Copy
Zijnsontwikkeling: de universele Weg naar het verlicht/volmaakt/echt zijn
of kortweg het Zijn

Nieuwsbrief 18-01
27 oktober 2018

Ons diepste verlangen is de realisering van ons verlicht/ volmaakt/echt zijn of kortweg ons Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt. Maar daar moet nu verandering in komen. De reden daarvan is dat ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, onze gevangenschap van de materie en daarmee de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen. Dat we ons ego zijn is dus de echte oorzaak van crises in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Gezien het feit dat we het Zijn nog steeds niet gerealiseerd hebben, lijkt het realiseren ervan een onmogelijke opgaaf. Maar de huidige tijdgeest maakt dat gemakkelijker dan ooit. De reden daarvan is dat we op onszelf worden teruggeworpen en daardoor onszelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn). Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben een kwantumsprong in onze evolutionaire ontwikkeling te maken die aangeduid kan worden als de kwantumsprong van ego naar Zijn.

Deze nieuwsbrief geeft je de mogelijkheid de kwantumsprong te volgen en informeert je over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over de activiteiten van NLbe.

Vermeldenswaardig is dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die door het leven zelf gedirigeerd wordt en daardoor de enige Weg is die het Zijn daadwerkelijk realiseert.


Wil je meer weten over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over mijn Weg naar het Zijn die ik in het jaar 2000 heb afgerond, lees dan mijn boek 'Zijn: de ideale wereld' of ga naar mijn website.

Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.

Allereerst wil ik graag de mensen die voor het eerst de NLbe nieuwsbrief krijgen van harte welkom heten. De bedoeling van deze nieuwsbrief tref je hiernaast aan.

-----------------------------------------------------------

Beste mensen,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste nieuwsbrief over het verloop van de kwantumsprong van ego naar Zijn verstuurde. Intussen heb ik getracht zowel bestuurders, wetenschappers, opiniemakers als ‘gewone’ mensen duidelijk te maken dat die sprong plaatsvindt en dat het voltooien ervan van existentieel belang is nu de opwarming van de aarde ons voortbestaan bedreigt. Maar de tijd is er kennelijk nog niet rijp voor, de crisis is nog een ‘te ver van mijn bed show’. Desondanks blijf ik de kwantumsprong volgen. En wat is het daarbij fascinerend om te zien hoe het leven allerlei crises verzint om ons te dwingen het Zijn, het één zijn met het leven, te realiseren. En tegelijk te zien hoe de gevestigde instituties kerk, staat, wetenschap en nu ook de media zich ertegen verzetten, maar ook wijzelf ons ertegen verzetten. Dat verzet heeft nu al duizenden jaren geduurd met een fenomeen als de Inquisitie en in het verlengde daarvan de Jihad (het moslimterrorisme, dood de ongelovigen) als kenmerkende uitingen daarvan. Daarom is het nu zo fascinerend om de evolutionaire krachten te zien met aan de ene kant de druk om het Zijn te realiseren, een druk die begint met de afbraak van het houvast, de zekerheden, waarmee het ego overleeft en de toename van existentiële bedreigingen die de gevoelens raken waar het ego uit bestaat en geraakt moeten worden om ons de gelegenheid te bieden er zijnsontwikkeling op toe te passen en zo er vrij van te worden. En aan de andere kant het verzet van het ego daartegen. De hele situatie waarin we ons bevinden doet me denken aan de volgende Bijbeltekst:

God zei tot Adam en Eva: “In het midden van de tuin staat een boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Daarvan mag je niet eten, anders zul je sterven”.

De situatie doet me hieraan denken, omdat we nog steeds ons dualistische ego zijn en derhalve bezig zijn met goed en kwaad. En omdat de huidige opwarming van de aarde het voorspelde sterven kan zijn. Of dat uit zal komen hangt af van onze wil en ons vermogen te doorzien dat er zich daadwerkelijk een kwantumsprong voltrekt die ons helpt ons ego los te laten en bijgevolg ons Zijn te realiseren.
 
De volgende gebeurtenissen in de kwantumsprong zouden jullie daarbij kunnen helpen.

Zie bijvoorbeeld ons verzet tegen de opwarming van de aarde die ons met uitsterven bedreigt. Niet wetende dat deze apocalyptische dreiging inherent is aan het dualistische oftewel zelfvernietigende niet-Zijn, het ego. En derhalve de enige oplossing hiervan zijnsontwikkeling, de realisatie van het Zijn, is. Een oplossing die nog steeds niet gezien wordt en niet gezien wil worden.

Zie bijvoorbeeld het immense gesjoemel met de waarheid dat ons angstig maakt en tot wanhoop drijft. Niet wetende dat de echte waarheid niet schuilt in het hebben van waarheid, maar in het zijn ervan, dus in het Zijn.

