Senaste nytt från Kultur och bildning i Uppsala län
Öppna i din webbläsare
Kultur och bildnings nyhetsbrev
Anna Söderbäck, kulturdirektör Landstinget i Uppsala län

Kulturdirektören har ordet

Det är april. Det är vår i luften. Kulturlivet för i vår region en ojämn kamp mot sjukvård och trafik. Det blir uppenbart när man ska informera om vårt arbete och använder en för ändamålet framtagen powerpoint. Det börjar bra, där kultur framhålls som ett av Region Uppsalas fyra ben. Sen blir det snabbt sämre. När man kommer till ekonomisidan, finns kulturen inte ens med – sååå liten är den, bara 1 % av regionens budget.
Men vad betyder kultur? Kan vi tänka oss en värld utan kultur? Vi kan nästan inte göra något utan att mötas av kulturyttringar. På olika sätt. Den offentliga gestaltningen som finns runt omkring oss hela tiden, bidrar till vår vardag på ett sätt vi ofta inte ens tänker på. Design, arkitektur, konst. Vår ekonomidirektör sa under dagens budgetdialog något jag tycker vi ska ta fasta på. ”Kultur – det handlar egentligen bara om att bestämma sig för att satsa.”
 
Det rör sig om så lite pengar och betyder så mycket för så många. Kultur är yttringar av det som ger värde till människan, men utan att kunna värderas i pengar. Den skapar mening och ger oss glädje.  Den skänker tröst och kan hjälpa till att bygga broar mellan människor. Ord, ton, bild, form, dans. Så många uttryck. Så många kulturer. Ge människor möjlighet att ta del av och delta i kultur av alla de slag. Våga satsa på kultur!!!

Anna Söderbäck, Kulturdirektör
Elever på konstlinjen på Wiks folkhögskola

Wikdagen 13 maj

Välkommen till Wik lördag 13 maj kl. 11–18 då Wiks folkhögskola håller öppet hus. På Wikdagen lever hela området runt skola och slott upp när eleverna på de estetiska linjerna visar vad de har lärt sig under läsåret. Programmet är digert; skrivarlinjen bjuder på uppläsningar och presenterar sin nya antologi. Teaterlinjen spelar tre korta föreställningar på temat ”Flykt”. Det är klassiska pjäser av William Shakespeare, Bertolt Brecht och Federico Garcia Lorca som får nytt liv i teaterelevernas tolkningar. Den uppskattade körkonserten i Riddarsalen återkommer också i år, liksom en utomhuskonsert där ensemblerna avlöser varandra och framför musik i olika genrer. Konstlinjens utställningar finns i flera olika lokaler.

Wikdagen är ett utflyktsmål  som erbjuder fika, mat och promenadstråk längs vattnet och i slottsparken. Det är en folkfest för alla som är konst- och kulturintresserade men också en mötesplats för tidigare elever och den som funderar på att söka till någon av skolans estetiska linjer.
På bilden ser vi elever från konstklassen på Wiks folkhögskola. Foto: Emma Carmelid
Läs mer om Wiks folkhögskola på www.wik.nu
Suranjana Ghosh

Region Uppsalas kulturstipendiater 2017 är utsedda

Region Uppsalas kulturnämnd utsåg vid sitt sammanträde den 22 februari, dels årets kulturstipendiater, dels mottagare av Region Uppsalas konstnärliga utvecklingsstöd 2017–2018.
Kulturstipendierna ges till sju personer inom olika konstområden som får dela på 210 000 kr. Dessutom utdelas två hedersstipendier á 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd tillfaller musikern Suranjana Ghosh som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr.

