vilket intresse finns för samverkan och samarbete? Dagen bjuder på inspiration och diskussion kring dessa frågor. Medverkar gör bland andra Ann Wiklund, nationell samordnare för läns- och folkbiblioteken i Digidel 2013, Caroline Quistberg från Regionförbundet Uppsala län och Cay Corneliusson från Kulturrådet.
 
Vi hÃ¥ller till i Missionskyrkan den 4 mars, med start 09.30 och avslutar dagen klockan 15.00. Har du frÃ¥gor kan du vända dig till Stefan Eurenius, stefan.eurenius@lul.se eller Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se.  Anmäl deltagande senast 25 februari 2014 till info@ulb.se.
"Väggens växt" av Hans Jörgen Johansen

Visningar av konsten på Akademiska sjukhuset

Kultur i länet har engagerat externa guider för att möta efterfrågan på visningar av konsten på Akademiska sjukhuset. De omfattande ombyggnationerna på området väcker också stor nyfikenhet. Nu finns två olika turer att välja mellan:
 
Psykiatrins hus
För snart ett år sedan invigdes Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset och det har sedan dess funnits en stor efterfrågan på konstvisningar i huset. Anders Widoff, Frida Tebus och David Svensson är några av de konstnärer som har fått uppdrag att konstnärligt gestalta lokalerna. Nu finns möjligheten att få en djupare inblick i hur konsten samverkar med verksamheten i huset och Tengbom arkitekters spektakulära byggnad.
 
Utomhus
En guidad konstvandring utomhus på Akademiska sjukhuset innebär bland annat möte med konst av Carl Milles, Arne Jones och Mats Åberg. Visningen ger också en inblick i hur de omfattande om- och nybyggnationerna på sjukhusområdet påverkar befintlig konst men också planeringen av framtida konstinsatser.
 
Boka visning
Kostnaden för en visning med högst 25 deltagare är 1 000 kronor för föreningar och 2 000 kr för övriga, t.ex. arbetsplatser eller skolor. Boka en visning genom att kontakta Yvonne Billman pÃ¥ Kultur i länet, tel 018-611 62 83 eller e-post: yvonne.billman@lul.se. Bilden ovan föreställer Väggens växt - relief i kulvert, Psykiatrins hus, av Hans Jörgen Johansen. Foto: Olle Norling.

Wiks teaterlinje deltar i europeiskt utbyte

Teaterlinjen på Wiks folkhögskola deltar i ett tvåårigt EU-projekt för erfarenhetsutbyte om teater som verktyg för interkulturell kommunikation och språkinlärning. Språk ska i det här sammanhanget förstås i en vid betydelse – det är det mänskliga mötet och förståelse över gränser som står i centrum. Därför kan det handla om såväl kroppsspråk som ett andra talat språk. Men också teater i sig och andra konstformer kan ses som universella språk som kan föra människor samman och leda till en djupare förståelse mellan olika grupper. Projektet heter PLALE som står för Playing and Learning och arbetar under temat Crossing Barriers.

Samarbetspartners är olika vuxenutbildningsorganisationer med teaterkurser i Italien, Portugal, Rumänien, Tyskland, Spanien och Frankrike. En hel del av projektets kommunikation sker över internet men sju träffar är också inplanerade, det sista på Wik sommaren 2015. Den första träffen gick av stapeln i Pavia i norra Italien strax före jul (se bilden ovan). Varje deltagande partner presenterade sin verksamhet. Dessutom gjordes studiebesök vid vuxenskolor och universitet, rundturer i den gamla romerska staden, många och långa metoddiskussioner och gemensam planering. Deltog vid första träffen gjorde för Wiks folkhögskolas räkning teaterlärarna Bim de Verdier och Marie Broberg.

