Copy
Zijnsontwikkeling: de universele Weg naar het verlicht/volmaakt/echt zijn
of kortweg het Zijn

Nieuwsbrief 17-02
01-07-2017

Ons diepste verlangen is de realisering van ons verlicht/ volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt. Maar daar moet nu verandering in komen. De reden daarvan is dat ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, onze gevangenschap van de materie en daarmee de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen. Dat we ons ego zijn is dus de echte oorzaak van crises in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Gezien het feit dat we het Zijn nog steeds niet gerealiseerd hebben, lijkt het realiseren ervan een onmogelijke opgaaf. Maar de huidige tijdgeest maakt dat gemakkelijker dan ooit. De reden daarvan is dat we op onszelf worden teruggeworpen en daardoor onszelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn). Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben een kwantumsprong in onze evolutionaire ontwikkeling te maken die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn.

Deze nieuwsbrief geeft je de mogelijkheid de kwantumsprong te volgen en informeert je over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over de activiteiten van NLbe.

Vermeldenswaardig is dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die door het leven zelf gedirigeerd wordt en daardoor de enige Weg is die het Zijn daadwerkelijk realiseert.


Wil je meer weten over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over mijn Weg naar het Zijn die ik in het jaar 2000 heb afgerond, lees dan mijn boek 'Zijn: de ideale wereld' of ga naar mijn website.
 
Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.
Allereerst wil ik graag de mensen die voor het eerst de NLbe nieuwsbrief krijgen van harte welkom heten. De bedoeling van deze nieuwsbrief tref je hiernaast aan.

Beste mensen,
 
De wereld raakt steeds meer in verwarring. Niet alleen door de vele crises en de milieucrisis die ons voortbestaan bedreigt, maar ook door het feit dat onze onwrikbaar geachte bestaanszekerheden worden aangetast. Wanhopig wordt dan ook de vraag gesteld: ‘Wat is er in hemelsnaam aan de hand? En: ‘Hoe lossen we deze ellende op?’
 
De antwoorden daarop gaan over veronderstelde oplossingen op deelgebieden die vaak politiek zijn ingegeven en dus, gelet op het wantrouwen jegens de instituties in het algemeen en dus ook jegens de politiek, twijfelachtig zijn dan wel door deskundigen wordt betwist. De reactie die hierop volgt en regelmatig in de media wordt geventileerd is de roep om een nieuw GROOT VERHAAL.

Dat betekent dat er niet om een verhaal wordt gevraagd zoals die traditioneel door de religie, de ideologie of de wetenschap zijn gegeven, maar een verhaal dat deze bronnen overstijgt.
 
Die traditionele verhalen waren allemaal gebaseerd op het idee dat het leven maakbaar is en dus dogmatisch. Het nieuwe grote verhaal moet dan ook niet op dit idee gebaseerd zijn. Sterker nog, het moet dit idee, dat in wezen bedoeld was om ons diepste ideaal te realiseren, teniet doen.
 
Dat is niet zo moeilijk. De wetenschap heeft dit idee immers al ondergraven en dus tot illusie verklaard. Bovendien wil vrijwel iedereen vooral in de westerse wereld zichzelf zijn en zich dus niet meer door dogma’s van in eerste instantie de instituties laten leiden.
 
Dus wat is dan het nieuwe GROTE VERHAAL?
 
Om dat duidelijk te maken heb ik een essay geschreven met als titel:
 
Ik heb dat specifiek voor de westerse beschaving geschreven omdat dit verhaal over de realisatie van de verlichting oftewel het Zijn, het diepste ideaal van de mens, de volmaakte beschaving, gaat en zij daarin dankzij de in de 17e eeuw gestarte Verlichting het verst gevorderd is. En wat mij betreft dus de verantwoordelijkheid heeft de verlichting daadwerkelijk te realiseren om de crises echt op te lossen en daarmee tot voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld.
 
Het probleem is echter dat de ontwikkeling van het Zijn het grootste taboe is en dus ontbreekt in de samenleving. Om dit taboe te doorbreken tref je in dit verhaal de vele verweren tegen deze ontwikkeling aan die in de samenleving aanwezig zijn. Om die te ontkrachten tref je tevens de tegenargumenten tegen deze verweren aan.
 
