Årets femte nyhetsbrev från Kultur i länet
Öppna i din webbläsare
Kultur i länets nyhetsbrev nr 5 - 2013

Vad är ett arbetsliv?

Vad är ett arbetsliv? Hittills har jag trott att frilansande är friheten och har aldrig velat ”binda” mig till en arbetsgivare på heltid. Har det berott på rädsla för att bli kringskuren? Nu har jag haft mitt livs första heltidsjobb i 8 veckor. Vid 57 års ålder har jag vågat ta klivet. Och OJ vad roligt det är. Känslan av frihet finns kvar, ja den är nog starkare än tidigare. Att jobba inom givna ramar ger en annan frihet än när man hela tiden ska skapa ramverket själv. Med lätta steg går jag genom Uppsala till Kungsgärdet. Med glädje coachar och leder jag mina medarbetare. Med nyfikenhet tar jag till mig koncernledningen och Landstingsvärlden. Inspirerad tar jag mig an att leda och samverka vid våra mötesplatser tjänstemannaKILen och politiska KILen. Jag skrev i förra nyhetsbrevet att jag brinner för möten och möten har det varit gott om både officiella och inofficiella. Representerat har jag gjort på Uppsala slott, i Blå hallen på Stadshuset i Stockholm, vid konserter under Gitarrfestivalen och mycket annat. Jag har kastat mig in i våra olika verksamhetsområden för att så snabbt som möjligt få grepp om vad som behöver stöd och vad vi ska satsa vidare på. Vi har talat nuvarande kulturplan och särskilda satsningar inför den kommande. Nu ska vi börja skrivarbetet på den. Det är fortfarande minutschema som gäller, men med fantastiska medarbetare och väl fungerande enheter fungerar det mest hela tiden. Även om jag i skrivande stund har förlagt min orangea skrivbok och inte har en aning om var… :=))
 
Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Anna Söderbäck, kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län

Startskott för arbetet med en ny kulturplan

I början av september, när nya kulturdirektören Anna Söderbäck fanns pÃ¥ plats pÃ¥ Kultur i länet, började genast ett intensivt arbete med att framställa en ny regional kulturplan för Ã¥ren 2015-2017. Kulturplanen är en del av  kultursamverkansmodellen som landstinget ingÃ¥r i sedan i Ã¥r och planen är det beslutsunderlag som staten har för att fördela statsbidrag till länets kulturliv.
Många dialogmöten har redan hållits i länet och bland annat träffas chefstjänstemännen i länets kommuner och kulturinstitutioner för att arbeta i workshops och mejsla ut färdriktningar för kulturlivet i länet. En så kallad Politisk Kil hölls den 18 oktober och även där arbetade tjänstemän och politiker intensivt i workshopform för att komma med idéer och inspel till den nya kulturplanen.
Arbetsprocessen denna gång är kort och intensiv under hösten med dialoger där även kulturskaparna och civilsamhället i stort får komma till tals. Enligt planerna fattar landstingets kulturnämnd beslut om en remissversion vid sitt sammanträde i januari. Därefter går kulturplanen ut på remiss under februari och i början av mars. Landstingsfullmäktige ska fatta beslut om den nya regionala kulturplanen vid sitt sammanträde i juni. Därefter lämnas kulturplanen in till Statens Kulturråd.
Konferens Stereotyper, typ

Landstingets kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd

Fredag 15 november är sista ansökningsdag för landstingets kulturstipendier 2014 och för konstnärligt utvecklingsstöd 2014-2015. Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län delar Ã¥rligen ut ett antal kulturstipendier, samt ett större tvåårigt konstnärligt utvecklingsstöd, till konstnärer verksamma inom olika konstomrÃ¥den och med anknytning till Uppsala län. Det totala stipendiebeloppet som delas ut 2014 är 420 000 kr. Mer information om stöden, tidigare stipendiater, samt riktlinjer och ansökningsblanketter hittar du pÃ¥ www.lul.se/kil/bidrag. Till höger ser vi konstnären Gustaf Broms, en av Ã¥rets kulturstipendiater.
Föreläsning om lycka med Jacke Sjödin

Lycka med Jacke Sjödin

För andra gången i år arrangerar deltagare och personal en öppen föreläsning på Uppsala folkhögskola. Den här gången gästas skolan av Jacke Sjödin som kommer att tala om lycka och hur vi kan hitta den i dagens jäktade samhälle.
Musikelever från Wik kommer att spela under kvällen och den som vill kan köpa fika.

