Copy
Nieuwsbrief Platform INS December 2013

Allochtone jongeren debatteerden met Kamerleden over racisme en werkloosheidIntegratiewoordvoerders Gert-Jan Segers (CU) en Steven van Weyenberg (D66) gingen maandagavond 2 december in debat met ruim 50 allochtone jongeren. In de nagebouwde Parlementszaal van ProDemos werden onderwerpen zoals racisme en jeugdwerkloosheid uitgebreid bediscussieerd.

Deze avond werd georganiseerd door Platform INS in samenwerking met ProDemos om politieke participatie onder allochtone jongeren te stimuleren. Het jongerendebat was de derde en laatste activiteit van het project “Politieke betrokkenheid”, georganiseerd door Platform INS.

Eerder bezochten een groep allochtone jongeren de Tweede Kamer, hebben hier gesprekken gevoerd met Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg en Kamerlid Tunahan Kuzu (PvdA). In het vervolg heeft Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) een workshop verzorgd over politiek. Platform INS zet zich onder andere in om de (politieke) participatie onder allochtone jongeren te stimuleren. Lees meer
 

Tolerantielunch: Media perspectief

‘De Kunst van het Samenleven’ werd tijdens de luncheon van 12 november bekeken vanuit een mediaperspectief. De deelnemers hadden uitgesproken, en geregeld tegengestelde, meningen, wat tot een energiek gesprek leidde.
Tijdens deze bijeenkomst is het duidelijk geworden dat media veel invloed heeft op de beeldvorming over allochtonen. De manier waarop deze invloed wordt aangewend is echter vaak onbevredigend. De deelnemers koesteren dan ook slechts voorzichtige dromen, maar de hoop hebben ze zeker niet verloren. Lees meer

Conferentie 'Celebrating Diversity for Peace'

Op 16 november organiseerde Platform INS samen met ISC (International Student Chaplaincy) de conferentie ‘Celebrating Diversity for Peace’. Het vieren van diversiteit kwam op deze dag op verschillende manieren tot uiting: met een lezing over het “nieuwe wij’”, het delen van ervaringen met betrekking tot diversiteit tijdens de workshops, maar ook met zang, en een essay- en fotowedstrijd. Lees hier het verslag van de dag
Volg ons ook online: Twitter | Facebook | Doorsturen 
Copyright © 2013 Platform INS, alle rechten voorbehouden. 
Ons emailadres: info@platformins.nl