Copy
Nieuwsbrief 16 - Blijf op de hoogte van Strong Roots!
Januari 2016
Community Health Evangelism (CHE): Een naadloze combinatie van discipelschapstraining, ontwikkeling van een gemeenschap en evangelisatie.

Voor informatie hierover, zie website van Global CHE Network
Beste vrienden,
De reis van Els in februari naar Zuid Afrika zal weer een heel ander karakter hebben als de reis die Frans en Els samen maakten in september/oktober. Toen stond de reis in het teken van training van nieuwe groepen; de aanstaande reis spitst zich meer toe op het opvolgen van vorige CHE-trainingen en het verder begeleiden van getrainde trainers. Els zal deze reis samenwerken met Katherine Pickford, een Engelse collega, die momenteel voorganger is in Engeland. 
Samen zullen zij allereerst de trainers in Pulaneng bezoeken. We bereiden ons voor op een enerzijds droevig weerzien, aangezien in december de leider van deze groep, Pastor Mashabela, plotseling is overleden. Anderzijds hebben we uit telefoongesprekken begrepen dat de gemeenteleden, onder leiding van zijn vrouw, moedig bezig zijn het gemeentewerk weer op te pakken en voort te zetten.
Op de Blog van de website en de Face Book pagina van Strongroots hopen zij onderweg foto's en berichten te plaatsen.
Allemaal zijn we ertoe geroepen om elkaar op te bouwen. 

Paulus schrijft in Collossenzen
1:28-29: ‘Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg.’

Het programma waar we mee werken, CHE, is discipelschapstraining. Als je hiermee bezig bent, vraagt dit een zuivere afstemming op wat God wil doen! Heel goed voor ogen houden dat het er niet om gaat welke stappen wij vinden dat mensen moeten nemen. Wij moeten ons steeds openstellen voor Gods leiding en voor ogen houden dat het doel is om mensen te laten groeien in Christus.
Daar hebben we ook jullie gebed voor nodig. Willen jullie voor ons bidden? Dank je wel!
Jullie Gods rijke Zegen toe gebeden,
Frans en Els
Komende reis: 
31 januari - 29 februari 2016. Zie hier voor globaal programma.
Als je mee wilt bidden, mail naar mail@strongroots.nl. Je krijgt dan vlak voor de reis de gebedsbrief met een gedetailleerd reisprogramma.
Hieronder kun je meer bijzonderheden lezen over de komende reis.
De plaatsen die bezocht worden liggen in twee provincies van Zuid Afrika: het centrale Gauteng en de noordelijkste provincie Limpopo. Zie op de kaart van Zuid Afrika.
We zijn dankbaar voor hen die door meedenken, bemoediging, financiën en gebed ons werk en de reizen meedragen! Wil je ook meedoen? Hartelijk welkom. Klik dan hier.
Share
Tweet
Forward
Coachen van CHE trainers 
Pulaneng (bij Tzaneen)
Deze groep CHE-trainers hebben we in september 2015 getraind
Deze groep van vijf trainers heeft in september een eerste ToT (training van trainers) gekregen; dus een week training. Daarna waren ze bezig geweest om de eerste stappen te zetten om een CHE programma in hun gemeenschap te starten. In december is echter hun leider (links op de foto) plotseling overleden. Ze zullen nu met Katherine en Els bespreken hoe ze van plan zijn verder te gaan.
Mukula en SCDO (in Venda, het noorden van Limpopo)
Deze groepen hebben respectievelijk in oktober 2013 en april 2014 een TOT1 training gedaan.
Nu blijven we hen coachen, bemoedigen en vervolgtrainingen geven. 
SCDO trainersgroep
(SCDO=Soutpansberg Community Development Organisation)

Katherine en Els zullen Lufuno Tshivhase (hierboven links) bezoeken, de coordinator van het CHE programma binnen de SCDO. De SCDO werkt samen met thuiszorgcentra in gemeenschappen in het uiterste noorden van de Limpopo Provincie. Hier werken ook 7 CHE trainers. 
Mukula trainersgroep
Samen met Edward Luruli (meest rechts op rechter foto), de initiatiefnemer van deze trainersgroep, zullen Katherine en Els een herhaal- en vervolgtraining doen met de groep van 6 trainers.
Opvolgen van vorige CHE visieseminars
Onze vorige reis hebben we een CHE visie seminar gedaan met de staf van Medical Aviation Fellowship (MAF) Zuid Afrika. De directeur van MAF heeft nu aan Els gevraagd met haar mee te denken in het beleid van haar organisatie. Ze wil graag de integrale CHE visie daarin verwerken.
In het vervolgtraject van het CHE visie seminar voor de United Reformed Church van Zuid Afrika (URCSA) zullen tijdens deze reis een paar gesprekken zitten met leiders die interesse hebben om een CHE programma te starten.
Vorig jaar juni heeft Els een CHE visie seminar gedaan van twee dagen in Manamani in Venda. Twee leiders in deze gemeenschap willen begeleid worden om een CHE programma te starten. Dit begint altijd met het selecteren van de juiste mensen die tot trainer getraind kunnen worden. Katherine en Els zullen twee dagen met hen doorbrengen zodat zij dit proces goed in kunnen gaan.
In de vorige reizen zijn er diverse CHE visie seminars gedaan met kerken in Venda en met werkers in de gezondheidszorg. Een van de leidinggevenden in het ziekenhuis, Aluwani Manenzhe (links op foto) die ook lid is van een van die kerken, wil nu verder praten over het starten van CHE in die regio. 
Regionaal CHE Netwerk van zuidelijk Afrika 
In de laatste week van februari zal Els zich, samen met een aantal leden van het CHE-netwerk in zuidelijk Afrika, verder laten trainen in het CHE programma. Deze training vindt plaats in Franschoek bij Kaapstad. Kevin en Erica Pippert, CHE coördinatoren voor Zuidelijk Afrika, zullen deze training geven.
Community Health Evangelism (CHE):
een must voor iedereen met een hart voor zending en ontwikkelingswerk
Het volgende CHE visieseminar in Nederland zal worden gehouden op 23 april, in Driebergen. Iedereen met een hart voor zending- en ontwikkelingswerk van harte uitgenodigd!
Via deze link kom je op de informatie- en aanmeldingspagina.
Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, schrijf je dan hieronder uit.
+31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083,
mail@strongroots.nl
www.strongroots.nl

Meedoen met dit werk? We zoeken nog ondersteuning!
Klik hier.

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op: NL35INGB0001152914, t.n.v. Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Strongroots.

Copyright © *|2015|* *|Nieuwsbrief Strongroots Nld|*, All rights reserved.


Uitschrijven nieuwsbrief  |  Pas uw gegevens aan

Email Marketing Powered by Mailchimp