Copy
Zijnsontwikkeling: de universele Weg naar het verlicht/volmaakt/echt zijn
of kortweg het Zijn

Nieuwsbrief 17-03
23-12-2017

Ons diepste verlangen is de realisering van ons verlicht/ volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt. Maar daar moet nu verandering in komen. De reden daarvan is dat ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, onze gevangenschap van de materie en daarmee de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen. Dat we ons ego zijn is dus de echte oorzaak van crises in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Gezien het feit dat we het Zijn nog steeds niet gerealiseerd hebben, lijkt het realiseren ervan een onmogelijke opgaaf. Maar de huidige tijdgeest maakt dat gemakkelijker dan ooit. De reden daarvan is dat we op onszelf worden teruggeworpen en daardoor onszelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn). Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben een kwantumsprong in onze evolutionaire ontwikkeling te maken die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn.

Deze nieuwsbrief geeft je de mogelijkheid de kwantumsprong te volgen en informeert je over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over de activiteiten van NLbe.

Vermeldenswaardig is dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die door het leven zelf gedirigeerd wordt en daardoor de enige Weg is die het Zijn daadwerkelijk realiseert.


Wil je meer weten over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over mijn Weg naar het Zijn die ik in het jaar 2000 heb afgerond, lees dan mijn boek 'Zijn: de ideale wereld' of ga naar mijn website.
Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.

Allereerst wil ik graag de mensen die voor het eerst de NLbe nieuwsbrief krijgen van harte welkom heten. De bedoeling van deze nieuwsbrief tref je hiernaast aan.
 

Beste mensen,

Steeds luider wordt de roep om een nieuw GROOT VERHAAL. Zelfs de nieuwe Franse president Macron heeft het erover. Maar voor de Nederlandse politici en bestuurders is het een blinde vlek en bovendien taboe. Premier Rutte zegt: “Als je een visie hebt, moet je naar de oogarts”. De weerstand is dus groot. De spreekwoordelijke kop boven het maaiveld is nog te gevaarlijk. Zeker als het nieuwe grote verhaal over de ontwikkeling van het Zijn gaat. Vroeger werden mensen er immers om verketterd en bijgevolg mishandeld. Het veronderstelde verlies van belangen domineert. Je zal als machthebber toch maar de volgzaamheid van je gelovigen, je medewerkers, je kiezers, je aanbidders verliezen zodra ze het Zijn hebben gerealiseerd en daardoor één zijn met zichzelf/God oftewel autonoom zijn. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat die volgzaamheid al ver te zoeken is nu men zich tegen de machthebbers, de elite, verzet. En voorbijgaand aan het feit dat er geen weerstand vanuit het Zijn tegen machthebbers is daar het Zijn de grootste Macht is. Het nieuwe Kabinet, aangeduid als Rechts met Den Bijbel, betekent dus waarschijnlijk niet veel goeds voor de ontwikkeling van het Zijn. De opwarming van de aarde als resultaat van het zelfdestructieve (apocalyptische) niet-Zijn, het ego, is nog een probleem dat we op grond van ons maakbaarheididee menen op te kunnen lossen. Het wordt gezien als een gewoon ‘brandje aan de oppervlakte’ en dus niet als de ‘ondergrondse veenbrand’ die de oorzaak is van alle brandjes en niet met het maakbaarheididee is op te lossen. Zelfs het Sociaal en Cultureel Planbureau ziet deze ondergrondse veenbrand niet. Sterker nog ze wil het niet zien ook al zijn alle bijzondere vernieuwingen aan de oppervlakte aan te merken als de kwantumsprong van ego naar Zijn en wijzen ze derhalve naar de oplossing van deze veenbrand.
 
Op individueel niveau blijkt steeds meer hoe groot de weerstand van het ego tegen het Zijn is. Zeker nu die vrij spel heeft dankzij de teloorgang van de autoriteit van religie, ideologie en wetenschap als zijnde de voormalige dogma-leverende hogepriesters van de waarheid en daarmee van onze wil. De mensen ontdekken daardoor de wil van hun ego, dus dat ze een wil hebben en dat die er mag zijn. Wat ze willen wordt dan ook conform het dualistische ego opgeëist. Dat betekent ‘pakken wat je pakken kan’, als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. En betekent ook dat macht wordt misbruikt, vooral door de machthebbende elite (zie: #metoo). De fysiek en/of geestelijk zwakkeren zijn ’de dupe’. We schreeuwen dan moord en brand en willen allerlei maatregelen tegen deze ‘brandjes’. Daarna verslapt de aandacht tot het nieuwe brandje ontstaat. Intussen wordt de ‘ondergrondse veenbrand’ steeds feller. God zit in je en klopt via ‘brandjes’ op je deur om binnen te komen. Maar de deur blijft nog dicht, vandaar de toenemende felheid van de branden aan de oppervlakte. Sommige breedst en diepst georiënteerde klimaatwetenschappers beweren in dit verband dat we het ‘point of no return’ voor wat betreft de opwarming van de aarde al gepasseerd zijn en ons derhalve binnen 10 tot 20 jaar een ‘human extinction’ wacht. “Nou, we zien wel en vertrouwen op onze technologie”, is over het algemeen de reactie. Een logische reactie als je niet weet hoe de ‘ondergrondse veenbrand’ geblust kan worden. Of als je het wel weet, je het negeert. Dat kan zo zijn omdat het taboe is of omdat je veronderstelt dat het een nieuw dogma of één van de vele zelfhulpmiddelen is. Daarom blijf ik informeren zoals met ‘Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de Westerse beschaving’. En met mijn boek 'Zijn: de ideale wereld'.
 
  
Wens je over het GROTE VERHAAL te praten? Meld je dan aan bij mijn Facebookgroep daarover.
 