2017 års kulturstipendiater och hedersstipendiater:
Dans – Emelie Englund, 30 000 kr
Konst – Stuart Mayes, 30 000 kr
Konst – Jenny Sunesson, 30 000 kr
Litteratur – Elin Cullhed, 30 000 kr
Litteratur – Katarina Kieri, 30 000 kr
Musik – Mattias Risberg, 30 000 kr
Musik – Elin Öberg, 30 000 kr
Hedersstipendium (kulturhistoria) – Håkan Liby, 10 000 kr
Hedersstipendium (scenkonst) – Paul Kessel, 10 000 kr

Stipendierna delades ut under festliga former för inbjudna gäster onsdag 5 april.
På bilden ser vi Suranjana Ghosh. Foto: Jerry Lovberg
Läs mer om årets mottagare av kulturstipendier och konstnärligt utvecklingsstöd.
Utlysning av dansresidens i Eric Sahlström Institutet i Tobo

Utlysning av dansresidens sommaren 2017 – ansök senast 28 april!

Region Uppsala utlyser ett residens inom danskonstområdet. Residenset är en del av Region Uppsalas satsning "Dans i rörelse" med stöd från Statens kulturråd. Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat. Danskonstnärer från hela Sverige är välkomna att söka! Sista ansökningsdag är fredag 28 april.

Residenset är förlagt till Eric Sahlström Institutet i bruksorten Tobo, Tierps kommun, cirka 8 mil norr om Uppsala. Institutet ligger nära tågstationen i Tobo och är naturskönt beläget i vad som på 1800-talet var ett jaktslott.

Eric Sahlström Institutet är ett nationellt centrum för dans och folkmusik, där det har bedrivits utbildningar av högsta kvalitet sedan 1998. Institutet driver även nätverk och projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genrerna folkdans och folkmusik.
I residenset ingår boende, mat på Eric Sahlström Institutet och ett stipendium om 40 000 kr för en tvåveckorsperiod. Läs mer om utlysningen och hur du ansöker.
Lisa Ångman. Foto: Marie-Louise Eriksson

Lisa Ångman är ny länsbibliotekarie

Länsbibliotek Uppsala har fått en ny länsbibliotekarie/ verksamhetschef i Lisa Ångman. Hon efterträder Malin Ögland som slutade i februari för att bli regionbibliotekarie på Regionbibliotek Stockholm.
 
Lisa är förstås ingen ny bekantskap för oss. Hon jobbar sedan 2008 som konsulent på länsbiblioteket, med ansvar för frågor kring kommunikation och marknadsföring inom biblioteksområdet. Hon har varit redaktör för magasinet Upplysningen och projektledare för bland annat Dela Läslust och Kulturting 2017. Lisa har sedan februari varit tf länsbibliotekarie.
 
Lisa Ångman har en bakgrund som språkvetare och har, innan hon kom till länsbiblioteket, arbetat med forskning och undervisning vid institutionen för nordiska språk i Umeå, samt med läromedelsutveckling på Bonnier Utbildning. När hon inte är på jobbet tycker hon om att åka skidor, skriva och spela skivor.
Foto: Marie-Louise Eriksson
Nytt projekt om tillgängliga medier

Alla kan läsa – och hör sen! 

Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. Det handlar exempelvis om talböcker, lättlästa böcker, taktila böcker och taltidningar. Folkbiblioteken är en central part i förmedlingen av dessa tillgängliga medier till allmänheten. Under 2017 möjliggör MTM att Länsbibliotek Uppsala särskilt kan arbeta med verksamhetsutveckling och kompetensutveckling vad gäller tillgängliga medier tillsammans med folkbiblioteken i Uppsala län. Fokus är tillgängliga medier i allmänhet men MTM vill också att antalet bibliotek som erbjuder taltidning ska öka. Under andra delen av 2017 kommer en projektanställd medarbetare arbeta tillsammans med folkbiblioteken i länet med att utveckla arbetet med tillgängliga medier utifrån de lokala bibliotekens behov.
 
