Copy
See on Avatud Eesti Fondi iganädalane uudiskiri.
Uudiskiri 10 / 2019

AEFi uudised

Ungari ja Poola, kas nüüd Eesti?
Ken Saani, Maris Hellranna ja TV3 koostöös sündis ülehelikiirusel Kolmedok: Kas pead hakkavad veerema? Ungari ja Poola näitel uuritakse paremäärmuslike valitsuste mõju inimeste eludele. Teiste seas saab sõna ka AEF juhataja, endine Ungari aukonsul Eestis Mall Hellam. FIlmi vaata järele SIIT

Viimased päevad tööle kandideerida
Avatud Eesti Fond otsib Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanism-idest rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaatorit; aega kandideerida on kuni 31. märtsini. Üldise info programmi kohta leiab Active Citizens Fundi kodulehelt, meie töökuulutusega tutvu SIIN

#kuidasmekestame teeb kokkuvõtte
Eile toimus #kuidasmekestame ümarlaua kogukondlike arutelude lõpuüritus. Ühtlasi anti arutelude tulemused pidulikult üle Eesti 2035 strateegia koostajatele ja ministeeriumidele. 

Issanda loomaaiast

Jah vabadusele, ei valedele! kutsub
Sel pühapäeval, 31.03 kell 12 toimub Tallinnas rahumeelne meeleavaldus "Jah vabadusele, ei valedele!", millega oodatakse liituma kõiki, kellele valmistab muret, et Eesti Vabariigi valitsusse on potentsiaalselt kaasatud erakond, mille avalikud sõnavõtud töötavad vastu meie põhiseaduslikule korrale. NB! Erakondlik sümboolika ei ole oodatud, kuid muudele tulule mitte orienteeritud organisatsioo-nidele piiranguid ei seata.

Noored päästavad reedeti maailma
Ülemaailmsed YouthStrike4Climate ja #Fridaysforfuture noorteliikumised on Eestis juured sügavamale ajanud - igal reedel kogunetakse Toompeale, et võimukandjatelt nõuda vastuseid, mida võetakse ette kliimamuutustega võitlemisel. Lisaks kavandatakse 12. aprillile esimest temaatilist Balti ketti Baltic Climate Chain.  Kolm eestvedajat noort kirjutasid kirja ka peaminister Jüri Ratasele ning kõrvale tasub lugeda ka möödunud nädala Sirbis ilmunud suurt lugu "Ma süüdistan teid, vanad!"

Open Society Foundations (OSF): uudiseid võrgustikult

Democracy Table - Tallinnas
Euroopa Parlamendi valimiste eel korraldab Euroopa Rahvusvaheline Liikumine koos grupi teadlaste ja partneritega ning Open Society Initiative for Europe'i toel koostanud uuringu, mille tulemusi tutvustatakse Tallinnas 2. mail. Uuriti 13 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanike hoiakuid ja käitumismustreid demokraatia ja autoritaarsusega seonduvalt. 
Oodatud on kõik vabaühendused ja aktiivsed kodanikud! Ürituse info ja link registreerumisele asuvad SIIN

Euroopa ja maailm

Euroopa Liidu sidususe monitor
EL sidususe monitor on ECFRi ja Mercatori Fondi toetusel loodud 28 Euroopa Liidu liikmesriiki hõlmav tööriist, millega mõõdetakse riikide ühtsustunnet ja valmisolekut koostööks, võttes aluseks eurooplaste inimestevahelisi suhteid ning üldiseid suuremaid strukturaalseid ühiskondade-vahelisi suhteid. Kasutatakse kümmet sidususe indikaatorit, mis mõõdavad nii varasemaid kui praegusi sarnasusi-erisusi ning võimaldavad prognoosida ka koostöö potentsiaalse tugevnemise või nõrgenemisega seotud tulevikku. Loe lühikommentaari ja tutvu täpsemalt, millega tegu, SIIN. Järgmine, uuendatud versioon monitorist avaldatakse 11. aprillil.  

AEF raadios

AEF minutid 27. märtsil
Avatud Eesti Fond on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.
Meie postiaadress:
Avatud Eesti Fond, Estonia pst 5a Tallinn 10143 Estonia