Zie bijvoorbeeld de angst voor terrorisme en andere bedreigingen. Niet wetende dat het toelaten van angst naar de innerlijke en uiterlijke harmonie, de ideale wereld, van het Zijn leidt.

Zie bijvoorbeeld de angst voor het verlies van privacy. Niet wetende dat het leven zelf de grootste privacy-schender is in de vorm van de ongewenste maar onvermijdelijke confrontatie met jezelf, je gevoelens, ter realisatie van je Zijn.

Zie bijvoorbeeld de adoratie van de krachtige maar dictatoriale en fascistisch lijkende man, zoals Poetin, Erdogan, Duterte, Trump, Orban, Xi, Assad, enz. Niet wetende dat het Zijn de grootste Kracht bevat.Zie bijvoorbeeld de opkomst van het populisme die zich verzet tegen autoriteit en verlies van identiteit. Niet wetende dat de hoogste autoriteit en de volmaakte identiteit zich in het Zijn bevindt.

Zie bijvoorbeeld onze vlucht voor onze gevoelens via drank, drugs, seks, feest, maar ook via het minachten, bagatelliseren, manipuleren en al dan niet medicinaal wegdrukken ervan, en via anderen de schuld ervan geven. Niet wetende dat deze vlucht voortkomt uit de evolutionaire druk om uit ons ego te bevrijden en daarmee het Zijn te zijn.

Zie bijvoorbeeld ons wanhopig verlangen naar succes. Niet wetende dat het Zijn het hoogste succes is.

Zie bijvoorbeeld ons wanhopig verlangen naar erkenning. Niet wetende dat het Zijn de volmaakte zelferkenning is waardoor de behoefte aan erkenning voorbij is.

Zie bijvoorbeeld onze roep om herstel van de moraal. Niet wetende dat het Zijn moraal-loos is (betekent niet dat het Zijn zich niet moraal-vol kan manifesteren).

Zie bijvoorbeeld ons verzet tegen de afschaffing van geloofsovertuigingen in het onderwijs. Niet wetende dat het Zijn innerlijk vrij en dus ook vrij is van geloofsovertuigingen als zijnde een grote bron van conflict.

Zie bijvoorbeeld de neoliberale afschaffing van zekerheden ter bevordering van de zelfredzaamheid. Niet wetende dat het Zijn de volmaakte zelfredzaamheid is en daartoe de afschaffing van zekerheden niet nodig is.

Zie bijvoorbeeld de epidemisch lijkende toename van de psychische nood. Niet wetende dat dit voortkomt uit de evolutionaire druk om tot het Zijn te komen via de eliminering van het ego.

Zie bijvoorbeeld de vele en ogenschijnlijk onoplosbare bedreigingen door ons milieu. Niet wetende dat deze bedreigingen ons dwingen ons Zijn als zijnde ons één zijn met de natuur (het milieu) te realiseren.

Zie bijvoorbeeld onze roep om strengere straffen. Niet wetende dat het Zijn het innerlijk vrij zijn van gevoelens en daarmee van de belangrijkste oorzaak van criminaliteit is.

Zie bijvoorbeeld de wereld van de spiritualiteit die nog beheerst wordt door het ego-eigen maakbaarheididee en daardoor veronderstelt dat er meerdere wegen naar het Zijn zijn. Niet wetende dat daarmee zijnsontwikkeling als zijnde de enige weg naar het Zijn genegeerd wordt en bijgevolg het ego in stand wordt gehouden.

Zie bijvoorbeeld de wanhopige pogingen van de religies om te overleven. Niet wetende dat het Zijn het één zijn met God is waardoor geloven in God overbodig is.

Zie bijvoorbeeld het krampachtige verzet van de wetenschap tegen de opkomende mening dat haar waarheden ook maar een mening zijn. Niet wetende dat dit verzet het verzet is tegen het gebruik van deze waarheden als dogma, als bron van zelfsturing. Een verzet dat nodig is om het innerlijk vrije en dus dogmavrije Zijn te realiseren.

Gelukkig wordt de wetenschap daarbij geholpen zoals uit de onderstaande berichten blijkt.


Zie bijvoorbeeld de pogingen van de wetenschap, zoals van het gerenommeerde Nexus-instituut om een oplossing te vinden voor de huidige zorgwekkende toestand van de samenleving en niet verder komt dan de vraag: Wat, en dat is de cruciale vraag, wat is nu een goede maatschappij en hoe die te realiseren?
Een vraag die onbeantwoord blijft omdat het antwoord wordt gezocht in waarden. Niet wetende dat het antwoord het Zijn is en deze staat van zijn innerlijk vrij en dus waarden-vrij, vrij van waarden als bron van zelfsturing, is.
Reden waarom ik ze mijn essay 'Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse beschaving' heb gestuurd.

