Copy
Nieuwsbrief Platform INS

 


Zijn religieuze organisaties geschikte bondgenoten van gemeenten waar het gaat om het bevorderen van de participatiesamenleving? Kunnen gebedshuizen bepaalde taken van de overheid overnemen? Wat is de plek van religie in de participatiesamenleving anno 2014? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium Religie en de participatiesamenleving op dinsdag 25 november 2014, georganiseerd door Platform INS, het lectoraat Burgerschap en Diversiteit en het Centre for Citizenship van De Haagse Hogeschool.

De banden tussen religie en maatschappelijke inzet zijn dynamisch, veelvormig en gecompliceerd. Het geloof is voor veel burgers een belangrijke bron van zingeving en sociale betrokkenheid, en religieuze organisaties vervullen vaak belangrijke maatschappelijke functies. Intussen slankt de verzorgingsstaat verder af en doet het ideaal van de participatiesamenleving zijn intrede. Zowel het grote bereik en de maatschappelijke rol van gebedshuizen als de bezuinigingen en de discussies over de participatiesamenleving doen de vraag rijzen: 
 
Wat kunnen religie en religieuze organisaties in Nederland anno 2014 betekenen voor participatie en burgerschap?

De gemeenten Den Haag en Rotterdam kennen een grote diversiteit aan religieuze groepen en organisaties. Zij komen wel of niet samen in tempels, moskeeën, kerken en synagogen. Beide gemeenten onderhouden relaties met religieuze instellingen, maar die relatie is lang niet altijd en niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tijdens dit symposium worden deze twee steden onder de loep genomen door gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van religieuze organisaties uit Den Haag en Rotterdam. Graag nodigen wij u uit om gezamenlijk over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Klik hier voor het programma.


Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor politici, beleidsmakers, journalisten, vertegenwoordigers van religieuze organisaties, studenten en andere geïnteresseerden in het thema.
 

Praktische informatie

Datum: 25 november 2014
Tijd: 14.00-17.15 uur (Inloop vanaf 13.30 uur en borrel vanaf 17.15 uur)
Locatie: Haagse Hogeschool;
Zaal OV 3.37
Johanna van Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Toegang: Gratis
 


 


 
Volg ons ook online: Twitter | Facebook | Doorsturen 
Copyright ©  Platform INS, alle rechten voorbehouden. 
Ons emailadres: info@platformins.nl