Projektet Alla kan läsa – och hör sen! bedrivs gemensamt av de regionala biblioteksverksamheterna i Uppsala, Dalarna och Gävleborg. Kontakt: Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@lul.se. 070-618 66 22.
Foto: Apelöga

Öppen föreläsning på Uppsala folkhögskola med Sevana Bergström, TRIS, den 26 april

 ”Idrotten är det finaste vi har, men många unga tjejer har ingen naturlig väg in i föreningslivet. Det vill vi ändra på”. Orden är Sevana Bergströms, initiativtagare till projektet Ronjabollen i Uppsala. Sevana som var med och startade TRIS, Tjejers rätt i samhället, utsågs ifjol till flyktingsamordnare för Svenska Fotbollförbundet. Onsdag 26 april kl. 19.00 kommer hon till Uppsala folkhögskola och ger en öppen föreläsning.
Kvällen kommer handla om hedersrelaterat våld och om TRIS förebyggande förankringsarbete för att öka kunskapen om unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom berättar Sevana om hur hon arbetat med Ronjabollen, som är ett fotbollsprojekt för unga tjejer som bor i resurssvaga områden i Uppsala, och hur det lyckats förändra många tjejers livssituation.
Plats: Uppsala folkhögskola, Ulleråkersvägen 21
Tid: Onsdag 26 april kl. 19.00, fri entré, servering.
Läs mer om Uppsala folkhögskola på uppsalafolkhogskola.nu.
Moa och Joyce

Mottagare av Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2017

Region Uppsalas kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Stipendiet kan både sökas av ungdomar och stipendiater kan bli föreslagna. Region Uppsalas kulturnämnd har vid sitt sammanträde den 27 mars utsett årets mottagare av Kulturstipendier för unga. Den 22 maj kommer de att motta sina stipendier och diplom på Slottsbiografen i Uppsala i samband med Focus, Kultur och bildnings regionala filmtävling för alla i åldern 16–26 år.

Åtta stipendier på sammanlagt 50 000 kr delas ut till:
Dans 5 000 kr: Liv Löthman Ybo, Uppsala, född: 1998
Dans 10 000 kr: Joyce Eriksson och Moa Lindberg, Tierp, född: 2001
Film 5 000 kr: Jonna Linnér, Enköping, född: 2002
Konst 5 000 kr: Gustav Ekberg, Uppsala, född: 2002
Litteratur 5 000 kr: Alva Spångberg, Uppsala, född: 1999
Musik 5 000 kr: Miranda Nordqvist, Uppsala, född: 2000
Musik 5 000 kr: Hugo Hedstrand, Uppsala, född: 1997
Teater 10 000 kr: Teater Crew, Tierp, född: 2000 – 2004
På bilden ser vi Joyce Eriksson och Moa Lindberg. Foto: Anders Isaksson
Läs mer om Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2017.

Ny kulturplan och kultursamverkansmodellen

Kultur och bildning har påbörjat arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för åren 2019–2022. Den nya planen kommer att omfatta mål, satsningar och prioriteringar för länets kulturliv. Bakgrunden är att Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen, som är statens sätt att fördela statliga verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet.

Region Uppsalas kulturnämnd kommer under våren att hålla dialoger med kommunerna i länet. Möten hålls med såväl tjänstepersoner som förtroendevalda. Dessutom arrangeras möten med civilsamhället och de professionella kulturskaparna. Kickprojektet med Ideell kulturallians fortgår och förnyade diskussioner kommer att föras för hur Region Uppsala ska kunna stärka samrådsformerna. Kulturnämnden kommer löpande att följa arbetet med kulturplanen under året.

Kultursamverkansmodellen har varit föremål för flera rapporter de senaste åren. Från statens sida har regeringen tagit ställning för att behålla kultursamverkansmodellen, vilket framkommer i en departementspromemoria från Kulturdepartementet som nu är ute på remiss. Ett av förslagen i promemorian innebär att alla landsting ska ingå i kultursamverkansmodellen. Om förslaget genomförs innebär det att Stockholms län, som hittills valt att stå utanför modellen, även kommer att ingå i kultursamverkansmodellen fr.o.m. år 2019. Kulturnämnden kommer i maj att lämna förslag till yttrande, som sedan behandlas vidare i regionstyrelsen för svar till departementet senast 14 juni.
Unga skrivare på Wik

Unga skrivare – låt äventyret börja!