Kulturbuss, nu även med stadstrafiken

Sedan 2006 har skolor i Uppsala län kunnat åka gratis Kulturbuss till kulturaktiviteter och kulturella resmål med UL:s regiontrafik. Från 20 januari 2014 ingår även stadstrafiken i Uppsala i satsningen Kulturbuss, vilket ökar möjligheterna för skolor att åka till resmål i Uppsala även utanför stadskärnan. Det är samma regler som tidigare, d.v.s. resan ska ske under lågtrafik kl. 09:00-15:00, under vardagar och enligt befintliga hållplatser. Läs mer om kulturbuss, kriterierna och hur man bokar resa, på www.lul.se/kulturbuss.
Scanner II etsning av Peter Hahne

Boka in 2 april för Kulturdygn 2014

Den som besöker Akademiska sjukhuset den 2 april kommer att mötas av en mängd olika kulturuttryck. Att kultur är hälsa finns det en mängd forskning som bekräftar och för att visa detta arrangerar nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset) ett helt dygn med kultur. Under dygnet bjuds på föreläsningar, utställningar bl.a. med c/o Hemslöjden där det ges möjlighet att sitta ned och slöjda själv, körsång, filmvisningar, konstvandringar, dansföreställningar samt orkester som spelar för att locka till egen dans, musikuppträdande på avdelningar, poesi och musik, med mera. Programmet publiceras i mars på www.akademiska.se/kulturdygn. Bilden ovan: Scanner II, etsning av Peter Hahne.

Uppsala folkhögskola väcker intresse

I slutet av januari besökte lärare från Hola folkhögskola, som ligger mellan Kramfors och Sollefteå, Uppsala folkhögskola för inspiration och tankeutbyte. Bland annat diskuterades Uppsalas upplägg med fyra åttaveckorsperioder under läsåret där varje period innehåller två längre projekt. Fördelarna med längre pass som möjliggör bättre fokus och fördjupning och bidrar till större sammanhang lyftes fram liksom bättre förutsättningar för studiebesök. Upplägget utmanar pedagogiken och en av nycklarna är variation.

Fler folkhögskolor har hört av sig. Under våren kommer personal från Tärna folkhögskola utanför Sala och Västerbergs folkhögskola i närheten av Sandviken på besök för att få inspiration i arbetet med sina allmänna linjer. Som alltid när det gäller möten och samtal handlar det om ömsesidig inspiration och utveckling.
 
”Pedagogik utan gränser”, ett positivt reportage i tidskriften Folkhögskolan har bidragit till intresse för skolans modell.
”Uppsala folkhögskola visar hur dagfolkhögskolorna har utvecklat folkhögskolepedagogikens studieupplägg, bÃ¥de vad gäller terminsuppdelningen och hur ämnena byggs in i kursernas teman”,  skriver tidskriftens redaktör, Staffan Myrbäck.

Kurs i syntolkning 22-23 mars

Filmkonsulenten i Uppsala län anordnar en kurs i syntolkning helgen den 22-23 mars på Kultur i länet.
Ledare för kursen är Nico Psilander, och denna gång breddas inriktningen till att inte bara omfatta tolkning av film, utan även teater, dans och utställningsverksamhet. För mer information kontakta filmkonsulent Louise Bown på tel. 018-611 62 85 eller e-post louise.bown@lul.se.

Skaparbibblan – Makerspaces på bibliotek

Konceptet Makerspace handlar om att arbeta och lära tillsammans, att förbättra existerande produkter eller att uppfinna och skapa något nytt samt att dela resultaten med varandra. Med den nya tekniken kan alla, givet att de har kunskapen, rätt verktyg och självförtroende själva bli producenter. Sett till folkbildningstanken är det uppenbart att detta är något bibliotek behöver förhålla sig till. I Sverige bildades ifjol nätverket ReSpace kring makerspace, digitala lab och skapande på bibliotek. Gruppen gjorde i januari en studieresa till Köpenhamn för att under tre dagar titta på olika sätt att arbeta med skapande. Från Uppsala län deltog Eleonor Grenholm från länsbiblioteket samt Kalle Tännerus, Knivsta bibliotek.
 
Besöksmål var konstnärskollektivet Illutron, verkstaden Copenhagen Fablab och folkbiblioteket i Roskilde som arbetar med ”Folkelab”, tre exempel på olika sätt att arbeta med skapande och delande av kunskap.
 