Skolan bjuder  in allmänheten och hÃ¥ller öppet för alla som vill komma och lyssna i mÃ¥n av plats. Evenemanget är gratis för besökande och äger rum onsdag den 6 november kl 18.30 pÃ¥ Uppsala folkhögskola, UllerÃ¥kersvägen 21 i Uppsala.

 
Kvällens fokus pÃ¥  lycka utgör ett led i skolans övergripanden tema under läsÃ¥ret: ”Miljö och hälsa”. Läs mer om Uppsala folkhögskola.
Skapa Dans 2013

Skapa Dans 2013 – 18 november är sista anmälningsdag

Den 14 december 2013 hålls Uppsala läns koreografitävling Skapa Dans på Uppsala Konsert & Kongress. Alla ungdomar 14-20 år, boende i Uppsala län, får delta. Tävlingens jury består av kända koreografer och danspersonligheter från hela Sverige. Juryn bedömer det koreografiska hantverket och tittar på hur gruppen använt sig av musiken, rörelserna och rummet. Det vinnande bidraget får ta emot pris och går vidare till den nationella tävlingen i Skapa Dans. Sista anmälningsdag för att delta med en koreografi är 18 november. Mer information och anmälningsformulär hittar du på www.lul.se/skapadans

Referensgrupp för studieförbunden

I september beslutade kulturnämnden om sammansättningen av den referensgrupp som stödjer Kultur i länet vid prövningen av ansökningar om bidrag till studieförbunden i länet. De tre referenspersonerna är erfarna och kunniga medarbetare inom folkbildningsområdet – Inger Eriksson, Barbro Johansson och Mats Bernerstedt. Det nya bidragssystem som landstinget nu är igång med innebär att bedömningar av ansökningar görs på kvalitativa grunder och genom dialoger istället för att baseras på antal studietimmar. Bidragen är framåtblickande där studieförbunden formulerar sina intentioner under kommande år. Tidigare system innebar att bidragsnivåerna baserade sig på redan genomförd folkbildningsverksamhet. Beslutet om bidragsfördelningen enligt den nya modellen är planerat till att fattas av kulturnämnden i januari.
Annica Sjölander

Inför Kulturdygn 2014 – föreläsning med Annica Sjölander om kultur och hälsa

Nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset), där Kultur i länet ingår, anordnar den 21 november en föreläsning med Annica Sjölander, medicine doktor och forskningssamordnare vid Centrum för kultur och hälsa i Göteborg. Annica kommer att ge en översikt över det gränsöverskridande området kultur och hälsa samt berätta om konkreta forskningsprojekt inom fältet. Föreläsningen äger rum på torsdag 21 november kl. 15 i Grönwallsalen vid ingång 70 på Akademiska sjukhuset, och alla är välkomna. Föreläsningen kan ses som en upptakt till Kulturdygn 2014 som går av stapeln 2 april på Akademiska sjukhuset. Kulturdygn anordnas då av nätverket SKA för tredje året i rad, med syfte att belysa kopplingen mellan kultur och hälsa och uppmärksamma de kulturaktiviteter som finns på sjukhuset. Mer information om föreläsningen och Kulturdygn hittar du på www.akademiska.se/kulturdygn

Sök regionalt projektbidrag senast 8 november

Kultur i länets regionala projektbidrag fördelas tre gÃ¥nger per Ã¥r till projekt inom kultur i en vid mening och med en regional prägel. Fredag 8 november är sista ansökningsdag för Ã¥rets tredje och sista fördelning. 100 000 kr finns kvar att fördela av Ã¥rets 430 000 kr. Vid Ã¥rets andra fördelning i augusti-september fick sex olika projekt regionalt projektbidrag, bland annat Friktioner – internationell performancekonstfestival, konst- och kulturprojektet Stambyte i Gränby?, samt kulturfestivalen Incredible India. Mer information om regionalt projektbidrag, samt riktlinjer och ansökningsblankett hittar du pÃ¥ www.lul.se/kil/bidrag
Konferens Stereotyper, typ

Stereotyper, typ - sista chansen att anmäla dig!

I nästa vecka, närmare bestämt den 7-8 november, står Länsbibliotek Uppsala som arrangörer för "Stereotyper typ - en konferens om stereotyper i barn- och ungdomslitteratur".

