Copy
Nieuwsbrief Platform INS

 

Phd café (30-apr): Willen moslims wel in Nederland begraven worden?
Een leven doorgebracht in Nederland, maar daarna niet?


Iedere laatste donderdag van de maand komen er (pas)gepromoveerde onderzoekers langs om hun onderzoek in gewone mensentaal met ons te delen.

Eerstvolgende Phd café (30 april): "Willen moslims wel begraven worden in Nederland?"

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat moslims die hun hele leven in Nederland hebben gewoond ook in Nederland begraven worden. Nog dikwijls laat men zich na hun laatste adem overvliegen naar het land van herkomst. Maar waarom? En is hier verandering in merkbaar? De eerstvolgende Phd café op 30 april gaat over deze en meer vragen.

Dan komt Khadija Kadrouch-Outmany over Islamitische begrafenissen in Nederland en België. In haar proefschrift behandelde Kadrouch de nadruk op de vele betekenissen en functies van rituelen en gebruiken rondom de begrafenis. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: http://bit.ly/phdcafe

Programma
19.15 - 19.30: Inloop
19.30: Start presentatie dr. Khadija Kadrouch-Outmany
20.15 - 21.00: Vragenronde
21.00: Einde
 
Volgende Phd café (28-mei): Krijgt een vreemde overheid het voor het zeggen in Nederland? Klik hier voor meer info.

 
 
Cursus “Moslim zijn in het Westen” een succes

De afgelopen maanden heeft Platform INS in meerdere steden zoals Rotterdam, Den Haag, Breda en Utrecht de cursus “Moslim zijn in het Westen” georganiseerd. Verder zijn wij op verzoek van verschillende instellingen daar langsgegaan om over dit onderwerp te praten en vragen te beantwoorden. Vanaf woensdag 29 april start de cursus ook in Amsterdam.

Hierbij stonden vragen centraal als: Wat is de plek van een moslim in een niet-islamitisch land? Zijn contacten met niet-moslims verboden volgens de Islam? Worden Joden vervloekt in de Koran? Moet je als moslims strijden totdat iedereen zich bekeert tot de Islam? 

Ook deelnemen in Amsterdam of een andere stad?
Op dit moment zijn er nog meerdere steden die binnenkort deze cursus willen organiseren, mogelijk ook in uw buurt. Vanaf aanstaande woensdag (29 april) start de cursus in Amsterdam. Als u ook wenst deel te nemen aan deze cursus en benieuwd bent of er ook in uw omgeving een bijeenkomst gepland staat, neem dan contact op met ons.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen via tel.: 010 – 240 00 15, e-mail: info@platformins.nl

Koerdische kwestie en Gülenbeweging

Op 13 mei komt de Koerdische deskundige Mustafa Gürbüz spreken over de Koerdische kwestie en de Hizmetbeweging.
 
De Koerdische kwestie kwam o.a. door Kobani, Peshmerga en PKK de laatste tijden veelvuldig aan bod in Nederland. Over de historische achtergrond van de Koerdische kwestie in Turkije is er een nieuw onderzoek uitgekomen.

De auteur schuift op 13 mei aan bij Platform INS en voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de auteur te spreken tijdens een rondetafelgesprek. 


Aanmelden

Aanmelden is verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen. U kunt mailen naar info@platformins.nl

Datum: 13 mei
Tijd: 12.00 - 14.00 uur
Locatie: Platform INS te Rochussenstraat 221, Rotterdam


Over de auteur: Dr. Mustafa Gürbüz (University of Connecticut en University of South Florida) is de auteur van het boek 'Transforming Ethnic Conflict: Rival Kurdish Movements in Turkey', dat binnenkort zal uitkomen bij Amsterdam University Press. 
 

Terugblik

In de afgelopen maanden is Platform INS vooral druk bezig geweest de cursus 'Moslim zijn het Westen' in verschillende steden te verzorgen en ook is de cursus 'Geloven anno 2015' afgerond.

