Copy
Zijnsontwikkeling: de universele Weg naar het verlicht/volmaakt/echt zijn
of kortweg het Zijn

Nieuwsbrief 17-01
04-02-2017

Ons diepste verlangen is de realisering van ons verlicht/ volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt. Maar daar moet nu verandering in komen. De reden daarvan is dat ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, onze gevangenschap van de materie en daarmee de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen. Dat we ons ego zijn is dus de echte oorzaak van crises in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Gezien het feit dat we het Zijn nog steeds niet gerealiseerd hebben, lijkt het realiseren ervan een onmogelijke opgaaf. Maar de huidige tijdgeest maakt dat gemakkelijker dan ooit. De reden daarvan is dat we op onszelf worden teruggeworpen en daardoor onszelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn). Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben een kwantumsprong in onze evolutionaire ontwikkeling te maken die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn.

Deze nieuwsbrief geeft je de mogelijkheid de kwantumsprong te volgen en informeert je over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over de activiteiten van NLbe.

Vermeldenswaardig is dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die door het leven zelf gedirigeerd wordt en daardoor de enige Weg is die het Zijn daadwerkelijk realiseert.


Wil je meer weten over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over mijn Weg naar het Zijn die ik in het jaar 2000 heb afgerond, lees dan mijn boek 'Zijn: de ideale wereld' of ga naar mijn website.

Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.
Allereerst wil ik graag de mensen die voor het eerst de NLbe nieuwsbrief krijgen van harte welkom heten. De bedoeling van deze nieuwsbrief tref je hiernaast aan.


Beste mensen,

De eerste fase van de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn manifesteert zich steeds sterker in de samenleving. Dat blijkt uit het feit dat het ego bijna volledig ontdaan is van dogma’s en daardoor vrij spel heeft. Een situatie die grote zorgen oproept, maar nodig is om bewust te kunnen zijn van wat het ego is en wat het doet en zodoende in staat te zijn het Zijn te realiseren door niet meer te doen wat het ego wil. Het populisme is een duidelijk voorbeeld van dat vrije ego. Want de populist wordt beheerst door (onderbuik) gevoelens, slachtofferschap en de noodzaak een zondebok aan te kunnen wijzen (de elite, De EU, de Euro, de immigranten) en heeft het gevoel tegen van alles in het geweer te moeten komen. Dat gaat zo ver dat hij bereid is het kind, waaronder de rechtsstaat, de democratie en de grondwet, met het badwater weg te gooien.

En wat doen de leiders? Op grond van het illusoire maakbaarheididee proberen ze de evolutie terug te draaien in plaats van vooruit te helpen. Ze willen de ego-eigen moraliteit herstellen in plaats van de mensen te helpen zich door middel van zijnsontwikkeling te bevrijden van hun ego. ‘Fatsoen moet je doen’ zei Balkenende. En ‘Doe normaal’ zegt Rutte nu in een pagina grote advertentie. Maar het wordt steeds “erger”. Zelfs de waarheid wordt schaamteloos geweld aangedaan door bijvoorbeeld president Trump en Poetin. Logisch, want de kwantumsprong gaat van waarheid hebben naar waarheid zijn. Ook de macht, de controle over het leven die het ego per definitie wil, neemt grootse vormen aan. Trump, Poetin, Erdogan en Duterte behoren tot de top van de ijsberg en zijn dus de meest markante voorbeelden daarvan. Hoe is dat mogelijk in een democratie? Dat is mogelijk, omdat ook de democratie door de kwantumsprong wordt aangetast. Het is immers een gebods- oftewel dogma-leverend systeem met een technocratische regelpolitiek. Dat houdt in dat het een systeem is dat dienst doet als bron van zelfsturing in plaats van de onkenbare maar wel ervaarbare Wil van het Al, het leven zelf, God, het Ware Zelf waar de mens in het Zijn één mee is. En dan hebben we ook nog de aantasting van de legitimiteit van onze rechtsstaat. Net als de democratie een systeem waar we ons aan hebben onderworpen en dus door de kwantumsprong wordt aangetast. Want dat gaat van rechtvaardigheid naar rechtschapenheid, van gestuurd worden door het recht dat bepaalt wat goed en kwaad is naar gestuurd worden door voornoemde Wil die de dualiteit tussen goed en kwaad overstijgt en daardoor met includering van het recht het (absoluut) Goede doet.