Medverkar gör bland andra Joanna Rubin Dranger, professor på Konstfack, och Åsa Warnqvist, litteratursociolog från Stockholms universitet. Vi har ännu några platser kvar, anmälan senast imorgon, 31/10. Läs mer om konferensen på länsbibliotekets blogg http://megafoner.se/stereotyper. Har du frågor? Hör av dig till Lisa Eriksson på 070-618 66 24.

Regionalt nätverksmöte om cultural planning 13 november

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Som ett led i arbetet för att Uppsala län ska erbjuda en attraktiv livsmiljö, vill Kultur i länet sprida kunskap om cultural planning och stödja de kommuner i länet som vill använda metoden. Vi bjuder nu in till ännu ett regionalt nätverksmöte för tjänstemän på kommunal/regional nivå som arbetar med eller är intresserade av metoden. Mötet äger rum på onsdag 13 november kl. 9-11.30 i Uppsala. Anmäl dig senast 1 november till Eva Olsson, via e-post eva.k.olsson@lul.se eller tfn 018-611 62 86. Mer information om cultural planning och Kultur i länets aktiviteter på området hittar du på www.lul.se/culturalplanning

Upphandling av konstkonsulter

Under hösten har Kultur i länet påbörjat upphandling av konstkonsulter till arbetet med konstnärlig gestaltning av landstingets lokaler. En grupp på 4-6 konsulter ska upphandlas för att tillsammans med projektledarna arbeta med de både stora och många konstprojekt som är på gång inom landstinget. Konstverksamheten har tillsammans med landstingets upphandlingsavdelning tagit fram förfrågningsunderlaget och arbetar just nu med de anbud som kommit in. Inom några veckor ska de nya konstkonsulterna förhoppningsvis vara på plats. Samtidigt pågår även rekrytering av en visstidsanställd projektledare för konst, som blir kollega till de andra projektledarna inom konstverksamheten.
Per Lifvergren. Foto: Stina Bengtson

Uppsala folkhögskola jobbar med miljö och hälsa

 
”Droger är demokratiska,
 de skiter i kön, Ã¥lder och socialgrupp.”
 
En föreläsning som pendlade mellan skratt och tÃ¥rar trollband 75 deltagare och personal pÃ¥ Uppsala folkhögskola under en dag i slutet av oktober. Jonas Andersson och Per Lifvergren  berättade sina gripande livshistorier som tidigare präglats av missbruk och kriminalitet. ”Droger kidnappar folks hjärnor. Det finns inga lätta droger. Det finns ingen drog som mer sabbat min själ och min hjärna än Cannabis. Jag hatar droger men inte missbrukare.” Detta var Pers ord när han berättade om sitt tidigare missbruk. Jonas berättade bl a om det beryktade fängelset San Pedro i Bolivia där han tillbringade  fyra Ã¥r av sitt liv pÃ¥ grund av knarksmuggling.
 
Jonas och Per är mycket inspirerande föreläsare som förmedlar sin kunskap och sina erfarenheter.  De tar tydligt avstÃ¥nd frÃ¥n droger och läkemedelsmissbruk som aldrig  leder till nÃ¥got gott. BÃ¥da är engagerande, livsbejakande  och levande bevis för att det kan vara  möjligt att ta sig ur missbruk.
 
Föreläsningen är en del av Uppsalas folkhögskolas tema, Miljö och hälsa, som sträcker sig över läsåret. Läs mer om Uppsala folkhögskola.
Ola Larsmo och Elsie Johansson på Wiks slott

En författarkväll på Wiks slott

Fredag den 18 oktober gick i litteraturens tecken i den gamla medeltidsborgen på Wik. Då gästades nämligen slottet av två av Uppsalas främsta författare: Elsie Johansson och Ola Larsmo.
 
Denna författarkväll var den första i sitt slag på Wiks slott och uppslutningen var god. 70 personer kom för att lyssna på samtalet mellan Elsie och Ola i Riddarsalen. Temat för kvällen var en berättelse, en roman och en särskild plats. Enligt Ola Larsmo har författare ofta en speciell relation till en geografisk plats. Elsie, till exempel, hör ihop med Norduppland och själv har Ola adopterats av Uppsala där flera av hans romaner utspelar sig.
Kvällen rundades av med att författarna läste egna texter, först Ola ur romanen Jag vill inte tjäna från 2009 där han försökt fånga en särskild plats i Uppsala på 1880-talet. Elsie gav därefter ett smakprov från sin nya roman Sagas bok – en trovärdig historia som ges ut i juni 2014.

Författarkvällen arrangerades av Kultur i länet och Litteraturcentrum Uppsala. Läs mer om kvällen.