Copy
See on Avatud Eesti Fondi iganädalane uudiskiri.
Uudiskiri 18 / 2020

AEFi uudised

Avatud Eesti Fond EFC nõukogus
Virtuaalsel aastakoosolekul valis Euroopa Fondide Keskus (EFC) oma nõukogusse ka Avatud Eesti Fondi, mida esindab AEFi juhataja Mall Hellam. EFC-l on üle 250 liikme 33 riigis; üle 60% liikmetest teeb ka rahvusvahelist koostööd. EFC peamine tegevus on institutsionaalse filantroopia arendamine, mille kohta loe SIIT.

Arvamusfestival tuleb, aga teisiti
14.-15. augustile plaanitud Arvamus-festival saatis välja ametliku info: festival toimub füüsiliselt, ikka oma sünnikohas Paides, aga vähendatud mahus. 25 aruteluala asemele jääb seitse ning päevane külastajaskond peab jääma 1000 inimese ümber. Seega on külastajatel vaja end kummalegi päevale eraldi registreerida.

NB! Uue korralduse valguses ei toimu ka Avatud Eesti Fondi plaanitud arutelu, mis pidi keskenduma kohaliku tasandi aktivismile maapiirkondadest linnaosadeni ning tooma siia ka rahvusvahelisi arutlejaid. 

Täpsemalt loe Arvamusfestivali toimumisinfo kohta SIIT. Festivali toetab ka Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.
 

Issanda loomaaiast

Uus Inimarengu aruanne valmis
Riigikogus esitleti täna riiklikult olulise küsimusena uut Inimarengu aruannet, raampealkirjaga "Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud". Lisaks looduskeskkonnale kui avalikule hüvele, avalikule linnaruumile ja eesti elukeskkondade mitmekesisusele on eraldi peatükk pühendatud ka aruteluruumile, mh kaasamiskultuurile ja kodanikuaktivismile. Kogu aruande leiab aadressilt www.inimareng.ee 
Sinna juurde loe ka Eesti Ekspressis ilmunud ülevaatlikku lugu tuleviku-stsenaariumitest aastaks 2050.

Open Society Foundations (OSF): uudiseid võrgustikult

Koroonakriis ja paremäärmuslus
Hispaanias toimusid märtsikuus mitmed meelavaldused ja suurkogunemised, sh jalgpallimatšid, kuid Hispaania paremäärmuslik partei Vox on suunanud oma konkreetsed kriitika just samal ajal toimunud feministlikele meele-avaldustele, süüdistadas neid viiruse levitamises. Tegu on süstemaatilise tegevusega ehk sooviga süvendada narratiivi kindlast ühisest vaenlasest. Loe täpsemalt Foreign Policy artiklist, kus kommenteerib ka OSFi naiste õiguste programmi stipendiaadi Women's Link Worldwide esindaja. 

Euroopa ja maailm

COVID-19 ja EL toetus vabakonnale
Loe palun kirja Euroopa Komisjonile, Parlamendile, Nõukogule ja veel mitmetele institutsioonidele, mis nõuab ELi järgmises 7-aastases eelarve-perioodis suuremaid rahastus-võimalusi ka vabakonnale. Eestist on alla kirjutanud Vabaühenduste Liit, AEF ja Eesti Inimõiguste Keskus. 

AEF raadios

AEF minutid 3. juunil
 
Rääkisime AEFi Koosmeele preemia pälvinud ingliskeelsest veebiväljaandest Estonian World. Sõna said ajakirjanik, Kanada-eestlaste kogukonna esindaja Marcus Kolga ja Eestis elav ja töötav Leonardo Ortega Mehhikost. Kuula SIIT!

AEF minutid 10. juunil
Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustiku (SEV) tegevjuht Helen Mikkov rääkis sotsiaalsete ettevõtete hakkama-saamisest koroonakriisi taustal ja kampaaniast nimega #räägimerahast. Saade on SIIN

AEFi vabakondlikke teemasid käsitlev veerandtund on Kuku raadio eetris igal kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid.
Avatud Eesti Fond on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.
Meie postiaadress:
Avatud Eesti Fond, Estonia pst 5a Tallinn 10143 Estonia