Alles wat normaal was en ons een relatieve zekerheid en veiligheid bood gaat dus op de schop. Logisch, want we moeten op onszelf of beter gezegd op het leven zelf vertrouwen door er één mee te worden en daardoor in de staat van duurzaam volmaakt zelfvertrouwen te zijn. Maar dat blijkt schier onmogelijk. Want de deuren van alle instituties die de samenleving kunnen informeren over het Zijn en het belang daarvan blijven gesloten. Zo heb ik aan redacteuren en hoofdredacteuren en zelfs aan de ombudsman van Trouw gevraagd of ze er een taboe op hebben. Het antwoord was nee. Maar hoe kan het dan, vroeg ik, waarom jullie als spiritueel georiënteerde krant alleen artikelen plaatsen over de traditionele religieuze spiritualiteit die God buiten de mens plaatst en de kerk als plaatsvervanger van God aanneemt. En geen artikelen plaatst over de (nieuwe) spiritualiteit die God in de mens plaatst en via welke het Zijn, het één zijn met God, kan worden gerealiseerd? Of sterker nog, dat jullie alleen maar artikelen over deze spiritualiteit publiceren die het in een kwaad daglicht zetten. Het antwoord bleef uit en de deur dus gesloten. En dat terwijl er een identiteitscrisis is waardoor vrijwel iedereen in de samenleving op zoek is naar zijn Zijn (wie hij echt is). En bovendien het niet-Zijn, dus het ego, de climax bereikt van de intrinsieke zelfdestructie ervan in de vorm van de opwarming van de aarde. Ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de bewindslieden laten het afweten. Ze willen zich alleen bezig houden met de brandjes aan de oppervlakte en niet met de ondergrondse veenbrand die er de oorzaak van is. Toch heb ik er wel begrip voor. Want ik heb toch stellig de indruk gekregen dat het leven zelf of noem het God wel graag wil dat we er één mee worden getuige het feit dat het Zijn ons diepste ideaal is, maar - en dat vind ik eigenlijk te bizar voor woorden - ons niet het vermogen ertoe geeft. Het is me dus duidelijk geworden dat we het op een enkele uitzondering na simpelweg niet kunnen. Met als gevolg dat we als lemmingen de afgrond (de Apocalyps) in lijken te moeten storten. Een afgrond die we als we professor Guy McPherson moeten geloven nog mee zullen maken. En die steeds geloofwaardiger wordt nu ook Trump het klimaatprobleem ontkent. Dat klinkt als een doemscenario waar niet aan te ontkomen valt. Maar dat is wat mij betreft niet zo voor de enkelingen die wel het vermogen en de wil hebben het Zijn te realiseren. Hen wil ik zeggen: Stort je op zijnsontwikkeling, de door het leven zelf gedirigeerde en dus de enige weg naar het Zijn, naar jouw hoogst individuele ideale wereld. En wees daardoor in staat anderen naar het Zijn te helpen.

Om de samenleving als geheel daar een handje mee te helpen leek het me goed premier Rutte meer persoonlijk te benaderen met een brief plus bijlage betreffende de grondslag plus de ontdekkingen/uitgangspunten van NLbe waarin ik hem informeer over het feit dat hij zich tot op heden als manager, als technocratische regelpoliticus, heeft gepresenteerd maar dat dat bij lange na niet meer voldoende is. Hetgeen betekent dat er een nieuwe leider, een Zijnsbegeleider, nodig is die de samenleving helpt de kwantumsprong van ego naar Zijn te voltooien. Wellicht helpt de brief ook jullie om dat te worden.

Verder valt het me op dat er in steeds meer media en praatprogramma's als DWDD, Jinek, e.d. de vraag aan de orde komt: 'Wat is er aan de hand in de wereld? En dat niemand, zelfs politici en wetenschappers niet, daar het universele antwoord op heeft. Zoals gezegd kijken die niet verder dan de brandjes aan de oppervlakte en zien ze de ondergrondse veenbrand niet. Sterker nog, ze willen die niet zien zoals blijkt uit de reacties of het uitblijven daarvan op mijn informatie daarover.

Ik hoop dat ik jullie duidelijk heb gemaakt dat de huidige zorgwekkende gebeurtenissen van belang zijn voor de voltooiing van de kwantumsprong van ego naar Zijn en dus in wezen goede ontwikkelingen zijn. Hetgeen natuurlijk niet betekent dat er niets aan deze ontwikkelingen gedaan zou moeten worden.