Nu öppnar vi för ansökningar till årets upplaga av skrivarlägret Unga skrivare, som går av stapeln 14–17 augusti. Vi håller som vanligt till ute på Wik, och ägnar fyra dagar åt att skriva, läsa och prata om texter. Lärare är Tove Folkesson, just nu aktuell med sin tredje roman, Ölandssången, och AnnaLena Åberg, till vardags lärare på skrivarlinjen på Wiks folkhögskola. Lisa Ångman från länsbiblioteket är med som ledare. Sprid informationen i dina nätverk, och förstås till alla ungdomar i din närhet som du kan tänka dig är intresserade av att vara med om detta äventyr.
 
Lägret vänder sig till skrivsugna ungdomar mellan 16 och 19 år, bosatta i Uppsala län.  Den hågade skickar ett mejl till lansbiblioteket@regionuppsala.se med följande uppgifter: Namn, skola, födelseår, postadress, e-postadress, telefonnummer samt en motivering på max 100 ord till varför just hen vill skriva på Wik i sommar. Kostnad för deltagande är 950 kronor, då ingår mat, logi och skrivhandledning. Sista ansökningsdag är 20 maj. Frågor? Kontakta Lisa Ångman, lisa.angman@regionuppsala.se
På bilden ser vi Wiks slott en augustidag. Foto: Vasilis Theodorou
Focus filmfestival 22 maj

Focus filmfestival 22 maj

Focus filmfestival äger rum den 22 maj på Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan i Uppsala. Här tävlar filmer gjorda av unga upplänningar under 27 år i klasserna mellanvikt (16–19 år) och tungvikt (20–26 år). Focus är Uppsala läns regionala uttagningsfestival till den nationella Novemberfestivalen i Trollhättan den 24–25 november 2017. Filmare i åldern 16–26 år som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Uppsala län kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning. En jury utser vinnarna.
Anmäl din film senast 10 maj, eller bara kom och ta del av festivalen 22 maj! Fri entré.
Läs mer om Focus filmfestival.
Öppet hus på Uppsala folkhögskola 20 april

Öppet hus på Uppsala folkhögskola 20 april

Välkommen till öppet hus på Uppsala folkhögskola 20 april kl. 18.00. Här får du möjlighet att se verksamheten, möta kursdeltagare och ställa frågor över en fika. Glöm inte att sista ansökningsdag till höstens kurser är den 15 maj.
Läs mer om öppet hus och Uppsala folkhögskola på uppsalafolkhogskola.nu.
Charlotta Miller

Manuskurs med inriktning på film 26 april

Denna grundläggande kurs vänder sig till dig som är intresserad av att skriva manus för film. Oavsett ålder så är alla vuxna välkomna! Manuskursen ges i workshopform under en dag, där teori varvas med enklare skrivövningar. Kursen ingår i projektet EFTERTEXT och är ett samarbete mellan Kulturenheten-film vid Region Uppsala, Film i Sörmland och Film i Örebro län.
Kursledaren Charlotta Miller har en magister i filmmanus från Stockholm Dramatiska Högskola (f.d. DI). Till hennes senaste kortfilm Ice Ice Baby skrev hon manus och regisserade. Filmen tävlade på Göteborg Filmfestival 2013 och deltog i SVTs novell-filmsatsning. Hon arbetar som dramaturg, undervisar i regi och manusutveckling samt skriver på ett eget långfilmsprojekt.
Det kostar 425 kr inkl. moms att delta, anmäl dig senast 13 april till filmkonsulent Louise Bown på louise.bown@regionuppsala.se eller 070-598 62 85. Läs mer om manuskursen.
DANSA!-avslutning på Grand 6 maj

DANSA!-avslutning på Grand 6 maj

Lördag 6 maj samlas barn i åldern 8–13 år från Tierp, Älvkarleby, Heby och Knivsta på Grand i Uppsala för att visa egenskapade danser för varandra. Tidigare under våren har Kulturenhetens danspedagog haft workshops ute i kommunerna för de medverkande barnen som fått prova olika sätt att koreografera. Läs mer om DANSA!.