Zie bijvoorbeeld het verzet tegen de individualisering en de globalisering. Niet wetende dat deze het in vorm gegoten deel-zijn en geheel-zijn van het vormloze Zijn en daarmee een richtingwijzer naar het Zijn zijn.


Zie bijvoorbeeld onze pogingen onze bedreigde democratie te redden door de waarden ervan nieuw leven in te blazen. Niet wetende dat waarden als dogma gehanteerd worden en we ons dienen te bevrijden van dogma’s om het dogmavrije Zijn te realiseren.

Zie bijvoorbeeld de pogingen de identiteitscrisis op te lossen. Niet wetende dat deze het gevolg is van het verlies van ons houvast, van ons op het hebben van vorm gebaseerde identiteit oftewel van ons ego. En dat dit verlies nodig is voor de realisatie van het houvast loze Zijn, ons diepste ideaal.

Zie bijvoorbeeld het totale negeren door de gevestigde instituties van de ontwikkeling van het Zijn en dus ook van de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn. Niet wetende dat het Zijn ons diepste ideaal en de echte oplossing van de huidige apocalyptische dreiging als gevolg van de opwarming van de aarde is.

Zie bijvoorbeeld de pogingen de Verlichting nieuw leven in te blazen. Niet wetende dat die tot op heden bestaan heeft uit waarden terwijl de verlichte staat, het Zijn, de waardenvrije, de neutrale, staat is.


Hoewel het begint door te dringen dat het egoïsme de schuldige is van de vernietiging van het milieu, wordt nog niet beseft dat de schuldige het ego, als zijnde de gevangenschap van de materie waar we automatisch in terecht komen zodra we op aarde komen, is. Men denkt dat egoïsme een bepaalde manier van doen is en dat het probleem opgelost wordt door die manier te veranderen. Maar het is niet een manier van doen die veranderd moet worden. Het ego is de gevangenschap van de materie en dus een staat van zijn. Die verander je alleen door innerlijke c.q. spirituele groei oftewel door de ontwikkeling van ego naar Zijn via zijnsontwikkeling.


Een voorloper van de dreigende uitroeiing van onszelf is de uitroeiing van de insecten, zoals in onderstaand bericht wordt weergegeven. Als de insecten worden uitgeroeid, worden wij ook uitgeroeid.De realisatie van het Zijn ter voorkoming van onze uitroeiing is een individuele aangelegenheid. Velen zullen daarom denken dat het nooit zal lukken ieder mens op aarde zover te krijgen en derhalve niet bereid zijn aan zijnsontwikkeling te doen of dit aan de samenleving aan te bieden. Zij vergeten dat de evolutie zich beweegt van ego naar Zijn en dat de ontwikkeling ervan nu versnelt in de vorm van, zoals hierboven duidelijk gemaakt, een evolutionaire kwantumsprong. We kunnen er natuurlijk op wachten tot die voltooid is, maar we hebben niet voor niets bewustzijn gekregen om ons bewust te kunnen zijn van onze gevangenschap, ons ego, en van de intrinsieke zelfdestructie daarvan. We zullen dus zelf ook iets moeten doen, te weten zijnsontwikkeling: het beëindigen van het alleen maar te verliezen oftewel apocalyptische gevecht dat we met onszelf of beter gezegd met onze gevoelens voeren.


Wil je door mij gecoacht worden in zijnsontwikkeling, meld je dan aan bij de gratis besloten facebookgroep 'zijnsontwikkeling'.Vorige nieuwsbrieven

 

Vind je deze nieuwsbrief waardevol en wil je daarom bijdragen in de kosten daarvan (hosting website, abonnement op kranten en tijdschriften)? Maak dan je bijdrage over op NL58INGB0008162981 t.n.v. NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling onder vermelding van 'donatie' en jaar. Vermeld ook of je als donateur vermeld wilt worden op donateurs.


Boek van Cor Bijl
'Zijn: de ideale wereld'


Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand van mijn eigen Weg naar het Zijn duidelijk wat het verschil tussen ego en Zijn is, dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die het Zijn daadwerkelijk realiseert, dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is, dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en dat het ontbreken van zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. Lees meer .


NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

Moesstraat 13
9717JT Groningen
T 050-5736072
M 06-20513190
E nieuwsbrief nieuwsbrief@nlbe.nl
E algemeen post@nlbe.nl
W www.nlbe.nl
Blog
http://kwantumsprong.blogspot.nl/

follow on Twitter | forward to a friend*|FACEBOOK:LIKE|*

share on Twitter 

 
Copyright © 2018 NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling, All rights reserved.