Copy
Nieuwsbrief Platform INS Mei 2013

Presentatie brochure 'Leiders met Spirit'
24 mei, 15 uur te Nieuwspoort (Den Haag)

Op 24 mei, 15 uur, zal de brochure 'Leiders met Spirit' gepresenteerd worden in Nieuwspoort, Den Haag. Rein Willems zal de brochure namens GIDSnetwerk in ontvangst nemen en Mohamed Sini zal dit doen namens Platform INS.

In het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 heeft Platform INS in samenwerking met het Kruispunt - op uitnodiging van GIDSnetwerk - een serie rondetafelgesprekken georganiseerd onder de noemer 'Leiders met Spirit'. Bij elke ontmoeting stond een ander werkveld centraal: gezondheidszorg, bedrijfsleven, onderwijs en politiek. Voor de bijeenkomsten werden christenen en moslims uitgenodigd die met elkaar in gesprek gingen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren problemen binnen hun vakgebied aan te pakken.
De verslagen die van deze bijeenkomsten zijn gemaakt, zijn gebundeld in een brochure.

U bent van harte welkom bij deze presentatie.
Meer informatie... 
Politieke betrokkenheid
Politieke betrokkenheid: Bezoek Tweede Kamer
Beleef zelf wat politiek is!
Heb jij interesse in de hedendaagse politiek maar nooit de kans gehad om het van dichtbij te ervaren? Zou jij graag de kans krijgen om in gesprek te gaan met politici? Vind jij het leuk om andere jongeren te ontmoeten die interesse hebben in de politiek? Meld je dan nu aan voor Politieke betrokkenheid!
Lees verder

Troonswisseling

Platform INS spreekt haar dank uit voor Hare Majesteit opdat zij zich met hart en ziel 33 jaar heeft ingezet voor het welzijn van het Nederlandse volk. Tegelijkertijd wensen wij het Koninklijke echtpaar veel succes bij het uitoefenen van hun ambt. Wij kijken met goede moed uit naar de invulling die zij de komende tijd zullen geven. Als Platform INS zetten wij ons, vanuit onze eigen visie en vermogen, in voor Nederland en zullen dit in de toekomst ook blijven doen. 
Klik hier voor de uitgebreidere dank en wensen
Training Islamofobie
Leesgroep ‘Een dialoog tussen beschavingen’
Jill Carroll heeft een tekstuele dialoog gecreëerd tussen de gedachten van Fethullah Gülen, een islamitisch denker van Turkse afkomst, en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre. Tijdens vijf bijeenkomsten gaat de leesgroep dieper in op de overeenkomsten tussen deze denkers, waarbij een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken is gecreëerd. Doel hierbij is een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor vreedzame co-existentie. 
Klik hier voor boekrecencies & verslagen

4 en 5 mei

Lees hier ons 4 mei bericht: Dodenherdenking
en ons 5 mei bericht: Bevrijdingsdag
Columns

Verschenen columns

1. "Geen enkel volk is een homogene verzameling van eensgezinde individuen. Hoe dient er dan omgegaan te worden met verschil, onenigheid en conflict binnen een democratie? Wat maakt dat deze strijd vreedzaam verloopt, en niet resulteert in geweld of onderdrukking?"
Lees verder.. 

2. "Islam staat nog steeds in het middelpunt van de discussie rondom het multicultureel debat. Maar wat zijn de problemen die de Nederlandse moslims bezig houden?"

Lees verder.. 

3. "Samenleven noemen ik niet voor niets kunst. Van alle neuzen die wijzen, wordt verwacht dat ze bewust wijzen – en dan het liefst in dezelfde richting.
Lees verder..

Ook een column insturen? 
Klik hier voor meer informatie.
Tolerantieluncheon: Perspectief Religie en Samenleving
Tolerantie luncheon: Religie en samenleving
Op 6 mei vond een bijzonder drukbezochte luncheon plaats waar de kunst van het samenleven werd benaderd vanuit de invalshoek ‘Religie en samenleving’. Maar liefst zestien vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en geloofsgemeenschappen¹ spraken over hun ervaringen, dromen en concrete projecten. De tafelgenoten zijn met elkaar in gesprek gegaan over de uitdagingen en mogelijkheden van het samenleven in multi-etnisch Nederland. De uitkomsten van meerdere expertmeetings zullen gebundeld worden, waarmee een compacte maar multidisciplinaire analyse gepresenteerd wordt over de stand van zaken in Nederland met betrekking tot tolerantie en verdraagzaamheid, oftewel de Kunst van het Samenleven. 
Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Agenda juni

Een avond uit denken met... Jan Bransen (17 juni)
In het kader van het verschijnen van zijn nieuwe boek Laat je niets wijsmaken zal filosoof Jan Bransen op 17 juni op theatrale wijze een pleidooi houden voor ons gezonde verstand. In zijn boek betoogt Bransen dat onze samenleving verwetenschappelijkt. Steeds meer onderdelen van het gewone leven worden gedomineerd door......
Lees verder
Volg ons ook online: Twitter | FacebookDoorsturen 
Copyright © 2013 Platform INS, alle rechten voorbehouden. 
Ons emailadres: info@platformins.nl