Inspirationsdag för ideella kulturarrangörer 6 maj

Inspirationsdagen är ett samarbete mellan Kulturenheten vid Region Uppsala och Riksteatern Uppsala län, och temat för dagen är värdskap och gemenskap. Alla ideella kulturarrangörer är varmt välkomna!

Ur programmet: Jan Gunnarsson, vd och grundare av Värdskapet som hjälper företag och organisationer/föreningar att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Helena Gerentz, beteendevetare och dramapedagog, leder ett pass med rubriken Här är vi – en workshop om gemenskap. Behovsinventering – vilken typ av stöd behövs för respektive verksamhet, och från vilka man kan få det stödet. Det kan vara fortbildning, material, administrativt stöd osv. Eftermiddagskaffe med Petra Brylander, chef för Uppsala Stadsteater.

Inspirationsdagen äger rum i Regionens hus på Storgatan 27 i Uppsala. Dagen är kostnadsfri, men det är begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 12 april till teaterkonsulent Anneli Olsson på anneli.olsson@regionuppsala.se eller 018-617 62 64. Välkommen!
Dans i Botaniska trädgården. Foto: Charlotte Björck

Dans i Botaniska Trädgården 10 maj

Sedan Linnéåret 2007 samarbetar Kulturenheten med Botaniska Trädgården. 10 maj är det trädens födelsedag då förskolebarn 2–4 år under ledning av Kulturenhetens danspedagog dansar en hyllning till de träd som förskolebarn var med och planterade för tio år sedan. 30 maj–1 juni är det blomsterplantering och dans för de lite äldre förskolebarnen. Läs mer om dans i Botaniska.
Foto: Charlotte Björck
Vårens VideoGUD-program - finska videokonstnärer i fokus

Vårens VideoGUD-program – finska videokonstnärer i fokus

VIDEOGUD är ett samarbete mellan konst- och filmenheterna i Region Gävleborg, Region Uppsala och Landstinget Dalarna. Kärnan i verksamheten utgörs av videostationer i offentlig miljö. I Uppsala län finns videostationerna på Biskops Arnö – Nordens folkhögskola, Tierps bibliotek, Wiks slott och Kultur och bildning, Region Uppsala.
I år firar Videogud Finlands självständighet 1917 med ett vårprogram tillägnat ett urval av finska videokonstnärer. Videokonsten slog igenom i Finland i början av 1980-talet och kom att få stor betydelse för många konstnärer. Här sticker ett antal kvinnor ut med internationell lyskraft, bl.a. Eija-Liisa Ahtila.

Vårens program består av filmerna
Eija-Liisa Ahtila – ME/WE, OK, GREY, 1993, 4:20 min.
Mika Taanila – The World, 2017, 7 min.
Tellervo Kalleinen – Complaints Choir, 2009, 10:40 min.
Pink Twins – Defenestrator, 2008, 8:44 min.
Saara Ekström – Trail, 2007, 5:23 min.

För mer information, kontakta filmkonsulent Louise Bown på louise.bown@regionuppsala.se eller 018-611 62 85.
 
Kultur och bildning är en förvaltning inom Region Uppsala med regionalt ansvar för kultur- och folkbildningsfrågor. Till Kultur och bildning hör Kulturenheten, Länsbibliotek Uppsala, Wiks folkhögskola med filialen Uppsala folkhögskola samt konferensanläggningen Wiks slott. Arbetet styrs av Kulturnämnden.

Tipsa en vän om nyhetsbrevet

Prenumerera

Uppdatera dina uppgifter

Avprenumerera

Email Marketing Powered by Mailchimp