Ondertussen voltrekt de kwantumsprong van ego naar Zijn zich verder. De laatste tijd in de vorm van de aantasting van ‘de waarheid’ door alternatieve waarheden en nepnieuws. De mensen weten daardoor niet meer wat ‘de waarheid’ is. Dat dwingt ze tot het loslaten van ‘de (bedachte/gekende) waarheid’ als bron van zelfsturing en op zoek te gaan naar het Zijn en de sturing/de Wil daarvan dat de ware/echte wil is en er altijd is in de vorm van de impuls tot manifestatie in het hier en nu. En daarmee te gaan van waarheid hebben naar waarheid zijn, van niet verlicht/volmaakt/echt zijn naar dat wel zijn.

Bewonderenswaardig is wat de wetenschap en dan vooral de kwantumfysica als gevolg van de kwantumsprong aanlevert voor wat betreft het inzicht in het Zijn.
 
We naderen kerstmis, het lichtfeest. Hoewel we weten dat dit licht zowel over het uiterlijk als het innerlijk licht gaat, weten we over het algemeen nog steeds niet en willen we niet weten hoe we dat innerlijk Licht realiseren. Kerstmis blijft daardoor slechts een feest ter viering van het ‘hebben’ in de vorm van copieuze maaltijden, cadeaus en wat stichtelijke woorden van een of andere religie die ook niet echt weet en vanwege het ketterse ervan niet wil weten hoe je het Licht in jezelf ontsteekt.
 
Wil jij het wel weten en het Licht in jezelf ontsteken, word dan lid van de besloten facebookgroep ‘Zijnsontwikkeling’. Het is indrukwekkend, boeiend en ontroerend om te zien wat het leven met mensen doet zodra ze de door het leven zelf gedirigeerde zijnsontwikkeling toepassen en daarmee ontvangen wat het leven, die op niets anders uit is dan het Zijn, ze aanreikt.
 
Een hele prettige kerst en een gelukkig 2018 toegewenst.
 
Cor
 

Nieuws over de kwantumsprong van ego naar Zijn


De kwantumsprong van ego naar Zijn

Op deze pagina vind je een overzicht van de categoriëen waaruit de kwantumsprong bestaat. Tevens vind je er de topics, de belangrijkste artikelen en video's, van de kwantumsprong.
 

De belemmering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de belemmering van zijnsontwikkeling door de wetenschap, de politiek, de religie, e.d.
Het nieuws is: Geen.

 

De wegbereiding voor zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende die ontwikkelingen in de samenleving die wegbereidend zijn voor de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:
Video's: Henry Stapp. Quantum mechanics and human conciousness.

Artikel: Het GROTE VERHAAL, niets voor Rutte.
Artikel: Het GROTE VERHAAL, Macron zoekt ernaar.
Artikel: Het GROTE VERHAAL: noodzaak voor het Westen.
Artikel: Het GROTE VERHAAL: overal gewenst

Prézijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je die uitspraken, theorieën en methoden in de spirituele wereld die de indruk wekken de mens naar het Zijn te begeleiden, maar dat niet doen. Dit vanwege het feit dat ze nog door het ego en daarmee door het maakbaarheididee gedomineerd en als zodanig als spiritueel materialisme aangeduid worden. Als gevolg van dit maakbaarheididee zijn er inmiddels zo veel methoden en theorieën dat door de bomen het bos, het geheel/het universele oftewel zijnsontwikkeling, niet meer gezien kan worden. Ze vormen wel een opstap naar zijnsontwikkeling waardoor ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. Onder De Nuance tref je aan waarom ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. De bedoeling ervan is om je te helpen niet dezelfde "fout" te maken en daardoor je zijnsontwikkeling te belemmeren. Het nieuws is: Geen.

De bevordering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de bevordering van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:
Artikel: Het GROTE VERHAAL, onontbeerlijk voor de kerk.


De toepassing van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:

Video: Ingeborg Bosch: Spirituality is easy
 

Q&A Nieuws
 

Q&A
Op deze pagina vind je vragen over het Zijn en de ontwikkeling ervan alsmede de antwoorden daarop.
Het nieuws is: Geen.Nieuws over de activiteiten van NLbe


Ontwikkeling van NLbe
De website van NLbe is vernieuwd, zie www.nlbe.nl

Boodschappen voor de samenleving

Activiteiten ten behoeve van de samenleving

Activiteiten ten behoeve van organisaties

Activiteiten ten behoeve van het individu

Lezingen

Open workshops

Bespreking van publicaties

Artikelen

Vorige nieuwsbrieven

 


Wil je praten over de inhoud van deze nieuwsbrief? Ga naar de weblog van NLbe: www.kwantumsprong.blogspot.nl

Vind je deze nieuwsbrief waardevol en wil je daarom bijdragen in de kosten daarvan (hosting website, abonnement op kranten en tijdschriften)? Maak dan je bijdrage over op NL58INGB0008162981 t.n.v. NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling onder vermelding van 'donatie' en jaar. Vermeld ook of je als donateur vermeld wilt worden op donateurs.


Boek van Cor Bijl
'Zijn: de ideale wereld'


Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand van mijn eigen Weg naar het Zijn duidelijk wat het verschil tussen ego en Zijn is, dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die het Zijn daadwerkelijk realiseert, dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is, dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en dat het ontbreken van zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Lees meer .


NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

Moesstraat 13
9717JT Groningen
T 050-5736072
M 06-20513190
E nieuwsbrief nieuwsbrief@nlbe.nl
E algemeen post@nlbe.nl
W www.nlbe.nl
Blog
http://kwantumsprong.blogspot.nl/

follow on Twitter | forward to a friend*|FACEBOOK:LIKE|*

share on Twitter 

 
Copyright © 2017 NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling, All rights reserved.