Under resan myntades begreppet Skaparbibblan och redan nu är den första svenska skaparbibblan född - i Vaggeryd. Mer närliggande är Knivsta bibliotek som i mars öppnar sitt Knivsta makerspace, ett pilotprojekt som ska utforska hur man kan arbeta med skapande på bibliotek med ungdomar.
Läs mer om makerspace, skaparbibblan och kreativitet på skaparbibblan.se.

Nu kommer Guldbaggen till Stavby Bio, Tierps Bio och Fokus i Östervåla

Filmkonsulenten i Uppsala län har sporrat tre biografer i länet att söka stöd för publikarbete hos Svenska Filminstitutet. SFI beviljade stöd till ”Mer svensk film på bio” till alla tre på den sammanlagda summan av 419 000 kr. Stort grattis till biograferna! Stödet ska gå till att öka antal besök på svenska filmer på dessa biografer fram till april 2014. Ett villkor är att en reklambyrå i Uppsala anlitas för hjälp med annonsering, affischer, digitala nyhetsbrev och webbsidor - en blandning av traditionella medier och nytänkande i publikmötet. Guldbaggen och dess 50-årsfirande blir ett dragplåster i denna satsning. Alla tre biografer sätter in extra visningar av Guldbaggenominerade och svenska filmer fram till den sista mars.

Knacka på!

Dansa! lyssna! läsa! Hur dansar man en bok? Ja, det får man veta den 6 mars då danskonsulenten i Uppsala län arrangerar en fortbildning för förskollärare, pedagoger/lärare inom särskola samt speciallärare m.fl. som arbetar med barn i åldrarna 2- 6 år.

Materialet som bygger på Anna-Clara Tidholms uppskattade bok "Knacka på!" visar hur dans och musik kan uppmuntra till annan form av språkinlärning. Kursledare är Sophia Färlin-Månsson. Läs mer på www.lul.se/kultur/dans.

Regionalt nätverksmöte om cultural planning

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Kultur i länet vill sprida kunskap om metoden och lyfta frågor om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi anordnar därför bland annat regelbundna nätverksmöten om cultural planning för tjänstemän på regional/kommunal nivå, forskare, samt andra aktörer som arbetar inom eller intresserar sig för området. Vårens nätverksmöte har medborgardialog som tema, och fil. dr Nazem Tahvilzadeh som är verksam vid KTH, berättar under mötet, den 17 mars, om sin forskning på området. Läs mer om cultural planning och hitta mötesinbjudan på www.lul.se/culturalplanning.
Eva Rosengren, ny projektledare i konst på Kulturenheten

Eva Rosengren, ny projektledare i konst

Den 3 februari tillträdde Eva Rosengren tjänsten som projektledare på Kulturenheten. Hon blir ett välkommet tillskott till projektgruppen i konst som nu totalt kommer att bestå av fem personer. Eva bor i Stockholm och kommer närmast från en tjänst som konstkonsult för Stockholms läns landsting.
Eva kommer att vara delaktig i processen med konstnärlig gestaltning av nya Akademiska sjukhuset och medverka till att samordningen mellan arkitektur och konst blir så bra som möjligt. Hennes ansvarsområde kommer framförallt att vara den fasta konsten, den som så att säga byggs in i huset och inte är utbytbar.

Sista chansen att föreslå en ungdomsstipendiat, senast 15 februari 2014!

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län utser varje år ungdomsstipendiater inom
konstområdena dans, film, konst, litteratur, musik och teater. Stipendierna är avsedda att stödja, uppmuntra och lyfta fram ungdomars skapande i hela länet. Stipendierna går inte att söka, utan stipendiaterna utses efter förslag och nomineringar.
Läs mer om ungdomsstipendier på www.lul.se/kil/bidrag.
Konstkonsulterna vid Kultur i länet

Konstkonsulter upphandlade

Under hösten har Kulturenheten upphandlat fem konstkonsulter som under de närmsta åren ska arbeta med de konstprojekt som nu startar i och med de omfattande ny- och ombyggnationerna på Akademiska sjukhuset. De fem konstkonsulterna är, från vänster på bilden ovan, Åsa Hällgren-Lif, Anders Boqvist, Marianne Jonsson, Lotta Mossum och Martin Ålund.