Copy
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!
Bekijk in je webbrowser

“Maak kennis met Altra educé en laat u inspireren”

Al ruim twee jaar zorgt Altra educé ervoor dat docenten en zorgcoördinatoren nog meer kwaliteit kunnen bieden. Door oplossingsgericht, handelingsgericht en waardengestuurd te werken, zorgen wij samen voor verandering die past bij uw school.
 
Met enthousiasme stellen we u op de hoogte van wat Altra educé biedt en hopen u te inspireren tot kwalitatieve schoolontwikkeling die passend onderwijs mogelijk maakt. In deze eerste nieuwsbrief vindt u voorbeelden van het aanbod van Altra educé, vindt u een praktijkervaring van één van de scholen die we hebben begeleid en leest u waarom Schoolwide Positive Behavior Support zo’n mooie schoolbrede aanpak is, waarmee we ook samen met uw school kunnen werken aan een positief leer- en werkklimaat.
 
U ontvangt deze nieuwsbrief eenmalig. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Altra educé?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Hoe handelingsgericht werkt uw school?

Met de komst van Passend Onderwijs zijn veel scholen op zoek naar hoe zij hun onderwijs het beste kunnen afstemmen op alle leerlingen die bij hen op school zitten. Een manier om die zoektocht te ondersteunen, is denken vanuit het kader van handelingsgericht werken (HGW).

Bekijk hier wat de uitgangspunten zijn, die samen een helder overzicht bieden van wat we weten wat werkt in het bieden van passend onderwijs. Uiteraard nemen we ook een kijkje in de praktijk!
 

Nieuw systeem voor leerlingbespreking

Spinoza Lyceum schakelde Altra educé in om een structuur van leerlingbesprekingen op school op te zetten. ‘Als het met een leerling niet lekker loopt, is het fijn om binnen het docententeam te kunnen bespreken hoe we die leerling het beste kunnen ondersteunen. Vroeger hadden we daarvoor alleen de rapportvergaderingen, maar die waren voornamelijk gericht op de cijfers. Bovendien bespreek je dan alle leerlingen van een klas en is er geen tijd om een kwartier over één leerling uit te weiden.’ 

Gedrag net zo belangrijk als wiskunde

Met Positive Behavior Support werken scholen aan een positief leer- en werkklimaat. Een aanpak waarbij iedereen verantwoordelijk is voor het pedagogisch klimaat. Altra educé werkt met deze methode en ging naar Chicago om te zien hoe goed het daar werkt. Niet alleen de leerlingen varen wel bij het opvoed-programma, ook de docenten. Zo spraken zij een directrice van een basisschool in de Bronx, een volkswijk in New York. Ouders stonden daar in de klas aan de docent te vertellen wat hij moest doen voor hun kind. Deze chaos hebben ze in zes jaar tijd helemaal omgegooid door PBS in te zetten. Er ontstond een gezonde samenwerking met ouders, docenten kwamen weer dichter bij elkaar te staan en de school werd een veilige plek voor iedereen. Lees hier meer.

Kracht in beeld

“Tijd… we hebben simpelweg zo weinig tijd om bij elkaar in de les te gaan kijken. En dat terwijl het zo goed is om te zien hoe een collega het aanpakt. Nu we filmbeelden van elkaars lessen bekijken, zien we hoeveel kwaliteit er is. Ik ga na elke bijeenkomst met een koffer vol ideeën naar huis.”

Schoolvideo-interactiebegeleiding (SVIB) is een krachtige methode voor deskundigheidsbevordering. Zien wat je doet maakt je bewust van wat werkt in de les én van wat je wilt veranderen, in interactie, didactiek en klassenmanagement. Steeds vaker begeleiden de coaches van Altra educé ook teams met deze methodiek. 
Ben je benieuwd?
Copyright © Altra educé, 2016, All rights reserved.


www.altra.nl/educe

Wil je de nieuwsbrief anders ontvangen?
Je kan je voorkeur aanpassen  of je uitschrijven.