Copy
Nieuwsbrief 13 - Blijf op de hoogte van Strong Roots!
Beste vrienden,

We hebben een heel bijzondere tijd achter de rug: na vorig jaar een kleinzoon is nu onze eerste kleindochter geboren! En we konden in ons huis een familielid opvangen, die er even zes weken tussenuit moest.
Nu staat aanstaande zondag al weer de volgende reis voor de deur. Els voelt zich bijzonder goed. Dankbaar zijn we dat afgelopen maandag de longarts constateerde dat haar longen prima in orde zijn.
We zien uit naar wat er in deze reis weer op het programma staat
. Het is mooi steeds door te borduren aan een groter wordend netwerk van enthousiaste mensen, die zich door God laten gebruiken om aan Zijn Koninkrijk te bouwen. Naast het bezoeken en bemoedigen van de trainers van de Mukula en SCDO groepen, zijn er drie visieseminars gepland. Ook zal zij follow-up doen van vorige visieseminars en weer presentaties geven over het Community Health Evangelism (CHE) programma. Frans zal, net als tijdens de vorige reis, het thuisfront bemannen.
We eren onze Vader. Hij maakt het mogelijk dat we anderen kunnen bemoedigen om een boom te zijn aan Zijn waterstromen!
Jullie Gods Zegen toegewenst,
Frans en Els
“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.”
Psalm 1:1-3
We zijn dankbaar voor hen die door meedenken, bemoediging, financiën en gebed ons werk en de reizen meedragen! Wil je ook meedoen? Hartelijk welkom. Klik dan hier.
Community Health Evangelism (CHE): Een naadloze combinatie van ontwikkeling van een gemeenschap, evangelisatie en discipelschapstraining.
Voor informatie hierover, zie website van Global CHE Network
Komende reis: 14 Juni – 9 juli 2015. Zie hier voor globaal programma.
Als je mee wilt bidden, mail dat dan naar mail@strongroots.nl. Je krijgt dan 
de gebedsbrief met een gedetailleerd reisprogramma.
CHE - trainingen in juni en juli in reisprogramma
CHE Visie seminar in gemeente van Apostolic Faith Mission (AFM),
Polokwane, Limpopo provincie

De AFM is de grootste koepel van Pinksterkerken van Zuid Afrika. Ze zijn bezig een nieuw beleidsplan in te voeren, waarin veel aandacht is voor gemeenschapsbetrokkenheid en ontwikkeling. Pastor Mathe, het hoofd van het noordelijke regionale kantoor van de AFM, heeft Els weer gevraagd een CHE-visieseminar te doen met een groep pastors en leiders uit zijn regio.
CHE Visie seminar in Dzanani, Venda, Limpopo provincie
In Dzanani leidt een verpleegkundige, Cecilia Mabogo, een trainingcentrum voor gemeenschapsontwikkeling. Zij leidt hier jonge mensen op die in hun gemeenschappen kleinschalige ontwikkelingsprojecten starten. Zij wil het CHE programma gaan gebruiken. Hieronder waren Cecilia en Els in gesprek om dit voor te bereiden.
CHE Visie seminar in Dzwerani, Venda, Limpopo provincie
Charlie Masala heeft destijds met Els in een evangelisatie bediening gewerkt in Venda, waar hij geboren is. Hij werkt nu in de bediening van Myles Munroe en woont in Centurion. Hij heeft ons gevraagd om in zijn geboortegemeenschap Manamani met de lokale kerk het CHE programma te introduceren. Samen met zijn zus, Rudzani, zal Els daar een tweedaags visieseminar doen. Hieronder Charlie en zijn vrouw Xoli met ons.
Follow-up van CHE Visie seminars in Polokwane en Tzaneen, Limpopo provincie.
In februari heeft Els twee visieseminars gedaan in Tzaneen en Polokwane. Samen met Praises Mhlongo (hiernaast) zal Els nu deelnemers daarvan bezoeken, die graag met het CHE programma willen gaan werken. De vervolgstap is dan dat de leiders, aan de hand van criteria, trainers gaan selecteren, die getraind kunnen worden.
Follow-up groepen trainers van Mukula en SCDO
 
Deze groepen hebben in oktober 2013 en april 2014 een TOT1 training ontvangen. Nu blijven we hen coachen, bemoedigen en vervolgtrainingen geven.
Deze keer staan er voor de Mukulagroep weer een vervolgtraining en huisbezoeken op het programma. 
Lufuno Tshivhase, die binnen de SCDO verantwoordelijk is voor de implementatie van CHE, zal de dagen dat Els er is het programma voor de SCDO invullen. 
Mukula trainers en twee voorgangers 
Lufuno Tshivhase
Promotie van Wholistic Transformational Community Development (WTCD) in Nederland
Els was gevraagd om, tijdens de Dorcas Leadership Summit in mei, een lezing te houden over haar visie op ontwikkelingswerk en ook twee ochtendopeningen te verzorgen. Dat was een mooie gelegenheid om ook het CHE programma aan de orde te stellen. Hieruit is voortgekomen dat zij in de komende reis, met de Dorcas coördinator in Zuid Afrika, toekomstige samenwerking gaat bespreken.
Tijdens de WereldEXPO15 op Opwekking hebben we, gecombineerd met andere bedieningen, het CHE programma gepresenteerd.
Strong Roots logo
Theis-Jan Goudswaard heeft ons geholpen een eigen logo te maken en de overstap te maken naar Mailchimp. Als je je ook op dit gebied wilt laten adviseren, neem dan contact met hem op.
Zie www.brandom.nl/portfolio.pdf.
Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, schrijf je dan hieronder uit.
 +31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083,
www.strongroots.nl

Meedoen met dit werk? We zoeken nog ondersteuning!
Klik hier.

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op: NL35INGB0001152914, t.n.v. Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Strongroots.

Copyright © *|2015|* *|Nieuwsbrief Strongroots Nld|*, All rights reserved.


Uitschrijven nieuwsbrief  |  Pas uw gegevens aan

Email Marketing Powered by Mailchimp