Copy
Nieuwsbrief 15 - Blijf op de hoogte van Strong Roots!

Beste vrienden,
We ervaren zo'n zegen op het werk dat we doen en zijn dankbaar dat we steeds gelegenheden krijgen om groepen mensen te laten kennismaken en werken met het CHE programma. Zo veel mogelijkheden gaan zich dan voor hen ontvouwen. We kijken nu terug op de bijzonder goede en vruchtbare reis in september en oktober. Deze keer samen! Hierboven zie je Dolly Malatji, een van de trainers van de Pulaneng groep, die we tijdens deze reis hebben getraind.
Op de Blog van de website en de FB pagina van Strongroots staan wat meer foto's van de reis.
Zaaien waar we kunnen
Wij hebben een groentetuin. Wat verbaast het ons vaak wat er echt prachtig, maar ook wat er soms helemaal niet opkomt. Of wel opkomt, maar dan opeens niks meer wordt ... :-) En soms komt er opeens iets moois op, terwijl we het helemaal niet hadden verwacht!
Zo werkt het ook met het werken in het Koninkrijk. Jezus zei het al in het bekende verhaal over de zaaier (Matt 13:3-8). Hij heeft het daar over vier groepen luisteraars. Alleen de laatste groep gaat echt goed vrucht dragen: "Ten slotte zijn er mensen, die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms honderdmaal, soms zestig maal en soms dertig maal zoveel. Dit soort mensen lijkt op de goede grond, waar het zaad mooi kon opkomen en vruchtdragen".
Als we de CHE trainers na de training verder begeleiden maken we dit ook mee. Tijdens elke reis zijn er prachtige verrassingen en zien we dat mensen goede stappen voorwaarts maken. Soms hadden we deze verwacht, soms helemaal niet. We zijn soms ook teleurgesteld omdat onze verwachtingen niet of maar ten dele uitkomen.
Belangrijk voor ons om steeds voor ogen te houden dat wij wel kunnen zaaien, maar dat het onze Vader is die de wasdom geeft. Wij zijn een radertje in Zijn plan en Hij gaat Zijn weg met mensen. 
Al doende leren we veel!
Dank voor jullie belangstelling en ondersteuning in dit prachtige werk; jullie Gods rijke zegen toegewenst,
Frans en Els
Community Health Evangelism (CHE): Een naadloze combinatie van ontwikkeling van een gemeenschap, evangelisatie en discipelschapstraining.
Voor informatie hierover, zie website van Global CHE Network
We zijn dankbaar voor hen die door meedenken, bemoediging, financiën en gebed ons werk en de reizen meedragen! Wil je ook meedoen? Hartelijk welkom. Klik dan hier.
Regionaal CHE Netwerk van zuidelijk Afrika 
In de eerste week na aankomst op 5 september hebben we in Nooitgedacht, vlakbij Johannesburg, allerlei mensen ontmoet die in zuidelijk Afrika werken met het CHE programma. Mooi en bemoedigend om van anderen ervaringen te horen. Samen openden we een paar dagen Gods Woord, wisselden van alles uit, baden we met elkaar en maakten plannen om elkaar en het netwerk te versterken.
Hierboven Valencia Nkambule, de leider van CHE Swasiland en Kevin en Erica Pippert, de CHE coordinatoren voor zuidelijk Afrika
Tijdens de vorige reis had Els een CHE-presentatie-gesprek met Peter Vumisa van MANI (Movement of National Initiatives). Hij werd meteen erg enthousiast voor het CHE programma. Daarna legde hij contact met Kevin en Erica Pippert van het Regionale CHE netwerk. Vervolgens promoot hij nu binnen MANI het CHE programma als een van hun strategieën voor uitbreiding van het Koninkrijk van God. Ook was hij een van onze sprekers tijdens een sessie van deze CHE-netwerkontmoeting. Hierboven een dia van zijn presentatie. Zo gebruikt God een netwerk! Heel blij mee. 
CHE - trainingen in september en oktober 
Training van een nieuwe groep CHE-trainers
Deze groep van vijf trainers gaat in hun gemeenschap (Pulaneng) met het CHE programma aan de gang
De initiatiefnemende kerk in Pulaneng wordt geleid door een toegewijd echtpaar, dat de grote nood op allerlei gebied in hun gemeenschap ziet. Door met het CHE programma te gaan werken willen ze hun mensen winnen voor Gods Koninkrijk en tevens ontwikkeling op gang brengen.
Hier onder zie je foto's van de training: het koken, het samen de bijbel bestuderen, rollenspelen en lessen voorbereiden.
Visie seminars
CHE Visie seminar voor Medical Aviation Fellowship (MAF) Zuid Afrika, Fourways, Gauteng provincie
MAF Zuid Afrika wil de wholistische visie van het CHE programma binnen hun werk een plek geven. Daarom hebben we een seminar van een dag gedaan met hun medewerkers. 
CHE Visie seminar United Reformed Church of South Africa (URCSA), Mamelodi, Gauteng provincie
24 leiders van de URCSA volgden een Visie seminar van twee dagen in Mamelodi, waardoor Els een week langer in Zuid Afrika is gebleven
Groepswerk tijdens de module over hoe ieders wereldbeeld invloed heeft op de ontwikkeling van een gemeenschap
Andries Louw verwelkomde de groep leiders van de URCSA
CHE Workshop voor paramedische werkers van de ziekenhuizen in de Limpopo provincie.
Met een grote groep van 28 paramedische werkers hebben we een workshop gedaan over een wholistische (integrale) aanpak van ontwikkelings-werk.  Veel van hen werken al in gemeenschappen.
Deze werd gehouden in Tshilidzini Hospital, het ziekenhuis in Venda, waar Els 10 jaar als fysiotherapeut heeft gewerkt.
Coachen van CHE trainers
Follow-up trainers van Mukula en SCDO
 