Radicalisme op school?
Ook zijn wij druk bezig geweest gesprekken te voeren met schoolpersoneel die het onderwerp radicalisme op school met hun kinderen bespreekbaar wilden maken. De gesprekken die hieruit voortvloeiden bleken zeer nodig te zijn en vielen ook erg goed in de smaak. Zelfs na de bijeenkomst werden er nog vragen gemaild en uiteraard beantwoord.

Herkent u deze behoefte? Dan kunt u met ons contact opnemen via info@platformins.nl 

Excursie naar de 'Balkan'

Platform INS zal de komende tijden excursies naar de ‘Balkan ‘ organiseren. Meer informatie hierover zal volgen. 

Geïnteresseerden kunnen alvast dat laten weten door te mailen naar h.yasar@platformins.nl

Interfaith Dialogue Weekend

"What surprised me was that even though we are raised in different cultures, countries with different believes, we are much alike. All holy books (and in the case of some people without them) teach important values to raise people in a good way."
- Juampi, Bolivia

As a follow up to an earlier very successful dialogue weekend but also open to new participants we invite you to a life enriching experience. Dialogue is the little yet powerful contribution we can make to counter radicalization and religious extremism and to promote peace and understanding between people of various religions and world views.

We are looking forward to welcoming you in The Hague.

Alper Alasag, Platform INS
Father Avin, International Student Chaplaincy
Waltraut Stroh, International Student Chaplaincy

Program
Friday 15 May
18:00 Arrival and dinner
19:30 Introducing ourselves
20:00 Documentary ‘The imam & the pastor’
 (about conflict and reconciliation in Nigeria)
22.00 Meditative moment to end the day

Saturday 16 May
08.00 Meditative moment to start the day
08:15 Breakfast
09:00 Learning a method of dialogue
13:00 Lunch
14:00 Session about “Religion, violence & peace”
15:30 Tea break
16:00 Session about “Gender & religion”
17:30 Q & A “What I always wanted to ask”
18:30 Dinner
20:00 What do we take home?
21:00 Departure

Contribution is only €10,- (Travel expenses will be refunded).

Sign up by sending an e-mail to info@platformins.nl 
 

Uitnodiging iftar-maaltijd

De vastenmaand voor de moslims, de Ramadan, is in de afgelopen jaren een steeds bekender fenomeen geworden in onze samenleving waarin het initiatief wordt genomen om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Dit allemaal onder het genot van een heerlijke iftar-maaltijd.

De iftar, het moment waarop tijdens de Ramadan door moslims dagelijks het vasten wordt verbroken, willen wij aanwenden om u (weer) te ontmoeten en met u in gesprek te gaan. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in onze samenleving.

Wij hopen dat de deelnemers aan tafel met elkaar van gedachte wisselen, hun positieve krachten bundelen en bevestigen dat er meer bindende elementen aanwezig zijn waaruit wij onze motivatie kunnen uitputten om in Nederland een harmonieuze sfeer te creëren waar men graag leeft en werkt.

Aanmelden:

Mogelijkheid 1: Iftar-maaltijd voor politici/ambtenaren, academici/leerkrachten en media-instellingen

Datum: 22 juni 2015
Aanvang: 20.30 - 22.30 uur
Adres: Rochussenstraat 221, 3021 NT Rotterdam

Mogelijkheid 2: Uitnodiging iftar-maaltijd voor maatschappelijke en religieuze organisaties 

Datum: 2 juli 2015
Tijd: 20.30 - 22.30 uur 
Adres: Rochussenstraat 221, 3021 NT Rotterdam


Wilt u zo vriendelijk zijn om van te voren aan te geven met hoeveel personen u zult deelnemen aan de iftar-maaltijd. Dit kunt u zowel per mail als per telefoon melden.
Email: info@platformins.nl  Tel: 010-240 00 15.
Volg ons ook online: Twitter | Facebook | Doorsturen 
Copyright ©  Platform INS, alle rechten voorbehouden. 
Ons emailadres: info@platformins.nl