Copy

Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
 

For English version: scroll down
 

The Nationale Postcode Loterij helpt – ook met de transitie naar de circulaire economie!


Foto: Roy Beusker Fotografie

Circle Economy bedankt de Nationale Postcode Loterij

Met trots en dankbaarheid maken wij bekend dat we een bedrag van €1 miljoen hebben ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Robert-Jan van Ogtrop, Guido Braam en Chloe de Roos-Feinberg van Circle Economy hebben de bijdrage in ontvangst genomen tijdens het Goed Geld Gala op 4 februari. We zijn ontzettend blij dat de Nationale Postcode Loterij ons ondersteunt in het versnellen van de transitie van onze huidige take-make-waste economie naar een circulaire economie. We zien deze bijdrage als een enorme erkenning van de diverse circulaire projecten die we het afgelopen jaar gestart zijn met onze leden en partners, en verheugen ons op de toekomstige ontwikkelingen. Onze jonge organisatie krijgt hiermee een enorme boost, niet alleen financieel, maar ook doordat de Nationale Postcode Loterij bijdraagt aan onze missie met haar kennis, kunde en netwerk. Met deze bijdrage kunnen wij Nederland gaan positioneren als de eerste wereldwijde circulaire hotspot (zoals te zien in dit filmpje), een index ontwikkelen waarmee we circulariteit kunnen meten en een online tool maken die materiaalvoorraden en –stromen bijhoudt en visualiseert. 

Circle Economy 
Circle Economy is een non-profit open platform met als doel het versnellen van de transitie naar de circulaire economie. Wij geloven dat onze huidige lineaire take-make-waste economie zijn beste tijd gehad heeft, en dat het tijd is voor een system dat in balans is met de natuur en geïnspireerd is op haar principes. Samen met onze leden versnellen we de totstandkoming van deze nieuwe circulaire economie, waarin we kringlopen sluiten en niet slechts gericht zijn op economische groei, maar ook sociale en ecologische waarde meenemen in elke beslissing die we nemen.

De transitie naar de circulaire economie vraagt om een fundamentele systeemverandering, die niet zomaar van vandaag op morgen gerealiseerd is. Daarom committeren wij ons samen met onze leden en partners aan het realiseren van circulaire doorbraken op verschillende terreinen. Gezamenlijk pakken we een scala aan uitdagingen op, waar we van leren, op voort kunnen bouwen en die gezamenlijk tot systeemverandering leiden. De inzichten die we opdoen in deze projecten gebruiken we om bredere vraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld door middel van ons circularity framework dat beslissers en ontwerpers helpt de juiste circulaire keuzes te maken, het ontwikkelen van een circulaire investeringsstrategie en twee green deals, gericht op circulair inkopen en het realiseren van Nederland als wereldwijde circulaire hotspot.

De Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die zich inzetten voor een rechtvaardige en groene wereld door het werven van fondsen voor haar goede doelen en het geven van bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij. Tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam maakte de organisatie bekend dat zij dit jaar een recordbedrag van ruim 302 miljoen euro doneert.

English version:
 

The Nationale Postcode Loterij supports Circle Economy to accelerate the transition towards the circular economy


Picture: Roy Beusker Fotografie
Circle Economy thanks the Nationale Postcode Loterij

We are very thankful and proud to announce that we received funding of €1 million from the Nationale Postcode Loterij (NPL). Robert-Jan van Ogtrop, Guido Braam and Chloe de Roos-Feinberg of Circle Economy received the award during the Goed Geld Gala (Good Money Gala) on February 4 2014. We are extremely grateful that the NPL supports our mission to accelerate the transition from our current take-make-waste economy to a circular economy. As a young organisation this gives us a great boost, not only financially, but also by giving us access to their skills, knowledge and extensive network. We see NPL's funding as a true gesture of appreciation of the diverse hands-on projects we've started with our members and partners in the past year and are looking forward to the years to come. This donation enables us to give extra momentum to our efforts to reshape the Netherlands into the world’s first circular hotspot, to create an index to measure circularity and to set up a web-based software tool that will track and visualize resource stocks and flows around the world. 

Circle Economy 
Circle Economy is a non-profit inclusive platform that aims to to accelerate the transition to the circular economy. We believe it is time to move away from our current linear take-make-waste economy, towards a system that is in balance with and inspired by nature. Together with our members we are accelerating the transition towards this new circular economy, in which we close the loops and not only focus on economic growth, but also take social and ecological value into account in every decision we make.

The transition towards the circular economy requires a fundamental system change, that involves many different aspects of our society, from our personal lives to worldwide governance. That is why we are working on a broad range of circular breakthroughs. In order to achieve the transition we and our members and partners are committed to implementing circular projects, which we all can learn from, build upon and leverage to make systemic change. These projects enable us to address broader challenges, for with a circularity framework that helps decision makers and designers making the right circular choices, the development of a circular investment strategy based on our methodology and by bringing together projects and organisations under the green deals "Circular Procurement" and "The Netherlands as a circular hotspot".

The Nationale Postcode Loterij
Since 1989, the Dutch Postcode Lottery has been raising funds to support organisations working for a fairer, greener world. Fifty percent of its income goes to charity. The lottery has grown to become the Netherlands' biggest charity lottery, investing over €302 million this year. Since its founding, the lottery has dispensed almost 4 billion euros to its beneficiaries.

 


Copyright © | 2014 | Circle Economy | All rights reserved

info@circle-economy.com | www.circle-economy.com


 follow on Twitter     follow on Facebook     follow on LinkedIn 

unsubscribe from this list | update subscription preferences