Ik ben al bezig en zal bezig blijven dit verhaal naar mensen te sturen die belangrijk zijn voor het doorbreken van dit taboe en hen om onderschrijving ervan vragen ter vergroting van het draagvlak ervoor.
 
Ik hoop dat dit verhaal jullie aanspreekt. Reacties zijn welkom.
 
Hartelijke groet,
Cor Bijl
 

Nieuws over de kwantumsprong van ego naar Zijn


De kwantumsprong van ego naar Zijn

Op deze pagina vind je een overzicht van de categoriëen waaruit de kwantumsprong bestaat. Tevens vind je er de topics, de belangrijkste artikelen en video's, van de kwantumsprong.
 

De belemmering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de belemmering van zijnsontwikkeling door de wetenschap, de politiek, de religie, e.d.
Het nieuws is:

Artikel: Hoe oordeelt God over de zelfmoordterrorist?
Artikel: Religie is geen aflopende zaak

De wegbereiding voor zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende die ontwikkelingen in de samenleving die wegbereidend zijn voor de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:

Prézijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je die uitspraken, theorieën en methoden in de spirituele wereld die de indruk wekken de mens naar het Zijn te begeleiden, maar dat niet doen. Dit vanwege het feit dat ze nog door het ego en daarmee door het maakbaarheididee gedomineerd en als zodanig als spiritueel materialisme aangeduid worden. Als gevolg van dit maakbaarheididee zijn er inmiddels zo veel methoden en theorieën dat door de bomen het bos, het geheel/het universele oftewel zijnsontwikkeling, niet meer gezien kan worden. Ze vormen wel een opstap naar zijnsontwikkeling waardoor ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. Onder De Nuance tref je aan waarom ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. De bedoeling ervan is om je te helpen niet dezelfde "fout" te maken en daardoor je zijnsontwikkeling te belemmeren.
Het nieuws is: Geen

De bevordering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de bevordering van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:

Video: Irme: Het theater van de duivel
Artikel: Psychiater Dirk de Wachter: We lijken het lijden verleerd
Artikel: Omhels het lijden

De toepassing van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:

Artikel: Lieke van Stekelenburg: Coachen met trage vragen

Q&A Nieuws
 

Q&A
Op deze pagina vind je vragen over het Zijn en de ontwikkeling ervan alsmede de antwoorden daarop.
Het nieuws is: GeenNieuws over de activiteiten van NLbe


Ontwikkeling van NLbe

Boodschappen voor de samenleving

Activiteiten ten behoeve van de samenleving


Activiteiten ten behoeve van organisaties

Activiteiten ten behoeve van het individu

Lezingen

Open workshops

Bespreking van publicaties

Artikelen

Vorige nieuwsbrieven

 


Wil je praten over de inhoud van deze nieuwsbrief of andere onderwerpen? Word dan gratis lid van NLbe en doe dat in de Spinozakamer
(tijdelijk buiten gebruik)
Of ga naar de weblog van NLbe: www.kwantumsprong.blogspot.nl

Vind je deze nieuwsbrief waardevol en wil je daarom bijdragen in de kosten daarvan (hosting website, abonnement op kranten en tijdschriften)? Maak dan je bijdrage over op NL58INGB0008162981 t.n.v. NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling onder vermelding van 'donatie' en jaar. Vermeld ook of je als donateur vermeld wilt worden op donateurs.


Boek van Cor Bijl
'Zijn: de ideale wereld'


Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand van mijn eigen Weg naar het Zijn duidelijk wat het verschil tussen ego en Zijn is, dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die het Zijn daadwerkelijk realiseert, dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is, dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en dat het ontbreken van zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Lees meer .


NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

Moesstraat 13
9717JT Groningen
T 050-5736072
M 06-20513190
E nieuwsbrief nieuwsbrief@nlbe.nl
E algemeen post@nlbe.nl
W www.nlbe.nl
Blog
http://kwantumsprong.blogspot.nl/

follow on Twitter | forward to a friend*|FACEBOOK:LIKE|*

share on Twitter 

 
Copyright © 2017 NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling, All rights reserved.