Hartelijke groet,
Cor
 

Nieuws over de kwantumsprong van ego naar Zijn


De kwantumsprong van ego naar Zijn

Op deze pagina vind je een overzicht van de categorieën waaruit de kwantumsprong bestaat. Tevens vind je er de topics, de belangrijkste artikelen en video's, van de kwantumsprong.

De belemmering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de belemmering van zijnsontwikkeling door de wetenschap, de politiek, de religie, e.d.
Het nieuws is:

Artikel: Scheiding van kerk en staat is geen formule.

De wegbereiding voor zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende die ontwikkelingen in de samenleving die wegbereidend zijn voor de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:
(scroll naar beneden na de link aangeklikt te hebben)
Artikel: We struikelen over alle doemscenario's.

Artikel: Een open godsbeeld is veel aantrekkelijker.
Artikel: Legitimiteit van onze rechtsstaat gaat ter ziele.
Artikel: Mensen snakken naar samenhang.
Artikel: Technocratische regelpolitiek werkt niet meer.
Artikel: Heel het heelal is informatie.

Prézijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je die uitspraken, theorieën en methoden in de spirituele wereld die de indruk wekken de mens naar het Zijn te begeleiden, maar dat niet doen. Dit vanwege het feit dat ze nog door het ego en daarmee door het maakbaarheididee gedomineerd en als zodanig als spiritueel materialisme aangeduid worden. Als gevolg van dit maakbaarheididee zijn er inmiddels zo veel methoden en theorieën dat door de bomen het bos, het geheel/het universele oftewel zijnsontwikkeling, niet meer gezien kan worden. Ze vormen wel een opstap naar zijnsontwikkeling waardoor ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. Onder De Nuance tref je aan waarom ze als prézijnsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. De bedoeling ervan is om je te helpen niet dezelfde "fout" te maken en daardoor je zijnsontwikkeling te belemmeren. Het nieuws is: Geen.

De bevordering van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de bevordering van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is: Geen.

De toepassing van zijnsontwikkeling
Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de toepassing van zijnsontwikkeling.
Het nieuws is:
Video: Hans Laurentius past zijnsontwikkeling toe. Althans voor wat betreft het toelaten van gevoelens. Fijn dat er nog iemand is die daarvoor pleit.

 

Q&A Nieuws
 

Q&A
Op deze pagina vind je vragen over het Zijn en de ontwikkeling ervan alsmede de antwoorden daarop.
Het nieuws is: Geen.Nieuws over de activiteiten van NLbe


Ontwikkeling van NLbe

Boodschappen voor de samenleving

Activiteiten ten behoeve van de samenleving


Brief aan Mark Rutte over de nieuwe leider, de Zijnsbegeleider

Activiteiten ten behoeve van organisaties

Activiteiten ten behoeve van het individu

Activiteiten gericht op de media

Lezingen

Open workshops

Bespreking van publicaties

Artikelen

Vorige nieuwsbrieven

 


Wil je praten over de inhoud van deze nieuwsbrief of andere onderwerpen? Word dan gratis lid van NLbe en doe dat in de Spinozakamer. Of ga naar de weblog van NLbe: www.kwantumsprong.blogspot.nl

Vind je deze nieuwsbrief waardevol en wil je daarom bijdragen in de kosten daarvan (hosting website, abonnement op kranten en tijdschriften)? Maak dan je bijdrage over op NL58INGB0008162981 t.n.v. NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling onder vermelding van 'donatie' en jaar. Vermeld ook of je als donateur vermeld wilt worden op donateurs.


Boek van Cor Bijl
'Zijn: de ideale wereld'


Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand van mijn eigen Weg naar het Zijn duidelijk wat het verschil tussen ego en Zijn is, dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die het Zijn daadwerkelijk realiseert, dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is, dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en dat het ontbreken van zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Lees meer .


NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

Moesstraat 13
9717JT Groningen
T 050-5736072
M 06-20513190
E nieuwsbrief nieuwsbrief@nlbe.nl
E algemeen post@nlbe.nl
W www.nlbe.nl
Blog
http://kwantumsprong.blogspot.nl/

follow on Twitter | forward to a friend*|FACEBOOK:LIKE|*

share on Twitter 

 
Copyright © 2017 NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling, All rights reserved.