Deze groepen hebben respectievelijk in oktober 2013 en april 2014 een TOT1 training gedaan. Nu blijven we hen coachen, bemoedigen en vervolgtrainingen geven. 
CHE Visie seminar met SCDO, Venda, Limpopo provincie

De SCDO wil het CHE programma gebruiken in het werk dat ze doen vanuit vier thuiszorg centra. In 2014 hebben we 8 trainers van hen getraind. Deze kunnen echter moeilijk het CHE programma implementeren, als de managers hen niet goed ondersteunen. Daarom hebben we nu met Lufuno Tshivhase, de CHE coordinator van SCDO, met de managers van de centra voor thuiszorg een visieseminar van een dag gedaan. 
Huisbezoeken Mukula groep:
Tendani heeft haar buurman gemotiveerd om kippen te houden om inkomsten te genereren. Hieronder de man die haar winkel nu huurt.
Mubaiwa is begonnen om ananas te kweken in haar tuin. Hieronder zie je de uitbouw van hun huis; net klaar. Daar zijn ze heel blij mee.
De trainersgroep die we in Mukula trainden is geïnitieerd door Edward Luruli. Hij is ergotherapeut, maar inmiddels doorgegroeid naar directeur van alle paramedische diensten in de Limpopo provincie. Net voor wij deze keer arriveerden had hij zijn doktorsgraad gehaald, m.b.t. gezondheidszorg van gehandicapten in rurale gebieden. Hij is ook voorganger van een lokale gemeente. Hij wil, nu hij zijn studie heeft afgerond, veel energie steken in het verder implementeren van het CHE programma in Maungani en HaMukhuba. Tijdens de volgende reis hoopt Els met hem en de Mukula groep een herhaal- en vervolgtraining te doen.
Komende reis: 
Eind januari - eind februari 2016. Zie hier voor globaal programma.
Als je mee wilt bidden, mail naar mail@strongroots.nl. Je krijgt dan vlak voor de reis de gebedsbrief met een gedetailleerd reisprogramma.
Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, schrijf je dan hieronder uit.
 +31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083,
www.strongroots.nl

Meedoen met dit werk? We zoeken nog ondersteuning!
Klik hier.

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op: NL35INGB0001152914, t.n.v. Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Strongroots.

Copyright © *|2015|* *|Nieuwsbrief Strongroots Nld|*, All rights reserved.


Uitschrijven nieuwsbrief  |  Pas uw gegevens aan

Email Marketing Powered by Mailchimp