Copy
Karmelske Duhovne 
Pročitajte ovaj mail u pregledniku
Nadamo se da Vam poticaji Online duhovnih vježbi pomažu kako biste se pripremili.
 
Svake Online Karmelske vježbe su rezultat rada cijelog tima: karmelićani iz Pariza pišu tekstove, grafičari u Francuskoj pripremaju predložke za tisak, mnogi prevoditelji volonteri koji prevode tekstove na različite jezike (9!), naš webmaster u Beču, koji konačno priprema tekstove i mailove na svim jezicima i Mailsystem koji šalje mailove... 

Gotovo svi suautori rade na dobrovoljnoj bazi, ali postoje i neki troškovi za tehniku i profesionalnu grafiku, tako da smo VRLO zahvalni za bilo koju podršku koja nam pomaže da platimo troškove. 

Međutim, duhovne vježbe trebaju u biti ostati besplatne za sve one koji ih žele primati i nemaju priliku dati prilog! Također Vam zahvaljujemo na svakoj molitvenoj podršci!
 
Vašim dobrovoljnim prilogom Vi pomažete da je i nadalje moguć ovaj duhovni apostolat na Internetu. 
 
Vašu donaciju možete poslati izravno na sljedeći račun:
 
Karmeliten Online-Aktivitäten
Landstrasse 33, 4020 Linz
Österreich / Austria
IBAN: AT17 5400 0009 0028 5875
BIC: OBLAAT2L
 
Ili preko Kreditne kartice i/ili Paypal na ovaj Link:
Spenden mit Paypal/Kreditkarte
 
za jeftine bankovne transfere : www.transferwise.com

Hvala Vam puno za Vašu pomoć 
 
Bosonogi karmelićani, Marijine sestre od Karmela i
Edith Stein društvo Austrija 
 
Share
Tweet
Forward
+1
Pin
Copyright © 2020 teresianischerkarmel, All rights reserved.


Here you find our Datenschutzerklärung (in German)

Here you can: Update your profile or unsubscribe from our list